A világuralmi járvány

Számtalan járvány sújtott már minket: malária, kolera, sárgaláz és hasonlóak, majd a legsúlyosabb – a pestis! Egyetlen nap alatt teljes nemzeteket, népeket irtott ki. Jelenleg azonban egy olyan járvány lopakodik körülöttünk, amely még a fekete halálnál is rosszabb – és nem, nem már megint a Korona – sokkal rosszabb: a szellemi világuralom járványa – amelyet egy rendkívül veszélyes világuralmi szekta hurcolt be hozzánk.

Amikor az inkubációs ideje lejár, vagyis amikor nyíltan kitör, az emberiség vissza fogja sírni a fekete halál régi szép napjait. A pestis ugyanis nem sokat teketóriázott, és áldozatai életét egyik napról a másikra rabolta el. A világuralmi járvány ezzel szemben életben hagyja áldozatait, és helyette óránként és percenként kínozza őket. Áldozatainak túl kevés vagyona van ahhoz, hogy megéljenek belőle, de túl sok ahhoz, hogy meg tudjanak halni. Kínlódásuk ezért rosszabb, mint maga a halál. A világuralmi járvány alattomosan belopódzik az élet minden területére és mindenütt kitör. Így például a szegénységbe való belekényszerítéssel, a szisztematikus kisajátítással, egyre több emberi jog megvonásával – például a testi épséghez és a magántulajdonhoz való jogtól való megfosztással vagy az összes szabadságjog elrablásával. Tehát mindennapos gyötrelem az egyre szaporodó korlátozások, túlszabályozások, újabb és újabb ellenőrzések által, egészen a totalitárius rabszolga állam általi teljes megaláztatásig. A világuralom csírázó járványa a szabadságunkból, tulajdonunkból, az életünkből táplálkozik – vagyis veszteségeinkből, kínjainkból, tehetetlenségünkből nyeri hatalmát. Olyan, mint egy mutálódott vámpír, amely annak ellenére, hogy már teleszívta magát vérrel, tovább kell, hogy kínozza áldozatait. És most senki ne állítsa azt, hogy nem léteznek ilyen erők az ég alatt – és hogy ezeknek az erőknek az inkubációs periódusa nincs folyamatban. Ha az emberiség nem veszi azonnal karantén-őrizetbe e vámpírokat, akkor ez a járvány visszafordíthatatlanul ki fog törni – vagyis: át fog törni egy sátáni világuralmi szekta. Miről lehet ezt a szektát felismerni? Elsősorban a nyilvánvaló hazugságokról, csalásokról és a manipulációkról. Hatalmát csalárd módon szerzi meg, olyan érvekkel, mint a nép védelme, a megelőzés, az ellenség elleni küzdelem és ehhez hasonlók. Valójában megtéveszti az embereket, mint ahogy a farkas Piroskát. Hatalmát alaptalan, fiktív állításokra építi, amelyek egészen a fizikai lehetetlenségekig mennek. Amennyiben a továbbiakban a globális korona-forgatókönyvet a világuralmi vírus fellángolásának szempontjából vizsgáljuk, semmi esetre sem akarjuk az állami kockázatelemzések és a járványvédelmi intézkedések szükségességét megkérdőjelezni. Épp ellenkezőleg: minden kormányt, amely népének járványoktól való védelmére nem tesz megelőző intézkedéseket, felelőtlennek és veszélyesnek kell tekinteni. De még veszélyesebbek azon kormányok, amelyek kockázatelemzésükkel oly módon visszaélnek, hogy azt saját hatalmuk vagy fölöttük álló árnyékimpériumok hatalmának fokozására használják ki. De hogy a Covid-19 jelenséggel kapcsolatosan pontosan ez a helyzet, azt dokumentálja a következő 8 pont, amelyek egy nagy kezdeti gyanúvá sűrűsödnek össze: 1. 2009-et írunk: a WHO 2009 májusában két fő pontban változtatta meg a világjárvány (pandémia) definícióját. Az ARTE a következő módon foglalta össze a pandémia defíniciójának megváltoztatását: „Régen a pandémia megállapításának feltétele volt <több államban=””>. Ez ma már nem igy van. A pandémia kikiáltásához ma már elég, ha a kórokozó a WHO hat régiójából legalább kettőben gyorsan és tömegesen elterjed. […] Az, hogy hány ember hal meg vagy betegszik meg világszerte, már nem kritériuma a pandémiának .” Az ARTE «Profiteure der Angst» dokumentumfilmből. Forrás: youtube.com, dokumentumfilm | A félelem haszonélvezői – arte 2009, 2020. március 27 Az Express újság a 2020 májusában megjelent 32. számában ezt az eseményt a következő szavakkal foglalta össze: „Korona hisztéria bizonyítékok nélkül. A WHO, mint sorozatos elkövető ”. Azért sorozatos elkövető, mert a WHO a pandémia-jóslataival már többször pánikba ejtette és milliárdos deficitekbe taszította a népeket. Forrás: Expressz újság: (ugyanaz: www.kla.tv/16434) Már a definíció megváltoztatásának nyilvános jóváhagyása is puszta őrültség volt. A pandémiás riasztás 10-nél kevesebb fertőzött esetében ugyanolyan téboly, mintha egy törzsasztal néhány dohányosa miatt kihívnánk a tűzoltóságot és azonnali országos vészhelyzetet hirdetnénk ki, amely szerint „A dohányzás minden esetben halálos”! Soha, soha többé nem lennénk szabadok. Az igazi pandémiák, mint például a pestis, még a repülés kora előtt olyan gyorsan követelték áldozataikat, hogy mindenfajta védelmi intézkedés kudarcot vallott. Valaki vagy – akármilyen okból – ellenállóképes volt ezzel a halálhullámmal szemben, vagy meghalt. Akik ellenállóképesek voltak, azok tudtak a fekete halál áldozatairól gondoskodni, őket ápolni és eltemetni anélkül, hogy maguk is megfertőződtek volna. Így, és nem másképpen zajlanak az igazi pandémiák – még ma is – az új definícióktól függetlenül. 2. 2010-et írunk: Csak egy évvel azután, hogy a WHO megváltoztatta a pandémia definícióját, megjelenik a Rockefeller Alapítvány kiadványa, amely 54 oldalon keresztül ír le egy olyan hátborzongató vírus-forgatókönyvet, amelynek lefolyása visszapillantva azonos a mostani Covid 19 világjárványéval. Csak hogy ott a LOCKDOWN (kijárási tilalom) és annak minden romboló gazdasági következménye helyett LOCKSTEP-ről beszélnek. A kiadvány és a 3-8. pontban leírt pandémiás forgatókönyvek terjedelme miatt itt csak néhány eredeti idézetet közlünk le a Rockefeller-forgatókönyvből. Ne feledje, hogy ezeket a sorokat már 10 évvel, az úgynevezett „vészhelyzet” előtt írták.Idézet a Rockefeller Alapítvány dokumentumából: „A pandémia halálos hatású volt a gazdaság számára is: mind az emberek, mind a termékek nemzetközi mozgása leállt, a turizmus meggyengült és globális ellátási láncok szakadtak meg. Még kis helyi üzletek és irodaházak is hónapokig üresen álltak, alkalmazottak és ügyfelek nélkül. … Nem Kína kormánya volt az egyetlen, aki polgárainak a kockázatoktól és a fertőzéstől való védelme érdekében rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A pandémia idején a nemzetek vezetői szerte a világon kibővítették hatáskörüket, és a lakosságot korlátozó intézkedéseket vezettek be a kilélegzett levegő terjedésének csökkentésére: az arcmaszk viselésének kötelezővé tételétől a testhőmérsékletnek a közös helyiségeknél, mint például vasútállomásoknál és áruházak bejáratánál való ellenőrzéséig. A polgárok és tevékenységeik intenzív hatósági ellenőrzése és felügyelete a pandémia lecsillapodása után is folytatódott, sőt fokozódott”. Idézet vége. Érdemes a teljes szövegeket, s az alábbi 3. pont szövegét is letölteni, figyelmesen tanulmányozni és a mai valósággal összehasonlítani. Isteni próféciákról van itt szó, vagy egy világuralmi járványról? A teljes Rockefeller-szöveg forrása: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1058911277829498&id=100011319073625″

Videó / forrás: 

 
Forgatókönyvek a technológia és a nemzetközi fejlődés jövőjéről”.http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf 3.

2012-őt írunk: A német kormány kidolgoz egy kockázatelemzést a lakosság védelme érdekében egy várható Covid-pandémiával kapcsolatban, és ezt a 17/12051 számú nyomtatványában közzéteszi. Az ember nem hinne a szemének, de az egész dokumentum összetéveszthetetlenül a Rockefeller-forgatókönyv folytatása, elmélyítése, a legapróbb részletekig kidolgozott változata. Hogy rögtön a lényegre térjünk: Ez a 80 oldalas A4-es méretű kockázatelemzés a legapróbb részletekig leírja a jelenlegi korona-pandémia teljes lefolyását. Az 5., 58. és 59. oldalon nem kevesebb, mint tízszer van szó a SARS koronavírusról – röviden: (CoV). A leírásban a Covid-pandémia pontosan Kínában való kitörésével veszi kezdetét, és az állatpiac által elterjed az egész világon. Ezt követi az évszak pontos megadása, hogy mikor és hogyan érkezik a vírus Európába és milyen a járvány lefolyása.

Mindez 8 évvel a mai helyzet előtt!

Azután következik a kijárási tilalom a vírus miatt, majd a egyes állami intézkedések, mint a karantén, a kötelező védőmaszkok és a bejelentési kötelezettség, s mindaz, ami ehhez tartozik, teljes részletességgel, szó szerint leírva, pontosan úgy, mint ahogy ezt nekünk hónapok óta a média diktálja. Az egész a jelenleg világszerte futó film pontos forgatókönyvének tűnik. Azzal a különbséggel, hogy még csak az 1. hullámnál tartunk, mig ott legkevesebb 3 év alatt további 2 hullámnak kell lezajlania, mielőtt egy megfelelő, kötelező vakcinát kidolgoznának. 4. Itt csak két lehetőség van: vagy az egész pandémialefolyást egy hihetetlen képességű próféta előre látta, amilyet a világ még soha nem látott – vagy pedig az egész jelenlegi pandémiának e szerint a forgatókönyv szerint kell lefolynia, akár van elegendő áldozat, akár nincs. Azt az erős kezdeti gyanút, miszerint a pandémiának pontosan kell igazodnia a forgatókönyvhöz, a következő tény támasztja alá: ami ugyanis egyáltalán nem felel meg a forgatókönyvnek, az az ott megnevezett áldozatok száma. Míg a forgatókönyv, minden biztonsági intézkedés ellenére, világszerte sok millió Covid-halálesetről beszél, addig a tényleges halálozási arány mindenütt 0 és néhány ezer között mozog. Világhírű virológusok megállapítása szerint ezek többnyire nem a Covid-19-ben, hanem a Covid-19-cel haltak meg. A forgatókönyv azonban világszerte több tízmillió további halottal fenyeget, ha a hivatalos biztonsági előírások nincsenek szigorúan betartva. Svédország és Fehéroroszország azzal a ténnyel cáfolta meg ezt a prognózist, hogy egyszerűen nem tartotta be ezeket a Covid-előirásokat, és ott ennek ellenére is csak egy ártalmatlan influenzajárvány zajlott le. És pontosan ezt jelezték előre azok a világviszonylatban neves virológusok és orvosok is, akik az egész pandémia-pánikot kezdettől fogva nagyszabású csalásnak minősítették. Ezt a kezdeti gyanút a legerősebben talán a német Bundestag fent említett kockázatelemzésének az a része erősíti meg, amely előrejelzi, hogy a járvány kiket fog megkímélni. Mert úgy mintha egy ragálynak meg lehetne mondani, hogy kiket nem szabad megtámadnia, úgy a 69–76. oldalon részletesen le van írva, hogy az elkövetkezendő Covid pandémia kiket fog megkímélni. A megkíméltek közé pontosan azok tartoznak, akik eddig is ténylegesen meg lettek kímélve. A média és a kultúra szektor zárja ezt a felsorolást. Idézet: „A média folyamatosan tudósítani fog (…) a kultúra, a sport és a szórakozás területén csökken a kapacitás. A hivatalos közleményeket, ajánlásokat és viselkedési rendszabályokat a közszolgálati média továbbítja.” És végezetül a legbámulatosabb jóslat a német Bundestag 80 oldalas kockázatelemzésében: az ember nem hinne a szemének, ami a 76. oldalon „Szimbolikus jelentőségű épületek” címszó alatt szó szerint olvasható: „A szimbolikus jelentőségű épületeket nem érinti a pandémia.” Akárhogy is próbálják majd ezen szövegek szerzői kimagyarázni magukat, a kritikus megfigyelő, aki érzi, hogy itt valami bűzlik, a szimbólikus jelentőségű épületek alatt olyan épületeket fog érteni, mint amelyek előtt például a világ minden táján obeliszkek ezrei állnak – pénzügyi, biztonsági, kormányzati épületek stb. – ,amelyek a szabadkőműves szövetség ismert és baljóslatú jelképeivel, a háromszöggel, a napszimbólummal, a derékszöggel, és a körzővel, stb. vannak jelölve.

Mintha belehetne kenni a pandémiát az újradefiniálás egyfajta Pászka bárányának vérével, és ezáltal kordában tartani. A kockázatelemzés 75. oldalán a PÉNZ- ÉS BIZTOSÍTÁSÜGY fejezetben ez áll: A bankok folyamatosan dolgozhatnak. A tőzsdék folyamatosan dolgozhatnak. A biztosítók folyamatosan dolgozhatnak. A pénzügyi szolgáltatók folyamatosan dolgozhatnak. 5. De leginkább a gyógyszerészeti kígyó – ,amely szimbolikusan minden gyógyszertár és hasonló épület előtt Aszklépiosz híres botja körül tekereg – tükrözi újabban a pandémia kockázatelemzés szerinti, kiszámítható lefolyását. Senkit sem kímélt meg jobban a Covid-járvány és senki sem profitált belőle többet, mint a Sátán jelképével – a kígyóval – szimbolizált Big Pharma, a gyógyszeripar. 6. Szintén 8 évvel a jelenlegi Covid-pandémiánk előtt került napvilágra egy 2012-ben készült képregény-füzet, amely A-tól Z-ig részletesen leírja, hogy hogyan juthat el egy vírus Kínából az állatpiacon keresztül az egész világra, s hogyan bénítja meg a teljes világgazdaságot és ezáltal hogyan hajtja az egész emberiséget egy világdiktatúra alá. A török „Beyaz TV” fedezte fel ezt a képregényt és nyomatékosan kérte, ennek a ténynek az egész világközösség számára való nyilvánosságrahozatalát, hogy azt a fajta kontrollt, amit éppen rajtunk gyakorolnak, meg lehessen érteni. Ez a képregény-füzet is igen részletesen bemutatja a Covid 19 pandémia számos aspektusát, beleértve a globális kijárási tilalmat. A címe „Fertőzött” és szerzője nem volt más, mint az „Európai Bizottság Nemzetközi kapcsolatok és Fejlesztési osztálya”. Ez a képregény nem a nagyközönség, hanem csak az Európai Parlamentben dolgozó bürokraták és elit számára készült. A Kla.TV beszámolt róla (lásd: www.kla.tv/16831). 7. De ezzel még nem érnek véget a furcsa párhuzamok. Madonna – „Madame X“ albumának CD-borítóján – ,amely fél évvel a Covid kitörése előtt jelent meg, két kesztyűs kéz egy szimbolikus jelentőségű, Corona márkájú régi írógépen szimbolikus szöveget gépel. Madonna bizonyítottan magasrangú sátánista, világszerte az egyik legkiemelkedőbb szimbolikus jelentőségű énekesnő. 8. Következtetés: A Bill Gates által néhány hónappal az úgynevezett „vészhelyzet” előtt szervezett, több mint 60 millió halálesetet prognosztizáló New York-i járványszimuláció csak a krémje volt az elit mindenütt felbukkanó, a tényeket megelőző ismereteinek. Ha a megnevezett 8 komponens valóban igazolja a szellemi világuralom járványának kezdeti gyanúját, akkor a gyanútlan emberiségnek egy a létét veszélyeztető sátáni világuralmi szektával van dolga. Ebben az esetben az egész emberiség már megfertőződött ezzel a szellemi járvánnyal és az inkubációs időszakban vagyunk.

Ha a járvány végső kitörését még időben meg akarjuk akadályozni, akkor mindazokkal szemben, akik ezt okozták, sokkal szigorúbb védőintézkedéseket kell kihirdetni annál, mint amiket éppen az egész világgal szemben alkalmaznak. De egy szellemi járványt nem lehet védőmaszkkal, karanténnal, fertőtlenítővel és hasonlókkal megfékezni.

Csak egy módon tudunk úrrá lenni rajta: Az összes hatalommal visszaélő és felbujtó személyt, más szóval a minket elrabszolgásító pánikkeltőket és a gátlástalan világuralkodókat azonnal le kell leplezni és meg kell fosztani hatalmuktól. Kinek kell ezt megtenni? Minden még fennmaradt valódi igazságszolgáltatásnak, és ha ezek továbbra is megtagadják kötelességüket, akkor – ahogy ezt a törvény és az alkotmány előírja – a legfőbb hatalomnak, a népnek. Az egész világgal sürgősen meg kell ismertetni az itt említett összefüggéseket. Segíts azáltal, hogy még ma továbbadod ezt az információt minden arra nyitott, megbízható és terjeszteni hajlandó kapcsolatodnak.

A Videó itt tekinthet meg: https://www.kla.tv/18280

 

Források/Linkek: “Scenarios for the Future of Technology and International Development” http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
Wikipedia „COVID-19“ https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19
Bundestagspapier “Bevölkerungsschutz” von 2012 „Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012“ https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
„Corona – Geheimplan der Regierung entdeckt?“ https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/02/28/corona-geheimplan-der-regierung-entdeckt/
„Das Pandemie-Drehbuch“ https://www.rubikon.news/artikel/das-pandemie-drehbuch
„Boxenstopp zur Risikoanalyse „Pandemie“ der Bundesregierung 2012: Uli Gellermann“ https://kenfm.de/boxenstopp-zur-risikoanalyse-pandemie-der-bundesregierung-2012-uli-gellermann/
„Inkompetenz in Berlin hat die Corona-Gefahr potenziert“ https://deutsch.rt.com/meinung/99884-inkompetenz-in-berlin-hat-corona/
„Corona-Pandemie: Trotz Warnung schlecht vorbereitet“ (ZDF-Frontal 21) https://www.youtube.com/watch?v=CypJUktV1u0
„Der Plan für heute stand 2012 schon fest.“ (Lehrer MaPhy) https://youtu.be/A0ljoJTXmls
„NotfallPLAN der Bundesregierung 2013 zum CORONAVIRUS !! / Drucksache 17/12051“ (Der Mensch) https://www.youtube.com/watch?v=v1n7zQVJzrk
„Coronavirus = Modi-SARS? Die Risikoanalyse der Bundesregierung aus 2012“ (Outdoor Chiemgau) https://www.youtube.com/watch?v=THDycKvOnY4
„Pandemie – Simulation – Extrapolation – Deutscher Bundestag – Seuchenschutzgesetz – Corona“ (Horst Lüning) https://www.youtube.com/watch?v=01nTF5LahZ8
„Pandemie: Eine schnöde Drucksache“ https://www.aerzteblatt.de/archiv/213477/Pandemie-Eine-schnoede-Drucksache
„Behörde warnte 2012 vor Pandemie mit mutiertem SARS-Erreger“ https://www.zm-online.de/news/politik/behoerde-warnte-2012-vor-pandemie-mit-mutiertem-sars-erreger/
„Die medizinische Versorgung bricht bundesweit zusammen“ https://www.tagesspiegel.de/berlin/pandemie-szenario-der-regierung-die-medizinische-versorgung-bricht-bundesweit-zusammen/25637470.html
Zusammenhänge WHO: Änderung der Pandemie-Definition Aus der ARTE-Doku „Profiteure der Angst – Das Geschäft mit der Schweinegrippe | NDR/Arte (2009)“ ab Min. 4:30 (Matthias Dragan Pirot) https://www.youtube.com/watch?v=LjNiSAUKnAQ
„Pandemie als Geschäftsidee“ von Dr. Wolfgang Wodarg, PDF ab Seite 12 https://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-25-Wodarg-Die-Schweinegrippe.pdf
Quellen/Links zu „Madonna“ „Madonna (Künstlerin)“ https://de.wikipedia.org/wiki/Madonna_(Künstlerin)
CORONA Schreibmaschinen Typ 4 https://typewriterdatabase.com/Corona.4.142.bmys

“MADONNA – MADAME X (Limited Fanbox) UNBOXING” (Jo Matze !!!) https://www.youtube.com/watch?v=z81w4ZKM6Cw
Auftritt Madonna GRAMMYs 2015 (NavyR7) https://www.youtube.com/watch?v=2a5f0uVxA-Q
Auftritt Madonna Eurovision Song Contest 2019 (Madonna ♪) https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U
Madonnas 1 Million-Dollar-Spende an die Gates-Foundation https://www.madonna.com/news/title/madonna-joins-the-gates-foundation-on-covid-19-project
https://www.heute.at/s/madonna-spendet-million-fur-corona-forschung-49766438
https://www.instagram.com/p/B-heO4ohm13/
Madonna führt CORONA-Tagebuch https://twitter.com/i/status/1240346120670281732
https://www.instagram.com/p/B-heO4ohm13

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük