Afganisztán az 5. fázisban – az amerikai kivonulási stratégia

A “Hogyan működnek a modern háborúk?” című ismeretterjesztő film szerint. ( www.kla.tv/3359) szerint az amerikai hadsereg Afganisztánból való kivonulása a modern háborús stratégia 5. fázisának felel meg. Az a tény, hogy az USA kivonulására nem sokkal 9/11 20. évfordulója előtt kerül sor, azt jelenti, hogy nem csak a 9/11-ről szóló tálib hazugság szilárdul tovább, hanem a 6. fázis is megnyílt: a világ lakossága állítólag ki van éhezve a teljes ellenőrzésre. – Lehet, hogy Afganisztán nem olajország, de történetesen lítiumban, az e-mobilitás “új olajában” hiper-gazdag… De ki fogja megkaparintani? Vörös Kína vagy a Deep State milliárdosai a Green Deal és így hát az e-business …? Csak egy dolog marad biztos: a menekülöket ” mi fogjuk befogadni” ….

Az amerikai hadsereg tehát éppen 9/11 20. évfordulója előtt kivonul Afganisztánból. A rettegett és látszólag mindenható tálibok ismét hatalmon vannak. Óh, a sokk – döbbenet járja át a világot. Ki tudja kétszer is legyőzni a világ legerősebb nemzetét, ez most a kérdés. Egészen véletlenül, éppen a humanitárius világnapra időzítve a humanitárius szervezetek felhívása hangzik el világszerte: adományozzanak sok pénzt Afganisztánnak, és sürgősen nyissanak meg minden határt a menekültek előtt. Ez a felszólítás. Afganisztánnak nagyobb szüksége van segítségre, mint valaha. Ez egyrészt természetesen érthető. A német külügyminisztérium szinte megelőlegezett engedelmességgel ismét bejelentette – tattaaam – 100 millió eurós gyorssegélyről van szó, a németek rendelkeznek vele.

A 17 egyesült jajongó segélyszervezet között természetesen ismét ott van a pusmogó WHO és az ENSZ Gyermekalapja. A gyerekek, mint tudjuk, minden bizonnyal a leghatékonyabb propagandaeszközök, ha valaki egy bizonyos célt el akar érni. De vajon tényleg megint csak a propagandáról van szó? Talán már nem hiszünk semmilyen katasztrófában, kérdezhetnénk. Mielőtt ítéletet mondanánk, nézzük meg közelebbről, részletesebben a dolgot:

Legalábbis a “Hogyan működnek a modern háborúk?” című oktatófilmünk (www.kla.tv/3359) szerint az amerikai hadsereg Afganisztánból való kivonulása pontosan megfelel egy modern háborús stratégia 5. fázisának. Érted? Visszavonulás azzal a stratégiai céllal, hogy a korábban ellenőrzött ország szándékosan teljes káoszba süllyedjen. Az a tény, hogy az amerikai kivonulásra röviddel 9/11 20. évfordulója előtt kerül sor, kényszerítő következménnyel jár, nevezetesen azzal, hogy nemcsak a 9/11 körüli tálib hazugság szilárdul tovább, hanem a 6. fázis is megnyílt: És mit céloz meg a 6. fázis ebben a filmben?

 

A világ lakosságának végig kell néznie a tálib drámák újbóli kibontakozását – úgymond gyorsított felvételben kell újra átélnie a 9/11-es terror sokkjait – egészen odáig, hogy a világ összes nője attól fél, hogy hamarosan sötét lyukakba zárják őket bokáig érő köntösben, fekete kendővel a fejükön. Megértetted? Ez az egész most robban fel, ez a félelem, ez a pánik. Amíg az egész világ azt nem kiáltja, hogy segítség!

Ki tud harcolni ezzel az állattal?

Keresztények, figyeljetek erre a mondatra, ez különleges.

Végül is a tálibok szinte legyőzhetetlennek tűnnek most, hogy másodszor is térdre kényszerítették a világ legerősebb védelmező hatalmát. Őket most így felkapják, ők maguk is ilyen módon felfuvalkodnak. Más szóval, a világnak ki kellene éheznie Afganisztán teljes ellenőrzésére.

Afganisztán most az egyszer nem olajtermelő ország, mint általában, hanem történetesen lítiumban rendkívül gazdag. Mi az a lítium, kérdezed most magadtól? A lítium úgymond “az új olaj” az e-mobilitás számára. Látják, itt válik igazán izgalmassá az egész, mert automatikusan felmerül a kérdés: ki fogja megszerezni az összes “elektromos aranyat” vagy “elektromos olajat”, ha úgy tetszik, odalent? Kína legalábbis már nagyon világosan kinyilvánította érdekeit. És Kína még mindig mélyen kommunista, mélyen vörös. Megértetted? De teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a Deep State milliárdosai nem hagyták figyelmen kívül az Afganisztánban heverő ásványkincseket. Végül is a Green Deal cápáitól tudtuk meg először, hogy az elektromos autókkal stb. való üzlet a lítium nevű “üzemanyagtól” függ. Legalábbis Elon Musk, az űrmániás és Tesla elektromos autók gyártója nem lehetett tájékozatlan ezekről az ásványi kincsekről. Végül is ő a világpolitika állandó titkos befolyásolója. Innen ismerjük őt. Taktikájával Musk, mint tudjuk, még arra is képes volt, hogy mindössze tizenkét Corona hónap alatt további 137,5 milliárd dollárral növelje a vagyonát, rögtön az elején! A férfi érti a dolgát. Érted, hogy mi folyik itt? A legizgalmasabb kérdés jelenleg az: vajon Kína szabadkőműves Mély Állam mesterei vagy a velük szemben álló amerikai Mély Állam multinacionális vállalatai kaparintják meg a lítium áradatot – vagy akár testvériesen osztoznak a tortán?

Időközi következtetésként legalább ez biztos: a mi részünk az egész tortából megint csak a menekültáradat lesz. Más szóval, a hibrid háború folytatódni fog, és újra fel fog gyorsulni, különösen ellenünk, európaiak ellen. Egyébként az afganisztáni kivonulás egész forgatókönyve figyelemre méltó párhuzamot mutat a Szovjetunió és a kommunizmus úgynevezett bukásával. Ez utóbbi ugyanis egy stratégiai bukás volt, amelyet a nagy pénzvilág és a marxizmus közösen tervezett. Ezt meg kell értenünk.

Más szóval, a nagy pénzvilág stratégiai lépései a marxizmussal együtt a kommunizmus létezése óta zajlanak. A tájékozatlanok természetesen tiltakozni fognak ezen a ponton: A nagypénzügy és a marxizmus ellenségek, teljesen különbözőek. Mondom nektek, nem, ez nem így van. Kérem, engedjék meg, hogy kijavítsam mindazokat, akik így gondolkodnak. A marxizmus a nagy pénzvilág szándékos ivadéka egy világkormány stratégiai létrehozása érdekében, ugyanannak az éremnek a két oldala. Még ma sem változott semmi.

 • És itt a párhuzam Afganisztánnal: az 1950-es évek elején a Szovjetunió gazdaságilag teljesen lepusztult.
 • Mivel katonailag alulmaradt a Nyugattal szemben, és a nyugati munkásosztály egyáltalán nem gondolt az osztályharcra, egyszerűen kidolgozták a fegyvertelen háború stratégiáját.
 • A kínai stratéga, Sun Tsu már évszázadokkal ezelőtt megteremtette ennek a hibrid hadviselésnek a stratégiai alapjait.

 

 • A szovjet haditerv azonban kezdettől fogva szándékos megtévesztésen és a nyugati ellenség észrevétlen szétzilálásán alapult. Más szóval, hibrid hadviselés.

 

A cél világos és határozott volt: Egy kommunista világkormány. Hogyan kellene ennek működnie, kérdezi a laikus. Ez nagyon egyszerű:

 • A stratégia, amely ehhez a célhoz vezethetett, a saját bukás, a saját gyengeség színlelésével kezdődött. A kommunizmus mint stratégia bukása, érted? Meg kell értened, hogyan működik ez. Miről beszélünk ma? Az amerikai nagyhatalom visszavonulásával járó stratégiai bukásról beszélünk a tálibok látszólagos fölénye miatt. Visszatekintve a kommunizmus bukásához és annak párhuzamaihoz. Láthatod a párhuzamokat:
 •  Ugyanakkor a Nyugat beszivárgásának és átnevelésének hosszú távú kommunista stratégiái már  folyamatban voltak. Ez áll mögötte. De hogyan, kérdezed újra. Természetesen a propaganda útján, hogyan is lehetett volna másképp?
 • Mindent stratégiailag és belülről csináltak, már nem a hagyományos háborús fegyverekkel, hanem ideológiai fegyverekkel, mondhatni, hibridekkel.
 • Ha azonban ezek nem lettek volna elégségesek, természetesen mindig maguknál tartották a hadviselés kipróbált és bevált eszközeit, úgymond “a farzsebben”. De ezek csak második választási lehetőségként, arra az esetre, ha az aljas puccs nem sikerülne.
 • A Nyugat teljesen vak volt erre a háborús ravaszságra és stratégiára – és a mai napig az. És itt megint párhuzamos dolgok történnek.
 • Az új szovjet hosszú távú stratégiát ezután négy egymást követő szakaszra osztották. Mondhatsz 4 szakaszt, de csak 1 célt: a kommunista világkormányt! Ez volt a cél.

 

Az 1. szakasz krzdetben egy relaxációs fázist tartalmazott. Ez tette a Nyugatot fogékonnyá mind arra, ami aztán a Vörösből származik.

Nyikita Hruscsov 1956-ban kezdett nyilvánosan elhatárolódni Sztálintól és népirtásaitól.

 • Egy pártkongresszusi döntés után azonban mindent megtettek, hogy meggyőzzék a Nyugatot a keleti blokk kvázi “gyengeségéről”.
 • Volt együttműködés, párbeszéd és kereskedelem, mindent szó szerint újrateremtettek, ha úgy tetszik, képmutató módon.
 • A keleti blokk gyengeséget kezdett színlelni azzal, hogy mindenütt a kommunista világ belső megosztottságát harsogta.
 • Ily módon a Nyugatnak el kellene veszítenie minden félelmét a vörös veszélytől, úgymond a “nézzétek csak meg, milyen szelíd lett hirtelen a Szovjetunió” gondolat mentén.

De akkor szándékosan építettek ki egy ellenőrzött ellenzéket, hogy ezt elérjék. Ez a keleti blokk minden államában bátran tombolt az uralkodó kormány ellen.

 • És már a Kreml elleni, titokban irányított lázadás során is világszerte, miközben ezt propagálták, ugyanakkor minden valóban valódi antikommunista ellenzéki erőt erőszakkal elnyomtak és felszámoltak, eltávolítottak.

De ennek az öncélú ellenállásnak a lényege és célja a következő volt:

 • Valójában nem követelték a szovjet kommunizmus azonnali vagy abszolút felszámolását, és nem követelték az általunk ismert szabad piacgazdaság bevezetését sem.
 • De pontosan ilyen követelések érkeztek a valódi ellenzékiek részéről.
 • Az önfeláldozó ellenzék ezzel szemben csupán a kommunizmus szelíd felülvizsgálatát és továbbfejlesztését követelte, a marxizmus humánusabb változatát, természetesen nem ezen a néven.

A második szakaszban a Nyugat destabilizálódott.

Tehát miközben az ellenőrzött ellenzék szerte Nyugaton azt hirdette, hogy a Szovjetunió milyen gyenge és megtépázott, a háttérben célzott hibrid hadviselést indítottak Lenin, Trockij, vagyis a régi Szun-ce vonala szerint.

 • Más szóval: Megkezdődött az észrevétlen, alattomosan ható bomlás belülről.
 • Ideológiai átnevelés alulról felfelé, vég nélküli propaganda.
 • Mindez a már ismert Nagy Újraindítás és az Agenda 2030 mentén, ahogyan azt már bemutattuk a Kla.TV-ben.
 • Azt azonban, hogy a Kremlnek mindig is voltak befolyásos barátai és harcostársai Nyugaton, bizonyítják például az Andrej Szaharovnak az Egyesült Államokban és Európában adott kitüntetések.
 • Nobel-békedíj azoknak, akik titokban hibrid háborút hirdetnek, tudtad?

 

És akkor jön a 3. szakasz. Ebben a szakaszban a kommunizmus bukását színlelték.
Bukás, színlelés – ez a téma, ez a párhuzam a mai Afganisztánnal.
Megjátszod a bukást, a hanyatlást, a gyengeséget.

És akkor, mint egy messiás, Mihail Gorbacsov, a KGST főtitkára lépett a világ politikai színpadára. Az ő feladata az volt, hogy liberalizálja a Szovjetuniót, hogy úgymond megszelídítse az egész világ előtt.

 • Még a peresztrojka folyamatos hype-ja alatt is pontosan az ellenkezője valósult meg annak, amit a világközösség hitt:
 • A kommunizmust nem szüntették meg, nem szelídítették meg, hanem inkább alattomosan, a hátsó ajtón keresztül vezették be a Nyugatra. Tudod, így működik, amikor a gyengeséget megjátsszák.
 • A kommunisták alapvetően elég nyíltan titkolták a tervüket, mert a peresztrojka nem jelent mást, mint átalakítást vagy átszervezést.
 • Más szóval, a marxizmusnak nem kellvéget vetni, hanem csak egy kicsit fel kell csiszolni, helyre kell állítani.
 • A kommunizmus horrorisztikus képe az egész világon eltűnt, de ezzel párhuzamosan a marxista koncepciók a föld alatt, természetesen Nyugaton is megjelentek, és tartósan meghatározó erővé váltak.
 • Napjainkban a kommunizmus e kúszó koncepcióit a már megismert kifejezésekkel hirdetik, mint például: érdekeltségi kapitalizmus, Nagy Újraindítás, stb. Gyakorlatilag az eljövendő aranykort hirdetik, amely minden társadalmi probléma megoldását jelenti. Gyakorlatilag megidézik a kialakulóban lévő aranykort, amely minden társadalmi problémára megoldást kínál.

Így valósul meg a kommunista stratégia:

 • Sok évvel korábban nem más, mint a KGB építette ki ezt a célzott ellenzéket.
 • Gorbacsov aztán úgymond nyíltszívvel fogadta ezeket a disszidenseket, és közvetlen hozzáférést biztosított számukra az állami rádióállomásokhoz stb.
 • Ezen a csatornán keresztül a titokban támogatott ellenzékiek nagyvonalú lehetőséget kaptak a nyilvánosság előtt, hogy kifogásokat emeljenek, amelyeknek aztán nagyvonalúan eleget is tettek.
 • Tehát ezeken a disszidenseken keresztül tudatosan alakították és szilárdították meg a nyugati véleményt – leginkább Szun-cu, de Lenin és társai szellemében. Nem kell mindet felsorolnom.
 • Aztán a keleti blokk sikeres álbukása után, 1991 óta a Nyugat nyitott terep mindenféle beszivárgás, mindenféle befolyásolás és természetesen kémkedés számára.
 • Tudják, a szocialista indoktrinációs táborok hibrid háborús uszítása alattomosan átalakította a nyugati társadalmunkat, hogy Marx, Lenin, Engels stb. ideológiái ma sokkal inkább jelen vannak, sokkal áhítottabbak, mint valaha.
 • De már nem a félreértett “kommunista, leninista vagy marxista” általános kifejezések alatt – pontosan ebben rejlik a trójai trükk.

 

Jelenleg a 4. szakaszban vagyunk, vagyis a világkommunizmus bevezetésében. Mindig hangsúlyozom, hogy amikor a világkommunizmusról beszélek, akkor mindig a magas fokú kapitalizmust és kommunizmust kell látni.

Más szóval, éppen napjainkban kezd gyümölcsözővé válni a szovjetek hosszú távú stratégiája is.

 • A kívánt világkormányt most minden eszközzel, akár politikai, vagy ha szükséges, akár katonai eszközökkel teljes mértékben érvényre kell juttatni.
 • A jelenlegi fázisban a kapitalista rendszert úgy kell eladni, mint ami megfeneklett, mint ami megbukott és halott. Afganisztánhoz képest megint: az amerikai nagyhatalom megbukott, azt jelenti, hogy vége. Tessenek itt megtudni, hogy ez úgy van-e összegyúrva, hogy a teljes mértékben az ellenkezője a valóságnak.
 • De hogy ezt elérjék, a jelenlegi súlyos gazdasági világválságot a tömeges munkanélküliséggel és szegénységgel együtt megrendezték, úgymond előidézték. Ez mind ugyanannak a dolognak a része.
 • A középosztály alattomosan előidézett összeomlásán keresztül, amelyet jelenleg tapasztalunk, és ezzel együtt a lakosság széles rétegei, a kapitalizmus kudarcát úgyszólván közszemlére kell tenni és bizonyítani. Látjátok ezeket a párhuzamokat?
 • Ily módon egy olyan politikai rendszert akarnak ráerőltetni a mi nyugati világunkra, amely első látásra nem igazán emlékeztet az általunk ismert szovjet kommunizmusra. amelyet minden bizonnyal nehezen fogadnánk el ellenállás nélkül.
 • Pontosan ezért röpködnek hirtelen a fülünk körül az új kifejezések, mint például: Érdekérvényesítő kapitalizmus, társadalmi-magán partnerségek, Nee Deal, Green New Deal, Great Reset stb.
 • Ennek a neomarxista modellnek a megszépítésében Kína és Oroszország hirtelen jelentős szerepet kap, ha alaposan megfigyeljük.
 • Ez az oka annak is, hogy ez a két nagyhatalom aktívan részt vesz a davosi WEF-en a Great Reset, és így tovább…

 

 • Összefoglalva:
 • A hibrid hadviselés többszintű stratégiája, amelyre az imént rámutattam, már az 1950-es években stratégiailag felépült. És hogy Afganisztánban 2001 óta, mindezek a párhuzamok is megfigyelhetők.
 • – Az akkori hibrid háborús stratégia a nagy pénzvilág és a marxizmus közös stratégiája volt, újra hangsúlyozom, amelynek célja az abszolút világkormányzás. A nagytőke és a marxizmus, ismétlem, mindig is egyazon pénz érme vagy érem két oldala volt és van, más szóval, mindig is az volt. Ezért kell gyanakodnunk vagy felismernünk ezt a két elemet az egész afganisztáni kivonulási show-ban.
 • – Az egész kommunizmus, annak minden megnyilvánulásával együtt, mint a marxizmus, a leninizmus, a maoizmus stb. mindig is a nagy pénzvilág műhelyéből származott. Itt az ideje, hogy ezt felfogjuk. Ezt ne feledjétek.
 • – A nagytőke, mint a világkommunizmus titkos vezetője, mindig is kiválóan értette, hogyan kell kiiktatni minden potenciális ellenfelét a jóhiszemű kommunistákon keresztül. Csak azt kellett világossá tenni számukra, hogy a kapitalista ellenfél a középosztály, azaz például a gazdag gyáros stb. a környezetükben. És máris ezek az izgatott proletárok elkezdték ökölbe szorítani az öklüket, és [fellázadni] saját kenyéradóik ellen, és tüntetni.
 • – A szándékos kovid-plandémiával, amelyben jelenleg találjuk magunkat, a ravasz hiperkapitalisták megpróbálnak úgymond végső halálos csapást mérni az egész középosztályra, még napjainkban is.
 • – Túl későn fognak rájönni a jó szándékú marxisták, kommunisták, zöldek, vörösök stb., hogy a nagytőke évszázadokon keresztül becsapta őket, hogy alattomosan visszaéltek velük, mondhatnánk azt is, hogy instrumentalizálták őket.
 • – A hamis kapitalizmus elleni küzdelemmel, amely valóban szükséges, de sajnálatos módon nem a megfelelő szinten zajlik, ahogy az imént kifejtettük, önmaguknak és a középosztálynak adták meg a kegyelemdöfést.
 • – Röviden, ennek a már ősrégi stratégiának a célegyenesében a Nyugatot politikailag és gazdaságilag teljesen kiéheztetik és leépítik.
 • – Kínát viszont Oroszország támogatásával kell felépíteni. Ez a terv áll mögötte. És mint mondtam, ez fölött áll a magas szintű kapitalizmus. Itt, a háttérben, a kettéosztott szabadkőműves világ páholyai, nevezhetjük őket szuperpáholyoknak, még mindig az első helyért küzdenek. Ez a háttérben zajlik. Jól jegyezzék meg: a Mély Állam mélyen megosztott – de ebben rejlik a világközösség számára a legnagyobb lehetőség is. Tehát ez az egész párhuzam az amerikai nagyhatalom afganisztáni és az akkori Szovjetunió csak megjátszott gyengesége között mindenekelőtt a tanulság,
  és itt jutok el a következtetésre:

– A jövőbeni világdöntéseknek az ősi marxista erők alapjain kell állniuk ezen egyesült szervezetek révén.

– Tehát ez az egész párhuzam az amerikai nagyhatalom afganisztáni és az akkori Szovjetunió csak színlelt gyengesége között mindenekelőtt egy dologra tanít meg engem,

és itt vonom le a következtetést:

– Valójában csak egyetlen eszközt látok arra, hogy megbirkózzunk ezekkel a fondorlatos erőkkel: Azt mondom, tanuljunk meg mindannyian újra imádkozni. Imádkozzunk, hogy ezek a nagyhatalmak ne tudjanak minket ismét beleküldeni a háborúikba, hanem a fejeik, azaz a vezetőik tegyenek pontot egymás sorsára – ez a dolguk, hogy kiiktassák egymást -, és mi kerüljünk ki győztesként az alattomos kitervelők végső csatájából – igen, mi, a nép!

Ivo Sasek vagyok, aki 44 éve áll Isten előtt.

a következő.

Források:

8:00 Hírek az SRF-től, 20 Aug. 2021. augusztus 20.

Ez is érdekelheti Önt:

#IvoSasek – A Kla.TV alapítója és még sok más… – www.kla.tv/IvoSasek

#MediaCommentary – www.kla.tv/Medienkommentare

#GreatReset – www.kla.tv/GreatReset

#HybridWarfare – www.kla.tv/HybrideKriegsfuehrung

#Kommunizmus – www.kla.tv/Kommunismus

Forrás

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük