AZ IGAZSÁG TANÍTÓJÁNAK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL

Mivel a szabadságot nem érdemes kívül elérni, ha eközben elveszítjük a belsőt, én iránymutatásként az Esszénusok Béke Evangéliumának az alábbi részleteit javaslom tanulmányozásra:

“AZ IGAZSÁG TANÍTÓJÁNAK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL

“Mit tegyek most? Mi fog most velem történni? Hogyan történhetett ez?”

– Mindezek a panaszok azoktól erednek, akik szomorkodnak, vagy örvendeznek a velük történt események felett, olyan események felett, amihez semmi közük. Mert ha mi olyasmit gyászolunk, ami nincs a hatalmunkban, akkor olyanok vagyunk, mint a kisgyermek, aki megsiratja a napot, amint az lebukik a horizont alá.

Az ősök azt mondták, hogy ne kívánd felebarátod semmilyen tulajdonát. És én most azt mondom néktek, hogy ne kívánjatok semmit, ami nincs a hatalmatokban, mert csak ami bennetek van, az tartozik hozzátok, és ami kívületek van az másra tartozik. És ebben van a boldogság: Tudni, hogy mi a tiéd, és mi nem. Ha örök életetek lesz, akkor szilárdan tartsatok ki a bennetek lévő örökkévalóság mellett, és ne ragadjatok meg az emberi világ árnyékában, amely a halál magvait hordozza. Mert bármi megtörténhet, de ti azt csakis a bölcsesség és szeretet fényében ítéljétek meg, és lássatok minden dolgokat az Angyalok szemeivel. Mert a szerint mérlegelni a boldogságodat, hogy mi történik veled annyi, mint szolgaként élni. De a benned lakozó Angyalokhoz méltón élni azt jelenti, hogy szabad vagy. Isten igazi gyermekeként szabadságban fogsz élni, és fejed csak a Szent Törvény parancsolatai előtt kell meghajtanod.

Tudjátok meg, hogy az ember nem szolgálhat két mestert. Nem kívánhatjátok, hogy tiétek legyen a világ gazdagsága, és a Mennyek Országa is. Nem kívánhatjátok a földnek birtoklását, és hatalmat az emberek fölött, és szintúgy a Mennyek Országát. A gazdagság, a föld és a hatalom, ezek a dolgok nem az emberhez tartoznak, mert ezek evilágból valók (az Ember pedig nem!). De a Mennyek Országa a tiétek mindörökre, mert az bennetek van. És hogyha azt kívánjátok, és keresitek, ami nem tartozik hozzátok, akkor biztosan elveszítitek azt, ami a tiétek.

Bizony mondom néktek, hogy semmit sem adnak vagy adtak ingyen. Mert az emberek és angyalok világában minden dolognak értéke van. Az, aki jólétre és gazdagságra vágyik, annak törtetnie kell érte, azok kezét kell csókolnia, akiket nem tisztel, ki kell fárasztania magát más emberek ajtajánál, számos hamis dolgokat kell mondania és tennie, arany, ezüst és édes olaj ajándékot kell adnia, mindezt és még többet kell egy embernek megtennie, hogy megkapja az áhított gazdagságot, és elérje mások kegyeit. És amikor azt elértétek, akkor mivel rendelkeztek? Ez a gazdagság és hatalom biztosítani fogja számotokra a félelem nélküli életet?

A szellem békéjét, a Föld Anya Angyalainak társaságában eltöltött napot, és a Mennyei Atya Angyalaival való egyesülés éjszakáját? Azt várjátok, hogy ezeket a nagy dolgokat csak úgy egyszerűen a semmiért megkaphatjátok?

Amikor az embernek két mestere van, akkor gyűlöli az egyiket, és szereti a másikat, vagy kitart az egyik mellett, és megveti a másikat. Ti nem szolgálhatjátok egy időben Istent, és a világot is. Véletlenül a kutatok kiapad, vagy a drága olaj kiömlik, házatok leég, gabonátok kiszárad: de ti csak legyetek bölcsességgel és szeretettel telve akármi is történik veletek. Az eső újra feltöltheti a kutat, a házakat újra lehet építeni. A gabonát újra lehet vetni: mindezek a dolgok elmúlnak, és visszajönnek, és újra csak elmúlnak. De a Mennyek Országa örökkévaló, és soha meg nem szűnik.

Ezért ne cseréld el azt, ami örökkévaló, azért, aminek kérész élete van.

De ki az, aki nem szolga? Az az ember csak, aki nem kíván semmit, ami a másoké. És mik azok a dolgok, amik az övéi? Gyermekeim, csak a bennetek lévő mennyek országa, ahol a Mennyei Atya Törvénye lakozik, csak az tartozik hozzátok. A mennyek országa hasonló ahhoz, mint amikor a kereskedő jókora gyöngy után kutat: és amikor talált egy értékes drágagyöngyöt, elment és eladta azt. Ha ez az értékes gyöngy a tietek lesz mindörökre, miért cserélnétek el kavicsokra, vagy kövekre?

Tudjátok meg, hogy házatok, földetek, fiaitok és lányaitok, a szerencse minden öröme, és a megpróbáltatás szomorúságai, igen és még az is, hogy mások mit tartanak rólatok, mindezen dolgok nem hozzátok tartoznak. És ha ti ilyen dolgok után vágyódtok, és törekszetek, és bánkódtok és örvendeztek fölöttük, akkor ti valójában szolgák vagytok, és szolgaságban is maradtok. Gyermekeim, ne ragaszkodjatok olyan dolgokhoz, amelyek nem a tieitek! Ne engedjétek, hogy a világ rátok nőjön – úgy, ahogy a kúszó szőlőindák gyorsan benövik a tölgyet -, hogy az még fájdalmat is okoz, amikor letépik rólatok. Mezítelenül jöttetek anyátok méhéből, és mezítelenül fogtok visszatérni oda. A világ adatott, és a világ elvétetik.”