Jog

Korona akciók

Rövid változat Korona akciók

Svájc

Szavazás június 13-án a Covid19 törvényről és 4 másik kezdeményezésről és népszavazásról.

Svájci szövetségi népi kezdeményezés:

“A szabadságért és a testi épségért

  (a kötelező védőoltásokat meg kell állítani)”

A kezdeményezés azt az alkotmányban rögzített alapjogot követeli, hogy minden ember szabadon dönthessen arról, hogy be akarja-e oltatni magát, vagy megtagadja-e az oltást anélkül, hogy bírsággal sújtanák, vagy társadalmi vagy szakmai hátrányt szenvedne.

Cél 2022.06.1-ig: 120.000 aláírás, aztán a svájciak szavazhatnak róla!

Érvek és aláírási formanyomtatvány:

https://fbschweiz.ch/index.php/de/stopp-impfpflicht-de

—————————————-

Covid 19 népszavazás 2       

A Covid 19 törvényről szóló szavazás során a Szövetségi Tanács nem nyújtott átlátható tájékoztatást. Ezért 2021-ig 2. népszavazásra van szükség azokkal a változtatásokkal szemben, amelyeket a Szövetségi Tanács nem épített be az új törvénybe. Nem szabad, hogy az oltás, a vizsgálat vagy a gyógyulás igazolását lehessen követelni. Kérjük, vegye figyelembe: július 8-ig 50 000 aláírást kell összegyűjteni.

Aláírási űrlap letöltése:

https://covid19-referendum.ch/unterschriftenbogen/

—————————————-

Mobilsugárzás felelősségrevonási kezdeményezés

A mobilkommunikáció és az 5G fontos építőkövei a zökkenőmentes felügyeletnek a Corona-intézkedések végrehajtása érdekében. Ez a kezdeményezés közvetve ez ellen küzd. A mobiltelefon-rendszer üzemeltetőjének felelnie kell a költségekért, ha mérhető sugarú körben személyi sérülés vagy anyagi kár történik.

Az aláírási formanyomtatványok itt találhatók:

www.mobilfunkhaftung.ch

Felhívjuk figyelmét, hogy az aláírásgyűjtési kampány csak 2021. június végéig tart. 40 000 aláírásra van még szükség.

————————————————————–

Stop Lockdown(lezárások)! – és minden más kényszerítő intézkedés

Az „Aktionsbündnis Ostschweiz” – vállalkozók és politikusok szövetsége – további aláírókat keres.

A cél az, hogy elérjék a 100 000 szimpatizáns számát, akik nem szavaznak többé a “lezáráspárti politikusokra”.

A kampányt a www.abost.ch oldalon lehet aláírni.

 

Németország

Írja alá és terjessze a petíciót:

“Ne legyen Korona oltás a gyerekeknek!”

Már több mint 720 000-en írták alá.
Következő cél: 1,000,000 (2021.05.26-tól).

https://www.change.org/p/jens-spahn-keine-corona-impfpflicht-f%C3%BCr-kinder

—————————————————————

Szórólap terjesztése:

STOP – ne végezzünk oltási kísérleteket gyermekeken és serdülőkön!

A Doctors for Individual Vaccination Decisions e.V. határozottan óv a gyermekek és serdülők tömeges Covid-19 oltásától.

A szórólap minden német nyelvű országban használható.

Szórólap letöltése PDF formátumban: www.kla.tv/18839

Ausztria

 Népszavazás az oltásszabadságért

2021 januárjában Ausztriában népszavazást tartottak a VAKCINÁCIÓMENTESSÉG mellett. Ezt 259.000 osztrák írta alá. A közeljövőben a Nemzeti Tanács Egészségügyi Bizottsága fogja megvitatni a kérdést.

 

Ezért lépjen kapcsolatba most a Nemzeti Tanács minden olyan tagjával, aki ebben a bizottságban ül, és követelje a politikusoktól az oltásszabadság alkotmányba való rögzítését, és azt, hogy kerüljön népszavazásra.

A tagok listája itt található:

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A-GE/A-GE_00001_00889/MIT_00889.html

 

EU-tagállamok

Petíció „TAKE ACTION”:

Európai polgári kezdeményezés a biometrikus tömeges megfigyelés betiltásáért

Az Európai Polgári Kezdeményezés (European Citizens’ Initiative, ECI), amelynek védnöke Robert F. Kennedy Jr. a Children`s Health Defense Europe (Európai Gyermekegészségügyi Védelmi Bizottság), arra kívánja felhívni az Európai Bizottság figyelmét, hogy az uniós jog tiltsa be a biometrikus tömeges megfigyelést.

A cél 1 millió aláírás. A petíciót itt lehet aláírni:

https://childrenshealthdefense.eu/europaeische-belange/take-action-zivilgesellschaftliche-initiative-fuer-ein-verbot-biometrischer-massenueberwachung/?lang=de

 

Német nyelvű országok

 

Általános megjelenítéshez:

Az oltási károsodás bejegyzése VETOPEDIA-ban:

www.vetopedia.org/impfschaden

 

 

 

Korona akciók

Civil kezdeményezés

Javaslatom a magyar állampolgárok alkotmányos védelmére, járványos „vészhelyzetünkben”

 

A járvány kezdete óta többen is megpróbálkoztak a magyar állampolgárokat érő jogsérelmek kezelésével. Akadtak olyanok például, akik úgy vélték, hogy egy alkotmányos vita ürügyén meg kell dönteni a kormányt, ily módon elesik a Covid-járványügy eddigi közhatalmi kezelésének lehetősége is, s az oltási kényszer és a polgárok diszkriminációja fogalmilag kizárt lesz. Az efféle törekvések azonban – állampolgári támogatottság hiányában – kudarcot vallottak.

 

Jómagam a jogi önvédelem eszközeit keresem, bármennyire is reménytelen vállalkozásnak tűnik.

 

Egy reális intézményi megoldást már az Európa Tanács (ET) I. 27-i határozata után kimunkáltam, de kutyába se vették. Az ET-határozat óta a vakcinák stratégiája lényeges fordulatokat hozott: bár az ET hangsúlyozza a járványügy kezelésénél az emberi jogok (a szabad önrendelkezés és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának) érvényesítését, csakhogy intézményesen az alkotmányos jogrendet kettős harapófogó iktatja ki. Egyik a tagállam „védettségi igazolványa”, másik az EU – ez év júniusban hatályba lépő – „digitális zöld igazolványa” (DGI). Mindkettő a kötelező „oltáson” és a tényleges diszkrimináción alapul. Ilyen (részben új) tényállás szerint a „kabátot újra gomboltam”: a februári javaslatomat új elemek alapján véglegesítettem.

 

Mi a felvetésem lényege? Normaszöveg javaslatom van az egészségügyi tv. (Eü tv) megfelelő szakaszának kiegészítésére. Bár ez „feles törvény”, de a kormány – nyilván – nem kezdeményezné, hanem azt csak kritikus tömegű civil követelés kényszeríthetné ki. Persze ez sem világmegváltó: az EU-ban a kétféle igazolvány alkalmazását semmilyen állampolgári (civil) összefogás nem gátolhatja meg. Viszont az Eü tv garanciális szabálya képes lenne útját állni a (különféle nyomásokkal – akár informálisan – kényszerűvé tett) kötelező oltásoknak és a hátrányos megkülönböztetés legsúlyosabb eseteinek. (Pl. a munkáltató az alkalmazottját nem zsarolhatná az állás- és jövedelemvesztéssel való fenyegetéssel.) Egy ilyen alkotmányos önvédelmi szabályt az Alkotmánybíróság (AB) sem hagyhatna figyelmen kívül, hanem – konkrét jogsértések esetén – az emberi szabadságjogok védelmében köteles fellépni.

 

Fontos: ez a jogalkotási igény nem kíván többet, mint az ÉRVÉNYES UNIÓS KÖZJOG, A NEMZETKÖZI JOG és a HAZAI ATV érvényesítését, amit egyébként a járványügy uniós kezelésénél a magyar miniszterelnök is megszavazott. (Az ET-ben ő képviseli Magyarországot, így a I. 27- i ET -határozat az ő szavazatának is eredménye.) Mi több, egy ilyen állampolgári kezdeményezés nem osztja meg a társadalmat (eltérően a mai éles szembeállításától) az oltáspártiak és az oltásellenzők között, mert ez nem politikai kérdés: a jogbiztonság érdekében a kormánypártiak éppúgy támogathatják, mint az ellenzékiek. A létrehozott káoszban már aligha találni közös nevezőt, ami az embereket a közérdekű önvédelmi cselekvésre mozdíthatná, de – kellő felvilágosítás és szervezés alapján – ez talán kivétel lehet. Mindenképp hozzájárulna a kívánt társadalmi béke és az önkéntes jogkövetés erősítéséhez, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartásához.

 

Javaslatomat az alábbi mellékletekbe foglaltam. Kérem a hivatalból illetékeseket és a Tisztelt Olvasót, hogy az ügy komolyságához és súlyához mérten foglalkozzanak vele: segítsék elő a megismertetését, elfogadását, megvalósulását.

 

Tisztelettel:

 

Prof. Tanka Endre

(az MTA doktora, nyugd. egyetemi tanár, prof. emeritus KRE ÁJK)

 
 
Mellékletek
 
 

Melléklet: 1. civil kezdeményezés; 2. cikkem a Magyar Hangba a védettségi igazolványról. (Elfogadva ez év V. 9- én, „csak” a közlése késik. Ezt itt tájékoztatónak küldöm.)

 

Szívélyes üdvözlettel: prof. Tanka Endre (az MTA doktora, nyugd. egyetemi tanár, prof. emeritus KRE ÁJK,


Mellékletek: I.

 

CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS

az egészségügyi törvény kiegészítésére a Covid-koronavírus járvány kezelésénél az EU által kötelezővé tett jogvédelem biztosításáért

 

1. Az Európa Tanács (ET) 2361/2021. számú 2021. I. 27-i határozata a koronavírus járvány kezelésénél a tagállamokat – többek közt – annak biztosítására szólítja fel, hogy „az állampolgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltás NEM kötelező, és hogy senkit sem politikai, sem társadalmi vagy egyéb módon nem kényszerítenek arra, hogy beoltassa magát, ha ő maga ezt nem akarja megtenni. (7. 3. 1. pont) Biztosítsák, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés az oltás mellőzése miatt, az esetleges egészségügyi kockázatok következtében, vagy ha nem akarja beoltani magát. (7. 3. 2. pont)”

2. Az Európai Parlament (EP) és a Tanács együttes rendeletet (Tan. rend.) hoz a Covid – 19 világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében a digitális zöld igazolvány (DGI) bevezetéséről az oltásra, a tesztelésre és a gyógyultságra vonatkozóan. A rendelet – tervezet 2021. júniusban lép hatályba. (Brüsszel, 2021.3.17.COM(2021) 130 final. 2021/0068(COD) EB) A Tan. rend. az ET határozatának az oltás kötelező jellegének mellőzésére és az állampolgárok hátrányos megkülönböztetésének tilalmára vonatkozó jogi álláspontját teljes egészében elfogadja, továbbá annak érvényesítését több uniós jogintézmény felhívásával támasztja alá.

Nevezetesen, a rendelet kiemeli, hogy

 • az EU és a tagállamok közötti hatásköri megosztás alapján az egészségügyi politika meghatározása tagállami hatáskörbe tartozik, amit az EU teljes mértékben tiszteletben tart (EUMSZ /az EU Működési Szerződése/ 168. cikk) ;
 • a járványügyben „..a szabad mozgásra vonatkozó korlátozások bevezetéséről továbbra is a tagállamok döntenek, amelyek kötelesek az uniós joggal összhangban eljárni. A tagállamok ennek megfelelően úgy is dönthetnek, hogy nem vezetnek be korlátozásokat a szabad mozgásra vonatkozóan.” (Ld. Tan. rend. alapjogok, 9. o.)
 • „Ez a rendelet nem értelmezhető úgy, mint amely megkönnyíti vagy ösztönzi a szabad mozgásra vonatkozó korlátozások elfogadását a világjárvány során. Ehelyett harmonizált keretet kíván biztosítani a koronavírus-betegséggel kapcsolatos egészségügyi bizonyítványok elismerésére, olyan esetekben, amikor a tagállamok ilyen korlátozásokat alkalmaznak.” ( Ld. tan. rend. alapjogok, 9. o.)
 • A diszkrimináció tilalmát a rendelet külön előírással és néhány jogintézménnyel hangsúlyozza. Ezek szerint a/ „meg kell akadályozni az olyan személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetést, akiket például orvosi okok miatt nem oltanak be, mert nem tagjai annak a célcsoportnak, amelyre az oltóanyagot jelenleg ajánlják, akik még nem kaptak lehetőséget az oltásra, vagy akik úgy döntöttek, hogy nem oltatják be magukat. Ezért az oltási igazolvány vagy egy konkrét oltóanyagot feltüntető oltási igazolvány birtoklása nem lehet előfeltétele a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának, különösen akkor, ha az adott személy más módon képes bizonyítani a törvényes népegészségügyi követelményeknek való megfelelést.” (26. pont)

b/ „Minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz.” (EUMSZ 21. cikk /2/) <> A rendelet „..pozitívan érinti az Európai Unió Alapjogi Chartájának (Charta) 45. cikke szerinti szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való alapvető jogot.”

c/ Az ET-határozat rámutat: az emberi jogok és méltóság védelme a biológia és az egészségügy területén csak a személyek önrendelkezési jogának a biztosításával valósulhat meg. Ezt az erről szóló, Ovideo-ban 1997. IV. 4-én kötött nemzetközi egyezmény is tartalmazza. (Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine.) A követelmény a COVID járványnál is irányadó.

3. Az uniós jogrend és azzal összhangban a magyar Alaptörvény (Atv) az alapvető emberi szabadságjogokat – elsősorban a személyek önrendelkezési jogával, továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalmával – csak úgy érvényesítheti hatékonyan, ha a létrejött világjárvány kezelésénél a hazai egészségügyi törvénybe foglalja a szükséges jogvédelem garanciális követelményeit. Ezért – mint magyar állampolgárok és a Magyar Állam területén tartózkodó, más honosságú polgárok – kezdeményezzük, hogy a Magyar Állam az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt (Eütv) a következő normaszöveggel egészítse ki:

Eütv 6. Cím, Járványügy, 56. § (4) bekezdése. „Az egészségügyi államigazgatási szerv – a (2) és (3) bekezdésben írt rendelkezésektől eltérően – az egyén személyes szabadsághoz való jogait, továbbá a betegek önrendelkezési és egyéb jogait a COVID-vakcinák járványügyi alkalmazása során nem korlátozhatja és nem mellőzheti a betegnek az oltás beadásához szükséges, előzetes beleegyezését. Az oltás alkalmazása nem kötelező, szabad akarata és önrendelkezése ellenére az oltás tűrésére a beteget nem lehet kényszeríteni. Az oltás mellőzése miatt – sem politikai, sem társadalmi vagy egyéb kényszerítés, közvetlen vagy közvetett ráhatás alkalmazásával – senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés.” A törvényszakasz új (4) bekezdését követő bekezdéseket (5), (6) és (7) bekezdésekké kell átszámozni.

 

I n d o k o l á s:

A hátrányos megkülönböztetés tilalma nemcsak az európai közjog és a nemzetközi jog egyik pillére, hanem mindenkit megillető olyan alapvető emberi jog, amit az Alaptörvény (At) külön nevesít. (XV. cikk /2/) Erről a tilalomról az Alkotmánybíróság (AB) már működése kezdetén állást foglalt és az értelmezési gyakorlata azóta is töretlen. E szerint a diszkrimináció kizártsága a személyiségi jogok védelmén belül mint az önrendelkezés biztosításának a követelménye szerepel. Az AB szerint a pozitív diszkriminációt kivételesen, leszűkített körben, csak az esélyegyenlőség megteremtése (adott esetben a társadalmi felzárkózás igénye) indokolhatja, ami viszont nem csorbíthatja mások személyiségi jogait, így az önrendelkezésüket. (AB 144/B/1990. határozat) Mind ezen felül, Magyarország mint jogállam köteles érvényesíteni a területén élő személyeknek az Alaptörvény XX. és XXI. cikkében garantált, a testi és lelki egészséghez fűződő, valamint az egészséges környezet iránti jogát. Nem cáfolható, hogy ezekkel a jogokkal a Covid – vakcinák kötelező alkalmazása, avagy szabad önrendelkezésen alapuló mellőzése és ezek függvényében a diszkrimináció tilalma meghatározóan összefügg.

Az ET és a Tanács az uniós jogi rendezéssel a diszkrimináció tilalmának eleget kíván tenni. Ugyanakkor a DZI bevezetésénél ez az emberi jogvédelmi alapelv nem szabályozási cél, hanem annak csak egyik jogi feltétele. A DZI alkalmazása két közhatalmi kényszerrel korlátozza az uniós polgárok mozgási szabadságát: más tagállam területére csak az a polgár léphet és ott akkor tartózkodhat, ha rendelkezik saját államának a védettségi igazolványával, vagyis beoltották őt, ez alapján pedig meg kell szereznie az EU digitális zöld igazolványát. A világjárvány bizonytalan időtartamú, előre ki nem számítható, tartós folyamat, amit a Világbank becslése 2025 májusáig jelez. Ennek során – megfelelő alkotmányos garancia és a tagállam önvédelmi intézkedései hiányában – az önrendelkezésükkel a beoltásukat elutasító személyeket számos és akár jogtalan korlátozás, illetve hátrányos megkülönböztetés érheti. A jelenleg alkalmazott korlátozásokhoz képest – amelyek a járvány közérdekű megelőzése címén a be nem oltottakat kizárják egyes szolgáltatásokból (éttermek, mozik, szállodák stb. látogatása) – mind szélesebb körben, egy jóval súlyosabb diszkrimináció is terjed. A munkáltatók zöme annak kilátásba helyezésével sarkallja munkavállalóit a védettségi igazolvány megszerzésére – vagyis az önkéntes oltatásukra –, hogy e nélkül elvesztik munkájukat, a megélhetésüket. Az e fajta – informálisan erősödő és az állam által megtűrt – hátrányos megkülönböztetés azonban jogellenes. Már az ET határozata az emberi szabadságjogok védelmében épp az ilyen jellegű kényszereket – köztük az emberek létfeltételeit támadó zsarolást, az egzisztenciális fenyegetés sokféle leleményét – kívánja eleve kizárni annak hangsúlyozásával, hogy semmilyen – politikai, társadalmi vagy egyéb – kényszerítés nem befolyásolhatja a polgárok szabad önrendelkezését az oltásukról való döntés kérdésében. A Magyar Állam ezt az alkotmányos garanciát, a Covid- oltásoknál a diszkrimináció tilalmát csak magas rangú jogszabállyal szavatolhatja. Ennek legcélszerűbb megoldása az Eütv általunk javasolt normaszöveggel való kiegészítése.

A hátrányos megkülönböztethetőség egészségügyi törvénybe foglalt kizárása útját állja e téren a joggal való visszaélés törekvéseinek. Erősíti az önkéntes jogkövetést, véget vethet a társadalom világjárványhoz való viszonyulásában előállt szélsőséges megosztottságának. Mind ezzel elősegítheti a társadalmi béke kialakulását és hozzájárulhat a kormány népegészségügyi politikájának sikeréhez.

 

<> ** <>


 

NYILATKOZAT

az egészségügyi törvény COVID – koronavírus járvány miatt szükséges kiegészítésének civil kezdeményezéséről

 

Alulírott (név)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nőknél leánykori név)……………………………………………………………………………………………………………………….

(szervezetnél név, bejegyzett székhely)……………………………………………………………………………………………..

 

kijelentem, hogy az egészségügyi törvény COVID-koronavírus járvány miatt szükséges kiegészítésének civil kezdeményezésével teljes mértékben egyetértek. Ez ugyanis kizárólag a törvényességet szolgálja azzal, hogy – az európai uniós közjoggal, a nemzetközi joggal és a magyar Alaptörvénnyel összhangban – a járványügyi intézkedéseknél, különösen a vakcinák alkalmazásánál érvényesíteni kívánja az érintett személyek szabad önrendelkezését és az emberek bármely hátrányos megkülönböztetésének a tilalmát.

 

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 56. szakaszát a COVID-vakcinák alkalmazása tárgyában a fenti előterjesztésben javasolt, új normaszöveggel, annak indokait figyelembe véve egészítse ki. Meggyőződésem szerint ezzel a törvényhozó fontos közérdeket szolgálhat, mert a jogállam a világjárvány hatásaival megbontott társadalmi békét helyreállíthatja, elősegíti a járvány leküzdését és az önkéntes jogkövetést.

 

……………………………………………………….

Aláírás

személyi szám (lakcímkártya szerint)

…………………………………………………………….

Aláírás

személyi szám (lakcímkártya szerint)

 
 

II. Melléklet:

Kiállhatja – e a jogállam alkotmányossági próbáját a védettségi igazolvány?

A Covid-vakcinával beoltottnak járó védettségi igazolvány törvényességéről nemrég a kormány egyik illetékese, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Magyar Nemzetnek nyilatkozott. (Lásd „A hatóság szerint nincsenek aggályok a védettségi igazolványoknál.” 2021. IV. 30.) Az elnök szerint ez az okmány nem ütközik az Alkotmányba és nem vet fel adatvédelmi kérdéseket. Jogi szempontból azért aggálytalan, mert a kormány jogosult bizonyos szolgáltatások igénybevételének a feltételeiről rendelkezni, másrészt ezeknél a szolgáltatásoknál adatkezelés sincs, az igazolványt csak megtekintik. „Ez ugyanolyan helyzet, mint amikor elkérik a személyi igazolványt a dohányboltban.” A védettek többletjoga csak az, hogy este 11 óráig a vendéglátóhelyek belső tereibe, szállodába, szabadidős létesítményekbe mehetnek.

Az elnök úr álláspontja a közvéleményt nyugtatja, így a társadalmi béke szemszögéből pozitív. Jogi mérce szerint viszont csak akkor lehetne meggyőző, ha az érvényes jogrendnek legalább azokkal az alapintézményeivel szembesülne, amelyek az EU törvénykezésében a vírus járványfolyamat egy éve után a Covid – 19 vakcinák etikai, jogi és gyakorlati kezelésénél előtérbe kerültek. Ilyen elsősorban az Európa Tanács (ET) 2361/2021. számú 2021. I. 27 – i határozata. Ez – az emberi szabadságjogok kötelező érvényesítése érdekében – kimondja, hogy egyrészt a járványkezelés során a Covid-vakcinák alkalmazása nem lehet kötelező. Másrészt az állampolgárok közötti hátrányos megkülönböztetés tilalma megköveteli, hogy az oltást elutasítókat semmilyen diszkrimináció ne érje. Az ET elismeri, hogy a népegészségügy biztosításának ez a feladata a tagállamok hatáskörébe tartozik, ezért őket hívja fel az e téren szükséges intézkedésekre. Pontosan a felhívás a következő: „(a tagállamok) biztosítsák, hogy az állampolgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltás NEM kötelező, és hogy senkit sem politikai, sem társadalmi vagy egyéb módon nem kényszerítenek arra, hogy beoltassa magát, ha ő maga ezt nem akarja megtenni; Biztosítsák, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés az oltás mellőzése miatt, az esetleges egészségügyi kockázatok következtében, vagy ha nem akarja beoltani magát.”

 

Az ET – amelynek az EU mind a 27 állama tagja és ő az alapítója az Emberi Jogok Európai Egyezménye által létrehívott Emberi Jogok Európai Bíróságának – korántsem ötletszerűen hozta meg a fenti jogvédelmi határozatát. Az Uniót ugyanis erre az EU Alapjogi Chartája és az érvényes nemzetközi jog egyaránt kötelezi. Az állampolgárok hátrányos megkülönböztetésének tilalma alapvető emberi jog, amit számos jogforrás érvényesít. Fontos ennek az alapelvnek az emberi jogok és méltóság védelmében a biológia és az egészségügy területén is érvényt szerezni. Erre az ET határozata külön utal az erről szóló, Ovideóban kötött 1997 IV. 4-i nemzetközi egyezménnyel. Ennek követelményei a Covid vakcinák alkalmazásánál is irányadók. Az ET döntéshozóit tekintve a határozat akár a magyar kormány hivatalos jogi álláspontjának is tekinthető, mivel e testületben bennünket a miniszterelnök képvisel, aki a határozatot megszavazta.

 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma mindenkit megillető alapvető jog, amit az Alaptörvény (At) külön nevesít. (XV. cikk /2/) Erről a tilalomról az Alkotmánybíróság (AB) már működése kezdetén állást foglalt és az értelmezési gyakorlata azóta is töretlen. E szerint a diszkrimináció kizártsága a személyiségi jogok védelmén belül mint az önrendelkezés biztosításának a követelménye szerepel. Az AB szerint a pozitív diszkriminációt kivételesen, leszűkített körben, csak az esélyegyenlőség megteremtése (adott esetben a társadalmi felzárkózás igénye) indokolhatja, ami viszont nem csorbíthatja mások személyiségi jogait, így az önrendelkezésüket. (AB 144/B/1990. határozat) Az sem lényegtelen, hogy Magyarország mint jogállam köteles érvényesíteni a területén élő személyeknek az Alaptörvény XX. és XXI. cikkében garantált, a testi és lelki egészséghez fűződő, valamint az egészséges környezet iránti jogát. Nem cáfolható, hogy ezekkel a jogokkal a Covid-19 vakcinák kötelező alkalmazása, avagy szabad önrendelkezésen alapuló mellőzése és ezek függvényében a diszkrimináció tilalma meghatározóan összefügg.

 

Az adatvédelmi elnök szerint a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőket a hátrányos megkülönböztetés csak az általa említett szolgáltatásokból (éttermek, szállodák, stb.) zárja ki. Ez a ténymegállapítás azonban már az interjúkészítés időpontjában is csak részben volt helytálló. Az e fajta korlátozásokhoz képest ugyanis jóval súlyosabb az – a széles körben terjedő, jórészt általánossá vált – diszkrimináció, ami a munkavállalókat a védettségi igazolvány megszerzésére (vagyis az önkéntes oltatásukra) „szelíden ösztönzi” annak kilátásba helyezésével, hogy e nélkül elvesztik munkájukat, megélhetésüket. Márpedig az ET határozata az emberi szabadságjogok védelmében épp az ilyen jellegű kényszereket – köztük az emberek létfeltételeit támadó zsarolást, az egzisztenciális fenyegetés sokféle leleményét – kívánja eleve kizárni azzal, hogy a tagállamok a diszkrimináció tilalmát e téren magas rangú jogszabállyal szavatolják. Egyébként a be nem oltottak hátrányos megkülönböztetése épp csak beindult folyamat, ami naponta újabb elemekkel bővül. A vége még nem látható, de azzal is lehet számolni, hogy a nem igazoltak már az utcára sem léphetnek ki (akár egészségesek vagy sem, karanténba zártak), nem mehetnek orvoshoz, nem vásárolhatnak az élelmiszer üzletekben, stb. Érdemes végig gondolni: a mozgásszabadságot és a létfeltételeket tartósan korlátozó vagy akár végleg felszámoló ilyen kényszerek tartalma miben különbözik a hitleri vészkorszak gyilkos diszkriminációjától – a „náci módszertől” – ami a sárga csillaggal megbélyegzett és a másodrendű állampolgár kasztrendjébe taszított embertársainkat végül fajirtással sújtotta.

 

Nem fogadható el elnök úrnak az a nézete, amely szerint mivel a kormány jogosult saját jogalkotásával bizonyos szolgáltatások igénybevételének a módját meghatározni, így ez alapján kizárhatja a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőket az általa meghatározott szolgáltatásokból. Ez az álláspont csak akkor lenne helytálló, ha rögtön hozzátesszük: a kormány szabályozási felhatalmazása csak úgy hozhat alkotmányosan is érvényes jogszabályt, ha az nem sérti a joggal való visszaélés tilalmát, így a konkrét életviszonyban elkerüli az állampolgárok bármely hátrányos megkülönböztetését.

 

Ne feledjük: a szolgáltatás mögött (például az élelem vásárlásnál) a fogyasztó alapvető emberi szabadságjoga áll, aminek nem indokolt korlátozása megfoszthatja őt elemi létszükségletének kielégítésétől. Mi több, a szolgáltatásokat érintő közhatalmi beavatkozást nemcsak a diszkrimináció tilalma korlátozza, hanem más, különleges és általános érvényű szabadságjog is. Az EU legfőbb vívmánya – és az alapító okiratának pillére – a „négy szabadság”: a tőke, az áruk, a szolgáltatások és a személyek (a munkaerő) szabad mozgása. Az Európai Bíróság számos döntése megerősíti, hogy a szolgáltatáshoz is a feltétlen érvényesülést igénylő szabadságjog és az egyenlő hozzáférés igénye fűződik. Ez nemcsak a szolgáltatót, mint vállalkozót védi (többek közt a letelepedésének szabadságával), hanem a jogviszony másik szereplőjének, a szolgáltatást igénybe vevőnek (tipikusan a fogyasztónak) is jogbiztonságot nyújt. E miatt a piacgazdaságban fel sem merülhet, hogy – akár a tagállami, akár a közösségi jogi rendezés – a szolgáltatás kínálatából hátrányos megkülönböztetéssel egyeseket kizárjon. Végül – az adatvédelmi hatóság jogi érvelésével szemben – az uniós és a hazai alkotmányos alapjogok bizonyított sérelme szempontjából közömbös, hogy a diszkrimináció az állampolgár adatainak hatósági rögzítésével avagy e nélkül valósul meg. Az adatvédelemmel való visszaélés csak többlet – tényállással egészítené ki a hátrányos megkülönböztetés miatt előállt alkotmánysértést.

 

A hazai védettségi igazolvány alkotmányossági próbája csak az Alkotmánybíróság (AB) normakontrolja lehetne. De szinte teljesen kizárt, hogy erre sor kerüljön. Ez év nyarától – vagyis néhány hét múlva – hatályba lép az EU együttes parlamenti és tanácsi rendelete az európai „digitális zöld igazolvány” (DZI) kötelező bevezetéséről. Ez a jogi fordulat – még ha az összetett kérdéskört az alkotmányos szempontjaira is szűkítjük – több ellentmondást fed. Először is: mivel az uniós rendelet a tagállam joga felett áll és nemcsak kötelező, hanem azt (az állam közreműködése nélkül is) közvetlenül végre kell hajtani, az AB annak sem a felülvizsgálatára, sem az értelmezésére nem jogosult. Másodszor: a DZI rendelkezései – jogtechnikai és tartalmi elemeivel egyaránt – oly szorosan összefüggnek a tagállam védettségi igazolványával, hogy ennek törvényességét a DZI-től elkülönítve vizsgálni csaknem lehetetlen és célszerűtlen. Egyébként épp a DZI jogforrási rangja, a kötelező rendelet teszi lehetővé, hogy a kormány vagy az AB a védettségi igazolvánnyal felmerülő bármely kritikát érdemi vizsgálat nélkül elutasíthat. („Az ügy nem tartozik ránk, abba nincs beleszólásunk, mert az EU döntött így.” Néhány jogász kifogásolja, hogy az Európai Bizottság /EB/ a DZI ügyében miért a nem kötelező ajánlással élt.) Az ördög itt is részletekben.

 

Mi a DZI rendezés jogi lényege? (A 43 oldal normaszöveget csak szakértői tanulmány elemezhetné, de a sajtó várhatóan azzal majd sokat foglalkozik.) A szabályozási cél az EU területén az uniós polgár szabad mozgásának biztosítása. Ennek azonban fő előfeltétele, hogy tagállamának védettségi igazolványával rendelkezzék, vagyis a rendelet egy keretrendszerben egységet teremt a 27 tagállam eltérő igazolási feltételei között. Ettől fogva a járvány címén a polgárok szabadságjogait egyszerre két kötelező közhatalmi kényszer korlátozza: a védettségi igazolvány és a DZI. (Az előbbihez csak a beoltott személy juthat, az utóbbinak pedig fogalmi feltétele az előbbi megléte.) Az EP és a Tanács a rendelet indokolásában a jogintézmények egész tárházát sorakoztatja fel annak bizonyítására, hogy az EU törvényessége nem sérül és az emberi szabadságjogokat következetesen érvényesítik. Csak néhány fontosabb ezek közül. == Megvalósul a hatásköri megosztás, mert az EU „…tiszteletben tartja a tagállamoknak az egészségügyi politikájuk meghatározására vonatkozó hatáskörét is.” == „A szabad mozgásra vonatkozó korlátozások bevezetéséről továbbra is a tagállamok döntenek, amelyek kötelesek az uniós joggal összhangban eljárni. A tagállamok ennek megfelelően úgy is dönthetnek, hogy arra nem vezetnek be korlátozásokat.” == A kettős – tagállami és uniós – igazolvány teljesíti az EU Alapjogi Chartája jogvédelmi követelményeit, amelyek minden uniós polgár számára biztosítják a tagállamok területén a szabad mozgást és tartózkodást. = „Ez a rendelet nem értelmezhető úgy, mint amely megkönnyíti vagy ösztönzi a szabad mozgásra vonatkozó korlátozások elfogadását a világjárvány során. Ehelyett harmonizált keretet kíván biztosítani a koronavírus-betegséggel kapcsolatos egészségügyi bizonyítványok elismerésére, olyan esetekben, amikor a tagállamok ilyen korlátozásokat alkalmaznak.” Úgy tűnik, a jogszabály – gyár hamis lózungjait hadaró technokraták elfelejtik a korábbi, a kényszerekről tett jogi rendelkezéseket: beoltottság és annak tagállami igazolása nélkül kizárt a mozgásszabadság a tagállamon belül, azon kívül pedig, külföldön – a DGI hiányában – fel sem merülhet.

 

Mi történik valójában? Az ET és a Tanács személyes döntéshozóit tekintve Karinthy ismert abszurdja juthat eszünkbe: álmomban két macska voltam és játszottam egymással. Csakugyan, a tudathasadás jele, hogy ugyanazok a személyek (állam – és kormányfők), akik az ET-határozatban a kötelező oltás ellen és a diszkrimináció kizárásáért léptek fel, pár hónappal később (más vértezetben) ennek az ellenkezőjét kényszerítik az EU népességére a DGI körmönfont bevezetésével. De a gyökerek mélyebbre nyúlnak: az EU szolgai szerepében a történelmi atavizmus is tetten érhető, a marxi – lenini dialektika rugalmassága. (Egy dolog ahhoz képest fehér vagy fekete, hogy honnan kell nézni.) Politikai képletben még inkább nyilvánvaló az EB küldetése, amit – többek közt a DGI eszközével is – az új világrend diktátumának teljesít. (Lásd Klaus Schwab forgatókönyvét a „Nagy Újraindítás”-ról.) Ezt a rendelet azzal bizonyítja, hogy az EU joghatóságát tartalmilag alárendeli a WHO döntéseinek. Nem cáfolható: egyrészt a járvány bizonytalan időtartamú, be nem látható, hosszú folyamat (a Világbank előrejelzése szerint legalább 2025 májusig tart), miközben a gyógyultság igazolása legfeljebb 180 napig érvényes, így elkerülhetetlen az ismételt, többszörös újraoltatás. Másrészt a rendelet csak akkor függeszthető fel, ha a WHO szerint a világjárvány megszűnt, míg ha az bármely kórokozó miatt újra indul, úgy a DGI-t változatlanul kötelező alkalmazni. De ki is üzemelteti a WHO-t? Ez akár költői kérdés lehetne, hiszen köztudottan Bill Gates és néhány üzlettársa. Vagyis ő az abszurdot idéző élc szerinti nagy macska, aki már az életünkkel játszik, míg árnyékában az EU komisszárjai csak kiscicák.

Szerző: Tanka Endre, az MTA doktora, professor emeritus

2021-05-08

Civil kezdeményezés

TILTAKOZÁS A GYERMEKEKRE KITERJESZKEDŐ KÍSÉRLETI COVID -19 GÉNTERÁPIÁK ELLEN.

Az Európai Gyógyszerügynökség határozata

P/0179/2021

április 23. 2021.

a teljes hosszúságú SARS-CoV-2 tüskésfehérjét (BNT162b2) kódoló, nagymértékben tisztított, egyszálú, 5′-koronázott mRNS-re (Comirnaty) vonatkozó, jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati terv módosításának elfogadásáról,

(EMEA-002861-PIP02-20-M01) az 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően.

a Parlament és a Tanács

Felelősségi nyilatkozat

Ez a határozat nem jogosít fel az Európai Parlament és a Tanács V. címében említett támogatásokra és ösztönzésekre.

1901/2006/EK rendelet.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Indoklás:

Az EMA vonja vissza az összes és tartózkodjon a COVID-vakcina jövőbeli jóváhagyásától valamennyi demográfiai csoport esetében, mivel a súlyos mellékhatások vagy halálesetek jelenlegi kockázata meghaladja az előnyöket, és mivel a meglévő, jóváhagyott gyógyszerek rendkívül hatékony megelőzést és kezelést biztosítanak a COVID ellen, ami az EUA-kat vitatja.

2.           Tekintettel a gyermekek súlyos COVID-betegségének rendkívül alacsony kockázatára, az FDA-nak azonnal tartózkodnia kell attól, hogy kiskorúak részt vegyenek a COVID elleni vakcinakísérletekben, tartózkodnia kell az EU engedélyek gyermekek bevonásával történő módosításától, és azonnal vissza kell vonnia minden olyan EU engedélyt, amely a Pfizer vakcina esetében 16 év alatti, más COVID vakcinák esetében pedig 18 év alatti gyermekek beoltását engedélyezi.

3.           Az EMA-nak haladéktalanul vissza kell vonnia a hallgatólagos jóváhagyást arra vonatkozóan, hogy a terhes nők megkaphassák az EUA-t vagy az engedélyezett COVID vakcinákat, és haladéktalanul ki kell adnia egy erre vonatkozó nyilvános iránymutatást.

4.           Az EMA-nak haladéktalanul módosítania kell a klorokin gyógyszerek, az ivermektin és bármely más, a COVID ellen biztonságosnak és hatékonynak bizonyult gyógyszer használatára vonatkozó meglévő iránymutatását, hogy az megfeleljen a biztonságosság és hatékonyság jelenlegi tudományos bizonyítékainak a jelenleg használt dózisok mellett, és erről a változásról haladéktalanul értesítenie kell valamennyi érdekelt felet.

Az EMA-nak vagy  digitális és írásos formában iránymutatást kell kiadnia valamennyi érdekelt fél számára annak megerősítésére, hogy minden állampolgárnak lehetősége van arra, hogy lentebb felvázolt rendelkezések és jogok  alapján elfogadja vagy visszautasítsa a COVID-vakcinák beadását anélkül, hogy az káros munkahelyi, oktatási vagy egyéb, nem egészségügyi vonatkozású következményekkel járna.

TILTAKOZÁS A GYERMEKEKRE KITERJESZKEDŐ KÍSÉRLETI COVID -19 GÉNTERÁPIÁK ELLEN.

A Children’s Health Defense (CHD) nevében állampolgári petíciót nyújtott be az az FDA-hoz

A növekvő biztonsági aggályok közepette Robert F. Kennedy, Jr. és Dr. Meryl Nass a Children’s Health Defense (CHD) nevében állampolgári petíciót nyújtott be az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA), amelyben arra kérik az ügynökséget, hogy haladéktalanul vonja vissza a COVID vakcinák sürgősségi felhasználási engedélyeit (EUA), és tartózkodjon azok engedélyezésétől.

[Olvassa el az FDA petícióját spanyol, német, francia és olasz nyelven.]

 

A Millions Against Medical Mandates (MAMM), az egészségügyi szabadsággal foglalkozó szervezetek és magánszemélyek koalíciója a CHD-vel és más vakcinabiztonsági és egészségügyi szabadsággal foglalkozó csoportokkal együtt felkéri a nyilvánosságot, beleértve az egészségügyi dolgozókat, szülőket és a hadsereg tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket a petícióval kapcsolatban.

A CHD 72 hivatkozást állított össze és nyújtott be, amelyek a visszavonási és visszatartási kérelmet támogatják. A petíció teljes szövegét letöltheti az FDA honlapjáról, vagy itt olvashatja el a teljes petíciót – majd ezen az űrlapon küldheti el észrevételeit.

A Centers for Disease Control and Prevention’s Vaccine Adverse Event Reporting System legfrissebb adatai szerint 2020. december 14. és 2021. május 7. között 192 954 nemkívánatos eseményt jelentettek a COVID vakcinázást követően, köztük 4057 halálesetet.

Ezek a számok szöges ellentétben állnak az 1976-os, megszakított sertésinfluenza elleni oltási kampányt követően jelentett számokkal, amely mintegy 30 bejelentett halálesetet és 400 Guillain-Barré-szindrómás esetet követően hirtelen véget ért.

A petíció arra hivatkozva, hogy a COVID rendkívül alacsony kockázatot jelent a gyermekekre nézve, felszólítja az FDA-t, hogy haladéktalanul ne engedélyezze a kiskorúak részvételét a COVID vakcinakísérletekben, és azonnal vonja vissza a 18 év alatti gyermekek beoltását engedélyező összes EU engedélyt.

“Itt az ideje, hogy az FDA drámai korrekciót hajtson végre, mielőtt még több haláleset és sérülés történik” – mondta Maureen McDonnell, a MAMM alapítója.

A CHD felszólítja az FDA-t, hogy vonja ki a forgalomból a COVID vakcinákat – Hozzászólás benyújtása

 

A petíció arra is felszólítja az FDA-t, hogy vonja vissza az álapotos nők COVID-vakcinák beadására vonatkozó hallgatólagos jóváhagyását.

A törvény előírja, hogy az EUA státusz megadásához nem létezhet más hatékony beavatkozás. A petíció felszólítja az FDA-t, hogy haladéktalanul módosítsa a klorokin gyógyszerek, az ivermektin és bármely más biztonságos és hatékony COVID elleni gyógyszer alkalmazására vonatkozó meglévő iránymutatását.

“Itt az ideje, hogy az FDA elérhetővé tegye a hatékony COVID-kezeléseket, és visszavonja a vakcinákra vonatkozó EUA-t” – mondta Mary Holland, a CHD elnöke és főtanácsosa. “Megdöbbentő, hogy az FDA öt hónapon keresztül figyelmen kívül hagyta a sérülésekről és halálesetekről szóló, példátlanul sok bejelentést”.

A CHD és a MAMM a következő hét intézkedés megtételét kéri az FDA-tól:

 1. Az FDA vonja vissza az összes EUA-t, és tartózkodjon a COVID-vakcina jövőbeli EUA, NDA [új gyógyszer iránti kérelem] vagy BLA [biológiai engedély iránti kérelem] jóváhagyásától minden demográfiai csoport esetében, mivel a súlyos mellékhatások vagy halálesetek jelenlegi kockázata meghaladja az előnyöket, és mivel a meglévő, jóváhagyott gyógyszerek rendkívül hatékony profilaxist és kezelést biztosítanak a COVID ellen, így az EUA-k vitathatók.
 2. Tekintettel a gyermekek súlyos COVID-betegségének rendkívül alacsony kockázatára, az FDA-nak azonnal tartózkodnia kell attól, hogy kiskorúak részt vegyenek a COVID elleni vakcinakísérletekben, tartózkodnia kell az EU engedélyek gyermekek bevonásával történő módosításától, és azonnal vissza kell vonnia minden olyan EU engedélyt, amely a Pfizer vakcina esetében 16 év alatti, más COVID vakcinák esetében pedig 18 év alatti gyermekek beoltását engedélyezi.
 3. Az FDA-nak haladéktalanul vissza kell vonnia a hallgatólagos jóváhagyást arra vonatkozóan, hogy a terhes nők megkaphassák az EUA-t vagy az engedélyezett COVID vakcinákat, és haladéktalanul ki kell adnia egy erre vonatkozó nyilvános iránymutatást.
 4. Az FDA-nak haladéktalanul módosítania kell a klorokin gyógyszerek, az ivermektin és bármely más, a COVID ellen biztonságosnak és hatékonynak bizonyult gyógyszer használatára vonatkozó meglévő iránymutatását, hogy az megfeleljen a biztonságosság és hatékonyság jelenlegi tudományos bizonyítékainak a jelenleg használt dózisok mellett, és erről a változásról haladéktalanul értesítenie kell valamennyi érdekelt felet.
 5. Az FDA adjon ki iránymutatást a védelmi miniszternek és az elnöknek, hogy a 10 U.S.C. § 1107(f) vagy 10 U.S.C. § 1107a alapján ne adjon példa nélküli elnöki felmentést az előzetes hozzájárulás alól a COVID vakcinák tekintetében a szolgálati tagok számára.
 6. Az FDA-nak digitális és írásos formában iránymutatást kell kiadnia valamennyi érdekelt fél számára annak megerősítésére, hogy a 21 U.S.C. § 360bbb-3(e)(1)(1)(a)(ii)(III) 1 és a Nürnbergi Kódex tájékozott beleegyezéssel kapcsolatos követelményei alapján minden állampolgárnak lehetősége van a vizsgálati COVID vakcinák beadását elfogadni vagy elutasítani anélkül, hogy az káros munkahelyi, oktatási vagy egyéb, nem egészségügyi következményekkel járna.
 7. A COVID vakcina EUA engedélyének visszavonásáig az FDA-nak iránymutatást kell kiadnia, hogy a COVID vakcinák minden forgalmazása és promóciója során tartózkodni kell a “biztonságos és hatékony” címkézéstől, mivel az ilyen kijelentések sértik a 21 U.S.C. § 360bbb-3 előírásait.

A beadvány megtekinthető és véleményezhető. A CHD sürgeti a szülőket, az egészségügyi szakembereket, a katonaság tagjait és másokat, hogy tegyék meg észrevételeiket, és osszák meg az észrevételek linkjét barátaikkal és kollégáikkal.

A petíció megtekinthető és véleményezhető,  ossza meg a bejegyzés linket  barátaival és kollégáival.

 

Kedves  barátom,

Kérem, segítsen nekünk abban, hogy az EUA COVID vakcinákkal kapcsolatos, az FDA-hoz benyújtott polgári petíciónkhoz észrevételeket fűzzünk. Jelenleg közel 14 000 hozzászólás érkezett a világ minden tájáról, ami biztató kezdet, de sokkal több embertől kell hallanunk ahhoz, hogy ez a kritikus erőfeszítés sikeres legyen.

Május 16-án Robert F. Kennedy, Jr. és Dr. Meryl Nass, a Children’s Health Defense (CHD) nevében mérföldkőnek számító lépést tettek a COVID-válságban, amely világszerte milliárdok életét változtatta meg visszavonhatatlanul: polgári petíciót nyújtottak be az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA) a COVID-19 vakcina forgalomból való kivonása érdekében.

Az FDA petícióval kapcsolatos észrevételei most létfontosságúak ahhoz, hogy megakadályozzuk az e kísérleti orvostechnikai termékek okozta további sérüléseket és haláleseteket. Hallassa a hangját!

Az FDA intézkedései hatással vannak a globális egészségpolitikára. Ez a beadvány lehetővé teszi mindannyiunk számára – nem csak az Egyesült Államokban élők számára, hanem a világ minden tájáról -, hogy a petícióhoz való hozzászólással közvetlenül az amerikai kormányhoz forduljunk.

Az FDA petíciója mostantól olvasható: spanyolul, németül, franciául és olaszul.

A petíció konkrétan felszólítja az FDA-t, hogy:

Vonja vissza a COVID vakcinák sürgősségi felhasználási engedélyeit (EUA).
tartózkodjon a COVID vakcinák engedélyezésétől
tiltsa meg a kiskorúak részvételét a COVID vakcinakísérletekben.
haladéktalanul vonja vissza a kiskorúak beoltását engedélyező összes EUA-t.
Vonja vissza a COVID vakcinák terhes nőknek történő beadására vonatkozó hallgatólagos jóváhagyását.
Azonnal módosítsa a klorokvin, az ivermektin és bármely más biztonságos és hatékony gyógyszer COVID elleni alkalmazására vonatkozó meglévő iránymutatását.
Az FDA petíciója azért volt elengedhetetlen, mert kormányzati egészségügyi szerveink továbbra is figyelmen kívül hagyják a halálesetek és sérülések megdöbbentő számát, amelyeket az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgálatának (HHS) Oltási Mellékhatásokat Jelző Rendszeréhez (VAERS) jelentettek. A minden pénteken frissített, május 21-i adatközlés 227 805 nemkívánatos eseményről és 4201 halálesetről számol be a COVID-19 vakcinával történő oltást követően a 2020. december közepétől 2021. május 14-ig tartó időszakban. Riasztó, hogy egy 2010-es HHS tanulmány szerint a nemkívánatos események kevesebb mint 1%-át jelentik a VAERS-nek. Ennek ellenére a kormányzati szervek helyi, állami és nemzeti szinten továbbra is támogatják e vakcinák beadását. Ezekhez az ügynökségekhez csatlakozik a mainstream média, a hírességek, sőt még a Fehér Ház is, és arra szólítják fel a különböző korosztályú embereket, hogy “csak beadassák az oltást”, annak ellenére, hogy a sérülés és a halál nagyon is valós kockázata fennáll.

A jelenleg beadott összes COVID-19 vakcinát siettették a sürgősségi felhasználási engedélyezési eljáráson (EUA) keresztül, még akkor is, amikor az orvosok világszerte a COVID-re vonatkozó életképes kezelési lehetőségekre hivatkoznak, amelyek olcsók és könnyen elérhetők. Az EUA státusz csak akkor alkalmazható, ha nem találnak hatékony kezelési lehetőségeket. A COVID esetében nyilvánvalóan nem ez a helyzet.

Azonnal le kell állítanunk a mandátumokra való törekvést, különösen a gyermekeket célzó mandátumokat. A kísérleti COVID vakcinákat már most is a 12-15 évesek számára ajánlják. Csak idő kérdése, hogy mikor ajánlják vagy írják elő ezt a vakcinát még fiatalabb gyermekek számára – beleértve a csecsemőket is.

Arra kérjük Önöket, hogy most tegyék meg észrevételeiket az FDA beadványával kapcsolatban, és sürgessék a kormányt, hogy ne rendelje el vagy engedélyezze a COVID vakcinákat.

Kérjük, most tegye meg észrevételét az FDA petíciójához, és ossza meg ezt az e-mailt az összes ismerősével. A Comments oldalon a legördülő menüből válassza ki a “Federal Government” (Szövetségi kormányzat) opciót, majd mondja el az FDA-nak, hogy mit gondol arról, hogy nem engedélyezett, kísérleti és felelősség nélküli vakcinákat nyomnak minden korosztályra az ország és a világ minden táján. Köszönjük.

Tisztelettel,

A Gyermekek Egészségének Védelmi Csoportja

P.S. Olvasson többet az FDA petíciójáról: “A CHD felszólítja az FDA-t, hogy azonnal vonja ki a forgalomból a COVID oltóanyagokat”

A Children’s Health Defense (CHD) nevében állampolgári petíciót nyújtott be az az FDA-hoz

A Bíróság megtorpedózza a Bayer tervét, hogy elkerülje a jogi felelősséget a Roundup rákos megbetegedéses ügyeiben

A Korábbi hírek arról számoltak be, hogy Roundup bajor gyártójára súlyos büntetést szabtak ki.

Az országos Roundup-pereket felügyelő szövetségi bíró szerdán elutasította a Bayer legújabb kísérletét, hogy korlátozza jogi felelősségét a glifozát-alapú gyomirtó szerekkel kapcsolatos jövőbeli rákos megbetegedésekkel kapcsolatos keresetekkel szemben, számos “égbekiáltó hibára” hivatkozva a Roundup-felhasználókra javasolt megegyezésben, akik még nem perelték be a vállalatot, de a jövőben esetleg be akarják perelni.

Vince Chhabria amerikai bíró azt mondta, hogy a terv egyes részei “nyilvánvalóan ésszerűtlenek” és tisztességtelenek a rákos betegekkel szemben, akik a csoportos megegyezés részesei lennének, ezért a Bayer és az ügyvédek kis csoportja, akik a Bayerrel közösen állították össze a tervet.

Rámutatott, hogy a vállalat ” folyamatosan veszíti el a pereket” a non-Hodgkin limfómában (NHL) szenvedő emberek által benyújtott keresetekben, akik szerint a Monsanto Roundup és más glifozát alapú gyomirtó szereknek való kitettség volt az oka.

A Bayer 2018 óta a Monsanto tulajdonosa, és azóta küzd a rákos megbetegedésekre vonatkozó keresetek megvédésével. A rákos áldozatok három eddig tartott pert nyertek meg, és több tízezer más felperes nyújtott be keresetet, akik azt állítják, hogy a Monsanto gyomirtó szereknek való kitettség okozta náluk az NHL kialakulását, miközben a Monsanto évtizedeken át titkolta a kockázatokat.

A Bayer nem válaszolt az ítélettel kapcsolatos megkeresésre.

FRISSÍTÉS: A Bíróság megtorpedózza a Bayer tervét, hogy elkerülje a jogi felelősséget a Roundup rákos ügyeiben, hivatkozással az “égbekiáltó hiányosságokra”
Az országos Roundup-pereket felügyelő szövetségi bíró ma elutasította a Bayer legújabb kísérletét, hogy korlátozza jogi felelősségét a Roundup gyomirtószerrel kapcsolatos jövőbeli rákos megbetegedésekkel kapcsolatos keresetekkel kapcsolatban, mondván, hogy a terv egyes részei “egyértelműen ésszerűtlenek” és tisztességtelenek a rákos betegekkel szemben.

A Roundup-pereket országszerte felügyelő szövetségi bíró ma elutasította a Bayer legújabb kísérletét, hogy korlátozza jogi felelősségét a glifozát-alapú gyomirtó szerekkel kapcsolatos jövőbeli rákos megbetegedésekkel kapcsolatos keresetekkel szemben, számos “égbekiáltó hibára” hivatkozva a Roundupot használókra vonatkozó, a jövőben rákos megbetegedésekkel járó megegyezésben javasolt egyezségben.

Vince Chhabria amerikai bíró azt mondta, hogy a terv egyes részei “nyilvánvalóan ésszerűtlenek” és tisztességtelenek a rákos betegekkel szemben, akik a csoportos megegyezés részesei lennének, ezért a Bayer és az ügyvédek kis csoportja, akik a Bayerrel közösen állították össze a tervet.

Rámutatott, hogy a vállalat “jobbra-balra elveszíti a pereket” a non-Hodgkin limfómában (NHL) szenvedő emberek által benyújtott keresetekben, akik azt állították, hogy a Monsanto Roundup és más glifozát alapú gyomirtó szereknek való kitettség volt az oka.

A Bayer 2018 óta a Monsanto tulajdonosa, és a Bayer nehezen tudja megvédeni a glifozátalapú gyomirtó szerek, például a Roundup termékcsaládját, amelyet a Bayer az akvizíció során örökölt. A rákos áldozatok három eddig tartott pert nyertek meg, és több tízezer más felperes nyújtott be keresetet, azt állítva, hogy a Monsanto gyomirtó szereknek való kitettség NHL-t okozott náluk, miközben a Monsanto évtizedeken át titkolta a kockázatokat.

A bíró szerint a bizonyítékok a felpereseknek kedveznek.

Chhabria bíró a döntésében azt mondta, hogy a vállalat a cég által eddig elszenvedett perbeli vereségek miatt kíván egy “tudományos testületet” felállítani annak megállapítására, hogy a gyomirtó szerek valóban rákot okoznak-e vagy sem, ahelyett, hogy ezt a kérdést a jövőben az esküdtszékre bízná.

A Monsanto “azért akarja ennyire a tudományos testületet, mert a vállalat három perben is elveszítette a szakértők csatáját” – írta a bíró a végzésében. “Jelenleg az ok-okozati összefüggésekkel kapcsolatos szakértői vallomások kérdésében a játéktér erősen a felperesek javára van megdöntve”.

Az ítéletre egy múlt heti hosszas meghallgatást követően került sor, amelyet azért tartottak, hogy megvitassák a személyi sérülésekkel foglalkozó ügyvédek széles körű ellenállását az Egyesült Államokban a megegyezési javaslattal szemben. A javasolt terv szerint a Bayer nagyjából 2 milliárd dollárt kellett volna befizetnie egy sor olyan intézkedésre, amely segítene a vállalatnak elkerülni a jövőbeni Roundup rákos megbetegedésekkel kapcsolatos pereket.

A csoportos peres megegyezés a 2021. február 3-tól a Roundup termékeknek kitett személyekre vonatkozna, akik még nem perelték be a Monsantót, vagy nem fogadtak ügyvédet ennek érdekében. Az egyezségi terv keretet hozna létre az olyan személyek által benyújtott új keresetek kezelésére, akiknél a Roundup-expozíciónak tulajdonított NHL alakul ki. A terv azokra az emberekre vonatkozna, akiknek már van NHL-jük, de még nem perelték be a vállalatot, valamint azokra, akiknél a jövőben alakul ki NHL.

A tervet a Bayer a felperesek ügyvédjeinek egy kis csapatával együttműködve dolgozta ki, akik több millió dollárt kapnának a részvételükért.

A javasolt csoportos kereset tervének támogatói azt mondták a bírónak, hogy az “életeket fog megmenteni”, és “gyors kártérítést” fog nyújtani azoknak, akik non-Hodgkin limfómában szenvednek, és a Roundup expozíciót okolják.

Az ellenzők azonban azt mondták, hogy a javaslat valójában keveset tesz a rákos betegekért, miközben a Bayer és a terv kidolgozásában segédkező ügyvédek számára előnyös.

Az ellenvetések középpontjában az a nézet áll, hogy ha a csoportos kereset tervét elfogadják, az korlátozná az emberek azon jogát, hogy a jövőben bírósághoz forduljanak és büntető kártérítést kérjenek, ha a Roundupnak való kitettség után NHL-t diagnosztizálnak náluk, miközben lehetővé tenné a Bayer számára, hogy továbbra is úgy értékesítse a Roundup termékeket, hogy a címkén nem szerepel kifejezett figyelmeztetés a rák kockázatára.

A Public Justice nonprofit jogi csoport által benyújtott ellenzéki beadvány szerint a felperesek büntető kártérítési igényének korlátozása, miközben nem korlátozza a Bayer azon lehetőségét, hogy továbbra is értékesítse a Roundupot, megkülönbözteti ezt a megállapodást minden hasonló csoportos keresettől. A csoport szerint a terv egy “tervrajz arra, hogy a gyártók hogyan vághatják el az áldozatok jogát arra, hogy büntető kártérítést követeljenek a veszélyes növényvédő szerek által okozott sérülések miatt.

A terv másik fő problémája a kritikusok szerint az, hogy az Egyesült Államokban mindenki, aki megfelel a potenciális felperes kritériumainak, automatikusan az osztály részévé válik, és a terv rendelkezései vonatkoznak rá, ha nem lép ki aktívan az osztályból egy meghatározott időn belül. Ha az emberek nem lépnének ki – még akkor is, ha nem tudtak a tervről -, elveszítenék a jogot, hogy büntető kártérítést követeljenek, ha valaha is pert indítanának.

“A Monsanto próbálta megvásárolni a saját igazságszolgáltatási rendszerét, és csodálatos, hogy a bíróság átlátott azon, amit tenni próbáltak” – mondta Gerson Smoger ügyvéd, aki az ellenzők között volt. “A megegyezés paródia lett volna azok számára, akik Roundupot használnak”.

A széles körű vitarendezéstől különválasztva

A csoportos kereset tervét, amely elkülönül a Bayer által tavaly júniusban bejelentett 11 milliárd dolláros Roundup peres ügyek rendezésétől, amely a már benyújtott pereket hivatott kezelni, Chhabriának jóvá kell hagynia. A bíró felügyeli a Roundup-per több ezer felperest érintő szövetségi többkörös Roundup-perét az Egyesült Államok minden tájáról.

Forrás: https://childrenshealthdefense.org/defender/judge-denies-bayer-plan-skirt-legal-liability-roundup-cancer-cases

 

A Bíróság megtorpedózza a Bayer tervét, hogy elkerülje a jogi felelősséget a Roundup rákos megbetegedéses ügyeiben

Gigantikus bírság a Pfizerre

A szövetségi ügyészség rekord nagyságú, 2,3 milliárd dolláros bírságot rótt ki az amerikai Pfizer gyógyszergyártóra, mert megengedhetetlen eszközökkel népszerűsítette medicináit. Az elmúlt 10 évben már ötödik alkalommal.

A tiltott módszert a világ minden táján előszeretettel alkalmazzák a gyógyszercégek, a lényeg, hogy az orvosok az ő készítményeiket írják fel a betegek számára, noha hatóanyagában azonos, utángyártott medicinákkal épp olyan hatást lehetne elérni – de olcsóbban. Ezzel pedig tovább terhelik az amúgy is nehéz helyzetben lévő egészségügyi kasszát, ami Washington szerint megengedhetetlen a válság közepette.

A „rábeszélési technika” az ingyen golfozásból a luxusutazásokon át a masszázsszolgáltatás igénybevételéig terjedt. A konzultációs meeting, mint az információcsere eszköze és a kenőpénz is része volt a Pfizer marketingarzenáljának. Az igazságügyi minisztériumban a kirívóan magas büntetési tételt a példa statuálással magyarázzák, mint írják, el akarják venni az ilyen praktikáktól a valamennyi gyógyszergyártó kedvét. Hogy ez mennyire sikerül, az kérdéses, hiszen a világ legnagyobb gyógyszergyártója maga is többszörösen visszaesőnek számít: az utóbbi tíz évben négyszer bírságolták meg tiltott promóciós technikák alkalmazásáért – írja az AP hírügynökség. Most 13 készítmény, köztük a Viagra, a Zoloft és a Lipitor forgalmának befolyásolásáért bűnhődik a Pfizer.

Bűnlajstromukon szerepel az is, hogy egyes termékeiket a szövetségi gyógyszerengedélyezési hatóság (FDA) engedélyétől eltérő alkalmazásra ajánlották a doktoroknak – hamis információk kíséretében. A vényköteles Bextra például – az FDA vizsgálatai szerint – köszvény, izületi gyulladás kezelésére hatásos, ám a Pfizer általános fájdalomcsillapítóként ajánlotta az orvosok figyelmébe, ráadásul az engedélyezettnél is nagyobb adagolással. Pedig 2005-ben már bebizonyították, hogy a Bextra szedése fokozza a szívroham és a keringési összeomlás kockázatát. A Bextra ügyében büntetőeljárást is indítottak.

A Pfizer egyezséget kötött az igazságügyi hatóságokkal: egyrészt elfogadja és kifizeti a 2,3 milliárd dolláros büntetést, másrészt a jövőben arra koncentrál, amihez igazán ért: az innovatív technológiák, gyógyszerek kifejlesztésére.
A társaság vezető ügyvédje, Amy Schulman mindehhez hozzátette: megerősítették a belső ellenőrzésüket, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő. Erre szükség is volt, hiszen öt Pfizer alkalmazottnak és egy pennsylvaniai orvosnak köszönhető egyáltalán, hogy az ügy napfényre kerülhetett. Ők az egyezség értelmében 102 millió dolláron osztozkod-hatnak, ennyi illeti őket a 2,3 milliárdból. Egymilliárd dollárt pedig szétosztanak a Medicaid, a Medicare és más szövetségi egészségmegőrző programok között.

A büntetés kifizetése persze nem fenyegeti összeomlással a Pfizert. Mértékére jellemző, hogy a cég ennek harmincszorosát, 68 milliárd dollárt fordít amerikai vetélytársa, a Wyeth  megvásárlására. Az egyezség híre befektetői körökben sem váltott ki izgalmakat, hiszen a Pfizer részvényárfolyama egy százalék alatti mértékben gyengült a New York-i tőzsdén.

Gigantikus bírság a Pfizerre