Globális népírtási kísérlet 2020-21

A halálos visszaszámlálás elkezdődött! Szigorúan titkos adatok… MINDENKINEK!


07.06.2021 | www.kla.tv/18949

Nem csak Spanyolország kezdte el mostanában a lakosságát pontosan olyan korona vakcinákkal beoltani, amilyenektől a tudományos szövetségek hónapok óta hiába óvtak. Ez idő alatt a sok pénzen fenntartott közmédiánk nemcsak megtagadta a kiegyensúlyozott hírközlésre vonatkozó törvényi kötelezettségét, hanem közveszélyes módon elnyomta kiváló szaktekintélyek figyelmeztetéseit és mindenféle ellenvéleményt. Elismert tudósok, orvosok, virológusok, biológusok stb. ezreinek cenzúrázott tanúvallomásairól van szó. A főáramú média őket és még sok mindenki mást, meghallgatásuk helyett csak sértegetett, megvádolt és nyilvánosan megbélyegzett. Ahelyett, hogy ösztönözné az összes feltárt veszély alkotmányosan megkövetelt nyilvános megvitatását, a főáramú média következetesen blokkolta és hátba támadta mindazokat a szaktekintélyeket, akik még tanúsítottak némi polgári bátorságot. És ez még nem minden. Mindenkit, – aki hitt ezeknek a rangos szakembereknek, – azokat covidiótaként, koronatagadóként, gyilkosként és hasonlókként becsméreltek. Most pedig már nem csak a spanyol lakosságot oltják be pontosan olyan ellenőrizetlen vakcinákkal, amelyektől a virológusok és az orvosok óva intettek, mivel éppen ezek okozhatnak igazán súlyos károkat. Hogy ez így van-e, vagy sem, azt a kísérleti nyulakká degradált népesség nem tudja megállapítani gazdaságilag teljesen független szakértők nélkül. És pontosan ezért nem lenne szabad a világ lakosságát ilyen rohamosan, alapos vizsgálatok és nyilvános vita nélkül átoltatni. Itt moratóriumra van szükség, azonnali törvényesen elrendelt halasztásra, az összes bejelentett aggály alapos, nyilvános kivizsgálása céljából. Ez az egész oltási kampány már önmagában is alkotmányellenes. A szakemberek figyelmeztető hangjait először is független szakbizottságoknak kellene sürgősen megvizsgálniuk, majd a véleményeket nyilvánosan meg kellene vitatni. A „független” szó alatt pedig azt értem, hogy nem csak minden érdekütközéstől mentes, hanem azt is, hogy minden szabadkőműves titkos társaság hatósugarán kívül áll, ezek ugyanis már többször bűnösnek bizonyultak éppen ilyen akciókban. Sajnos, mint mondtam, a valóban független szakértők összes nyilatkozatát és figyelmeztetését a főáramú média eddig alávaló módon cenzúrázta, és a veszélyeztetett nép elől visszatartotta. De egyre több közösségi médiafelület, mint például a YouTube, a Facebook, a Vimeo stb. is ugyanezt teszi. Cenzorok ezrei – ezeket másként nem lehet nevezni – és hackerek kötelességüket feledve hónapok óta napi 24 órában dolgoznak azon, hogy száműzzenek minden igazán fontos ellenvéleményt az internetről. Ki az ördög fizeti valójában ezeket a seregeket és milyen pénzből? Gondolkodtatok már valaha ezen? Biztos, hogy több milliárdos kenőpénzekről van itt szó. Most itt nyíltan megmondom az igazságot: Ha az, ami itt tombol, valóban egy hibrid háború, amint azt a Kla.TV-vel együtt a legtöbb független felderítő bizonyíthatóan feltárta, akkor ezek a cenzorok nem mások, mint közveszélyes háborús bűnösök, akik most egy új népirtásban vesznek részt. Már pusztán a mainstream által elhallgatott állatkísérletek is ijesztő világossággal bizonyították, hogy az ilyen kutyafuttában előállított Covid vakcinák sokkal nagyobb bajt okoznak, mint maga a vírus, amelyet le kellene küzdeniük. De ez sajnos még messze nem minden. A média éppen tegnap arról számolt be, hogy a spanyol kormány már mindenkit listáz, aki önként nem oltatja be magát. És ami aztán ugyanebben a hírben szerepelt, az már csak azt a kérdést veti fel, hogy mennyire tökkelütöttnek, ostobának vagy akár teljesen idiótának tartanak bennünket? Vagy legalábbis mennyire butának tettetjük magunkat? Ugyanis pontosan ezzel a hírrel egyidejűleg biztosított minket arról a közméda, hogy az adatvédelmet természetesen garantálják mindazok számára, akik a be nem oltott személyek listájára kerülnek – miközben a spanyol kormány ugyanabban a mondatban kijelentette, hogy mindezeket az adatokat az összes környező ország rendelkezésére bocsátják, akik érdeklődnek, hogy ki érkezhetne beoltatlanul az országukba … Nagyszerű, micsoda adatvédelem! Hova jutottunk? Az oltás spanyol megtagadóinak titkos adatait tehát éppen azoknak a hatóságoknak továbbítják, amelyeknek hatalmában áll minden ellen tilalmat kiadni, amit a közélet kínál, mint például a beutazási, repülési, üdülési, vásárlási, vendéglátó egységek használati joga – egyszerűen minden, amiért érdemes élni. Más szóval, az oltás spanyol elutasítóinak adatait csak azoktól védik, akik nem tudnának azokkal mit kezdeni, nem érdekeltek, és hatalmuk sincs arra, hogy visszaéljenek velük. Az adatokat azonban azoktól is védik, akik esetleg támogatni tudnák az oltás elutasítóit. Értitek? Természetesen ez a rémhír először is az összes puhányt töri meg a társadalomban. Ez világos! Ezek rögtön eldöntik magukban, hogy ez az ár számukra túl magas. Hiszen nem akarják, hogy kitaszítsák őket a társadalomból – szegények. Ezért azonnal elfogadják Spahn, német egészségügyi miniszter pszichológiai kényszerítő ajánlatát, és inkább beadatják maguknak az első oltást, minthogy ellenállást tanúsítanának. De nem mindenki reagál így. Épp amikor tegnap Spanyolország az oltásmegtagadók listáját propagálta, Spahn azt hozta nyilvánosságra, hogy „az oltottaknak nem lesznek különleges jogaik”. Aki ismeri a szabadkőművesek értelmet kifacsaró nyelvezetét, az teljes bizonyossággal tudja, hogy hamarosan épp az ellenkezője fog bekövetkezni. Ez azt jelenti, hogy minden német és más oltásmegtagadó hamarosan ilyen listára kerül. Ezzel tisztában kell lennünk. Spanyolország itt csak kísérleti terep volt. A be nem oltottak ilyen titkos listáira az egyetlen logikus reakció az összes oltáskárosult személy hivatalos listájának összeállítása lenne! A Vetopedia minden oltáskárosultnak lehetőséget kínál arra, hogy hivatalosan bejegyezze magát a listára az oltás által okozott kárának nyilvánossá tétele céljából. Az emberiségnek végre meg kell tudnia, hogy már a korábbi oltások is milyen pusztító következményekkel jártak. Ahogy az állam mindazokat figyeli, akiket nem oltottak be, ugyanúgy kell a népnek gondosan figyelnie mindazokat, akiket beoltottak, hogy minden lehetséges oltási kárra fény derüljön. Ezért minden aggály nélkül átadhatjátok adataitokat a nyilvánosság számára, mivel végső soron egyedül az állhat ki mellettetek a károtokért, ugye? Ez az egyetlen védelmetek! Tudjátok, hogy sem a gyógyszeripar, sem az orvosok nem perelhetők oltási károkért, akármilyen súlyosak is legyenek.azok. Az oltáskárosodottak adatai miért maradjanak akkor csupán azoknak a kezében, akik a károkozókat védik? A Vetopedia láthatóvá teszi az oltási károkat. Tehát iratkozzatok fel – ez így működik. Ha bekövetkezik az, amire független orvosok, professzorok és virológusok ezrei figyelmeztettek, akkor az ott pontosan látható lesz. A népnek itt és most biztosítania kell a gyógyszer- és oltásipar egészének az oltáskárosodásokért való teljes felelősségre vonását, ahelyett, hogy a kártérítési igényekkel szemben jogilag duplán védené őket. Ezeket az oltásokat – amelyeket a valóban független szakemberek rendkívül veszélyesnek minősítenek – egyszerűen beadják, és a média elhallgatja a milliószámra okozott legsúlyosabb oltási károkat, a leplezett sterilizálásokat és még sok minden mást, amit a Kla.TV már tömegével felderített. A jővőben a Vetopediával és a független felvilágosítókkal együtt nyilvánosságra kell hozni, hogy pontosan mi történik minden Covid ellen beoltott emberrel. Amint már szorgalmaztuk, a független szakbizottságoknak, virológusoknak, biológusoknak, vegyészeknek most a mikrofonokhoz kell lépniük, és át kell venniük az irányítást, hogy a PCR-teszteket és az új Covid vakcinákat nyilvánosan, szakszerűen dokumentálják, és vizsgálati bizonyítékokat mutassanak be. Ugyanis a PCR-teszttel kapcsolatban épp a minap nyilatkozta egy szakember, hogy több ilyen tesztet teljesen érintetlenül küldött be, és pozitív eredménnyel kapta vissza azokat. Ha ez valóban így van, akkor ez azt jelentené, hogy a Covid vírus tényleges terjedése éppen a PCR-teszt által indul be igazán, majd pedig az őrültségnek nevezett oltással még inkább? Éppen ma, december 30-án a tömegtájékoztatás a Covid vírus újonnan megjelent, még veszélyesebb változatáról beszél. Ezért azonnal meg kell nyilvánosan vizsgálni, mégpedig a helyszínen, hogy nem pontosan az említett gyanú igazolódik-e be, ugye? Hogy a sokkal gyorsabb terjedés nem egy új vírusfajtának, hanem az ész nélkül beindított teszteknek és oltásoknak köszönhető-e. Az, hogy a világközösség elsősorban -mondom, elsősorban – egy hibrid pénzügyi háború kellős közepén áll, az már többszörösen bizonyított. Tehát fennáll a legnyomósabb gyanú arra, hogy a teljes Covid színjáték csak egy biológiai fegyver, amely sokkal magasabb szándékok leplezésére szolgál. Vajon milyen magasabb szándékok lehetnek azok, amelyeket el akarnak kendőzni? Például az összes ország teljes eladósítása, ami most folyamatban van. Ha az összes ország kisajátítása és még nagyobb rabszolgaságba taszítása a hibrid támadók mélyebb szándéka, akkor egy bűnbakra lehet szükségük – ez nyilvánvaló! Mégpedig azért, hogy az öngazdagodás céljából szándékosan megrendezett pénzügyi válságot egy sorscsapásra, egy világjárványra háríthassák … mi lehetne ennél ideálisabb? Egy ilyen céllal irányított világjárvány mindent lehetővé tenne, a megfigyelés minden módját és a hatalom minden eszközét igazolná, és ugyanakkor tökéletesen leplezné a világ jelenleg folyó kifosztását. Ezért nyilvánosan ki kell vizsgálni és meg kell állapítani, hogy ezt az úgynevezett világjárványt nem szándékosan hozták-e létre a minden idők legnagyobb pénzügyi botrányának és gazságának álcázására és leplezésére. Már fekete-fehéren bebizonyosodott, hogy a Covid vírusokra szabadalmakat hoztak létre! Micsoda őrület ez! A Kla.TV már beszámolt erről. És most mit tegyünk? Csak teljesen független szakemberek tudják megvizsgálni és megállapítani, hogy nem éppen a PCR-teszt és mostantól a Covid-oltás idézi-e elő a Covid-19 valóban halálos terjedését. Amiről tudomásom van, a világ összes halálozási listája a mai napig, 2020. december 30-ig bizonyítja, hogy nem volt magasabb a halálozási arány, mint a normál influenzás években, sőt inkább alacsonyabb volt. A Kla.TV interjújában Dr. Madej világosan és meggyőzően bemutatta a világ lakosságának, hogy az oltási ipar élvonalában hitvalló sátánisták állnak. Gátlástalanul, őrült módon, teljesen ellenőrizetlenül bejegyzett Covid oltási szabadalmaikat a 060606 szabadalmi számmal látták el – szinte hihetetlen! A főármú médiában pedig büszkén jelentették be, hogy hétmilliárd embert szeretnének a 666-os méregkoktéljukkal átoltani. Azt, hogy semmiféle oltási kárért nem lehet őket felelősségre vonni, azt az a különleges új törvény garantálja, melynek nyilvántartási száma 6666 – ezen megint elképedhetünk – s ez bizonyíthatóan nem összeesküvés-elmélet, hanem valós tény. Most végre a leginkább kételkedők számára is világossá kell válnia, hogy miféle emberek írják a jelen világtörténelmét. Bár a politikusok és a média hevesen tiltakozik, és rámutatnak, hogy még nincs eldöntve, hogy kitől melyik oltást vásárolják meg, a világközösségnek ennek ellenére kétségkívül tudnia kell, hogy független szakértők szerint egyetlen megbízható ajánlat sem létezhet, mert ilyesmit ilyen rövid idő alatt kifejleszteni egyszerűen nem lehetséges. Nem akarom ismételni a korábbi adások tartalmát! És ki ad most az emberiségnek teljes bizonyosságot arról, hogy a jelenlegi oltóanyagok szállítói valójában különböznek azoktól, akikről most beszéltünk, és akiket az uralkodó elit előre kiválasztott? Röviden – ki bizonyítja most és milyen eszközökkel, hogy a jelenleg beadandó oltások nem ettől a 666-os klubtól származnak? Felismerésünk szerint, míg mi aludtunk, a világ vezetői túl nagy hatalomhoz jutottak, ahhoz, hogy szabad és független ellenfelek érvényesülhessenek ebben az üzletben. Az adás végén található források tanulmányozásakor felmerül a kérdés: hogy az ördögbe jöttek olyan emberek, mint Bill Gates – akik a virológiában, a gyógyszerészetben és az orvostudományban teljesen képzetlenek – egyáltalán ahhoz, hogy nyíltan és büntetlenül, kamerák előtt bejelentsék, hogy a világ lakosságát nemcsak DNS-módosító anyagokkal beoltani, de valójában még csökkenteni is szükséges a számát? Kimondom, ahogy van: ezt csak olyan emberek tehetik meg, akik egy mindent irányító elithez tartoznak, és akiknek vallása teljesen nyilvánvalóan a sátánizmus. Világszerte egyetlen normális halandó sem tudna egy vitatott vakcinát a 666-os szám alatt szabadalmaztatni. Értitek? És semmi esetre sem tudná magát minden felelősségtől kétszeresen védeni egy olyan kiegészítő törvény révén, amelynek nyilvántartási száma 6666. Értitek, mi folyik itt? Vannak olyan embercsoportok, akik méreg- koktéljaikat, technológiáikat és bélyegzőjüket rá merészelik kényszeríteni az egész világra, miközben erre még a Biblia is leghatározottabban figyelmeztetett bennünket már 2000 éve. Kedveseim, itt az ideje hogy felébredjetek! Egyelőre csak egy dolog világos: világközösségünket a hatalmon lévők teljes pusztulásba akarják kényszeríteni, s ezek az emberek, a nép háta mögött, ismeretlenül az állam negyedik és ötödik szintű hatalmaként működnek. A borzalom uralmát működtetik, és én Isten előtt mondom: Ettől a fajta embertől semmi jót nem várhatunk! Ezek bármire képesek, amit egy normális halandó egyszerűen lehetetlennek tartana. Ezzel a párhuzamosan futó, kikényszerített globális gazdasági válsággal, most újra a legapróbb részletig, pontosan beteljesednek az úgynevezett „Cion bölcseinek jegyzőkönyvei”-ben vázolt tervek. Ugyanakkor mégsem a zsidókról van itt szó! Ezek korántsem a zsidók, legalábbis nem a valódi zsidók, ahogy a dokumentumban körülbelül minden 10. sorban áll. Ezen írások szerzői puszta sátánisták, akik jobban gyűlölik a zsidókat, mint bárki mást, és akik a tervezett gaztetteiket át akarják hárítani a zsidókra, hogy azokat, és ne őket magukat üldözzék, ha a dolgok kiderülnek, világos? Az AZK (Cenzúra Ellenes Konferencia) alkalmával tartott „A rasszizmus és összeesküvés ellen” című előadásomban erről részletesen beszámoltam. Tehát nem a zsidók írták ezeket a világ-összeesküvési jegyzőkönyveket, ezért ne üldözzétek őket. Nem vagyok hajlandó azt állítani, hogy ezek a zsidók lettek volna. A Biblia szerint vannak olyanok, akik zsidóknak adják ki magukat, de nem azok, hanem a Sátán zsinagógájához tartoznak. Ez így áll az Irásban. Az írás szerzői klasszikus sátánisták voltak, akik a zsidókat védőpajzsként használták, hogy azok ismételten üldöztetés áldozataivá vájlanak, és hogy sátáni gaztetteiket rájuk hárítsák. Megjegyzem, ez egy tiltott írás, tehát nem szabad terjeszteni. Még említeni is alig szabad. De engem semmilyen hatalom égen és földön nem akadályozhat meg abban, hogy a fenyegetett világlakosságért felelősséget vállaljak, és hogy tanúbizonyságot tegyek arról, hogy ez az összeesküvési dokumentum napjainkban is egy az egyben beteljesülőben van – mégpedig azon erők által, akik legfelsőbb szintről a lezárásokat ránk kényszerítik. Ezen összeesküvési dokumentum szerint az összes állam és a világközösség tönkretétele, illetve teljes eladósítása jelenti legfőbb érdekeik lényegét. Értitek? Ami abban áll, pontosan teljesül napjainkban és velünk! A járványt csak álcaként és bűnbakként használják az államok tervezett alattomos eladósításának elrejtésére. Éppen most hullik az összeesküvők ölébe a föld szinte minden anyagi értéke, ásványkincse és vagyona. Annyit keresnek most, mint még soha! Ugyanakkor az emögött rejtett, végső céljuk még csak nem is a vagyon, hanem egy kőkemény, vasmarkú világuralom, ahol minden korábbi örömünk és kedvtelésünk hirtelen és végérvényesen a múlté lesz. Mivel túl sok jel utal világosan arra, hogy az egész Covid-ügy esetében e veszedelmes világuralmi szekta által szándékosan kiváltott világjárványról van szó, a világközösségnek feltétlenül tudnia kell, kivel van dolga. Ez a társaság az emberiség irányítását önhatalmúlag magához ragadta, és valóban nagyon károsak. A sátánisták nem tűrnek meg semmilyen más vallást a Sátánén kívül. Nem tolerálják sem a nemzeti érdekeket, sem a létrehozott kultúrákat. Számukra kizárólag az élő ördög érdekei számítanak. Nekik a pénz vagy a hatalom soha nem elég. Titkos társaságaikkal évszázadok óta minden elképzelhető hatalmat megszereztek pénzmozgásaink és politikai döntéseink felett. De egyáltalán mi érdekelheti őket még ezen túlmenően? – kérdezi a normális halandó. Ha már minden hatalmat és vagyont megszereztek? Mi hiányzik még nekik? És ezen a ponton most azt mondom, csatoljátok be a biztonsági öveket! Bárcsak pusztán sci-fi lenne, amit most mondok. Bárcsak tévednék ebben. Ezt a szektát az emberek fájdalma, szenvedése és kínjai éltetik. Ők alapvetően a világ közösségének ellenségei. Mindannyiunkat terhükre lévő legyeknek tekintenek, rovarnek, amelyet irtani kell. Ők saját magukat pedig a világ jogos tulajdonosainak tekintik. Ezért teljesen gátlástalanok. A szemük sem rebben, ha méregkoktéljaik ártatlan gyermekek millióit károsítják, bénítják vagy ölik meg – vagy amikor a kényszerű oltásokkal nők tízmillióit sterilizálják vagy más módon károsítják. Csak ilyen dolgok hozzák igazán lázba őket, ezek okozzák nekik az áhított élvezetet, ez elégíti ki őket. Először is ezt kell megérteni. Rosszabbak, mint a legádázabb ragadozók, ahogy el is lehet képzelni. Csak akkor érzik magukat úgy igazán elemükben, ha embereket kínozhatnak és sanyargathatnak, állatokat és növényeket pusztíthatnak el. Állandóan hazudniuk és csalniuk kell. Ez az alaptermészetük! Egyáltalán nincs kapcsolatuk semmiféle emberi fajjal, nemzetiséggel, vagy kultúrával, és mint mondtam, egyetlen vallással sem, a sátánimádat kivételével. Ez a helyzet. A világ minden táján kiépítették a pedofil körök egész hálózatát, amelyben az elrabolt vagy a külön erre a célra nemzett gyermekeket megbecstelenítik, kínozzák és rituálisan, kegyetlenül feláldozzák. Perverz vágyaikat nőkereskedéssel, kábítószer-kereskedelemmel és még sok mással elégítik ki. Hatalmas pénztranzakcióikkal és spekulációikkal kedvükre irányítják az egész világgazdaságot. Jelenleg éppen teljesülőben van egyik ősrégi tervük, amelyben meg van írva, hogyan vezetik szándékosan az egész világ lakosságát pénzügyi csődbe, és hogyan kényszerítik ezúton teljes uralmuk alá. Ami itt olcsó sci-finek hangzik, az a keserű valóság, higgyétek el! Mindezek a dolgok rejtve maradtak a világ nyilvánossága előtt, mert ugyanezek a körök megszerezték a hatalmat a főáramú média felett is. Pénzügyi hatalmuk a média erejével párosítva a világ minden országában a hatalom láthatatlan negyedik és ötödik szintjét alkotja. Ez az igazság! Szinte semmi sem kerülte el alattomos karmaikat. A világ legtöbb politikusának azonban fogalma sincs ezekről a dolgokról, mert vagy félrevezetett bábok, vagy egyszerűen megvásárolták őket. Ügyesen megzsarolták, vagy pedig valamilyen hallgatási díjjal megvásárolták, vagy megvesztegették őket, mint ahogy ezt most a papokkal, az étteremtulajdonosokkal, a szállásadókkal, az orvosokkal és a kórházakkal, stb. teszik. Utóbbiaknak azért fizetnek, hogy pácienseiket Covid áldozattá nyilvánítsák, az előbbieknek pedig azért, hogy bezárják a kapuikat, cserben hagyják híveiket stb. Következtetés: fennáll a legalaposabb gyanú arra, hogy a világnak jelenleg titkos társaságok legmagasabb rangú sátánista hálózatával van dolga, amely most kezdett hozzá a világ népességének a szó szoros értelmében vett kiirtásához. A Kla.TV ezért minden néző számára egy letölthető felvilágosító csomagot tett elérhetővé. Kérjük, töltsétek le az adás alatt található bizonyítócsomagot, és világosítsátok fel elsősorban a középosztályt, azaz az összes cégtulajdonost stb., illetve másokat is, akit csak lehet. Feltétlenül ismerniük kell magas rangú tudósok tanúságtételét e hihetetlen történet valós magváról. Úgy gondolom – saját vérünkkel és életünkkel fogunk fizetni, ha ezt nem tesszük meg és nem kerülünk együttesen fölénybe. Erről meg vagyok győződve. Ezért ezeket az információs csomagokat ne a legfelsőbb szinten terjesszétek – mert azok eddig egy ujjukat sem mozdították, és valószínűleg soha nem is fogják. Ugyanezen okból ne az oktatási minisztérium vezetőkhöz és alkalmazottakhoz forduljatok, hanem sokkal inkább az egyes iskolák igazgatóihoz és tanáraihoz. Világosítsátok fel őket! Ahol a vállalkozások tulajdonosai nem reagálnak erre a sürgősségi nyilatkozatra és felvilágosításra, adjátok tovább beosztottaiknak. Szálljatok le a magasból! Kerüljétek el a bankigazgatókat is, világosítsátok fel inkább a bank alkalmazottait. Így ezek láthatják, hogy a főnökeik mit csinálnak odafent. Ne menjetek többet főszerkesztőkhöz, sem a sajtónál, sem a rádiónál, sem a televíziónál. Ezek bebizonyították, hogy nem tesznek semmit. Ehelyett keressetek fel környéketeken sok újságírót. Mindenki vállaljon felelősséget a lakóhelye talán egy kilométeres körzetéért, és tájékoztasson széles körben, amennyire csak lehetséges ezzel a felvilágosító csomaggal. Hasonlóképpen ne menjetek a kórházak vagy a klinikák vezetőihez, hanem lássátok el alkalmazottaikat a legjobb adásainkkal. A nagyközönségnek mindezt ezen az úton kell megtapasztalnia, mert a médiamogulok, a főszerkesztők és hasonlók minden nyilvános vitát megtámadnak, szabotálnak és blokkolnak. Az összes érintett szaktekintély nyilvánosság előtti vitáját célzott stratégiai felvilágosító munkával kell kikényszeríteni! Most erről van szó! Tehát ne engedjétek, hogy bármilyen módon befogják a szátokat! Most még egyszer összefoglalom a veszély lényegét: Számos kompetens tanú szerint rendkívül erős a gyanú arra, hogy a Covid 19 járványt valójában a PCR-teszt, és most még csak úgy igazán az ellenőrizetlen Covid-oltás váltja ki. 2020 végéig a világ összes elhalálozási listája bebizonyította, hogy a folyamatos pánikkeltés ellenére nem több, hanem kevesebb ember halt meg, mint átlagosan az elmúlt évtizedekben. Más szóval egyetlen jogos ok sem volt az egész világgazdaság ilyen módon történő tönkretételére, megbénítására és megsemmisítésére. Következtetés: Bizonyos háttérerők bábokként mozgatják, tévesztik meg, manipulálják és kárositják az egész emberiséget. Félrevezetésük valószínűleg még sokáig nem ér véget, mert nyilvánvalóan sátáni pszichopatákról van szó, akik az egész világpolitikát, az egész világgazdaságot és a világ népességét uralni, de jelentősen csökkenteni is akarják, valamint a transzhumanizmus felé irányítják. Nem engedhetjük meg nekik, hogy továbbra is ilyen hatalommal bírjanak. Ennek érdekében töltsétek le felvilágosító csomagunkat a hét legfontosabb és legmegdöbbentőbb programmal, és vigyétek el minden lelkészhez, prédikátorhoz, evangélistához és diakónushoz. Szólítsátok fel őket arra, hogy e szakértői állásfoglalásokat osszák meg a közösségeik tagjaival, de tudatosítsátok bennük teljes felelősségüket is, ha visszatartják és nem adják tovább ezeket a szakmai véleményeket közösségeiknek. Aki most a cenzúra oldalán blokádot állít fel, és nem segít ennek a fenyegető globális kárnak a megelőzésében, az közös felelősséggel tartozik az elkövetkező katasztrófáért. Értitek, mit tanúsít itt számtalan szakember? A korábbi mindennapi életünk a múlté. Hibrid háború dúl az egész emberiség ellen. Ez bizonyított tény. Mindazzal ellentétben, amit nekünk kímélő és védő intézkedésként adnak el, fennáll a legsúlyosabb gyanú arra, hogy pont az ellenkezőjét követik el az emberiség ellen. Ez egy az egyben ugyanolyan, mint a bevezetőben említett hír, ahol az oltást elutasító spanyoloknak bebeszélik, hogy a nevük ugyan szerepel egy listán, de az adataik teljesen védettek … miközben ugyanabban a mondatban bejelentik hogy adataikat eljuttatják az összes környező országba, hogy azok azonnal tudják, ha egy oltatlan személy be akar utazni hozzájuk. Ismerjétek fel ebben azt a fajta hazugságot és félrevezetést amely az egész világon zajlik. De ismerjétek fel azt is, hogy ütött az óra! És most még egy utolsó dolog: Megint ki kell emelni, hogy a világ népességének csökkentése csak az egyik cél, amelyre ezek az embergyűlölők törekszenek. A másik vágy, mely hajtja őket, hogy fennmaradjon egy cseléd-rabszolga réteg, akiket egyfajta robotemberré alakítanának. De teljes mértékben az ő szolgálatukban, a legapróbb részletekig manipulálhatóan. Álmuk egy szinte teljesen elnéptelenedett világ, amely egyedül az övék – kizárólag az övék – még az alkalmazottaik sem részesedhetnek benne. Ennek aztán feltétel nélkül, gépként kell működnie – csak sokkal magasabb szinten és kifinomultabban. Igen, tudom, hogy most mindez túlságosan is sci-finek hangzik, de Isten előtt mondom: Ez a valóság, ami itt történik, és semmi más. Tehát most menjetek, cselekedjetek, amíg még tudtok! Ivo Sasek vagyok, aki 43 éve áll Isten színe előtt.

A halálos visszaszámlálás elkezdődött! Szigorúan titkos adatok… MINDENKINEK!

Az “önterjedő” vakcinák számos kockázatot jelentenek a társadalomra nézve

Az “önterjedő” vakcinák számos kockázatot jelentenek a társadalomra nézve – beleértve a tájékozott beleegyezés végét is

 

A támogatók azzal érvelnek, hogy az önterjesztő vakcinák azt jelenthetik, hogy már nem kell komplex tömeges oltási programokat futtatniuk. A kritikusok szerint a vakcinák számos egészségügyi kockázatot jelentenek, és a tájékozott beleegyezés végét is jelentenék.

2019 októberében a Johns Hopkins Egyetem Egészségügyi Biztonsági Központja szponzorálta az Event 201 “pandémiás gyakorlatot”,.

Valamivel több mint egy évvel később, amikor az Event 201 forgatókönyv “hipotetikusról” konkrétra váltott, világossá vált, hogy az esemény szponzorai azt akarták látni, hogy a világ nagy részét beoltják a COVID-19 ellen.

 

Ennek a célnak a megvalósítása azonban “monumentális kihívás”. Az USA-ban, több mint egyharmada (38%, hogy 45%) a felnőttek továbbra is elutasítja az engedély nélküli, sürgősségi használat engedélyezési injekciók, annak ellenére, hogy a marketing villám, amely magában foglalja mind a sárgarépa (kezdve az esélyt, hogy nyerjen készpénzes kifizetéseket egy ingyenes rendelés sült krumpli) és botok (mint például a csúnya hívások “get személyes” és “kerüljük” az oltatlan).

Bár néhány, a nem megkérdezett mondja pollsters azt tervezik, hogy végül kap a vakcina, a szilárd kisebbség továbbra is elkötelezett, hogy soha nem teszi meg. Úgy tűnik, hogy ez a minta globálisan is igaz: a felnőttek nagyjából egyharmada mondta azt világszerte, hogy nem fog COVID-felvételt szedni.

Míg a társadalom- és viselkedéstudományi kutatók alkalmazzák a “puha tudomány” technikákat, hogy megpróbálják manőver vakcina bizalom több acquiescent területen, pad tudósok egy másik lehetőség potenciálisan vár a szárnyak – genetikailag módosított vakcinák, hogy “mozog a populációk ugyanúgy, mint a fertőző betegségek,” terjed a saját “a fogadó a fogadó.”

 

Nem mainstream (még)

Elméletileg az önterjesztő (más néven önterjesztő vagy autonóm) vakcinákat úgy lehet megtervezni, hogy azok vagy átvihetők (“egyetlen átviteli körre korlátozódnak”), vagy átvihetők (“korlátlan átvitelre alkalmasak”) legyenek.”

A vakcinakutatók elismerik, hogy az átvihető vakcinák “még mindig nem számítanak általánosnak, de a géntechnológia forradalma lehetővé teszi, hogy azzá váljanak”.

Az önterjesztő vakcinák készítői rekombináns vektortechnológiát használnak, hogy a célzott kórokozó genetikai anyagát egy “jóindulatúnak”, “ártalmatlannak” vagy “avirulensnek” tartott vírusvektor “alvázára” építsék. Ez hasonló a Johnson & Johnson és az AstraZeneca COVID vakcináinak előállításához használt vírusvektoros megközelítéshez.

A Johns Hopkins számára nyilvánvalónak tűnik a szándékosan önterjesztőnek tervezett vakcinák vonzereje. Az egyetem Egészségbiztonsági Központja egy 2018-as jelentésben, a “Globális katasztrofális biológiai kockázatok kezelésére szolgáló technológiák” címűben tette egyértelművé az ügyét. A jelentés megállapította: “Ezek a vakcinák drámaian megnövelhetik a vakcinázási lefedettséget az emberi … populációkban anélkül, hogy minden egyes személyt be kellene oltani”.

A jelentés szerzői tovább pontosítva az önfertőtlenítő vakcinák hasznossági következményeit, kijelentették: “csak kis számú beoltott egyénre lenne szükség ahhoz, hogy egy nagyobb fogékony populációnak védelmet biztosítson, így megszűnne a tömeges oltási műveletek szükségessége”.

Programozási szempontból ennek a stratégiának az lenne az előnye, hogy “olcsóbb lenne, mintha mindenkit kézzel oltanának be”. Talán még ennél is jelentősebb azonban, hogy felülírná az egyik “kényes etikai kérdést”, amellyel a tömeges oltási programok rendszeresen küzdenek: a tájékozott beleegyezést.

Amint azt az egyetem Egészségbiztonsági Központja röviden elismerte jelentésében, az oltóanyagok önszórása lényegében lehetetlenné tenné, hogy “azok, akikre a vakcina később átterjed”, egyáltalán tájékozott beleegyezést adjanak.

Az állatok hibáztatása

A Nature Ecology & Evolution című folyóiratban 2020-ban megjelent tanulmányukban a kutatók megfigyelték, hogy a vírusos zoonózisok (az állatokról az emberre átterjedő betegségek) a “globális gondolkodásmód” és a világjárványoktól megszállott globális egészségügyi korszellem központi elemévé váltak.

Annak ellenére, hogy a SARS-CoV-2 zoonózisos eredete nem bizonyított (amit olyan személyiségek, mint Robert Redfield, a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok korábbi igazgatója kétségbe vonnak), az elmúlt év koronavírus-hype-ja hozzájárult annak a közfelfogásnak a megerősítéséhez, hogy a vadon élő állatok populációi a látens vírusos fenyegetések fenyegető üstjét jelentik – csak a megfelelő körülményekre van szükség ahhoz, hogy az emberiséget veszélyeztető akcióba lépjenek.

A COVID-pillanatot egy kényelmes tudományos lehetőséggé alakítva a kutatók azt sugallják, hogy a SARS-Cov-2 világjárvány megfékezésének állítólagos “kudarca” indokolja az önmagát eloszlató vakcinák bevezetésének felgyorsítását. Ahogy néhány újságíró megfogalmazta a du jour kérdését: “Nem lenne nagyszerű, ha a vadon élő állatokat be lehetne oltani az általuk hordozott különböző betegségek ellen, hogy ezek a mikrobák soha ne kapjanak esélyt arra, hogy átterjedjenek az emberre?”.

Az átvihető oltóanyagokkal kapcsolatos kutatások a kormányzati ügynökségek, például a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) és a National Institutes of Health (NIH), valamint állítólag az olyan adományozók, mint a Gates Alapítvány finanszírozási prioritásainak listáján is előkelő helyet foglalnak el.

Legalábbis hivatalosan az önterjesztő vakcinakutatás elsődleges fókusza eddig a vadon élő állatokra irányult. Bár a vadon élő állatok közvetlen oltásának (például veszettség elleni) gyakorlata már az 1960-as évek óta létezik, a vadon élő állatok sterilizáló vakcináinak kifejlesztésére irányuló, régóta tartó erőfeszítések (eufemisztikusan “immunokontraszcepciónak” nevezett), valamint a géntechnológia legújabb fejleményei “megalapozták az átvihető vakcinák kutatását”.

A kutatók elmagyarázzák, hogy a vadon élő állatok rezervoárjainak megcélzása hogyan kíván működni:

“Az elképzelés lényegében az, hogy a [vadon élő állatok] populációjának egy kis részét közvetlen oltással beoltják. Ezek az úgynevezett alapítók ezután passzívan továbbadják a vakcinát más állatoknak, amelyekkel érintés, szex, szoptatás vagy ugyanazon levegő belélegzése révén találkoznak. Fokozatosan ezek a kölcsönhatások kialakíthatják a populáció szintű immunitást.”

Amikor a spanyol kutatók egy korlátozott számú, nyulakon végzett terepkísérletben tesztelték, a nem beoltott nyulak mintegy 50%-ánál alakultak ki antitestek, miután olyan beoltott nyulakkal tartották őket együtt, amelyek vagy injekcióval vagy szájon át kapták az átvihető vakcinát. Amikor a kutatók a második generációs átvitelt vizsgálták (azaz az antitestek kifejlődését egy másik nyúlcsoportban, amelyet az első csoport oltatlan nyulakkal együtt költöztettek be), az átviteli arány sokkal alacsonyabb volt (24 nyúlból kettő).

Mi romolhatott el?

Amint azt a Johns Hopkins 2018-as jelentése világossá tette, nincs technikai oka annak, hogy az önterjesztő megközelítést miért ne lehetne alkalmazni az emberekre. A szerzők azonban elismerték, hogy “több nagy kihívás” is van, többek között az, hogy az önálló vakcinák (mint fentebb említettük) a tájékozott beleegyezést vitathatóvá tennék, és lehetetlenné tennék az egyének szűrését olyan ellenjavallatokra, mint például az allergia.

A Johns Hopkins és mások szerint a másik nagy kihívás az a “nem elhanyagolható kockázat, hogy a vakcinavírus visszaáll a vad típusú virulenciára”, ami lehetőséget teremt arra, hogy a vakcinák inkább a betegséget terjesszék, mintsem hogy megelőzzék azt.

Valójában a világ már ismeri ezt a jelenséget az orális gyermekbénulás elleni vakcinák formájában. Bár nem “szándékosan nem így tervezték”, az orális polio vakcinákat “egy kicsit átvihetőnek” tartják, és elismerten poliót okoznak.

 

Hopkins kutatói a reverziós kihívást “orvosi kockázatként és a közmegítélésbeli kockázataként” jellemezték.

Az egyetem jelentésében megfogalmazott másik 22-es csapdája az, hogy bár a visszafordulás kockázata talán csökkenthető lenne a vakcinák “gyengébben átvihető” kialakításával, ez azonban meghiúsíthatja azt a célt, hogy a vakcinák maguktól “terjedjenek”.

Másrészt a két tudós, aki a leghatározottabban támogatja az átvihető vakcinákat, azzal érvel, hogy “még … ott is, ahol gyakori a reverzió, [a vakcinák] teljesítménye gyakran jelentősen meghaladja a hagyományos, közvetlenül beadott vakcinákét”.

Ugyanezek a szerzők olyan modelleket is kidolgoztak, amelyek azt sugallják, hogy az átvihető oltásoknak az újszülöttek közvetlen oltásával való elindítása különösen hatásos lehet.

2020 szeptemberében két kutató a Bulletin of the Atomic Scientists című folyóiratban írt cikkében egyetértett azzal, hogy az önterjesztő vakcináknak jelentős hátrányai lehetnek, és “komoly kockázatokat rejthetnek magukban”, különösen annak fényében, hogy a tudósok elveszítik az ellenőrzést a létrehozásuk felett, miután felszabadulnak. Megjegyezték: “Bár technikailag megvalósíthatónak bizonyulhat az újonnan megjelenő fertőző betegségek elleni küzdelem … önterjesztő vírusokkal, és bár az előnyök jelentősek lehetnek, hogyan lehet ezeket az előnyöket mérlegelni a még nagyobb kockázatokkal szemben?”.

Számos további kérdést vázoltak fel:

– Ki hozza meg a döntéseket a vakcinák “hol és mikor” kibocsátásáról?

– Mi történik, ha “nem várt eredmények” és “nem szándékolt következmények”, például mutáció, fajok átugrása vagy határátlépés következik be? A nem szándékolt következményekkel kapcsolatban a két szerző hozzátette: “Mindig vannak”.

– Mi a helyzet a biofegyverekkel és a “kettős felhasználású” kockázatokkal – vagyis a technológia felhasználásával a betegségek megelőzése helyett “szándékosan kárt okozni”? A farmakogenomika, a gyógyszerfejlesztés és a személyre szabott orvoslás fejlődése lehetővé teheti az “ultracélzott biológiai hadviselést”.

Ez utóbbi kérdéssel kapcsolatban a Bulletin szerzői felhívták az olvasók figyelmét az állatokon végzett immunrecepciós erőfeszítésekre, valamint az emberek elleni “fegyverként használt biológia” hírhedt példájára az apartheid-korszak Dél-Afrikájában, a Project Coast-ra, amely – állítólag sikertelenül – egy “meddőségi “vakcinát” próbált kifejleszteni, amelyet a fekete nőkön tudtuk nélkül alkalmaztak volna”.

Más tudósok még közvetlenebbül érveltek az átvihető vakcinák ellen, azzal érvelve, hogy az önállóan terjedő vakcinák kockázatai valójában “messze meghaladják a lehetséges előnyöket”. Véleményük szerint a kockázatok közé tartozik “a vírus mutációinak kiszámíthatatlansága, a nagyszabású, biztonságos tesztelésre való képtelenség és a biológiai biztonságot fenyegető súlyos potenciális veszély”.

 

Oltástudomány: Sok az ismeretlen tényező

Amikor néhány évvel ezelőtt a kanyaró, és nem a COVID uralta a címlapokat, a látszólagos járványokért a be nem oltottakat tették bűnbaknak. Ez a nem bizonyítékokon alapuló ujjal mutogatás (amelyet arra használtak, hogy drákói új oltási kötelezettségeket vezessenek be) figyelmen kívül hagyta a jól dokumentált “MMR (élő kanyaró-mumpsz-rubeola vakcina) által terjesztett kanyarófertőzés jelenségét, amelyről évtizedek óta tudunk”, és amely “kimutatható kanyarófertőzést eredményezett az azt kapók túlnyomó többségénél”.

A Pfizer és a Moderna COVID kísérleti vakcinái új hírvivő RNS (mRNS) technológiát használnak, nem pedig a hagyományos élő vírusos technológiát, amely az MMR-hez hasonló vakcinákban szerepel, és ezért – mint mondják – nem okozhatnak ugyanolyan típusú “kioldódást”.

Sok nem oltott személy azonban szokatlan tünetekről vagy megbetegedésekről számol be, miután COVID-vakcinált személyek közelében tartózkodott. A Pfizer protokolljára hivatkozva, amely elismeri a vakcinázott egyénekkel való belégzés vagy bőrkontaktus útján történő expozíció lehetőségét, az aggódó egészségügyi szakemberek felvetették a kérdést, hogy nem történik-e valamilyen újfajta kioldódás.

Az ezeket a kérdéseket felvető személyek közül néhányan a Bulletin of the Atomic Scientists 2020. szeptemberi cikkére mutattak rá, amelynek alcíme: ” Vajon mi romolhat el?”. 2021 májusára a Bulletin szerkesztői, láthatóan kényelmetlenül érezték magukat a szeptemberi cikk által felkeltett figyelem miatt, és megpróbáltak elhatárolódni, kijelentve, hogy a Bulletin tartalmát visszaélnek a “rendkívül hatékony és biztonságos COVID-19 vakcinákkal” kapcsolatos összeesküvés-elméletek előmozdítására.

Hogy a COVID-injekciók a szó bármelyik értelmében “önterjesztőek”-e, arra jelenleg nem lehet választ adni. Van azonban legalább egy plauzibilis molekuláris mechanizmus, amely magyarázatot adhat a megfigyelt oltottról oltatlanra történő “szétterjedés” hatásaira.

A GreenMedInfo munkatársa, Sayer Ji elmagyarázza, hogy “a biológiai rendszereken belüli horizontális információátadást [közvetítik] az extracelluláris vezikulák, amelyek magukban foglalják a mikrovezikuláris vedlésnek és/vagy a nukleinsavak exoszóma-közvetítésű átvitelének nevezett vírusszerű jelenséget”. Egy 2017-es, a “levetett mikrovezikulák biológiájáról és biogeneziséről” szóló, lektorált tanulmányt idézve Ji megállapítja:

“[I]t lehetséges, hogy [az mRNS-vakcinák] valóban hozzájárulnak a mikrovezikulák vedléséhez, ami még nagyobb, tartósabb fenyegetést jelent, mint az élősejtes vakcinák vedlése, amikor arról van szó, hogy a vakcinázottak tartós biológiai hatást gyakorolhatnak a nem vakcinázottakra.””

Ami még biztosabb, hogy maguk a tudósok sem rendelkeznek minden válasszal. Egyesek talán szeretnének hinni abban a lehetőségben, hogy egyszerűen genetikailag meg lehet tervezni egy vakcinát “oly módon, hogy meghiúsuljon az a képessége, hogy valami kellemetlenné fajuljon”. Mások azonban megjegyzik “az evolúciós változások elkerülhetetlenségét, amelyek a [fertőző vakcinák] önreprodukciós és kiterjesztett átviteli láncok létrehozására való képességéből erednek”.

Michael Crichton, a techno-thriller szerzője 2002-ben azt jósolta, hogy a nanotechnológia és más technológiai újítások megjelenésével az evolúciós változások üteme valószínűleg “rendkívül gyors” lesz. Crichton figyelmeztetett: “az embereknek nem sok tapasztalatuk van az új technológiák veszélyeinek kezelésében, amint azok megérkeznek”.

 

Forrás

Az “önterjedő” vakcinák számos kockázatot jelentenek a társadalomra nézve

Több halálesetet jelentettek a J&J, AstraZeneca vakcinák után

A sokat idézett szöveg:

“A vakcina előnyei meghaladják a kockázatokat.”  (megj.: Ezt meséld el a halottaknak és a hozzátartozóiknak.)

 

Több halálesetet jelentettek a J&J, AstraZeneca vakcinák után, valamint a kutatók az AstraZenecát a fiatal felnőttek agyvérzéséhez kötik.

Az AstraZeneca és a Johnson & Johnson COVID oltóanyagai a héten ismét vizsgálat alá kerültek, mivel Belgiumban, Kanadában és Görögországban újabb – nagyrészt vérrögképződési rendellenességek miatt bekövetkezett – halálesetekről érkeztek jelentések, és egy új jelentés az AstraZeneca oltóanyagát fiatal felnőtteknél bekövetkezett agyvérzéssel hozta összefüggésbe.

Az AstraZeneca és a J&J COVID vakcinái a héten ismét vizsgálat alá kerültek.
A The Defender számos közösségi csatornán cenzúrát tapasztal. Maradjon képben a fontos hírekkel, ha feliratkozik a napi top híreinkre. Ez ingyenes.

Az AstraZeneca és a Johnson & Johnson (J&J) COVID oltóanyagai a héten ismét vizsgálat alá kerültek, mivel Belgiumban, Kanadában és Görögországban újabb – nagyrészt vérrögképződési rendellenességek miatt bekövetkezett – halálesetekről érkeztek jelentések.

A vakcinagyártók gondjait tetézi egy új londoni kutatói jelentés, amely szerint az AstraZeneca vakcinát – amelyet a brit Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztettek ki – kapó fiatal felnőtteknél először fordult elő agyvérzés.

Belgium felfüggeszti a J&J vakcina használatát

Belgium szerdán közölte, hogy felfüggeszti a J&J vakcinával történő oltásokat 41 év alattiak számára, miután egy nő vérrögök miatt meghalt, miután megkapta az oltást. Ez a második alkalom, hogy Belgium szünetelteti az egyszeri oltást.

“A tárcaközi konferencia úgy döntött, hogy az EMA részletesebb előny-kockázat elemzésének elkészültéig a Janssen vakcinát átmenetileg 41 éves kortól adják be a lakosságnak” – áll a belga szövetségi egészségügyi miniszter és hét regionális kollégája által kiadott közleményben.

A 40 év alatti nő május 21-én halt meg, miután súlyos trombózissal és vérlemezkehiánnyal került kórházba – jelentette a Reuters.

A kormány sürgős tanácsot kért az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságától, az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA), mielőtt fontolóra venné a felfüggesztés feloldását.

Az EMA közölte, hogy a belga és a szlovén gyógyszerhatósággal együtt vizsgálja a belga nő halálát, valamint más vérrögökről szóló jelentéseket, és felkérte a J&J-t, hogy végezzen el egy sor további vizsgálatot, hogy segítsen felmérni az injekció és a ritka vérrögök közötti lehetséges kapcsolatot.

A J&J április 20-án közölte, hogy folytatja a COVID vakcina uniós bevezetését, amelyet a vállalat Janssen leányvállalata forgalmaz – figyelmeztetéssel a címkén -, miután több ország, köztük Belgium először szüneteltette a vakcinát a véralvadási rendellenességekkel való lehetséges kapcsolatával kapcsolatos aggodalmak miatt.

Az EMA megerősítette a “lehetséges kapcsolatot”, de arra a következtetésre jutott, hogy a vakcina előnyei meghaladják a kockázatokat. A gyógyszerfelügyeleti hatóság biztonsági bizottsága (PRAC) szerint a termék címkéjén figyelmeztetést kell feltüntetni, de a vérrögképződéssel kapcsolatos rendellenességeket a vakcina “nagyon ritka” mellékhatásaként kell feltüntetni.

Április 23-án a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok (CDC) megszavazta, hogy a J&J vakcina használatát korlátozás nélkül folytassák, miután a vakcinát szüneteltették a ritka vérrögökről szóló jelentések kivizsgálása miatt. A CDC tanácsadó testületének ajánlása szerint a vérrögök és a J&J COVID vakcina közötti kapcsolat “valószínűsíthető”, de arra a következtetésre jutott, hogy a vakcina előnyei meghaladják a kockázatokat, és az FDA sürgősségi felhasználási engedélye alapján az Egyesült Államokban a 18 éves és idősebb személyek számára javasolta a vakcina használatát.

A J&J szerint nem állapítottak meg egyértelmű okozati összefüggést a vakcina és a vérrögök között.

A CHD felszólítja az FDA-t, hogy vonja ki a COVID vakcinákat a forgalomból – Hozzászólás benyújtása
Kutatók agyvérzést azonosítottak fiatal felnőtteknél az AstraZeneca oltás után

A Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry című szakfolyóiratban online közzétett levélben először írták le részletesen az AstraZeneca oltóanyagával összefüggésbe hozható, nagy erek elzáródásával járó, fiatal felnőtteknél előforduló stroke első eseteit.

A három eset, amelyek közül az egyik halálos kimenetelű volt, két 30-as vagy 40-es éveikben járó nőnél és egy férfinál fordult elő, akiknél az AstraZeneca vakcinával összefüggésbe hozható reakció, a vakcina által kiváltott immuntrombotikus trombocitopénia (VITT) jellemzői jelentkeztek.

“Ezek az első részletes jelentések az AstraZeneca COVID vakcina után feltételezhetően VITT által okozott artériás stroke-ról, bár a VITT-adatokban már korábban is említésre került a stroke” – mondta a vezető szerző, Dr. David Werring, a University College London Queen Square Institute of Neurology Stroke Research Centre klinikai neurológus professzora a Medscape Medical Newsnak.

“A VITT gyakrabban CVST (cerebralis vénás sinus trombózis) néven jelent meg, ami vénás trombózis okozta stroke; ezek az esetek azt mutatják, hogy artériás trombózis okozta stroke-ot is okozhat” – magyarázta Werring.

Werring megjegyezte, hogy a jelentések nem tesznek hozzá semmit a vakcina általános kockázatának/előnyének megítéléséhez, mivel csak három esetet írnak le. “Bár a VITT nagyon súlyos, a vakcina előnyei még mindig meghaladják a kockázatokat” – mondta.

Az első esetben, egy 35 éves nőnél az oltást követően hat napig időszakos fejfájás jelentkezett a jobb oldalon és a szeme körül. Öt nappal később álmossággal és gyengeséggel ébredt a bal arcán, karján és lábán.

A képalkotó vizsgálat kimutatta, hogy a nőnek elzáródott a jobb középső agyi artériája, agyi infarktussal és vérrögökkel a jobb kapuvénában. A koponyában lévő nyomás csökkentése érdekében agyműtéten, plazmaeltávolításon és -cserén, valamint véralvadásgátlóval és fondaparinuxszal történő kezelésen esett át, de agytörzshalált szenvedett, és később meghalt.

A második eset, egy 37 éves nő, 12 nappal az AstraZeneca-oltás után fejfájással, zavartsággal, bal karjának gyengeségével és bal oldali látásvesztéssel jelentkezett 12 nappal az AstraZeneca-oltás után. A képalkotó vizsgálatok mindkét nyaki verőér elzáródását, valamint vérrögöket mutattak ki a tüdőben és az agyban. A kezelés hatására klinikai állapota javult.

A harmadik eset egy 43 éves férfinál fordult elő, aki 21 nappal az oltás után beszédproblémákkal jelentkezett. A képalkotó vizsgálat vérrögöt mutatott ki a bal középső agyi artériában. A férfit kezelték, és az állapota továbbra is stabil.

A kutatók szerint az AstraZeneca oltóanyagának beadását követően iszkémiás stroke-ot kapó fiatal betegeket sürgősen ki kell vizsgálni a VITT szempontjából.

Ontario-i férfi “ritka, de valós” vérrögben halt meg az AstraZeneca első adagja után

Egy negyvenes éveiben járó ontariói férfi meghalt, miután megkapta az AstraZeneca vakcina első adagját – erősítették meg kedden a közegészségügyi tisztviselők.

Dr. Barbara Yaffe, Ontario helyettes egészségügyi főorvosa elmondta, hogy a haláleset kivizsgálása folyamatban van, de a férfi VITT-ben szenvedett.

“Bár a vizsgálat folyamatban van, és a halál végleges okát hivatalosan még nem állapították meg, megerősítést nyert, hogy az illetőnek halála idején VITT-je volt” – mondta Yaffe kedden. “A vakcinával kapcsolatos kockázatok [ritkák], de valósak”.

Dr. David Williams főorvos május 11-től korlátozta az AstraZeneca oltásokat azok számára, akik még nem kapták meg az első adagot, a vártnál magasabb vérrögképződési arány miatt.

Görögországban négy vérrögösödési esetet vizsgálnak az AstraZeneca-oltás után

Α 63 éves görögországi nő az AstraZeneca oltást követően vérrögökben halt meg. Az eset egyike volt annak a négynek, amelyet az Országos Gyógyszerügyi Szervezet (EOF) vizsgál az AstraZeneca vakcina és a ritka vérrögök közötti lehetséges összefüggés miatt – írja a Greek City Times.

Szintén Görögországban egy 44 éves nő súlyos állapotban van, miután VITT-et tapasztalt. Az ő esete volt a második eset, amelyet az EOF az oltóanyaggal kapcsolatban talált – írja a Greek Reporter.

A harmadik vérrögképződési eset egy 35 éves krétai férfit érintett, aki két vérrögöt szenvedett, miután megkapta az AstraZeneca vakcináját. A férfi kórházba került, miután néhány nappal az oltás beadását követően vérrög keletkezett a lábában. A kórházi kezelés alatt egy második vérrög keletkezett az agyában.

Amint arról a The Defender április 7-én beszámolt, az európai szabályozó hatóságok közölték, hogy megerősítették az AstraZeneca COVID vakcinája és a “nagyon ritka” vérrögök közötti “lehetséges kapcsolatot”, de arra a következtetésre jutottak, hogy a vakcina előnyei még mindig meghaladják a kockázatokat.

Az EMA nem javasolta a vakcina használatának kor, nem vagy más kockázati tényező alapján történő korlátozását, de az ügynökség biztonsági bizottsága által kiadott közlemény szerint az oltást követő vérrögképződés eseteit “fel kell sorolni” a lehetséges mellékhatások közé.

Az AstraZeneca vakcinája még nem engedélyezett az Egyesült Államokban.

 

Több halálesetet jelentettek a J&J, AstraZeneca vakcinák után

Nyílt levél a koronavakcinázások leállításáért gyerekeknél!

Hagyják abba a gyermekek vakcinázását! Most!
2021.05.20

Nyílt levél a koronavakcinázások leállításáért gyerekeknél!

A Felelős Szülők És Emberek Közössége (FÉSZEK) nyílt levélben szorgalmazza a Sars-cov2 koronavírus kísérleti vakcinákkal történő oltások azonnali leállítását!!!

Tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök úr, tisztelt Müller Cecília tisztifőorvos asszony!

Amennyiben Önök valóban a magyar nép érdekét szolgálják, ahogy arra felesküdtek, az alábbi – feltételezésünk alapján Önök által is jól ismert tudományos tények alapján – megállítják a vakcinázási folyamatot. 

A gyermekek a jövő generációja, melynek termékenységét, élethosszát, életminőségét a jelenlegi kísérleti vakcinák erőteljesen befolyásolják. 

Ezek a vakcinák nem mentenek életet a jelenlegi tudományos bizonyítékok alapján, ezért szintén kérjük a hamis és megtévesztő plakátok eltüntetését a közterületekből, a szlogenek eltüntetését a reklámokból.

Fejeződjék be a gyermekek és szüleik megtévesztése!

1. Hamis állítás. Csak az antitestes védelem számít

“Az immunrendszer nemcsak antitestekkel védekezik a vírusok ellen, hanem kialakulnak a fehérvérsejtek olyan specifikus típusai is, amik nemcsak támadják a vírust és a vírussal fertőzött sejteket, hanem el is raktározzák a vírus lenyomatát: ezek a memóriasejtek. Amikor a szervezet újból találkozik a kórokozóval, a memóriasejtek elkezdik aktiválni a különböző védekezési fokozatokat: az antitest-termelő sejteket és specifikus ölősejteket.

Az antitestek akkor jelennek meg amikor a kórokozók jelenléte megkívánja, de ha nincs kórokozó, akkor nem szükségesek. Még keringenek a szervezetben a fertőzés után, de folyamatosan csökkenő számban, – míg a T-sejtek folyamatosan jelen vannak akkor is ha nincs veszély és azonnal újra bevethetők. “

Több tudományos kutatás is bizonyította, a járványhelyzet kihirdetése óta mégsem veszik számításba sem a T-sejtek működésének tényét sem az ezt igazoló tudományos eredményeket. 

Egy nemrég Kanadában végzett tanulmány alapján “a nem fertőzött felnőttek több, mint 90%-ban kimutathatók – a korábbi koronavírus fertőzéseknek köszönhetően – a SARS-CoV-2 ellen is reaktiv ellenanyagok. A legtöbb felnőttnél már meglévő, SARS-CoV-2-vel keresztreaktív antitestek pedig befolyásolják a COVID-19 súlyosságát”

Forrás: : https://insight.jci.org/articles/view/146316?fbclid=IwAR3gLCpGe6mywoGJ1VrRubKH_d8IMLXJCql82xNJWF5yaSwILEcG86YbUik

2. Hamis állítás: A vakcinák szükségesek

Tudományos tény, hogy a fertőzés által szerzett természetes immunitás jóval tovább tart (akár egy életen át) mint a vakcinázással elérhető állapot. Az antitestek a szervezetből igen rövid idő alatt eltűnnek. Ráadásul jelenleg már van a Sars-cov2 koronavírus fertőzés leküzdését segítő gyógyszeres terápia is, amely végképp okafogyottá teszi a népesség átoltását.

A népesség jelentős hányada, köztük a gyermekek 99,9%- ban tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel küzdenek meg a fertőzéssel, mely által életre szóló immunvédelmet szereznek. Természetes körülmények között 0,002% -os a kockázatuk egy covid-halálozás bekövetkeztére. Ez kisebb, mint az influenzánál.

“Mivel a gyerekek immunrendszere jobban felszerelt a SARS-CoV-2 eliminálására, a gyermekek kevésbé érintettek a COVID-19 megbetegedésben. Ez egyrészt a veleszületett immunrendszer hatékonyságának, a nagy számú “naiv” T-sejtnek köszönhető sejtes immunitásnak és más koronavírusok által kiváltott keresztimmunitásnak köszönhető.”

Forrás: https://www.nature.com/articles/d41586-020-03496-7?utm_content=buffere6443&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR0gIgKQZwO7pY7nOPw0-DQrr1CiU4iBfJiuPBJZmT151JqhWnIacnL_OI4

3. Hamis állítás: A vakcinák hatékonyak

A SARS-CoV-2 egy gyorsan fejlődő RNS-vírus, amely eddig több mint 40 000 változatot hozott létre, amelyek közül néhány a tüske fehérjék antigén tartományát érinti. Erre hatékony vakcinát kifejleszteni szinte lehetetlen. A vakcinák hatékonyságaként feltüntetett adatok relatívak, a gyártók számára legelőnyösebb értéket tüntetik fel a valós teljes képet adó adatok helyett.

“A korona fertőzés esélyének csökkenése (absolute risk reduction; ARR) a különféle korona vakcinázások esetében az alábbiakban alakul a teljes népesség tekintetében: 1,3% az AstraZeneca – Oxford esetében, 1,2% a Moderna – NIH esetében, 1,2% a J&J esetében, 0,93% a a Gamaleya, és a Pfizer – BioNTech esetében, azaz a betegség rizikójának csökkenése még a két százalékot sem éri el.”

Forrás: https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext?fbclid=IwAR0JN7PkoZSOyGgPtGjQ0NoHW9frg1L6klJI8_JIgW7gD4FiSbowrHMuATQ

4. Hamis állítás: A vakcinák biztonságosak

Ahhoz, hogy egy oltás emberi alkalmazásra kerülhessen, számos kritériumnak kell megfelelnie és hosszú évekig tartó engedélyezési folyamaton megy át. Jelenleg ezt a folyamatot teljes mértékben felülírják. A klinikai vizsgálatokat megelőzően a tesztelési folyamatot nem vitték végig az állatokon, és csak rövidtávú, 3,5 hónapnál rövidebb ideig tartó kísérletek során keletkezett biztonsági adatokon alapul az engedélyezés.

Ez jogos kétségeket vet fel mind a rövidtávú mind a hosszú távú, esetleg több generációt is érintő hatásokkal kapcsolatban, igazolja ezt a már eddig is tapasztalható számtalan károsodás és mellékhatás.

Jelenleg mindegyik használatban levő anyag státusza sürgősségi felhasználási engedély (EUA).

Forrás: https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines#authorized-vaccines

A Sars-cov-2 koronavírus vakcinákon kívül eddig más koronavírusok vakcináit még soha nem engedélyezték emberek számára, és a régebbi vakcinák kifejlesztése során keletkezett adatok azt mutatják, hogy súlyosbíthatják a COVID-19 betegséget az antitestfüggő fokozás (ADE) és a Th2 immunpatológia révén.A SARS-CoV és MERS-CoV vírusok ellen vakcinázott állatoknál a betegség hatását a vakcina felerősíti.

2020 márciusában a szakértők értékelték és megbeszélték ezeket a hatásokat, de nem tartották elég oknak a folyamat leállításához.

Jelenleg azok a személyek is megkaphatják a vakcinákat, akiket az összes ellenőrző vizsgálatból kizártak. Tehát akikre vonatkozóan semmilyen tesztelés sem történt!

A kísérletekből kevés kivételtől eltekintve – kizárták az időseket. Annak ellenére, hogy az állatkísérletek során egyértelműen mutatkozott idős egyedeknél az életveszélyes Th2 immunpatológia kockázata. A tömeges oltási kampányok kezdettől fogva erre a korcsoportra összpontosítottak.

A legtöbb vizsgálatból kizárták a terhes és szoptató önkénteseket, valamint a krónikus és súlyos betegségekben, például tuberkulózisban, hepatitis C-ben, autoimmunitásban, koagulopátiában, rákban és immunszuppresszióban szenvedőket is. Most a vizsgálati és a biztonsági tapasztalatok teljes hiányában oltják ezeket az embereket.

Egy másik kizárási kritérium volt szinte minden vizsgálatból a SARS-CoV2 koronavírussal való korábbi fertőzés. Így nem volt lehetőség arra, hogy rendkívül fontos információkat nyerjenek az oltás utáni betegség fokozásról azoknál az embereknél, akik már rendelkeznek SARS-Cov-2 elleni antitestekkel.

Forrás: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=BNT162b2&draw=2

Szintén súlyos probléma, hogy ha maga a SARS-CoV-2 koronavírus nincs jelen, a tüske-fehérje akkor is károsodásokat és magas vérnyomást okoz szíriai hörcsögökben. Ez egy igen súlyos kockázat, mivel a sürgősségi használatra engedélyezett összes vakcina a tüske-fehérje beadásán vagy indukálásán alapul. A vakcina által mesterségesen létrehozott tüske-szintézis így súlyos COVID-19 klinikai tüneteket okozhat, amit tévesen a SARS-CoV-2 fertőzések új eseteinek számítanak.

5. Hamis állítás: A vakcinák nincsenek hatással a jövő nemzedékére

Meddőséggel, véralvadási problémákkal összefüggő hatások:

Dr. Janci Chunn Lindsay a Toxikológiai és Molekuláris Biológiai Intézet Igazgatója aki biokémiai és molekuláris biológiai doktorátust szerezett a Texasi Egyetemen, és több mint 30 éves tudományos tapasztalattal rendelkezik, elsősorban a toxikológia és a mechanisztikus biológia területén. Azon a véleményen van, hogy az összes génterápiás oltást azonnal le kell állítani a biztonsági kockázatok miatt.

2021. április 23-án a CDC immunizálási gyakorlatokkal foglalkozó tanácsadó bizottsága ülést tartott a grúziai Atlantában. Ezen ACIP találkozó középpontjában a Covid vakcinákat követő véralvadási rendellenességek álltak. Dr. Janci Chunn Lindsay felszólalt ezen a konferencián és nyilvánosan kérte a vakcinázás felfüggesztését. 

Ott az alábbiak hangzottak el:

“Nyomós okunk van azt feltételezni, hogy a Covid vakcinák keresztreakcióba lépnek a spermában, a petesejtekben és a méhlepényben található syncytinnel és reproduktív fehérjékkel, ami termékenységi károsodáshoz és károsodott reproduktív és terhességi eredményekhez vezet. Dr. Bill Gallaher, Ph.D. virológus ezt megerősítette.

“Ezért ezeket a vakcinákat nem szabad beadni gyermekeknek, akiknek 0,002% a kockázatuk hogy covid megbetegedés miatt elhalálozzanak, illetve bármely más gyermekvállalásra alkalmas populációba anélkül, hogy alaposan kivizsgálnánk ezt a problémát. Ha ez mégis megtörténik, akkor egy egész generációt sterilizálhatunk. “

“Ráadásul az összes génterápia (Sars-cov2 vakcinák) véralvadási problémákat okoznak. Ezért tapasztalhatjuk koagulopathiás halálokat egészséges fiatal felnőttekben, másodlagos társbetegségek nélkül. A VAERS jelentési rendszerben április 9-ig 795 vérrögképződési rendellenességet jelentettek, amelyek közül 338 thrombocytopenia miatt következett be.”

Stephanie Seneff, Ph.D., a fehérjeszintézis szakértője, az MIT tudósa egyetértett a fent elhangzottakkal a véralvadási és termékenységi problémákkal kapcsolatban is. Tehát megerősítette ezt az álláspontot.

E termékenységi és vérbetegségekkel kapcsolatos aggályok ellenére a CDC testülete megszavazta a Johnson és Johnson vakcina használatának újraindítását is. Javasolták azonban az FDA figyelmeztető címkéjének hozzáadását.

Forrás: https://www.jennifermargulis.net/halt-covid-vaccine-research-scientist-urges-cdc/?fbclid=IwAR23sFfLmsbKg-THUwNSfBUPV_66G6knEvMaYpmOZU5dKJQBer0qditfplc

Dolores Cahill professzor, aki PhD molekuláris genetika diplomát szerzett a dublini Trinity College-ban (1989). Kutatást végzett és publikált magas tartalmú fehérje / antitest tömbökről és azok biomedicinális alkalmazásairól, akinek szakterülete az antitest-specifitás (beleértve a terápiás antitesteket), a biomarker-felfedezések, a fehérje-kölcsönhatások vizsgálata, a proteomika és a nagy léptékű / rendszerbiológiai kutatások szintén nagyon erősen ellenzi az RNS vakcinákat.

A gond az RNS oltásokkal az, hogy antitestfüggő reakciót, másképpen citokinvihart, immunoprimálást vagy immun szuper primálást hoznak létre. Emiatt nem volt engedélyezett oltás koronavírusra évtizedekig. Mert a közvetítő RNS elkezdi szintetizálni a vírust és amikor találkozik a természetesen jelen lévő koronavírusokkal, ami lehet egy hónap, egy év vagy 2 év múlva is akkor az emberek nagyon gyorsan nagyon betegek lesznek emiatt. Az RSV oltásoknál is látták ezt. A legtöbb gyermeknél akiknek beadták az RSV oltást – amivel ugyanez volt a gond – súlyos betegségek jelentek meg, fertőzéssel, ami gyakori kórházi kezeléseket eredményezett. És a 35-ből 2 gyermek meghalt. A következtetés az volt, hogy a betegség felerősödött az oltás hatására. Az embereknek tisztában kell lenniük az RNS oltással kapcsolatban azzal, hogy hogy miután beoltatják magukat sokkal nagyobb esélyük lesz meghalni, ahogy a gyermekeknek is. Életük végéig, pont azért mert be lettek oltva.

Azért hoztam ezt a tanulmányt, mert talán az emberek nem veszik észre az összefüggést, és amit biztos nem akarunk az az, hogy mikor jelentős halálozások lesznek mondjuk a következő februárban, áprilisban azt mondhassák rá, hogy covid 19 vagy covid 21 az okozója.

 

Nyomon kell követnünk, tudnunk kell, hogy akik meghalnak azért halnak meg, mert az oltás még jobban megbetegíti az embereket, és sokkal nagyobb esélyük lesz a halálra. Nem a keringő vírus miatt, hanem az oltás miatt annak beadását követően hetekkel, hónapokkal később.   

Forrás: https://www.facebook.com/105533001290456/videos/899599540643567

Geert Vanden Bossche világhírű fertőzéskutatási és oltóanyag fejlesztési szakember szintén az oltások veszélyeire figyelmeztet.

“A saját, nem specifikus antitestjeink széles skálán mozognak. Jöhet akármelyik vírusváltozat, megvédenek tőle. A vakcina hatására keletkező antitestek viszont specifikusak, csak egy bizonyos vírusra reagálnak. Robosztusabbak. Felülkerekednek a szervezet saját természetes antitestjein, és soha többet nem hagyják őket érvényesülni, így a szervezet a variánsokkal szemben védtelen lesz.

Aki oltat, az nagy bajba kerül, mert elveszíti az immunrendszere legértékesebb részét, a vele született rendszert, mert ezt nem hagyja érvényesülni többé a vakcina által kiváltott antitest. Ez a hatás tartós marad, és minden védelmet elvesztesz bármely vírusvariánssal szemben. Vagyis a saját immunrendszere lenullázódik.”

Már ismert tudományos tény az is, hogy az mRNS beíródik az örökítőanyagba:

Egy még bírálat alatti cikk holland és német szerzőktől az alábbiakat állapította meg:

Az mRNS alapú oltást követően a veleszületett immunrendszer sejtjei csökkent válaszreakciót adnak toll-szerű receptor 4- (TLR4), a TLR7- és a TLR8-hoz kötődő vírus eredetű fehérje ligandokra, köztük a kovidra is, melyek fontos szerepet játszanának minden vírus fertőzés leküzdésében az ezek elleni örökletes (innate) humorális és ölő sejtes immunválasz során. Ez további gondokat jelent a tömeges vakcinázások hosszútávú népegészségügyi kimenetelét tekintve, amire a szerzők fokozottan felhívják a figyelmet.

Forrás: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1

Azt szintén kutatás igazolta, hogy az mRNS vakcina Prion betegséget okozhat

“Egy tanulmányban a Pfizer COVID-19 vakcináját vizsgálták a tekintetben, hogy a vakcináltakban prionalapú betegséget idézhet-e elő.  Megállapították, hogy a TDP-43 és a FUS patológiás prionkonfigurációba történő összehajlása ismert az ALS, a frontális temporális lebeny degeneráció, az Alzheimer-kór és más neurológiai degeneratív betegségek okozója. A mellékelt megállapítás, valamint a további lehetséges kockázatok miatt a szerző úgy véli, hogy a SARS-CoV-2 RNS-alapú vakcinák hatósági jóváhagyása elhamarkodott volt, és a vakcina sokkal több kárt okozhat, mint hasznot.”

 

Forrás: https://www.scivisionpub.com/pdfs/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503.pdf

Ezek után jogosan kérjük, követeljük hogy semmiképp se adják be gyermekeknek! Szülői beleegyezés mellett sem.  A szülők pedig kapjanak teljes körű és minden kockázatra kiterjedő tájékoztatást a vakcinákkal kapcsolatban!

Nyílt levél a koronavakcinázások leállításáért gyerekeknél!

A 39 éves modell, a malajziai olimpiai íjász meghalt napokkal a COVID oltások után

Ismét egy lesújtó hír.

A 39 éves modell, a malajziai olimpiai íjász meghalt napokkal a COVID oltások után

Stephanie Dubois brit divatmodell napokkal az AstraZeneca COVID vakcina ciprusi beadása után vérrögben meghalt – közölte egy egészségügyi tisztviselő hétfőn.

A 39 éves Dubois “súlyos trombotikus rohamot” szenvedett, miután május 6-án megkapta az oltóanyag első adagját – jelentette a Newsweek. Az egészségügyi tisztviselők szerint a nicosiai kórházban, ahol május 14-én került kórházba, miután légzési problémákat tapasztalt, nem volt semmilyen alapbetegsége.

A divatmodell később agyvérzést szenvedett és kómában volt, mielőtt május 21-én elhunyt.

Dubois halálát az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) fogja kivizsgálni – közölte Charalambos Charilaou, a ciprusi egészségügyi szolgálat szóvivője.

Dubois május 6-án kapta meg az első adagot, és erről posztolt a Facebookon: “És most szörnyen érzem magam… pizza és ágy nekem”.

Május 14-én reggel egy Facebook-bejegyzésben Dubois ezt írta: “Felébredtem, és jól éreztem magam, majd egy órán belül egész testemben remegni kezdtem, minden ízületem görcsbe rándult, nehezen kaptam levegőt, és csontig fáztam, állandó fejfájással és szédüléssel”.

Május 19-én Dubois a hírek szerint kómába esett, és “nem várták, hogy felébredjen belőle”, egy barátja, Andrew Powers szerint – írta a The Times.

Cipruson három másik trombózisos esetet jelentettek az oltásokat követően, közülük ketten szintén az AstraZeneca vakcináját kapták. Az esetek részei voltak annak a 40 bejelentett súlyos mellékhatásnak, amelyek a COVID vakcinázással hozhatók összefüggésbe, és amelyeket az EMA-hoz továbbítottak.

A CHD felszólítja az FDA-t, hogy vonja ki a forgalomból a COVID vakcinákat – Küldje el észrevételét
Az EMA május 21-én kiadott legutóbbi iránymutatásában azt tanácsolta, hogy az AstraZeneca nem adható be senkinek, akinél a vakcina egy adagjának beadását követően alacsony vérlemezkeszámmal járó vérrögök alakultak ki.

Április 7-én az európai szabályozó hatóságok megerősítették az AstraZeneca COVID vakcinája és a “nagyon ritka” vérrögök közötti “lehetséges kapcsolatot”, de arra a következtetésre jutottak, hogy a vakcina előnyei még mindig meghaladják a kockázatokat.

Az EMA nem javasolta a vakcina használatának kor, nem vagy más kockázati tényező alapján történő korlátozását, de az ügynökség biztonsági bizottsága által kiadott közlemény szerint az oltást követő vérrögképződés eseteit lehetséges mellékhatásként “fel kell tüntetni”.

27 éves olimpikon íjász meghalt a Pfizer vakcina után

A kétszeres olimpiai bajnok íjász, Haziq Kamaruddin 27 éves korában, május 14-én halt meg, miután néhány nappal a Pfizer COVID vakcinájának beadása után összeesett otthonában. Kamaruddin szívkoszorúér-elzáródás miatt halt meg – közölte szombaton az egészségügyi minisztérium, hozzátéve, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a vakcinával kapcsolatban állna.

A Yale Medicine szerint a koszorúér több okból is elzáródhat, többek között vérrög miatt. Amint arról a The Defender a múlt hónapban beszámolt, mindhárom, az Egyesült Államokban engedélyezett vakcina, köztük a Pfizeré is, potenciálisan vérrögöt okozhat.

Kamaruddin április 13-án kapta meg a Pfizer kísérleti mRNS-ének első adagját. A második adagot május 4-én kapta meg, és egy fotót is posztolt az Instagramra.

Haziq Malajziát képviselte a 2012-es londoni és a 2016-os riói játékokon, és remélte, hogy idén nyáron kvalifikálhatja magát a tokiói olimpiára, amelynek kvalifikációs versenyét júniusban rendezik Párizsban. Tagja volt hazája recurvecsapatának is, amely ezüstérmet szerzett a 2014-es incheoni Ázsiai Játékokon.

Forrás https://childrenshealthdefense.org/defender/stephanie-dubois-malaysian-olympic-archer-die-covid-vaccines

 

A 39 éves modell, a malajziai olimpiai íjász meghalt napokkal a COVID oltások után

MONDJ NEMET A GYEREKEK KÍSÉRLETI STÁDIUMBAN LÉVŐ VAKCINÁVAL VALÓ OLTÁSÁRA!

MONDJ NEMET A GYEREKEK KÍSÉRLETI STÁDIUMBAN LÉVŐ VAKCINÁVAL VALÓ OLTÁSÁRA!

NE FELEDD!
–  Az mRNS vakcina technológia új és ismeretlen, embereken soha eddig nem került tömegméretekben kipróbálásra! Rövid és hosszabb távú hatásait a gyógyszergyártók most mérik fel! VÁRJ!
–  Magyarország a második ország a világban Izrael után, ahol tömeges szinten kísérleteznének a gyerekeken! VÁRJ!
–  A gyerekeket nem veszélyezteti a koronavírus, a gyerekek nem veszélyeztetnek senkit! VÁRJ!
–  Nem kell sietned! A világ 190 országa vár és figyeli az oltás utáni aggasztó mellékhatásokat, haláleseteket! Tudnod kell róla, hogy ezek már most vannak gyerekek esetében is! Magyarország miért nem vár? Tájékozódj félelem nélkül a valóságról és VÁRJ!
–  Soha sehol nem vizsgálták a vakcina terhességre, szaporodásra gyakorolt hatását! VÁRJ!  
–  Nem kötelező a vakcina, hisz kísérleti stádiumban van 2023-ig! Miért a Te gyerekeiden kísérletezzenek a gyógyszergyártók? VÁRJ!
–  A vakcina mellékhatásaiért a gyártók nem vállalnak felelősséget! Gyerekek esetében a szülő vállalja az összes következményért a felelősséget! VÁRJ!
–  Felelős vagy a gyerekeidért, az ő utódjaiért is! Egészséget úgy tudsz nekik biztosítani, ha vársz és követed az eseményeket!  VÁRJ!

CSAK EGYETLEN JÓ DÖNTÉS VAN! VÁRJ!
Lásd az Oviedoi egyezmény minden tagországra kötelező szövegét. A dokumentum az egyén védelmét helyezi a középpontba : semmilyen
kollek­tív, illetve tudományos érdek sem lehet olyan jelentős , hogy
hát­térbe szorítsuk az emberi lény individuális ­jogosultágait!
Oviedói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve: Az orvosbiológiai kutatásokról

14. cikk

Beleegyezés

  1. Semmilyen kutatás sem végezhető emberen az érintett személy tájékoztatást követő, szabad, kifejezett, konkrét és dokumentált beleegyezése nélkül, tekintettel az V. fejezet és a
  2. cikk rendelkezéseire    A  beleegyezést  a  személy  a  kutatás  bármely  szakaszában szabadon visszavonhatja.
    1. A kutatásban való részvételhez adott beleegyezés megtagadása vagy annak visszavonása nem eredményezhet semmilyen formájú hátrányos megkülönböztetést az érintett személy számára, különösen az orvosi ellátáshoz való joga tekintetében.
    2. Amennyiben az érintett személy beleegyezési képessége tekintetében kétség merül fel, megfelelő eljárásoknak kell rendelkezésre állniuk a személy beleegyezési képességének vizsgálatára.

 

Nemzetközi ajánlások

A EU 2005/28/EK irányelve a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali engedélyezésének tekintetében

Helsinki Nyilatkozat és annak 2013-as módosítása

Oviedói Egyezmény: Az emberi jogokról és a biomedicináról

Oviedói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve: Az emberi lény klónozásának tilalmáról

Oviedói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve: Az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről

Oviedói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve: Az orvosbiológiai kutatásokról

A Helyes Klinikai Gyakorlat Irányelvei (ICH-GCP)

A EU 2001/20/EK irányelve a gyógyszerekkel és vizsgálati készítményekkel tervezett klinikai kutatásokról

 

MONDJ NEMET A GYEREKEK KÍSÉRLETI STÁDIUMBAN LÉVŐ VAKCINÁVAL VALÓ OLTÁSÁRA!