Kovid fasizmus

Kanada el van átkozva, az USA (a világ) követni fogja

Kanada el van átkozva, az USA (a világ) követni fogja
via: https://thecanadianreport.ca/

Fw: LPC Strategic Committee LeakInboxLPC szivárogtató <LPC_leaker@protonmail.com>1:47 PM (7 órával ezelőtt)

Eredeti üzenet ——-
On Saturday, October 10, 2020 1:38 PM, REMOVED <REMOVED> wrote:

Kedves REMOVED!

Szeretnék néhány nagyon fontos információval szolgálni. A Kanadai Liberális Párton belül bizottsági tag vagyok. Több bizottsági csoportban is helyet foglalok, de az általam közölt információ a Stratégiai Tervezési Bizottságtól származik (amelyet a PMO irányít).

Azzal kell kezdenem, hogy nem szívesen teszem ezt, de muszáj. Mint kanadai, és ami még fontosabb, mint szülő, aki nemcsak a gyermekeim, hanem más gyermekek számára is jobb jövőt akar. A másik ok, amiért ezt teszem, az az, hogy a bizottság tagjainak nagyjából 30%-a nem elégedett azzal az iránnyal, amely Kanadát fogja vinni, de a véleményünket figyelmen kívül hagyták, és ők azt tervezik, hogy tovább haladnak a céljaik felé. Azt is világossá tették, hogy semmi sem fogja megállítani a tervezett eredményeket.

Az útitervet és a célt a PMO határozta meg, és az a következő:

– A másodlagos zárlatkorlátozások fokozatos bevezetése gördülő alapon, először a nagyobb nagyvárosi területekkel kezdve, majd kifelé terjeszkedve. Várhatóan 2020 novemberéig. ✔ Ez megvalósult.

– Az izolációs létesítmények beszerzésének (vagy építésének) siettetése minden tartományban és területen. Várhatóan 2020 decemberéig.✔ Ez megvalósult.

– A COVID-19 napi új eseteinek a vizsgálati kapacitást meghaladó mértékben kell növekedniük, beleértve a COVID-hoz kapcsolódó halálesetek számának növekedését is, ugyanezen növekedési görbéket követve. Várhatóan 2020. november végéig. ✔Ez megvalósult.

– Teljes és teljes másodlagos zárlat (sokkal szigorúbb, mint az első és második gördülő fázisban bevezetett korlátozások). Várhatóan 2020. december végére – 2021. január elejére✔Ez megvalósult.

– A munkanélküliségi program reformja és kiterjesztése az egyetemes alapjövedelem programba való átmenet érdekében. Várhatóan 2021 első negyedévére.

– Előrejelzett COVID-19 mutáció és/vagy másodlagos vírussal való társfertőződés (COVID-21 néven), amely egy harmadik hullámhoz vezet, sokkal magasabb halálozási aránnyal és magasabb fertőzési aránnyal. Várhatóan 2021 februárjára.✔

– A COVID-21 kórházi kezelések és a COVID-19 és COVID-21 vírushoz kapcsolódó halálesetek napi új esetei meghaladják az egészségügyi intézmények kapacitását. Várhatóan 2021 első és második negyedévében.

– Fokozott zárlatkorlátozások (a továbbiakban: harmadik zárlat) kerülnek bevezetésre. Teljes körű utazási korlátozásokat vezetnek be (beleértve a tartományok és városok közötti utazást is). Várhatóan 2021 második negyedéve.

– Az egyének átvezetése az egyetemes alapjövedelem programba. Várhatóan 2021 második negyedévének közepe.

– Az ellátási lánc várható megszakadása, készlethiány, nagyfokú gazdasági instabilitás. Várhatóan 2021 második negyedév végén.

– Katonai személyzet telepítése a nagyobb nagyvárosi területekre, valamint az összes főútvonalra utazási ellenőrzőpontok felállítása céljából. Az utazás és a mozgás korlátozása. Logisztikai támogatás nyújtása a térségben. Várhatóan 2021 harmadik negyedévében.

A stratégiai tervezési bizottságot felkérték, hogy az említett útiterv mellett tervezze meg a kanadaiak átállásának hatékony módját, hogy megfeleljenek egy példátlan gazdasági törekvésnek. Egy olyan, amely megváltoztatja Kanada arculatát és örökre megváltoztatja a kanadaiak életét.

Azt mondták nekünk, hogy a szövetségi kormány a kanadaiaknak teljes adósságkönnyítést fog felajánlani annak érdekében, hogy ellensúlyozza a lényegében nemzetközi szintű gazdasági összeomlást. Ez a következőképpen működik: a szövetségi kormány felajánlja, hogy eltörli az összes személyes adósságot (jelzálog, hitel, hitelkártya stb.), amelyet az IMF fog finanszírozni Kanadának a World Debt Reset program néven ismertté váló program keretében.

Ismerős sorok következnek (Klauss Schwab greet reset)

A teljes adósságelengedés elfogadásáért cserébe az egyén örökre lemond minden tulajdonáról és vagyonáról. Az egyénnek bele kell egyeznie abba is, hogy részt vesz a COVID-19 és COVID-21 oltási programban, amely korlátlan utazást és korlátlan életet biztosít az egyén számára, még teljes lezárás mellett is (a Kanada Egészségügyi Útlevélként emlegetett fényképes igazolvány használata révén).

A bizottság tagjai megkérdezték, hogy ebben a forgatókönyvben ki lesz az elkobzott vagyon és eszközök tulajdonosa, és mi történne a hitelezőkkel vagy pénzintézetekkel, mire egyszerűen azt a választ kaptuk, hogy “a World Debt Reset program minden részletet elintéz”.

Több bizottsági tag is feltette a kérdést, hogy mi történne az egyénekkel, ha megtagadnák a World Debt Reset programban, vagy az úgynevezett HealthPass-ban, vagy az oltási menetrendben való részvételt, és a válasz, amit kaptunk, nagyon nyugtalanító volt. Lényegében azt mondták nekünk, hogy kötelességünk gondoskodni arról, hogy olyan tervvel álljunk elő, amely biztosítja, hogy ez soha ne történhessen meg. Azt mondták nekünk, hogy az egyén érdeke a programokban való részvétel.

Amikor a bizottság több tagja kérlelhetetlenül sürgette a választ, azt mondták, hogy azok, akik ezt megtagadják, először is korlátlan ideig a korlátozások alatt fognak élni. És hogy rövid időn belül, ahogy egyre több kanadai kerül be az adósságelengedési programba, a részvételt megtagadókat közbiztonsági kockázatnak fogják tekinteni, és elkülönített létesítményekbe helyezik át őket. (Az amerikai FIMA-táborokat erre a célra építették). Az ilyen létesítményekben két választási lehetőséget kapnának: vagy részt vesznek az adósságelengedési programban, és szabadon engedik őket, vagy határozatlan időre az elkülönítő létesítményben maradnak (foglyok), ahol súlyos közegészségügyi kockázatot jelentenek, és minden vagyonukat lefoglalják.

Tehát, ahogy azt el lehet képzelni, miután mindezt hallották, eléggé heves vita alakult ki, és minden eddiginél jobban elfajult, mint aminek valaha is tanúja voltam. A végén a PMO azt sugallta, hogy az egész napirend előre fog haladni, függetlenül attól, hogy ki ért vele egyet vagy sem. Hogy nem csak Kanada, hanem valójában minden nemzetnek hasonló ütemterve és programja lesz. Hogy ki kell használnunk az előttünk álló helyzeteket, hogy nagyobb léptékű változásokat mozdítsunk elő mindenki javára. Azokat a képviselőket, akik ellenezték, és azokat, akik felvetették azokat a kulcsfontosságú kérdéseket, amelyek egy ilyen dologból adódnának, teljesen figyelmen kívül hagyták. Véleményünket és aggodalmainkat figyelmen kívül hagyták. Egyszerűen azt mondták nekünk, hogy csak csináljuk.

Csak annyit tudok, hogy nem tetszik ez nekem, és úgy gondolom, hogy a kanadaiakat egy sötét jövő elé állítja.Vancouver, Kanada – Kiadva ma, október 14-én.

https://fossaorg.files.wordpress.com/2020/11/liberal-whistleblower-calendar-sheet1.pdf

Ez a videó a következő témát elemzi:

IT’S ALL PLAYING OUT: TAKING A CLOSER LOOK AT A “LEAKED” EMAIL FROM PMO’S OFFICE

Kanada el van átkozva, az USA (a világ) követni fogja

MONDJ NEMET A GYEREKEK KÍSÉRLETI STÁDIUMBAN LÉVŐ VAKCINÁVAL VALÓ OLTÁSÁRA!

MONDJ NEMET A GYEREKEK KÍSÉRLETI STÁDIUMBAN LÉVŐ VAKCINÁVAL VALÓ OLTÁSÁRA!

NE FELEDD!
–  Az mRNS vakcina technológia új és ismeretlen, embereken soha eddig nem került tömegméretekben kipróbálásra! Rövid és hosszabb távú hatásait a gyógyszergyártók most mérik fel! VÁRJ!
–  Magyarország a második ország a világban Izrael után, ahol tömeges szinten kísérleteznének a gyerekeken! VÁRJ!
–  A gyerekeket nem veszélyezteti a koronavírus, a gyerekek nem veszélyeztetnek senkit! VÁRJ!
–  Nem kell sietned! A világ 190 országa vár és figyeli az oltás utáni aggasztó mellékhatásokat, haláleseteket! Tudnod kell róla, hogy ezek már most vannak gyerekek esetében is! Magyarország miért nem vár? Tájékozódj félelem nélkül a valóságról és VÁRJ!
–  Soha sehol nem vizsgálták a vakcina terhességre, szaporodásra gyakorolt hatását! VÁRJ!  
–  Nem kötelező a vakcina, hisz kísérleti stádiumban van 2023-ig! Miért a Te gyerekeiden kísérletezzenek a gyógyszergyártók? VÁRJ!
–  A vakcina mellékhatásaiért a gyártók nem vállalnak felelősséget! Gyerekek esetében a szülő vállalja az összes következményért a felelősséget! VÁRJ!
–  Felelős vagy a gyerekeidért, az ő utódjaiért is! Egészséget úgy tudsz nekik biztosítani, ha vársz és követed az eseményeket!  VÁRJ!

CSAK EGYETLEN JÓ DÖNTÉS VAN! VÁRJ!
Lásd az Oviedoi egyezmény minden tagországra kötelező szövegét. A dokumentum az egyén védelmét helyezi a középpontba : semmilyen
kollek­tív, illetve tudományos érdek sem lehet olyan jelentős , hogy
hát­térbe szorítsuk az emberi lény individuális ­jogosultágait!
Oviedói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve: Az orvosbiológiai kutatásokról

14. cikk

Beleegyezés

  1. Semmilyen kutatás sem végezhető emberen az érintett személy tájékoztatást követő, szabad, kifejezett, konkrét és dokumentált beleegyezése nélkül, tekintettel az V. fejezet és a
  2. cikk rendelkezéseire    A  beleegyezést  a  személy  a  kutatás  bármely  szakaszában szabadon visszavonhatja.
    1. A kutatásban való részvételhez adott beleegyezés megtagadása vagy annak visszavonása nem eredményezhet semmilyen formájú hátrányos megkülönböztetést az érintett személy számára, különösen az orvosi ellátáshoz való joga tekintetében.
    2. Amennyiben az érintett személy beleegyezési képessége tekintetében kétség merül fel, megfelelő eljárásoknak kell rendelkezésre állniuk a személy beleegyezési képességének vizsgálatára.

 

Nemzetközi ajánlások

A EU 2005/28/EK irányelve a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali engedélyezésének tekintetében

Helsinki Nyilatkozat és annak 2013-as módosítása

Oviedói Egyezmény: Az emberi jogokról és a biomedicináról

Oviedói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve: Az emberi lény klónozásának tilalmáról

Oviedói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve: Az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről

Oviedói Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve: Az orvosbiológiai kutatásokról

A Helyes Klinikai Gyakorlat Irányelvei (ICH-GCP)

A EU 2001/20/EK irányelve a gyógyszerekkel és vizsgálati készítményekkel tervezett klinikai kutatásokról

 

MONDJ NEMET A GYEREKEK KÍSÉRLETI STÁDIUMBAN LÉVŐ VAKCINÁVAL VALÓ OLTÁSÁRA!

Az Istenkáromlás magas foka, hogy már a gyermekeket teszik felelőssé

 

Az Egyesült Királyság kormánya számára készített, “A korlátozások enyhítésének további modellezésének összefoglalása – ütemterv 2. lépés” című dokumentum, amely az ország újbóli megnyitásának következményeiről ad iránymutatást, kijelentette, hogy a harmadik hullám elkerülhetetlen, és hogy ez a gyermekek és a Covid-19 kísérleti oltóanyagot elutasítók hibája lesz.

Az is csalódást fog okozni a brit közvélemény több millió naiv tagjának, akik azt hiszik, hogy az élet 2021. június 21-től visszatér a normális kerékvágásba, hogy a Pandemikus Influenza Modellezéssel Foglalkozó Tudományos Csoport által készített dokumentum megerősíti, hogy a hosszú távú enyhítő intézkedések és iránymutatások ezen időpont után is érvényben maradnak.

A dokumentum, amelyet az Egyesült Királyság kormánya kétségtelenül szó szerint követni fog, mivel folyamatosan elismeri, hogy “a tudomány vezérli”, két modellt használ arra, hogy megjósolja a korlátozások enyhítésének eredményét az egész éves oltási program mellett. Az egyik modellt a hírhedt Imperial College, míg a másikat a Warwicki Egyetem állította össze.

Az Imperial College a hírhedten téves Neil Ferguson professzor segítségével készítette el azt a rendkívül eltúlzott modellt, amelyet az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok arra használt, hogy igazolja a drákói korlátozások bevezetését 2020 márciusában. Furcsa módon azonban ezúttal az ő modelljük valamivel optimistább, mint a Warwick Egyetem által készített modell.

De míg a számok és a dátumok kissé eltérnek, minden más változatlan, és ez az, ahol a dolgok kissé furcsává válnak.

A dokumentum 31. szakasza kimondja, hogy mindkét modell a Covid-19 vakcinák rendkívül magas felvételén alapul, és nem számoltak a csökkenő immunitással vagy a “menekülési változattal” (ez egy nem eléggé kijátszott kártya, és várhatóan 2021 nyarának végére már ki is játszhatják). De mindkét modell még mindig egy jelentősen káros harmadik hullámot jósol, annak ellenére, hogy a modellen belül a legjobb forgatókönyvet használják, és találja ki, kit fognak hibáztatni? – A gyerekeket és az oltatlanokat.

A dokumentum szerint “Az újbóli kiújulás annak köszönhető, hogy egyesek (főként gyerekek) nem jogosultak az oltásra; mások úgy döntenek, hogy nem kapják meg a vakcinát; mások pedig be vannak oltva, de nem tökéletesen védettek”.

Mit tudunk ebből levonni? Nos, pörgessük vissza a 2020. márciusi dátumot, amikor a hatóságok azt mondták a briteknek, hogy mindössze “három hétre van szükségük a görbe ellaposításához”. Tizenhárom hónappal később az Egyesült Királyság még mindig próbálja “ellaposítani a görbét”, és az Egyesült Királyság kormánya folyamatosan mozgatja a céltáblákat. Nézzük meg például, mit mondott Matt Hancock egészségügyi miniszter az elmúlt hónapokban: “A vakcina a mi utunk vissza a normális állapotba”.

Most, hogy az állítólagos koronavírusos megbetegedésre leginkább veszélyeztetettek teljes mértékben be vannak oltva, nézzük meg, mit mond most Matt Hancock – “A rendszeres tesztelés a mi utunk vissza a normális kerékvágásba”. A céltáblák áthelyezése.

A hatóságoknak több mint egy évig sikerült átverniük a közvéleményt, hogy bedőljenek a Covid-19 homlokzatának, amelyben végső hatalmat kaptak a brit emberek felett, komolyan azt hiszed, hogy most feladják?

A következő kérdés, aminek mindenki ajkán ott kellene lennie, hogy “miért akarnak a hatóságok olyan kétségbeesetten beoltani minden férfit, nőt és gyermeket?”. Az adatok azt mutatják, hogy az állítólagos Covid-19 az általa megfertőzöttek mindössze 0,2%-át öli meg. Azt is mutatják, hogy a halálesetek túlnyomó többsége a 85 év feletti, alapbetegségben szenvedő személyek körében következik be. Még 60 és 85 éves kor között sem jelentős a halálozás kockázata, hacsak az illetőnek nincs már súlyos alapbetegsége. Az adatok azonban azt is mutatják, hogy 60 év alatt olyan kicsi az esélye annak, hogy valaki súlyos betegségben szenvedjen és meghaljon, hogy ez a szám elhanyagolható. Tehát újra megkérdezzük, miért akarnak a hatóságok minden férfit, nőt és gyermeket olyan kétségbeesetten beoltatni?

Ha mindezt figyelembe vesszük, és alkalmazzuk a dokumentumban tett kijelentésre, miszerint a megjósolt újbóli megbetegedés “annak az eredménye, hogy egyesek (főleg gyerekek) nem jogosultak az oltásra; mások úgy döntenek, hogy nem kapják meg a vakcinát; megint mások be vannak oltva, de nem tökéletesen védettek”, nem látják, hogy ez egy trükk, amit arra használnak majd, hogy igazolják a gyerekek beoltását? Annak ellenére, hogy szinte nulla a kockázata annak, hogy akár csak a Covid-19 tünetei is kialakulnak náluk. Ez egy trükk arra is, hogy igazolják azok kiközösítését, akik nem hajlandók részt venni egy tömeges emberkísérletben, mivel a Covid-19 vakcinák harmadik fázisú vizsgálatai legkorábban 2023-ban fejeződnek be. Ezt garantáltan arra fogják felhasználni, hogy igazolják az “oltási útlevél” rendszer, azaz a szabadságkártyák bevezetését.

A dokumentum következő része a megjósolt harmadik hullámmal kapcsolatban megállapítja, hogy "a kórházi kezelések és a halálesetek számának növekedését azok dominálják, akik két adag vakcinát kaptak, és a hullám 60-70%-át teszik ki".

​​ 

Micsoda? Ez bizonyára valamilyen tévedés? A kórházi felvételeket és a halálozást azok fogják uralni, akik két adag vakcinát kaptak?

Ahogy tovább olvasunk a dokumentumban, és az 56. szakaszra ugorva világosan láthatjuk, hogy ez nem tévedés volt. Mivel az Influenza Pandémiás Influenza Modellezéssel Foglalkozó Tudományos Csoport számos illusztrációt nyújt a kórházi felvételekről és halálesetekről, és csoportosítja őket a nem beoltottak, az egy adagot kapottak és a két adagot kapottak csoportjába.

​​ 

Az ábrák egyértelműen mutatják, hogy a harmadik hullám előre jelzett csúcspontján naponta körülbelül 300 haláleset lesz, és ebből körülbelül 250-et a teljesen beoltottak tesznek ki. Azt is mutatják, hogy a teljesen beoltottak teszik majd ki az állítólagos koronavírusos megbetegedés miatti kórházi felvételek mintegy 60-70%-át.

​​ 

De hogyan lehetséges ez? A dokumentum egyértelműen kijelenti, hogy a harmadik hullámért elsősorban a gyermekek és a vakcinát visszautasítók lesznek felelősek, tehát a halálesetek többségét bizonyára azoknál kell keresni, akik visszautasították a vakcinát. Ha ez nem így van, akkor itt annak beismeréséről van szó, hogy ezek a kísérleti vakcinák lényegében feleslegesek és nem működnek. De ez ismét visszavezet minket ahhoz a kérdéshez, hogy mi a fenéért akarnak a hatóságok minden férfit, nőt és gyermeket olyan kétségbeesetten beoltani.

 

 

Ennek egyik lehetséges oka, hogy kétségbeesetten próbálnak egy oltási útlevélnek álcázott digitális személyazonosságot bevezetni. A másik ok természetesen az, hogy a kormány és tudományos tanácsadói köre egy vagyont kereshet a Covid vakcinák bevezetésén, mivel jelentős részesedéssel rendelkeznek a gyógyszeripari vállalatokban.

Az "oltási útlevél" biztosítja, hogy milliók, akik egyébként nemet mondanának a kísérleti Covid vakcinákra, most igent mondanak, mert úgy gondolják, hogy ez visszaadja nekik a szabadságukat. Az aggodalomra okot adó kártya változatai a hatóságok bevételeit is növelni fogják a gyógyszeripari vállalatokban lévő részvényeiken keresztül, mivel elkerülhetetlenül szükség lesz az éves vagy akár kétszeres vakcinafelújításokra.

Természetesen számos más ok is van, ami megmagyarázhatja, hogy a hatóságok miért akarnak minden férfit, nőt és gyermeket olyan kétségbeesetten beoltatni, de ezek alátámasztására szilárd bizonyítékokra van szükségünk. (Ha van ilyen, kérjük, küldje el a contact@theexpose.uk címre). Van azonban szilárd bizonyítékunk a "vakcinaútlevélnek" álcázott digitális személyazonosság​​ bevezetésének alátámasztására, valamint annak alátámasztására, hogy a kormány és tudományos tanácsadói köre jelentős részesedéssel rendelkezik gyógyszeripari cégekben (lásd itt és itt).

Az utolsó bizonyítékkal zárjuk, amely alátámasztja állításainkat, hogy ez nem ér véget 2021. június 21-én. Az "Összefoglaló a korlátozások enyhítésének további modellezéséről - Útiterv 2. lépés" című dokumentum 51. szakasza a következőket állítja: "Lehetséges, hogy az alacsony prevalenciájú nyarat a következő ősszel és télen az incidencia jelentős növekedése követheti. A nyár végi alacsony prevalencia nem tekinthető annak jeleként, hogy a SARS-CoV-2 visszahúzódott, vagy hogy a lakosság elég magas szintű immunitással rendelkezik egy újabb hullám megelőzéséhez.".

​​ 

Mindez feketén-fehéren az egész, a szezonalitást arra fogják használni, hogy egy harmadik hullám illúzióját keltsék, amelyről a gyerekeket és azokat fogják hibáztatni, akik elutasították a vakcinát, hogy igazolják a gyerekek beoltását és a "vakcinaútlevél" társadalomra kényszerítését. De a legtöbb haláleset azoknál fog bekövetkezni, akik teljesen be vannak oltva, így egy új "aggasztó változatot" fognak hibáztatni, hogy igazolják az éves vagy féléves Covid-19 oltások bevezetését.

A kérdés az, hogy miért? Azért, mert itt nem egy vírusról van szó, hanem az egész az ellenőrzésről - nem jöttek még rá?

 

Forrás:

https://dailyexpose.co.uk/2021/04/11/uk-government-model-states-the-fully-vaccinated-will-dominate-deaths-in-3rd-wave-and-they-will-blame-children-and-unvaccinated-for-it/

Az Istenkáromlás magas foka, hogy már a gyermekeket teszik felelőssé

A Vatikán Bank volt vezetője elítéli a „szcientizmus” új vallását a COVID-válasz kapcsán

“A nyilvánvaló következmény a szcientizmus egy új formája, amely a COVID-probléma megoldására született újjá a fideista módon elfogadható vakcinákkal, és amely a kor új erkölcsi tekintélyének nevezi magát.”

A tudománytól megfosztott politikai tudományosság eredménye egy új szcientista vallássá nőte ki magát. A gyógyszer lobbi és a kormányok jól kitömött felelőseit már nem érdeklik a tudományos vizsgálatok. Az un. államérdek és “egészségvédelem” “közjó” szerintük minden alapvető emberi jogot felülírhat. Egy kérdésem van, mégis ki hatalmazott fel benneteket erre? Ugyanis ezek nem szerepeltek a választási kampányban, és nem is kapott erre egyikőtök sem felhatalmazást. Ezt úgy hívják: korrupció szabad rablás, és népírtás, hazaárulás.

Róma, Olaszország, 2021. április 14. (LifeSiteNews) – Egy vatikáni informátor és volt vatikáni bankfőnök elítélte a COVID-19 világjárvány megoldására tett mainstream kísérleteket, mint az ember észbeli képességeit tagadó, kemény vallást.

Ettore Gotti Tedeschi 76 éves olasz közgazdász és teológus kritikát írt az új “szcientizmusról”, amely a La Verità (“Az Igazság”) magazinban jelent meg vasárnap, ironikus címmel: Itt van! Végre megjelent e század igazi erkölcsi tekintélye: a szcientizmus”.

A szcientizmus általában azt a hitet jelenti, hogy a tudománynak mindenre van válasza. Gotti Tedeschi azonban úgy véli, hogy megjelent egy újfajta szcientizmus, amelyben a tudomány nemcsak kizárólagos hozzáféréssel rendelkezik az igazsághoz, de tudósai morálissá is válhatnak, és kritikátlanul hihetnek nekik.

“Minden, ami a COVID-járvány megoldását övezi, mindenekelőtt a vakcinajavaslatok, olyan tulajdonságokat vegyítenek, amelyek szerintem meglehetősen eredetiek” – írta a professzor.

“Ezek a jellemzők egy olyan pragmatizmus jellemzői, amely tudományos, de moralizáló, és ezért a tudományos fideizmus bizonyos állításaival keveredik” – folytatta.

“A látszólagos eredmény a szcientizmus egy új formájának tűnik, amely a COVID-probléma megoldására reinkarnálódott a fideisztikusan [vakhittel] elfogadandó oltóanyagokkal, és talán a kor új erkölcsi tekintélyének nevezi magát, amely a modern vallás, a tudományos vallás iránti hitet követeli meg”.”

Tedeschi Gotti kijelentette, hogy a “szcientizmus” alatt a tudomány olyan modelljét érti, “amely ki akarja találni, és azt hiszi, hogy ki is tudja találni, hogyan lehet megoldani minden problémát, kielégítve az emberiség minden igényét, még az erkölcsi igényeket is”.

A tudomány azonban nem azt teszi, amit tennie kellene: kételkedik, tesztel, új hipotéziseket kínál. Gotti Tedeschi úgy véli, hogy a világ már több mint egy éve nézi, ahogy a “tudomány emberei” jóakaratúnak tűnő módon néznek szembe a világjárvánnyal. A valóságban azonban ezek a tudósok egyfajta “pragmatizmust” gyakoroltak, amely kizárta a lehetséges megoldásokat. Még a “végzetes” hibákat, például a betegek váratlan halálát is úgy kezelik, mintha azok statisztikailag irrelevánsak lennének.

Eközben úgy tűnik, hogy ezek a tudósok most azt várják, hogy gondolkodás nélkül elfogadják elképzeléseiket, sőt, a rajongó nép háláját is. Ha nem hisznek, szidják, az mindenkinek árt.

“Most úgy tűnik, ez a tudományos pragmatizmus (néha némi arroganciával) fideista elfogadását kéri, akár erkölcsi okokból is, az orvostudományi-tudományos előnyöknek – még ha még nem is jól teszteltek -, amelyeket odaadással és hálával kell elfogadni az orvostudománynak” – írta a közgazdász.

“Elutasításukkal [szerinte] nemcsak azt kockáztatjuk, hogy visszatérünk a bubópestis sötét középkorába, hanem gazdasági és erkölcsi kárt is okozunk a közösségnek”.

Tedeschi Gotti kijelentette, hogy az elmúlt hetek javaslatait hallgatva egy olyan tudománymodell benyomását keltette, amely “magyarázat és megnyugtatás helyett moralizálni akar, és ezért minden ponton a hit által kell elfogadni”.

Ezzel a hit új, furcsa korszaka köszöntött be.

“Íme … korunk igazi újdonsága, amelyet a COVID-nak köszönhetően fedeztünk fel” – írta. “Ennek az új modellnek, vagy megközelítésnek megfelelően a tudós a valóság új értelmét kínálja, amely kizárja a különböző elméleti hipotéziseket, és csak az erre felhatalmazottak határozzák meg”.

Ez a felkínált valóság nem vitatható, még akkor sem, ha képtelenek vagyunk megérteni vagy megítélni, és kénytelenek vagyunk hittel elfogadni.

“És ez nagyon meglepő, mert miután évszázadokon át az értelemmel helyettesítettük a vallásos hitet, furcsa módon ma arra hívjuk fel az embert, hogy az értelem képessége nélkül higgyen” – tette hozzá Tedeschi Gotti.

Az író ezután Sir Karl Popper osztrák-brit filozófust idézte, aki a tudományos ismeretszerzés hagyományos megközelítésének kritikusa, mondván, hogy Popper elutasította volna ezt a tudományos fideizmust.

“A tudományos dogmatizmusban a totalitarizmus előfeltételeit látta” – írta Gotti Tedeschi. “Popper kifejtette (a ‘The Non-existence of the Scientific Method’ [1965] című könyvében), hogy nincs módszer egy tudományos hipotézis igazságának igazolására, és nincs módszer annak igazolására, hogy egy hipotézis igaz vagy nem igaz.”

Úgy tűnik azonban, hogy a tudományos világ magabiztos a koronavírus-válsággal kapcsolatos elméleteiben, és nem tűr vitát.

“Nem hiszem, hogy valaha is tanúja lettem volna a COVID-ről vagy a vakcinákról szóló közvetlen és nyilvános konfrontációnak az ellentétes véleményű tudósok között” – zárta Gotti Tedeschi. “Lehet, hogy a szcientizmus nem tolerálja a tudományos ökumenizmus formáit?”

Ettore Gotti Tedeschi 2009-től vezette a Vallási Művek Intézetét (IOR), közismert nevén a Vatikáni Bankot, amíg 2012-ben az igazgatótanács ki nem kényszerítette. 2019-ben kijelentette, hogy szerinte a Vatikán irányító testületének, a Római Kúriának a tagjai képesek lennének meggyilkolni őt. 2018-ban egy nemzetközi életvédő konferencián Gotti Tedeschi azt mondta, hogy a Nyugat közelmúltbeli demográfiai összeomlását azért tervezték, hogy megteremtsék az Új Világrendhez szükséges feltételeket. Azt is mondta, hogy ennek az összeomlásnak a szerzői a legmagasabb szinteken befolyásolják a Vatikánt.

 

A Vatikán Bank volt vezetője elítéli a „szcientizmus” új vallását a COVID-válasz kapcsán

A VILÁGJÁRVÁNY BŰNRÉSZESEI – INTERJÚ A MEGDÖBBENTŐ ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL CARLO MARIA VIGANÒ ÉRSEKKEL

A koronavírus járványnak nevezett eseményekkel kapcsolatban sok mindent el lehet mondani a globális és a helyi média tájékoztatásáról, kivéve azt, hogy kiegyensúlyozott és objektív lenne. Szinte mindegy, mit néz, olvas az ember, ugyanaz a mondanivaló és üzenet jön le pártállástól függetlenül mindenhol. Ezeknek köszönhetően olyan közhangulat alakult ki, hogy aki akár csak kérdések formájában veti fel a kételyeit, arra is inkvizíciós módszerekkel csapnak le akár a saját ismerősei, barátai.

Akik fel merik vállalni a véleményüket ugyanolyan kevesen vannak, mint a korábbi náci és kommunista diktatúra időszakában. A tömeg akkor is ment egy irányba, mert mindenhol azt hallotta, arra kell haladni. A következményeket ismerjük.

Carlo Maria Viganò érsek a kevesek közzé tartozik. Tudós, egyházi vezető, főpap, pásztor.

Az elmúlt hetekben több levelezőlistán terjed egy interjú magyar nyelven, Carlo Maria Viganò érsekkel, ami eredetileg német nyelven jelent meg. A hozzánk eljutott változatoknál nem derült ki a fordító személye, aki kitűnően érti ugyan a német nyelvet, de a magyar változat sok helyen pontatlan, zavaros, nem volt megfelelő. Az Erdély.ma egyik önkéntes munkatársa felhasználva a korábbi változatot, újrafordította az interjút, ami a Deutsche Wirtschaftsnachrichten c. lapban jelent meg egy hónappal ezelőtt. Azért vállaljuk ennek a közlését, mert olyan gondolatokat tartalmaz, amelyek nem kerülhetnek be a magyar nyelvű médiafelületek oldalaira, ugyanakkor egyetemes üzenete van, ami a Kárpát-medencére is kiterjed.

Carlo Maria Viganò (1941) a katolikus egyház érseke, aki 2011. és 2016. között az Egyesült Államok apostoli nunciusaként tevékenykedett. Viganòt 1968. március 24-én szentelték pappá. Utroque iure doktori címet szerzett (mind a kánon, mind a polgári jog területén). 1973-ban lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, és az iraki és a nagy-britanniai pápai diplomáciai képviseleteknél dolgozott, 1978 és 1989 között az Államtitkárságon töltött be tisztségeket. 1989. április 4-én Strasbourgban, az Európa Tanács különmegbízottjának és a Szentszék állandó megfigyelőjének nevezték ki. 2009-2011 között a Vatikánvárosi Állam kormányzója volt, megreformálta Vatikán város pénzügyeit és költségvetést, számos korrupciós esetet tárt fel. Rengeteg kérdésben Ferenc pápával ellentétes állásponton van. Korábban többször is Donald Trump volt amerikai elnökhöz fordult, aki kedvezően reagált a  felvetéseire, és mindenkit arra buzdított, hogy olvassa el Viganò gondolatait.

– A korom, érseki státuszom és zárkózott életem nem hasonlítható ahhoz, amit az emberek többségének el kell viselnie. Egy éve már én sem tudok elutazni, hogy meglátogassam azokat, akiknek szükségük lenne egy vigasztaló szóra. Ha valódi világjárványról lenne szó, nem okozna gondot, hogy önként elfogadjam a polgári és egyházi hatóságok döntéseit, mert felismerném, hogy az embereket a fertőzéstől kívánják megvédeni. Viszont ahhoz, hogy világjárványról beszélhessünk, először is izolálni kell a vírust; az kell, hogy a vírus súlyos legyen, amiből nem lehet azonnal kigyógyulni és a vírus áldozatai a lakosság nagy részét tegyék ki.

Ehelyett tudjuk, hogy a SARS-CoV-2 soha nem volt izolálva, csak szekvenálva; hogy idővel gyógyítható az elérhető kezelések alkalmazásával, és hogy ehelyett a WHO és a helyi egészségügyi tisztviselők abszurd protokollok és kísérleti vakcinák rákényszerítésével bojkottálták az ilyen kezeléseket; hogy az elhunytak száma 2020-ban teljes mértékben összhangban van az előző években elhunytak átlagával.

Ezeket az adatokat már a tudományos közösség is elismerte, még ha a média továbbra is cinkosan hallgat róluk.

Egy olyan tervnek vagyunk tanúi, aminek egyáltalán nincsenek tudományos alapjai, és aminek egyetemes felháborodást kellene kiváltania. Az érintettek beismerése alapján tudjuk, hogy ezt az ál-világjárványt évekig tervezték, elsősorban a nemzeti egészségügyi rendszerek meggyengítésére és a pandémiás korlátozó intézkedésekre alapozva. Tudjuk, hogy egy nagyon sajátos forgatókönyvet követtek, ami azért született, hogy minden országban ugyanazt a választ adják, és hogy egységesítsék a diagnózisokat, a kórházi kezeléseket, az eljárásokat, az elszigetelési intézkedéseket és a polgároknak globális szinten adott információkat. A COVID-19-et azzal az egyetlen céllal rendezték meg, hogy erőszakkal korlátozzák a természetes szabadságjogokat, az alkotmányos jogokat, a szabad vállalkozáshoz és a munkához való jogot.

A probléma nem önmagában a COVID, hanem annak felhasználása, ami a Világgazdasági Fórum által néhány évvel ezelőtt bejelentett Nagy Újraindítás megvalósítása érdekében történt, és amit ma pontról-pontra hajtanak végre azzal a szándékkal, hogy elkerülhetetlenné tegyék azokat a társadalmi változásokat, melyeket egyébként a lakosság többsége elutasítana és elítélne.

Mivel a sokat dicsért demokrácia, ami a médián keresztül jól befolyásolható, nem tette volna lehetővé a globalista elit által kívánt társadalombefolyásolási projekt megvalósulását, szükség volt egy világjárvány fenyegetésére – amit a fősodratú média pusztítónak mutatott be –, hogy meggyőzzék a föld teljes népességét, hogy alávesse magát a korlátozásoknak és a zárlatoknak vagyis egy valóságos házi őrizetnek, hogy elfogadja, hogy programok maradnak el, az iskolai órákat felfüggesztik, sőt az istentiszteleteket is betiltják; és mindezt úgy érték el, hogy az összes érintett bűnrészes lett, különösen a politikai vezetők, az egészségügyi tisztviselők, sőt maga az egyházi vezetés is.

Az ebből fakadó károk, amelyeknek még nincs vége, hatalmasak és sok esetben helyrehozhatatlanok. Kimondhatatlan fájdalmat érzek, amikor a világjárvány kezelésének pusztító következményeire gondolok: családok mennek tönkre, gyermekek és fiatalok testi és lelki egészségét veszélyeztetik és megfosztják őket a szocializációhoz való joguktól, az idősotthonok lakóit egyedül hagyták meghalni, a rákos és súlyos betegek kezelését teljesen elhanyagolták, a vállalkozókat csődbe vitték, a hívektől megtagadták a szentségeket és a szentmisén való részvétel lehetőségét….

Ilyeneket inkább egy háború okoz, nem pedig egy szezonális influenza, amit, ha időben kezelnek, 99,7% -ban élnek túl azok, akiknek nincsenek már meglévő betegségei. És fontos, hogy ebben az őrült rohanásban a szakadék felé, az egészséges élet alapelveit is figyelmen kívül hagyják, csak hogy gyengítsék az immunrendszerünket: otthon maradunk bezárva, távol a napfénytől és a friss levegőtől, miközben passzívan szenvedünk a televízió médiaterrorizmusától.

Vajon milyen keményen fogják elítélni azokat, akik tudatosan betiltották a kezeléseket, és nyilvánvalóan téves protokollokat írtak elő annak érdekében, hogy számos olyan haláleset legyen, amely legitimálja a társadalmi méretű riasztást és az abszurd elzárási intézkedéseket? Milyen büntetés vár azokra, akik szándékosan megteremtették egy globális gazdasági és társadalmi válság feltételeit a kis- és középvállalkozások tönkretétele és a multinacionális vállalatok növekedése érdekében; akik bojkottálták vagy megtiltották az elérhető gyógymódokat, hogy kedvezzenek a gyógyszeripari vállalatoknak; akik vakcinaként mutattak be génszérumokat, kitéve a populációt egy kísérletnek, melynek még mindig ismeretlen eredményei és mellékhatásai minden bizonnyal súlyosabbak, mint a COVID tünetei; kik támogatták ezt az apokaliptikus narratívát a Parlament székeiben és a média szerkesztőségekben? És a katolikus hierarchia legmagasabb szintjein lévő személyek, akik bűnrészesek ebben a groteszk komédiában: hogyan fognak elszámolni a lelkiismeretükkel Isten előtt, amikor életük végén a színe elé kell majd járuljanak?

A mély állam létezése:

– A „mély állam” kifejezés nagyon jól visszaadja a párhuzamos hatalom gondolatát, amely híján van a legitimitásnak, de mégis eljár közügyekben, bizonyos érdekek mentén. A mély állam az elitet segíti a közjóval szemben, amit az állam kötelessége előmozdítani. Ugyanígy fel kell ismernünk, hogy az elmúlt néhány évtizedben hasonló hatalom állandósult az egyházi szférában is, amit én mély egyháznak neveztem el és amely saját érdekeinek érvényesítését Krisztus Egyházával, legfőképpen a salus animarum [a lelkek üdvössége] céljaival helyezi szembe.

Ahogy az állami szférában jelen vannak a rejtett hatalmak, amelyek a kormányok döntéseit irányítják és a globalista programot követik, a katolikus egyházban is nagyon erőteljes a lobbi, amely ugyanilyen célokkal bitorolja a hierarchia csúcsát. Valójában mind az államot, mind az egyházat egy olyan törvénytelen hatalom foglalja el, amelynek ezek megsemmisítése és az Új Világrend létrehozása a végső célja. És nem összeesküvés-elméletekről vagy politikai fantáziáról beszélünk: ez bizonyított tény, ami közvetlenül a szemünk előtt zajlik, azt is beleértve, hogy az ENSZ főtitkára nemrég megerősítette, hogy a vírust az eltérő vélemények elnyomására használták.

– Milyen mértékű az átfedés a mély állam és a mély egyház között, legalábbis a nyugati világban?

– Az átfedés a mély állam és a mély egyház között több fronton is megfigyelhető. Az első kétségtelenül az ideológiai szint: a globalista gondolkodás forradalmi, katolikusellenes és lényegében szabadkőműves mátrixa mindkét területen jelen van, és nem csak 2013 óta. Elég csak figyelembe venni a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat megünneplése és az úgynevezett Diákmozgalom ( az 1968-as anarchista diáklázadások szervezete – szerk. megj.) születésének időbeli egybeesését: a doktrinális és liturgikus „aggiornamento” [modernizáció] olyan hajtóerőt jelent az új generációk számára, aminek közvetlen hatása volt a társadalmi és politikai életre.

A második front a mély állam és a mély egyház belső dinamikájában rejlik: mindkettő tagjai közé sorol olyan embereket, akik nemcsak intellektuálisan és lelkileg, hanem erkölcsileg is deviánsak. A szexuális és pénzügyi botrányok, melyek mind a politika és az intézmények, mind a katolikus hierarchia nagyon magas rangú tagjait is érintették, azt mutatják, hogy a korrupció és a bűn olyan elem, ami egyrészt egyesíti őket, másrészt pedig a hatékony elrettentés eszközei, hiszen zsarolhatóságukat mutatja.

Perverzióik miatt a neves politikusok és prelátusok arra kényszerülnek, hogy engedelmeskedjenek a globalista programnak még akkor is, ha együttműködésük eszeveszettnek, meggondolatlannak vagy a polgárok és a hívők érdekeivel ellentétesnek tűnikEzért vannak olyan elöljárók, akik az elit parancsára lerombolják nemzetük gazdaságát és szociális hálóját; ezért vannak főleg bíborosok és püspökök, akik a gender elméletet és a hamis ökumenizmust terjesztik, és ezzel megbotránkoztatják a katolikusokat: mindketten gazdájuk érdekeit szolgálják, elárulva a nemzet vagy az egyház szolgálatát.

pachamama pogány kultusz vatikáni jelenet

Másrészt az Új Világrend csakis egy szabadkőműves ihletésű egyetemes vallás segítségével tud megvalósulni, amelynek egy ökumenikus, pauperista [általánosan elszegényedett], ökológiai és progresszív vezető áll majd az élén. Ki lenne alkalmasabb erre a szerepre, mint Bergoglio, akit az elit tetszése és a bálványimádó pachamama kultusszal beoltott tömegek ostoba lelkesedése övez?

– Milyen bizonyítékok vagy jelek vannak erre?

– Úgy gondolom, a legvilágosabb bizonyítékot pont a pandémia hozta. A hierarchia legmagasabb szintű vezetőinek behódolása a mesterségesen előidézett COVID-veszélyhelyzet őrült intézkedéseinek – amelyet a média világszerte szégyentelenül felerősített – odáig jutott, hogy betiltsák a liturgikus ünnepségeket, még mielőtt a polgári hatóságok ezt kérték volna; hogy a szentségek kiszolgáltatását megtiltsák még a haldoklók számára is; hogy szürreális szertartásokkal ratifikálják a mainstream narratívát, ad nauseam [hányingerig] ismételve az összes új kifejezést: ellenálló képesség, inkluzivitás, „semmi sem lesz már úgy mint régen”, új reneszánsz, Build Back Better, és így tovább; hogy az abortuszból származó magzati anyaggal előállított genetikai szérumot „erkölcsi kötelességként” népszerűsítsék, amely még mindig kísérleti fázisban van, és amelynek hosszú távú hatásai nem ismertek. És nem csak az: „Az Inkluzív Kapitalizmus Tanácsa”, amit globalista vezetők támogatnak (akik közül kiemelkedik Lady Lynn Forester de Rothschild – szerk. megj.) – a Vatikán részvételével hivatalosan is jóváhagyja a Világgazdasági Fórum Nagy Újraindítás projektjét, beleértve az egyetemes alapjövedelmet és az ökológiai átmenetet. A Santa Marta házban a transzhumanizmusról is elkezdtek beszélni, makacsul figyelmen kívül hagyva ennek az ideológiának az antikrisztusi természetét, hogy kifejezésre juttassák engedelmességüket a gondolkodás diktatúrája iránt. Mindez szörnyű, és felmerül a kérdés, hogy az Úr meddig fogja még eltűrni ezt a sértést a szolgálóitól.

Másrészt, a malthuziánus ökológiához való megszállott ragaszkodás olyan hírhedten katolikusellenes egyének kinevezéséhez vezet a Pápai Életvédő Akadémiára, akik támogatói a demográfiai hanyatlásnak a sterilizálás, abortusz és az eutanázia által. Ők, a bizonyítottan Bergoglio-hű prelátus irányítása alatt, teljesen megsemmisítették a II. János Pál által alapított akadémia céljait, tekintélyes támogatást biztosítva az uralkodó ideológiának ugyanúgy, mint annak, aki még bitorolja is a tekintélyt a katolikus egyházban. Nem meglepő, hogy Walter Ricciardi professzort, az olaszországi zárlatot és a maszkok használatát szorgalmazó egyik úgynevezett „szakértőt” a közelmúltban az Akadémia tagjának nevezték ki úgy, hogy nincs semmilyen tudományos bizonyíték a maszkok hatásosságáról, és ez ellentétes a WHO ajánlásaival is. Tegnap érkezett a hír, hogy Mario Benottit, aki az olaszországi COVID-vészhelyzetben a kínai szállítási szerződések közvetítője volt, Pietro Parolin bíboros ajánlotta.

Mindez felfedi a mély állam és a mély egyház együttműködését egy olyan förtelmes kombinációban, melynek célja egyrészt a nemzeti szuverenitás, másrészt az Egyház isteni küldetésének lerombolása. Nyugtalanító összefüggések merülnek fel az amerikai választási csalással, a vuhani laboratóriumban létrehozott vírussal, és végül a kínai diktatúra kereskedelmi kapcsolataival, a maszkok (melyeknek nincs CE-jelölése) elsődleges beszállítójával Olaszország és sok más nemzet részére. Úgy tűnik számomra, hogy ez már most több mint puszta gyanú.

A Történet folytatása II rész: 

A VILÁGJÁRVÁNY BŰNRÉSZESEI – INTERJÚ A MEGDÖBBENTŐ ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL CARLO MARIA VIGANÒ ÉRSEKKEL

II. Rész Viganò érsek: Aminek tanúi vagyunk, „az Antikrisztus királyság létrehozásának a főpróbája”

 

Omnes dii gentium dæmonia [Mert a nemzetek istenei mind csak hamis istenek] (Zsolt 95,5)

Viganò érsek és Dr. Maike Hickson az üres pápai oltárról

LifeSiteNews: Excellenciás Úr, a legutóbbi cikkemben megjegyeztem, hogy a Vatikáni Bazilika [Szent Péter-bazilika – F.D.] pápai oltárát nem használják jóformán azóta, hogy a pachamama bálványnak 2019 októberében bemutatott felajánlással meggyalázták. Ezen alkalommal Bergoglio és udvara jelenlétében egy nagyon súlyos szentségtörést hajtottak végre. Mit gondol erről?
Viganò érsek: A Vatikáni Bazilika [Szent Péter-bazilika – F.D. megj.] megszentségtelenítésekor az amazóniai szinódus záró ünnepségén beszennyezték a confessio oltárt [a bazilikában a közvetlenül Szent Péter sírja fölé emelt, a sírhoz félköríves lépcsőzettel összekapcsolt főoltár, ahol csak a pápa misézhet – F.D.], mivel ráhelyeztek egy edényt, amit a pachamama pokoli kultuszának szenteltek. Úgy vélem, hogy ez és más hasonló megszentségtelenítések a templomokban és oltárokon bizonyos módon újra felidéznek más, korábban történt hasonló intézkedéseket, és lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük azok valódi természetét.

Mire céloz ezzel?
Utalok minden olyan időre, amikor a sátánt szabadjára engedték Krisztus Egyháza ellen, az első keresztények üldözésétől a perzsiai Koszró Bizánc elleni háborújáig, a mohamedánok képromboló dühétől Rómának a német Landsknechte általi kirablásáig. Majd később a francia forradalom, a XIX. század antiklerikalizmusa, az ateista kommunizmus, a Cristeros Mexikóban, aztán a spanyol polgárháború, a kommunista partizánok szörnyű bűnei az első és a második világháború alatt, és a keresztényellenesség különböző formái, melyeket ma látunk szerte a világon. Minden alkalommal, kivétel nélkül, a forradalom – annak mindenfajta formájában – megerősíti saját luciferi lényegét, a bibliai ellenségeskedést a sátán utóda és az Asszony utóda között, a sátán gyermekei és a Legszentebb Szűz gyermekei között. Nincs más magyarázat erre a kegyetlenségre a Szűzanya és gyermekei ellen.
Különösen sokat gondolok az „Értelem istennője” trónra emelésére, melyre 1793. november 10-én került sor a párizsi Notre Dame székesegyházban, a terror csúcsán. Ebből az alkalomból is a forradalmárok pokoli gyűlölete akarta helyettesíteni Isten Anyjának kultuszát egy prostituált kultuszával, amelyet a szabadkőműves vallás szimbólumaként emeltek, a vállukra emelt hordszékkel, amelyet a szentélyben helyeztek el. Sok analógia van itt a pachamamával, és ezek felfedik a pokoli elmét, ami inspirálta őket.
Ne felejtsük el, hogy 1793. augusztus 10-én, néhány hónappal a Notre Dame megszentségtelenítése előtt, „Értelem istennője” szobrot emeltek a Place de la Bastille-on, az egyiptomi Izisz istennő képében. Fontos, hogy az ókori Egyiptom kultuszaira való hivatkozást is megtaláljuk a szörnyű „betlehemen”, ami jelenleg a Szent Péter téren áll. [Lásd a 2020. decemberében a Szent Péter téren felállított démonikus szobortcsoportot – F.D.] De nyilvánvalóan az ezekben az eseményekben talált hasonlóságokat is kíséri valami, ami teljesen új.
Elmagyarázná nekünk, hogy miből áll ez az új elem?
Arra a tényre utalok, hogy a zsinatig – vagy kíméletesen szólva egészen eddig a „pápaságig” – a megszentségtelenítéseket és szentségtöréseket az Egyház külső ellenségei követték el. Azóta a botrányok a hierarchia legmagasabb szintjeinek aktív részvételével, a püspökök vétkes hallgatásával és a hívek megbotránkoztatásával történnek. A Bergoglio-féle egyház egyre nyugtalanítóbb képet fest magáról, amit a katolikus igazságok tagadása, egy eredendően antikatolikus és krisztusellenes ideológia kifejezett megerősödése kísér, amelyben a pogány istenségek – azaz a démonok – bálványimádó kultusza már nem rejtett, akiket szentségtörő cselekedetekkel és szent dolgok meggyalázásával engesztelnek ki. A tisztátalan edényt Szent Péter konfesszió oltárára tenni egy liturgikus gesztus, pontos értékkel és céllal, ami nem csak szimbolikus. Az „anyaföld” bálványának jelenléte közvetlen támadás Isten és a Legszentebb Szűz ellen, egy kézzelfogható jel, amely bizonyos értelemben megmagyarázza Bergoglio sok tiszteletlen kijelentését a Szűzanyával kapcsolatban. [Lásd például a 2018.12.21-i beszédét, amelyben burkoltan Szűz Mária „szentté válásáról” beszélt, elhomályosítva a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját – F.D.]
Ezért nem meglepő, hogy azok, akik le akarják rombolni Krisztus és a római pápaság egyházát, a legmagasabb trónról teszik ezt, a La Salette-i Szűzanya próféciája szerint: „Róma elveszíti a hitet, és az Antikrisztus székhelyévé válik.” Úgy tűnik számomra, hogy ma már nem beszélhetünk egyszerű „hitehagyásról”, de tudomásul kell vennünk a következő lépést, ami valódi és tulajdonképpeni hitehagyásban fejeződik ki, ahogyan a katolikus imádat kezdeti felforgatása a liturgikus reform által a pogány imádat egy formájává fejlődik, amely magában foglalja az Oltáriszentség szisztematikus meggyalázását – különösen a kézbe történő szentáldozás visszaélésével a Covid ürügyén – és az egyre nyilvánvalóbb idegenkedést az ősi liturgiától. [Elsősorban – de nem kizárólagosan – a latin usus antiquior szentmiséről van itt szó, aminek a helyére a II. vatikáni zsinat után VI. Pál a protestáns és szabadkőműves ihletésű Novus Ordo-t állította – F.D.]
Az újítók valódi szándékainak elrejtését szolgáló kezdeti „óvatosság” számos formája ma már eltűnőben van, ami leleplezi az Isten ellenségei által végzett munka valódi természetét. A békéért való közös ima ürügyére már nincs szükség, mely legitimálta a csirkék leölését [afrikai voodoo papok csirkét áldoztak Assisi Szent Klára oltára közelében – F.D. megj.] és más botrányos förtelmeket Assisiben [1986. október 27-én II. János Pál meghívására a világ vallási vezetői közösen imádkoztak a békéért, ki-ki a maga istenéhez – F.D.], és elméletet alkottak arról, hogy az emberek közötti testvériség kihagyhatja Istent, valamint az Egyház üdvözítő küldetését is. [A katolikus hit szerint az istengyermekség alapja a megigazulás, a testvériség alapja az egy hit és egy keresztség. V.ö. Ef 4,5-6 – F.D.]
Mi az Ön értékelése a 2019 októberében kezdődött eseményekről, különösen, hogy Bergoglio elhagyta a Krisztus helytartója címet, a tény, hogy már nem celebrál szentmisét a pápai oltáron, és a szentmise nyilvános ünneplését felfüggesztette a Santa Martában?
Az „Agere sequitur esse” filozófiai elv arra tanít minket, hogy minden összhangban van azzal, ami valójában. Aki nem hajlandó magát Krisztus helytartójának nevezni [a Pápai Évkönyv 2020-as kiadásában a Vicarius Christi cím már csak lábjegyzetben szerepel, mint „történelmi cím” – F.D.], nyilvánvalóan felfogja, hogy ez a cím nem megfelelő neki, sőt megvetéssel nézi annak lehetőségét, hogy helytartója legyen annak az Egyetlennek, akit nem akar elismerni és imádni, mint Istent – ahogy Bergoglio szavai és cselekedetei mutatják. Vagy egyszerűbben: nem úgy gondolja, hogy az Egyház élén betöltött saját szerepének egybe kellene esnie a pápaság katolikus koncepciójával, hanem inkább annak „korszerűsített” és „demitologizált” változatával. Ugyanakkor, mivel nem tartja magát Krisztus helytartójának, Bergoglio felmentheti magát, hogy eképpen cselekedjen, hanyagul meghamisítva a Magisztériumot és botrányt okozva az egész keresztény népnek. A Péter apostol síremléke fölé emelt oltárnál in pontificalibus [teljes pápai ornátusban- F.D.] ünnepelve eltűnne az argentin, beárnyékolná különcségeit, örökös ellenszenves kifejezését, amit nem sikerül lepleznie olyan gyakran, mint ahogy a pápai funkciókat; helyette számára sokkal jobb, ha kiemelkedik az elhagyatott Szent Péter téren, amit teljesen lezártak, felhívva magára a hívek figyelmét, ami egyébként Isten felé irányulna.

Felismeri tehát Ferenc pápa cselekedeteinek „szimbolikus” értékét?
A szimbólumoknak megvan a maguk pontos értéke: a névválasztás, a Szent Márta házban lakás, a római pápának megfelelő címer és ruházat – például a vörös mozzetta, a rochettum, valamint a stóla – elhagyása, vagy a pápai címer hiánya a derékövön.
Szimbolikus a rögeszmés hangsúlyozása mindannak, ami profán, csakúgy, mint a mindennel szembeni intolerancia, ami kifejezetten katolikus tartalmat idéz. [Például amikor nem engedi a pápai gyűrű megcsókolását. F.D.] És talán szimbolikus az a gesztus is, amellyel a szentmisében a felajánlás során az epiklézisnél Bergoglio mindig teljesen eltakarja a kelyhet, a kezét bedugva, mintha akadályozni akarná a Szentlélek kiáradását.
Hasonlóképpen, mint amikor az Oltáriszentség előtt térdelnek, és a valódi jelenlétbe vetett hitről tesznek tanúságot, a latria cselekedetét (imádat) hajtják végre Isten felé. Azzal, hogy Bergoglio nem térdel le az Oltáriszentség előtt, nyilvánosan kinyilvánítja, hogy nem akarja alázatát kifejezni Isten előtt, de nem okoz gondot, hogy a bevándorlók vagy egy afrikai köztársaság tisztviselői előtt letérdeljen. [Mint ismeretes, Bergoglio az Oltáriszentség előtt sohasem térdel le. Hogy ennek nem egészségügyi oka van, jelzi, hogy más alkalmakkor le tud hajolni, például amikor egy hindu nő lábait, vagy amikor a dél-szudáni háborúskodó politikai vezetők lábát csókolta meg. F.D.] S amikor a pachamama előtt leborultak, néhány [ferences] szerzetes, nővér, pap és laikus, akkor valóságos és igazi bálványimádást hajtottak végre, méltatlanul tisztelegve egy bálvány előtt, és imádva egy démont. [A 2019. október 4-én faültetésnek álcázott és bemutatott eseményen Pachamama bálványa előtt pogány rituálét mutattak be Bergoglio és számos főpap jelenlétében. Az esemény végén Bergoglio egy fekete gyűrűt kapott. F.D.] A szimbólumok, a jelek és a rituális gesztusok tehát ilymódon eszközök, amelyekkel a Bergoglio-féle egyház feltárja a maga valóját.
Az új egyház mindezen „szertartásai”, ezek a többé-kevésbé jelzett „szertartások”, a profán liturgiákból kölcsönzött elemek korántsem véletlenek. Ezek alkotják az Overton ablak [a közvélemény észlelésének módszeres megváltozatását leíró, módszeres eltolással dolgozó technika – F.D. megj.] egyfajta elmozdulását afelé, amit Bergoglio valójában már elméletileg megalapozott az intervencióiban és a „magisztériumi” cselekedeteiben. Másrészt a mai borzalmakkal való összefüggésben teljesen meg lehet érteni annak a varázslónak a szerepét, aki Shiva jelét tette II. János Pál homlokára, és az Assisi-beli tabernákulum tetejére hódolat céljából kitett Buddha-szobrot, pontosan úgy, mint a társadalmi szféra egyes jelenségeit. Ahhoz, hogy az abortuszt a kilencedik hónapban elfogadhatónak tekintsék, ezt megelőzően legitimálni kellett korlátozottabb számú esetben. Az azonos neműek közötti házasság törvényesítése előtt körültekintően előnyben kellett részesíteni azt, hogy az emberek azt higgyék, hogy a szodómia jogi védelme valójában nem kérdőjelezné meg a természetes házasság intézményét egy férfi és egy nő között.

Excellenciája hisz abban, hogy ezek az események tovább gyűrűznek?
Ha az Úr, az Örökkévaló Főpap nem méltóztat véget vetni a hierarchia általános elferdülésének, a Katolikus Egyházat egyre inkább el fogja homályosítani ez a visszaélésszerűen fölékerekedő szekta. Bízunk Krisztus ígéreteiben és a Szentlélek hathatós segítségében, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az Egyház legmagasabb szintjeinek hitehagyása elkerülhetetlenül hozzátartozik az eszkatológikus [végidőket jelző – F.D.] eseményekhez, amelyet nem lehet elkerülni.
Úgy gondolom, hogy az eddigiekben bemutatott előzmények – melyek nagyrészt a II. Vatikáni zsinatig nyúlnak vissza – menthetetlenül és explicit módon vezetnek a Bergoglio-féle egyház vezetőinek „professzionális hitehagyásához”. Az ellenség hűséget követel szolgáitól, és ha az elején úgy tűnik, hogy megelégszik a Vatikán kertjében imádott fabálvánnyal, vagy a Szent Péter oltáron elhelyezett talaj- és növényáldozattal, hamarosan nyilvános és hivatalos imádatot fog követelni az örök Áldozat helyett. Így fog megvalósulni az, amit Dániel prófétált a szent helyen álló iszonyatos pusztulással kapcsolatban. Megjegyzem a Szentírás pontos kifejezését: „Cum videritis abominationem desolationis stantem in loco sancto” [Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást] (Mt 24,15). Világosan meg van írva, hogy ez az utálatosság állni fog, vagyis pimasz és arrogáns módon visszaél azzal a hellyel, amely a legidegenebb és legtávolabbi tőle. Szégyen, botrány, soha nem látott dolog lesz, amelynek elítéléséhez nincsenek megfelelő szavak.
Mi vár ránk, ha a dolgok ebben az irányban haladnak?
Véleményem szerint az, aminek tanúi vagyunk, az Antikrisztus királyságának létrehozására vonatkozó főpróba, amit megelőz a hamis próféta tanítása, előkészítésére annak, aki a végső üldöztetést hajtja végre az Egyház ellen, mielőtt Urunk végleges és elsöprő győzelmet arat.
A pápai oltár „szimbolikus üressége” nemcsak figyelmeztetést jelent azok számára, akik úgy tesznek, mintha nem látnák e „pápaság” botrányait. Valamilyen módon Bergoglio ahhoz akar bennünket hozzászoktatni, hogy vegyük tudomásul a pápaság és maga az egyház jelentős mutációját; hogy benne ne csak a római pápák hosszú sorában az utolsót lássuk, akiket Krisztus parancsolt juhainak és bárányainak táplálására, hanem egy filantróp multinacionális szervezet első vezetőjét is, aki csak azért bitorolja a „Katolikus Egyház” nevet, mert ez teszi lehetővé olyan presztízs és tekintély élvezetét, amely még a vallás általános válsága idején is nehezen elérhető.
A paradoxon tehát nyilvánvaló: Bergoglio tudja, hogy csak akkor képes hatékonyan lerombolni a katolikus egyházat, ha őt pápának ismerik el, de ugyanakkor nem gyakorolhatja a pápaságot a szó szoros értelmében, mert ez szükségszerűen megkövetelné, hogy úgy beszéljen, viselkedjen és jelenjen meg, mint Krisztus helytartója és az apostolok fejedelmének utódja. Ugyanaz a paradoxon, amit a civil és a politikai szférában látunk, ahol azok, akik a közügyek irányításával és a bonum commune [közjó] előmozdításával vannak felhatalmazva, egyidejűleg az elit megbízottjai, és feladatuk a nemzet elpusztítása és az állampolgárok jogainak megsértése. A mély államot és a mély egyházat mindig ugyanaz inspirálja: a sátán.
Mit tehetnek a laikusok és a papság, hogy megakadályozzák ezt a rohanást a szakadék felé?
Az Egyház nem a pápához tartozik, és még kevésbé tartozik az eretnekek és paráznák klikkjéhez, akiknek megtévesztéssel és csalással sikerült hatalomra kerülniük.
Ezért természetfeletti hittel, az ellenállást megvalósítva kell egyesülnünk Isten örök akaratával, az egyházatyák tanácsa szerint: a katolikusok kötelessége, hogy szembeszegüljenek pásztoraik hűtlenségével, mert az engedelmesség, amivel tartoznak nekik, Isten dicsőségére és a lelkek üdvözülésére való. Ezért leleplezünk mindent, ami a Pásztorok küldetésének elárulását jelenti, és arra kérjük az Urat, hogy rövidítse le a próbatétel ezen idejét. És ha egy nap Bergoglio azt mondja nekünk, hogy ahhoz, hogy közösségben maradjunk vele, olyan cselekedetet kell végrehajtanunk, amely sérti Istent, további megerősítést kapunk arról, hogy ő egy csaló, és mint ilyen, nincs fennhatósága.
Ezért imádkozzunk. Imádkozzunk nagyon sokat és buzgón, szem előtt tartva a Szabadító szavait és az Ő végső győzelmét. Nem Bergoglio és cinkosainak botrányai miatt fognak megítélni bennünket, hanem a krisztusi tanításhoz való hűségünk alapján: olyan hűség alapján, amely az Isten kegyelmében való élettel kezdődik, gyakran járul a szentségekhez, vezekel, engesztel és áldozatokat ajánl fel Isten szolgáinak üdvözülése érdekében.
Mi a kívánsága a közelgő karácsonyra?
Azt kívánom, hogy ezek a próbaidők tegyék lehetővé számunkra, hogy lássuk, ahol nem Krisztus, a király uralkodik, ott a Sátán zsarnoksága elkerülhetetlenül kialakul; ahol nem a kegyelem uralkodik, ott a bűn és az erkölcstelenség terjed; ahol az igazságot nem szeretik, ott az emberek végül vétkezésben és eretnekségben végzik. Ha eddig a sok langyos lélek nem tudta, hogyan forduljon Istenhez, ismerjék fel, hogy létezésük teljes és tökéletes megvalósítását egyedül Őbenne találhatják meg, mert talán most már megértik, hogy Isten nélkül az életünk pokollá változik.
Ahogy a pásztorok leborultak a Gyermek Király lábaihoz, akit jászolba tettek, de alaposan bepólyáltak, ami az ókorban az uralkodók előjoga volt, így nekünk is imában kell összegyűlnünk az oltár körül – még akkor is, ha csak egy padláson vagy a pincében lehet, hogy elkerüljük az üldöztetést vagy az összejövetelek betiltását – mert még egy titkos kápolna szegénységében vagy egy elhagyott templomban is az Úr száll alá az oltáron, hogy titokzatos módon feláldozza magát a mi üdvösségünkért.
És imádkozzunk, hogy meglássuk azt a napot, amikor a pápa visszatér, hogy megünnepelje Szent Péter konfesszió oltárán a legszentebb áldozatot abban a szertartásban, melyet Urunk tanított az apostoloknak, és amit az évszázadok során sértetlenül adtak tovább. Ez a pápaság és Krisztus Egyháza helyreállításának szimbóluma is lesz.

Az interjú 2020. december 23-án készült, itt található angol nyelven:
lifesitenews.com/…-the-kingdom-of-the-antichrist

II. Rész Viganò érsek: Aminek tanúi vagyunk, „az Antikrisztus királyság létrehozásának a főpróbája”