Nem besorolt

Maradék igazságszolgáltatási formák, hogy segítsenek a szükség idején!

Az állam és a hatóságok által figyelmen kívül hagyottnak és tehetetlennek érzett emberek újra és újra a Kla.TV-hez fordulnak szorongásaikkal. Tapasztalják az intézkedések végrehajtását, különösen az iskolákban, és a gyermekek szenvedését a maszk és a tesztelési kényszer alatt. Az elmúlt napokban azonban Németországban bátor döntések és nyilatkozatok hulláma jelent meg olyan bírák, ügyvédek vagy akár köztisztviselők részéről, akik a háború utáni időszakban soha nem látott módon látják veszélyben a jogállamiságot, és most kiállnak az emberek érdekében.

Így március elején megalakult a “Kritikus bírák és ügyészek hálózata” (KRiStA). A hálózat az alapvető jogok teljes körű helyreállítását és az arányosság elvét támogatja. “Itt az ideje, hogy felálljunk és felemeljük a hangunkat” – mondta Oliver Nölken bíró. Amikor a kormányok és a hatóságok önkényesen korlátozzák az állampolgárok szabadságát, és a szövetségi és állami parlamentek már nem tudják hatékonyan ellenőrizni a kormányokat, az igazságszolgáltatásnak a jogállamiság utolsó védelmi vonalának kell bizonyulnia – mondta. A Corona-intézkedések nagy része megkérdőjelezhető ténybeli alapokon nyugszik, kétes haszonnal jár, túllő a célon, vagy teljesen összeegyeztethetetlen a szabad állam szellemével. Oliver Nölken szóvivő felszólította a bíróságokon és ügyészségeken dolgozó kollégákat, hogy politikai nyomás alatt is álljanak ki gerincesen és szenvedélyesen a szabadság és a jogállamiság mellett: “Mi, bírák és ügyészek nem a kormányt, hanem a törvényt szolgáljuk”.

Dr. Pieter Schleiter büntetőbíró például jelenleg alkotmányjogi panasszal támadja a fertőzésvédelmi törvény új változatát és több Corona-rendeletet a szövetségi alkotmánybíróságon. A háttérben az alapjogok fenyegető, a Szövetségi Köztársaság fennállása óta legmesszebbmenő korlátozásai állnak, amelyeket az új törvénnyel kívánnak bevezetni.

Az “Ügyvédek a Tisztánlátásért” egyesület néhány nappal ezelőtt sürgős felhívással fordult a Bundestag képviselőihez, hogy ne járuljanak hozzá a fertőzésvédelmi törvény tervezett új változatához. Mert a jóváhagyás a demokrácia végét jelentené.

Jens Gnisa, a bielefeldi kerületi bíróság igazgatója és 2019-ig a Német Bírói Egyesület elnöke szokatlanul egyértelműen bírálta a szövetségi kormánynak a Corona-válságban a szövetségi kormány hatáskörének kiterjesztésére irányuló terveit: “Ritkán látni engem megdöbbenve. De most már idáig jutottunk. A szövetségi kormány egyértelműen túllép minden arányos határt.” Véleménye szerint, idézem: “… ez lesz valószínűleg az elmúlt évtizedek legmélyebben beavatkozó szövetségi törvénye az alapvető jogokba”.
Frank Hannig ügyvéd és büntetőjogász: “A jogállamiság az alapja annak, amit ügyvédként hivatásszerűen csinálunk, de véleményem szerint valójában a társadalmunk alapja is. […] E jogállamiság, e mindenki számára egyenlő és jól átgondolt jog nélkül a demokratikus társadalom nem működik tovább. És egyre jobban aggódom, mert – akár hanyagságból, akár szándékosan – ez a szilárd jogállamiság megrendül […] Ha nem harcolunk ezért a jogállamiságért, akkor nem fogunk túlélni mint parlamentáris demokrácia, és ez nagyon megijeszt.”

Jelenleg, kedves nézők, Németországban úttörő ítéletek és impulzusok érkeznek bíráktól és jogászoktól. Az alábbiakban néhány példát mutatunk be, amelyek részletesen megtekinthetők a Reitschuster.de platformon is:

1. a Hanauer ügyvéd Holger Fischer mobil:
Amikor Hessenben még az általános iskolásoknak is maszkot kell viselniük a tanórákon, Holger Fischer ügyvéd aktívvá vált. Mintegy 1000 hesseni iskolaigazgatónak küld levelet, amelyet az iskolai szülői bizottságoknak és az oktatási intézmények személyzeti tanácsainak is eljuttat, amelyben többek között tapadási és büntetőjogi kérdéseket világít meg. Míg a munkavédelemben a maszkok viselésére a legszigorúbb szabályok vonatkoznak, a Corona kapcsán ezek nyilvánvalóan nem játszanak szerepet. Az iskolaigazgatók és a tanárok csak nagyon ritkán vannak tisztában azzal, hogy felelősek a diákok biztonságáért, és hogy felelősséggel tartoznak, illetve felelősségre vonhatók, ha káresemény történik. Azok a szülők és tanárok, akik gyermekeik érdekeit szeretnék képviselni, megtalálják a levelet a következő címen: https://reitschuster.de/post/maskenpflicht-fuer-alle-schueler-ein-rechtsanwalt-macht-mobil/.

Egy másik szempont, amely jelenleg sok szülőt és tanárt aggaszt, az iskolai önellenőrzés. Húsvét után már 11 szövetségi államban vezették be a kötelező tesztelést. Holger Fischer ügyvéd erről. “A tesztek nem alkalmasak és nem engedélyezettek gyermekek számára”. A “teljesen rendezetlen” felelősségi kérdésekre tekintettel azt tanácsolja a tanároknak: “Remonstrálj! Fennáll annak a veszélye, hogy büntetőjogi felelősségre vonják, és bíróság elé állítják az esetleges kártérítési igények miatt.” A gyorsteszt érvelését segítő tényfeltáró adatlap az alábbi linken található: https://reitschuster.de/post/selbsttests-fuer-schueler-juristisch-heikel-und-psychologisch-katastrophal/

2. A kalapács alá került ítélet Weimarban:
A weimari kerületi bíróság két szülő panaszára úgy döntött, hogy a két alperes iskolában a maszkok viselésére, a minimális távolságok betartására és a gyorstesztek elvégzésére vonatkozó kötelezettség jogellenes volt. A bíró ezt a gyermekek jólétének súlyos veszélyeztetettségével indokolta: “… Mivel a gyermekek szellemi, fizikai és érzelmi jólétét nemcsak az iskolaidőben való arcmaszk viselésének és az egymástól és más személyektől való távolságtartásnak a kötelezettsége veszélyezteti, hanem már jelenleg is károsítja”. Ez egyúttal a gyermekek és szüleik számos, a törvény, az alkotmány és a nemzetközi egyezmények által biztosított jogát sértené. A bíró arra a következtetésre jutott, hogy az iskolaigazgatók és a tanárok nem hivatkozhattak az intézkedések alapjául szolgáló állami törvényi rendelkezésekre. Mégpedig azért, mert ezek a rendeletek alkotmányellenesek és ezért semmisek voltak. A teljes határozat 178 oldalas, és az iskolákra vonatkozó Corona-szabályok általános elszámolása. A következő poszton található: https://reitschuster.de/post/hammer-gerichtsentscheid-in-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/

A 3. Weilheimi bíróság hatályon kívül helyezte a gyermekek kötelező maszkját
Weimar után most a bajorországi Weilheim kerületi bírósága hozott hasonló döntést. A bíróság egy ideiglenes végzésben megtiltotta egy középiskola iskolavezetésének, hogy a szóban forgó egyedi esetben kikényszerítse a száj-orrfedő viselését. A bíróság hivatkozott Prof. Christof Kuhbandner és Dr. Ines Kappstein szakértői véleményére, amely szerint a gyermekek 68 százaléka panaszkodik a maszkok viselése által okozott károsodásokra. Ezenkívül fennáll a “maszkszáj” kockázata, ami többek között fogszuvasodáshoz, rossz lehelethez és ínygyulladáshoz vezethet. A jelentés szerint a gyermekek fejlődésére is veszélyt jelent a nem verbális kommunikáció megzavarása. Nincs bizonyíték arra, hogy a különböző típusú arcmaszkok jelentős mértékben csökkentenék a SARS-CoV-2 fertőzés kockázatát. A bíróság egyértelművé teszi: Mindenki számára világosnak kell lennie, aki egy gyermeket hosszabb időn keresztül maszk viselésére kényszerít, hogy ezzel a jólétének veszélyeztetését okozta és ezzel indoklás nélkül beavatkozott a jogaiba (…) egy igazgató vagy tanár, aki ezt mégis az ezzel kapcsolatos veszélyek ismeretében teszi, tényleges kár esetén nem fog tudni arra hivatkozni, hogy nem ismerte a veszélyt, vagy valamilyen fertőzésvédelmi rendelet vagy higiéniai koncepció kényszerítette erre.

A bíróságok feloldják az éjszakai kijárási tilalmat:
Különböző régiókban, például Hannoverben vagy a Märkischer Kreisban, jelenleg feloldják az éjszakai kijárási tilalmat. Indoklás: nem világos a tanulmányi helyzet és az intézkedések aránytalansága.

Következtetés: A kezdeti óvatossági időszakot követően a bírák és az ügyvédek az állami nyomásgyakorlás és a médiában megjelenő rágalmak ellenére most a jog védelmére kelnek. Hálózatot építenek és úttörő jelentőségű ítéleteket hoznak. A részletes vélemények és ítéletek révén jó alapot nyújtanak más ügyvédek, igazgatók, szülők stb. számára. Az oknyomozó szabadúszó újságírók, mint például a Boris Reitschuster köré szerveződő csapat, széles körben elérhetővé teszik ezeket a fejleményeket, így a hagyományos média a kezdeti hallgatás után újra és újra kénytelen lesz ezekről is beszámolni. Ti is, kedves nézők, vállaljátok a felelősséget minden rendelkezésetekre álló eszközzel!

Ezen kívül ajánljuk Dr. Ronald Weikl orvos interjúját Hans-Christian Prestien tapasztalt család- és fiatalkorúak bírójával: “A gyermekvédelmi eljárásoknak véget vethet a kötelező maszk viseletnek. Ez jogi szempontból vizsgálja az olyan meglévő utasításokat, mint a maszk viselése vagy a nevelők és tanárok által a rájuk bízott gyermekekkel szemben végzett tesztelés. Fontos útmutatót nyújt a szülőknek, tanároknak és pedagógusoknak a gyermek törvényben garantált legjobb érdekének érvényesítéséhez.

Forrás:

 

Ref:  1. Netzwerk Kritischer Richter und Anwälte https://netzwerkkrista.de/2021/03/11/den-rechtsstaat-verteidigen-netzwerk-kritische-richter-und-staatsanwaelte-gegruendet/
https://reitschuster.de/post/kritische-richter-und-staatsanwaelte-laufen-sturm-gegen-neues-gesetz/
2. Anwälte für Aufklärung https://www.bitchute.com/video/NZO8NccE0gmT
3. Früherer Vorsitzender des Richterbundes, Jens Gnisa https://de.rt.com/inland/115756-ex-richterbund-chef-gnisa-fassungslos
4. Rechtsanwalt Frank Hannig https://www.youtube.com/watch?v=B_DgZtoXmiY
5. Rechtsanwalt Holger Fischer https://reitschuster.de/post/maskenpflicht-fuer-alle-schueler-ein-rechtsanwalt-macht-mobil/
https://reitschuster.de/post/selbsttests-fuer-schueler-juristisch-heikel-und-psychologisch-katastrophal/
6. Gerichtsurteil Weimar https://reitschuster.de/post/hammer-gerichtsentscheid-in-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/
Gerichtsbeschluss Weimar: Amtsgericht Weimar, Beschluss vom 08.04.2021, Az.: 9 F 148/21 7. Gerichtsurteil Weilheim https://reitschuster.de/post/bayerisches-gericht-corona-tests-fuer-schueler-muessen-freiwillig-sein/

https://abc-kindesvertretung.de/

Maradék igazságszolgáltatási formák, hogy segítsenek a szükség idején!

A kormány visszavonja a mozgás és a szoros kapcsolatok szabadságának ideiglenes korlátozására vonatkozó javaslatot

Finnország 2021/03/31 

A kormány visszavonta a Parlamentnek március 25-én benyújtott jogalkotási javaslatot a szabad mozgás és a szoros kapcsolatok ideiglenes korlátozásáról. A kormány március 31-én, szerda este közleményben értesítette a Parlamentet a visszavonásról. A javaslatot az alapvető jogok ideiglenes kivételként nyújtották be sürgősségi helyzetekben az Alkotmány 23. szakaszával összhangban.

Az alkotmányjogi bizottság március 31-én nyilatkozatot nyújtott be a kormány javaslatáról (PeVL 12/2021 vp). Az alkotmányjogi bizottság közleményében hangsúlyozta, hogy a kormányjavaslat célkitűzései nagyon jelentősnek tekinthetők. Az EGSZB véleménye szerint azonban a kormányjavaslatban a mozgás teljes tilalmának tiltására választott mögöttes megoldás ellentétes az arányosság követelményével, tekintettel a kormányjavaslatban bemutatott járványügyi okokra, és nem tekinthető szükségesnek, tekintettel az Alkotmány 23. cikkére.

Az Alkotmányjogi Bizottság alapvető és helyes jogalkotási gyakorlatnak tartja, hogy különösen akkor, ha jelentős változtatásokat javasolnak egy olyan messzemenő kormányzati javaslathoz, amely alapvető hatással van a javaslat alapjául szolgáló megoldásokra, akkor az ügy előkészítését a kormányra kell bízni. .

Timo Lankinen, állandó államtitkárhelyettes,  és Päivi Anttikoski, kormányzati kommunikációs igazgató, Miniszterelnöki Hivatal

Forrás: https://valtioneuvosto

A kormány visszavonja a mozgás és a szoros kapcsolatok szabadságának ideiglenes korlátozására vonatkozó javaslatot

WHO belső tényfeltárói információt szivárogtattak ki

WHO belső tényfeltárói információt szivárogtatnak ki Bill Gates, a GAVI és a Globális Vakcina Szövetség érinthetetlenségéről.
A videoban (lásd lent) Dr Füllmich és más jogászok beszélgetőpartnere Dr. Astrid Stückelberger. A tudós hölgy sok éven át kutatásokat folytatott, képzéseket tartott. Pályája kezdetén, az MA fokozat megszerzésekor a WHO-nál tevékenykedett. PhD fokozatot szerzett a lakosság idősödésének, egészségének kérdésében. Foglalkozott többek között mentális egészséggel, diagnózisokkal. Svájcba, Genfbe került a WHO kutatások keretén belül. Arra döbbent rá az évek folyamán, hogy a kutatások egyre inkább politikai célokat szolgálnak. Az 1990-es évektől egy svájci nemzeti programban vett részt, amely az idősödéssel foglalkozott. Tudományt kellett gyártani a politikusok részére megrendelésre. Tevékenysége során folyamatos kapcsolatban állt a WHO-val. Egyre inkább megvilágosodott a számára, hogyan működik a WHO. Kapcsolatba került politikusokkal, akik felkérésére részt vet az ENSZ nyílt napjainak szervezésében. Ez töltötte ki pályáját az 1990-es években. A 2000-es évektől a népegészségügy területén tevékenykedett. Pályája továbbra is összefonódott a WHO-val. Népegészségügyi tanfolyamokat tartott. Nemzetközi egészségügyi szabályozások témájában 2009-ben a Genfi Egyetem kérte fel, hogy a WHO keretein belül dolgozzon. Ez a dátum, 2009., egy nagyon fontos dátum lesz még a későbbiekben. A Nemzetközi Egészségügyi Szabályozás arról szólt, hogyan készítsük fel a nemzeteket egy nagy nemzetközi járványra. Ezen megbízán során egyre inkább azt vette észre, hogy nincsen meg a szándék arra, hogy az embereket magas szinten képezzék a készenléti tervek témájában arra, hogyan lehet elkerülni egy járványt és hogyan kellene hatékonyan, gyorsan cselekedni. Ez egy nagyon nemes, jó cél lehetne. A munka a WHO keretein belül éveken keresztül folytatódott szoros együttműködésben hires egyetemekkel és más szervezetekkel. 2013-ban a program további hosszabbításra került. Ekkor azonban a WHO bejelentette, hogy nincsen fedezete a programnak, Japán nem fizetett érte. Ekkor már egyre világosabb volt, hogy valami nincs rendben. Igaz, hogy Japánban ezek a programok nem futottak, de nem is az volt a lényeg, hogy minden országot érintsenek. Pályafutása során a Genfi Egyetem nyári tanfolyamain Dr Stückelberger a világ egészségügyi problémáival és az emberi jogokkal foglalkozott, különös tekintettel a nemzetközi egészségügyi szabályozásokra. A WHO egy jogásza ekkor arról tájékoztatta, hogy ilyen témában nem tarthat képzést. Teljesen érthetetlen volt Dr Stückelberger számára, hogy milyen alapon ad ilyen utasítást egy oktatónak, aki nem a WHO keretein belül végezte ezt a tevékenységét.
A nemzetközi egészségügyi szabályozásokat a WHO 2005-ben fogadta el és 2008-ban léptek hatályba. 2008-tól kezdve a WHO-nak az volt a célja, hogy ezek a szabályozások bevezetésre kerüljenek minden tagországban és ehhez képzésekre volt szükség. Svájc egy korrupcióval teli ország. Van egy nagyon fontos NEM kormányzati szervezet, a GAVI, oltások terjesztésével foglalkozó világszervezet, amelyet 1999-ben hoztak létre Bill & Melinda Gates alapítvány anyagi támogatásával. Teljes mentességet élvez minden területen. Ha a rendőrség kiszállna ellenőrzésre, nem nyúlhatnának a számítógépeikhez. Érinthetetlenek. Amikor elkezdődött a “járvány”, Dr Stückelberger Dél Koreában volt éppen. Már a bejelentéskor világos volt számára, hogy itt valami nincs rendben, az intézkedések nem felelnek meg a nemzetközi egészségügyi szabályozásoknak. Az elmúlt egy év során nem történik semmi más, mint ezen nemzetközi szabályozások megsértése. Dr Stückelberger most nemzetközi jogászokkal dolgozik együtt, mivel a segítségük nélkül esély sincsen rendet tenni.

A kötelezettségeket 194 tagállam írta alá. A WHO alkotmánya szerint, amint egy kötelezettség életbe lép, az jogilag kötelező. Ez automatikus. Nem kell külön elfogadni. Tehát a nemzetközi egészségügyi szabályozások jogilag kötelezőek a tagállamokra. Ezt nagyon sokan nem tudják. 2008-ban két ország, az USA és Irán fejezti ki fenntartását ezzel a helyzettel kapcsolatban. De ha jobban tanulmányozná bárki a dolgokat, rájönne, hogy a WHO mint egy társaság, egy ügynökség irányítja a tagállamokat. A nemzetközi egészségügyi szabályozás címén pedig jönnek a módosítások. A legutóbbit 2014-ben fogadták el és 2016-ban lépett életbe. Ezek a változtatások lehetővé teszik, hogy egészségügyi diktatúra alakuljon ki. Ezt tette lehetővé, hogy a WHO főtitkára saját maga hozzon döntéseket és a tagállamoknak pedig engedelmeskednie kell a törvény értelmében. Döntések születnek arról, hogy vakcinákat kell eladni, PCR teszteket kell eladni. Pedig nagyon sok egyéb megoldás is lehetne, amelyről nem hallani. Bill Gates már régóta a háttérben láthatatlanul irányította a dolgokat, de 2017-ben nyíltan is színre lépett. Kérvényezte, hogy a WHO Végrehajtó Testületének tagja legyen tagállamként. Ez egyszerűen döbbenetes, teljesen precedens nélküli. A Végrehajtó Testület még szavazott is róla. Hivatalosan nem szavazták meg. Nem hivatalosan azonban nem ez a helyzet. Bill Gates teljes érinthetetlenséget élvez. Ez is arra utal, hogy “tagállamként” tekintenek rá. Óriási vagyonnal támogatja a WHO működését. Dr Stückelberger feltételezi, hogy Bill Gates minden tagállamot megpróbált megvesztegetni, nagy a gyanú, hogy minden tagállammal ugyanazt a szerződést meg is kötötte saját maga, mivel hivatalosan a WHO nem szavazta meg Bill Gateset, mint tagállamot. Erre utal az is, hogy a SwissMedic, Svájc gyógyszerészeti felügyelete külön szerződést írt alá Bill Gates-szel és a WHO-val is. Ez teljesen abnormális. Belobbizta magát a WHO-ba, mint tagállam. Tehát ez az egy ember egy ország. Egy diktátor lehet, mivel hatni tud a többi országra. Mi is történik? A WHO, Bill Gates és egy adott ország az orvosi kezelések, vakcinációk témájában szerződéseket írnak alá. Már az alapvetően megkérdőjelezhető, hogy egy országnak miért kell szerződést aláírnia a WHO-val kezelések, oltások témájában. Ez is arra utal, hogy a WHO egy társaság, egy ügynökség. De hogy egy ilyen szerződést az országok még Bill Gates-szel is alárírjanak? Pont azzal, aki árulja is ezeket a termékeket? A WHO tehát elfogadja, hogy saját keretein belül van egy magáncég, amely egészségügyi termékeket árul, megmondja, hogy milyen kezelést kell adni az egyes országokban. Mivel a SwissMedic ezeket a szerződéseket aláírta és honlapjára fel is tette, feltételezhető, hogy az összes többi tagország is így járt el. Hiszen mindenki ugyanazokat a lépéseket teszi egy év óta heti szinten.
A GAVI-ra, Bill Gates-re teljes érinthetetlenség vonatkozik Svájcban. Nem kell adót fizetnie, bármilyen tevékenységet folytathat, bármilyen pénzügyi manővereket végezhet. Semmilyen bűnügyben nem lehet ellene nyomozást indítani. Még csak meg sem fosztható ettől a státusztól. Emögött a demokráciának a legcsekélyebb jele sincsen. Ilyen státusz 2009. óta létezik Svájcban. Ezek döbbenetes dolgok. Bárki nem kaphat ilyen lehetőséget. Nagyon magas szinten sem. Visszatérve a 2009-es dátumra. Amikor a módosítások kezdődtek a WHO-nál. Bill Gates ekkortól tevékenykedik aktívan a háttérben.
Hogyan lehet az embereknek, az országoknak ilyen óriási hatalommal bárkit is felruházni? Ennek nincsen legitimitása. Ha valaki óriási hatalomhoz jut, azzal automatikusan visszaél. Ez teljesen egyértelmű. Megvan az oka annak, hogy miért is van szüksége bárkinek óriási hatalomra.
Ezek az állomokon felül álló társaságok, személyek megkaparintották a hatalmat. Ugyanakkor semmilyen felelősségre vonási lehetőség, elszámoltathatóság vagy bármi más nem vonatkozik rájuk. Ezt a folyamatot meg kell állítani!
A járványhelyzetet mghatározza a halálozási arány és a betegek száma.

Világosan kell látni két dolgot, amely teljes mértékben meghatározza a jelen helyzetet. 2009. óta a WHO megváltoztatta a “járvány” fogalmát. Korábban akkor volt járvány, ha a halottak száma rendkívülien magas a betegek számához képest és ez az egész világra kiterjedt. Most gyakrolatilag semmi más követelmény nincsen a világjárvány bejelentéséhez, minthogy legyen egy egész világon elterjedt betegségünk. Gyakorlatilag bármilyen influenza, megfázás, nátha rögtön világjárványt jelenthet a vele járó intézkedésekkel együtt. Mindez a WHO kezdeményezésére történik. Ez a deffinició változás Bill Gates megjelenése után történt.
Egy másik jelentős változás az, hogy az immunitás is őj meghatározást kapott. Most az egyetlen immunitást adó valami az nem más, mint a vakcina!
Érdemes megjegyezni, hogy újabban a WHO 2 alkalommal is “Figyelem” címen felhívást adott ki 2020. December 7-én és 2021. Január 20-án. “Figyelemfelhívás PCR orvosi termékkel kapcsolatban”. Apró betűkkel leírják, hogy a PCR nem működik megfelelően a hevítési ciklusok miatt. Ugyanakkor nem állítják le a PCR-t. Egyrészt elismerik, hogy a PCR nem mutatja ki a fertőzést, ugyanakkor mégis erőltetik a használatát, mint egyetlen lehetőséget a fertőzés kimutatására. Az embereknek pedig el kellene kérni a laboroktól a hevítési fordulatszámot. Ez szándékos. Ha nem így lenne, akkor nem apró betűkkel említenék meg. Húzzák az időt, nem állítják le.
Jó lenne tudni, hogy mi a szerepe az ENSZ Főtitkárának és az Emberi Jogi Bizottságnak ebben az egészben. Lehet attól tartani, hogy az ENSZ részt vesz ebben az egész folyamatban. Ha nem így lenne, akkor miért nem léptek fel eddig egy alkalommal sem a Covid témában? Hallgatnak az egyházak, senki nem mondja, hogy másként is lehetne, álljunk már meg! Meg kell állítani ezeket a bűnözőket. Teljesen világos a kép.

El lehet gondolkozni, hogy milyen szinten függnek össze a dolgok. Egy teljesen világos, hogy nem Magyarország szintjén csupán. Dr Füllmichnek is fejtörést okoz a videoban, hogyan lehet ebből kimászni.

Krisztina

WHO belső tényfeltárói információt szivárogtattak ki

Két vakcinánál módosul az oltási intervallum.

Friss hírek. Két vakcinánál módosul az oltási intervallum.

Hogy ezt a gyártó módosította vagy ki, a szövegből nem derül ki. Állítólag az Alkalmazási előírat. Akkor módosult az Alkalmazási előírat? És azt ki módosította? A leglogikusabb feltételezés, hogy mégis a gyártó cég, nemde? De akkor miért? Valami nem stimmelt az eddigi időintervallummal? Mi nem stimmelt? Állítólag volt több tanulmány, ami bizonyította, hogy a vakcina(ák) jó(k) és biztonságos(ak). Akkor milyen időintervallumot alkalmazták 2 vakcina között ezekben a tanulmányokban? A régit vagy az újjat? És ha az összes Pfizer és AstraZeneca tanulmányban és klinikai kutatási fázisokban használták a régi időintervallumokat, van-e valami tudományos kutatás vagy tanulmány vagy eredmény az új időintervallumokkal? Miért lettek rosszak a régi időintervallumok? Mi nem stimmelt velük? Mert ha meg vannak változtatva, akkor valami csak nem stimmelt! Logikus, nem? És akkor mennyire becsületes dolog a gyártó cégtől azt kommunikálni az engedélyező hatóságokkal, hogy a vakcina jó és biztonságos? Hogy lehet egyáltalán kommunikálni azt, hogy “jó és biztonságos” egy olyan gyógyszerről vagy vakcináról, amelyet csak 2 hónapja használjuk, és máris kell változtatni az “Alkalmazási előírást”? Akkor ennek/ezeknek a cuccnak(oknak) a kutatási és kísérleti fázisa(ok) már be van(nak) fejezve vagy még folyik(nak)? És ha MÉG folyamatban van(nak), akkor erről a lakosság miért nincsen normálisan tájékoztatva? Én nem kaptam COVID oltást, de aki kapott és aláírta a megfelelő beleegyező papírt, ő látta ott ezt vagy ehhez hasonló információt? Konkrétan azt, hogy még folyik a kísérlet és még bizonyos dolgokat nem tudjuk. Nem? Miért nem? Mert az, hogy világjárvány van, OK, de attól még nem szűnt meg létezni a “tájékoztatott beleegyezés” című orvosi és jogi fogalom. Én úgy tudom, hogy a mostani vészhelyzetben és rendkívüli jogrendben sem. És az engedélyező hatóságok ebben az esetben miért nem függesztenek fel az engedélyüket a klinikai vizsgálatok és kutatások teljes befejezésig? Miért nem vizsgálják felül? Mert olyankor illik felfüggeszteni vagyis legalább erősen korlátozni, nemde? És a korlátozott, klinikai kísérleti alkalmazás mellett teljes mértékben tájékoztatni a kísérletben résztvevőket. Első sorban arról, hogy ők részt vesznek egy emberkísérletben. Ami egy abszolút önkéntes dolog, és amire az embert bármilyen módszerrel kényszeríteni tilos. 1945 Nürnbergi kódex, nemde? Én nagyon remélem, hogy ezek a kérdések nem csak “költői” szinten maradnak. És hogy előbb-utóbb sikerül majd intézni őket a megfelelő hatóságokhoz.

 

Két vakcinánál módosul az oltási intervallum.

Statisztika az Egyesült Királyság idősotthonaiból

Statisztika​​ az Egyesült Királyság idősotthonaiból

Európa első országa, ahol a Pfizer vakcinával, majd a későbbiekben a Moderna vakcinával elkezdődött a Covid-19 elleni oltás 2020. december 8-án, az Egyesült Királyság volt. Az ország sorrendet állított​​ fel arra, hogy ki és mikor jogosult az ingyen oltásra. Az idősek, különösen az idősotthonok lakói elsőként kaphatták meg a védelmet. Két adag oltásra van szükség, a gyártó előírásai szerint a második adag 3 – 4 hét eltelte után adható. Minden oltásban részesülőnek részletes tájékoztatást kell kapnia​​ a​​ kísérleti fázisban lévő beavatkozásról. Aláírásával igazolnia kell, hogy mindent megértett és​​ igényt tart az oltásra.​​ 

Milyen tendenciák figyelhető meg, milyen mellékhatások jelentkeznek 2 hónap távlatában?​​ 

Az​​ Egyesült Királyság​​ 66 millió lakosa közül​​ 12 millió 65 éven felüli. Közülük 5.5​​ millió​​ fő 75+, 1.6 millió fő 85+, 0.5 millió 90+, több mint 10000 lakos pedig már betöltötte a 100 évet. Az idősödő korosztály életkilátásai jók. A statisztikai adatok szerint a várható élettartam tovább növekszik, a közeljövőben jelentősen megemelkedhet a 85+ és idősebb korosztály létszáma. A nők átlagban 3.6 évvel tovább élnek, mint a férfiak.​​ Az ország több mint 20000 idősotthonának kb. 450000 lakója van. Az Egyesült Királyság első járványhulláma 2020. áprilisában, májusában zajlott. Álljon itt egy grafikon az​​ ország idősotthonaiban történt halálesetekről. A barna oszlopok a​​ Covid-19​​ elhalálozás mennyiségét, a sárga oszlopok az egyéb halálesetek méretét mutatják​​ hetente.​​ Ekkor még nem állt rendelkezésre vakcina.​​ 

A táblázatból látható, hogy az egyéb halálesetek​​ a tavasz folyamán ​​​​ ​​ jelentősebb szerepet kaptak, mint a​​ Covid-19.​​ 

80 évnél idősebbek Covid-19 halálozása 2020. októbere és 2021. január vége között az Egyesült Királyságban. Az ábra közepén látható függőleges vonal az oltások kezdetét jelenti.​​ 

Nézzük meg a helyzetet 2020. novemberétől 2021. január végéig​​ az öregekotthonokban. Egyértelműen látszik, hogy a​​ Covid-19​​ halálesetek ezen időszak alatt a négyszeresére növekedtek. Az idősek oltása 2020. december 9-én elkezdődött és január végére gyakorlatilag befejeződött. Az idősek​​ csak​​ az első adag oltást kapták meg. Az oltások elkezdésének időpontjától január végéig​​ csaknem​​ NÉGYSZERESÉRE​​ nőtt a​​ Covid-19​​ halottak száma az idősotthonokban. Mindez olyan helyzetben, hogy az otthonok lakóit nem látogathatják rokonaik, gyakorlatilag el vannak vágva a külvilágtól kb. 10 hónap óta.​​ Folyamatos a fertőtlenítés, a maszkviselés.​​ A gondozók mindent megtesznek azért, hogy a vírussal a lakók semmilyen formában ne érintkezzenek.​​ 

Az idős emberek nagy részének több egészségügyi problémája is van, amely állandó gyógyszerszedést igényel.​​ A​​ fő haláloka a dementia. A 80 éven felüliek 20 %-át érinti a betegség különböző stádiuma. Az idősotthonok lakói 70 %-a súlyos memória problémákkal, emlékezetkihagyással, a dementia egyéb stádiumaival küzd.​​ 

2021. február 1-ig nagyrészt minden idősotthoni lakónak felajánlotta a kormány a​​ Covid-19​​ oltást és a lakók 95 %-a meg is kapta az első adagot. A kormány fantasztikus eredménynek nevezte ezt a teljesítményt és köszönetét fejezte ki valamennyi egészségügyi és idősotthoni ​​ dolgozónak, akik nélkül ennek az életmentő oltásnak a beadására nem lett volna lehetőség ilyen gyorsasággal.​​ 

Milyen hírek érkeznek​​ a brit sajtó tudósítása szerint​​ az idősotthonokból december közepe óta, amióta elkezdődött a lakók oltása?​​ 

Az otthonok lakói és gondozóik között a pozitív tesztek száma​​ ugrásszerűen​​ megnőtt. Ennek eredményeként a gondozók sem tudták​​ sok otthonban​​ munkájukat végezni. Minden szabályt követtek, nincs magyarázat rá, hogy fordulhatott ez elő.​​ Wight szigetének Tile House idősotthonában 17 lakó közül 15 pozitív teszteredmény produkált.​​ A sziget egy másik otthonában 81 gondozóból 37-nek lett pozitív a tesztje. A szigeten a járvány kezdete óta, 2020. márciusa óta 88 idős ember halt meg Covid-19-től az idősotthonokban. Csupán 2021. januárjában a kis sziget idősotthonaiban 40 öreg halt meg.​​ Az elmúlt 10 hónap alatt a halálesetek csaknem 50 %-a 2021. januárjában történt.​​ 

2020. december 12 – 2021. január 8-a között 2467​​ Covid-19 betegséggel​​ összefüggő halálozás történt Anglia öregotthonaiban. (Itt csak Angliáról van szó, nem az Egyesült Királyságról!)

A számok azt mutatják, hogy az angliai idősotthonokban hány fő halt meg a 4 hét alatt​​ 1000​​ főre vetítve.

Karácsonykor kelet Sussex Edendale Lodge idősotthona 27 lakója közül 13​​ halt meg​​ Covid-19-ben, így az otthon lakóinak csaknem 50 %-át elveszítette.​​ Norfolk​​ idősotthonaiban egy hét alatt 51 idős halt meg, majd a következő héten 68​​ idős.​​ 2021. januárját írjuk ekkor már. Ez rekord magas szám a járvány kezdete óta​​ is. ​​ Surrey idősotthonaiban ez a szám egy hét alatt 104 halott volt. ​​ Basingstoke Pemberley House idősotthonában​​ 65 lakó élt. 2021. január 5-én a lakók 60 %-a pozitív teszteredmény produkált. Három héten belül 22 idős​​ meghalt, az idősotthon lakóinak harmada.​​ A sort még hosszasan lehetne folytatni Norfolk, Lincolnshire és más területek idősotthonaik eseteivel.​​ A pozitív esetszámok és a halálok száma sajnálatos módon csak növekszik a hírek szerint.

Skót​​ vakcinációval kapcsolatos információ is rendelkezésre áll. Az ábra azt mutatja, hogy heti bontásban hány idős kapta meg az első adag oltást az idősotthonokban.​​