Irta dr. Dési Géza: Egyenlőség

Írta : Dr . Dési Géza országgyűlési képviselő – Egyenlőség (Zsidó hetilap) 1927 december 23.

Csehszlovákia hamisítással , hazugsággal és erőszakkal arra törekszik , hogy ősi magyar városainkat , Pozsonyt , Kassát és Ungvárt kivetkőztesse magyarságukból s belefojtsa az árulásban fogant , mondvacsinált , nem létező „ csehszlovák egység ingoványos mocsarába . Elsősorban a magyar zsidóságra vetették ki orvhalász hálójukat , azt hitték , hogy saját bevált politikai erkölcsük a magyar zsidóságot is meg fogja fertőzni s mint a csehek elárulták és elhagyták Ausztriát , úgy a magyar zsidóság is hütelénné fog válni magyar hazájához és nemzetéhez . A statisztika legbecstelenebb meghamisításával , „ négyszemközt kifejtett megfélemlítéssel , gazdasági és erkölcsi üldözéssel , akarták a magyar zsidóságot megpuhítani és megtántorítani . Magyar zsidó testvéreinket , akiknek a szépapjuk is magyarul beszélt , akiknek minden időben magyar volt az anyanyelvük , akik szeretetben , hűségben , együttérzésben , örömben , bánatban , magyarok , akik Magyarországon kívül nem ismernek más hazát és a magyar nemzetnek érző , vérző , elválaszthatatlan és elszakíthatatlan tagjai , egyszerűen elrabolták aj magyarságtól s zsidó nemzetiségűeknek nyilvánították . Így akarták a magyarság számát csökkenteni , hogy a kisebbségnek bizonyos . százalékos arányszámához kötött jogaitól , különösen anyanyelvének használatától megfosszák .

Magyar zsidó testvéreink hősi ellenállással , minden életérdekük kockáztatásával , vívják meg szabadságharcukat . „ Hiszek egy- Istenben , hiszek egy Hazában , a bibliai Egyistenhit egybeolvad a magyar Hiszekeggyel s mint Józsua harcában megállott s nem áldozott le a nap , úgy magyar zsidó testvéreink-, Trianon minden gyászában és veszteségében is , a magyar napot nézik . A fellegek között is látják , feléje fordulnak , keletre , mint amikor imádkoznak , szegénységben , üldöztetésben . szerencsétlenségben , vértártuságban , hívek maradnak zsidó vallásukhoz és magyar nemzetükhöz . Tavaly Munkácson magyar polgármestert választottak , most Ungvárt a zsidó szavazatokon múlt , hogy a városbán a magyar nyelv életben maradt . Ez szent magyar zsidó örökség , erre tanították apáink ; és anyáink , ajkuk szavával , szívük dobogósává és életük példaadásával s

erre tanít tízezer hősi halottunk , akiknek néma ékesszólása a sírokból is azt kiáltja felénk : „ hazádnak rendületlenül _, légy híve , oh magyar . Nem hivalkodásból és nem dicsekvésből magasztaljuk testvéreinket . Mi magyar zsidók természetesnek találjuk , hogy testvéreink hűségesen kitartanak a magyar géniusz eszménye mellett , – tőlük , mint igaz-magyar zsidók gyermekeitől nem is várhattunk egyebet . Még azt sem tesszük , bár szinte kínálkoznék az alkalom , hogy ellenségeinket tetemre hívjuk és emelt fejjel a végek , felé mutassunk , ahol a mi testvéreink magyarságukért és zsidóságukért kétszeresen elnyomva és üldözve , mindenekfelett magyarságukért

és az egész magyarságért vívják bibliai szentséggel és fenséggel Makkabeus szabadságharcukat . Nem dicsekszünk és nem panaszkodunk s nem kérünk sem elégtételt , sem elismerést , csak kötelességünket teljesítjük . . . Mi , isteni küldetésünk során , évezredek leírhatatlan szenvedései között , megtanultuk az örök eszményekért folytatott küzdelmet , minket kikalapált és megedzett változatos sorsunk s belénk oltotta az igazság győzelmébe vetett megrendíthetetlen hitet . Mi már sok és sokféle Trianon vértanúságát szenvedtük át , ezért tudjuk , hogy minden ármány , gonoszság és jogtalanság , akármilyen keserves is elviselni , mégis csak múló átmenet , mert nem állhat meg és előbb utóbb * el fog pusztulni , aminek nincsen erkölcsi alapja , történelmi gyökere , eszmei igazsága . Ezek csak bálványok , ,. amelyeknek szemeik vannak , de nem látnak , füleik , de nem hallanak , ajkuk , de nem beszélnek , hitetlen erőszak faragta , nemtelen ámítás formálta és erkölcsi színvakság festette őket , gyarló emberek törékeny , alkotásai , az első szélvihar ledönti , elsodorja , belepi a por és sár , csak mint rossz emlékek fognak kisérteni .

Mi magyar zsidók , ezt hisszük , valljuk és tudjuk , s ugyanúgy éreznek , gondolkoznak és eszerint élnek és harcolnak cseh rabságban sínylődő testvéreink . Hűségesek maradunk és a végeken küzdő testvéreink hűségesek fognak maradni . Hiába az erőszakos , hazug határ , lelkünk rádióján átrezegnek érzelmeink hullámai , meghallják mindenütt , ahol magyar zsidók élnek és a hűség himnusza tölti be a lelkeket Magyarok voltunk , magyarok leszünk , magyarok maradunk . Egy Istenünk , egy Hazánk , egy Nemzetünk , jó időkben együtt voltunk , rossz időkben el nem tántorodunk . Jönnek boldogabb napok , újból együtt leszünk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük