Ivo Sasek: A Korona-válságból kivezető utak

Ivo Sasek: A válságból származó nyereséget szétosztani az olcsó hitelek helyett – A Korona-válságból kivezető utak

Helló, Ivo Sasek vagyok!
Ma a Panoráma-Film utazási irodám elől üdvözöllek benneteket, melyet, mint egyébként minden mást, hetek óta bénítják a koronavírus rendelkezések. A három buszt ugyan üzelmetethetnénk, de ki akar kis ötös csoportokat kocsikáztatni a 70 drága ülőhelyen?
Értitek? A Panoráma Film éttermemet – ,amely szintén bezárt – ismeritek a legutóbbi, a szakértőkhöz intézett, első felhívásomból.
A másik három cégem közül további kettő van hasonló helyzetben. Az vállalkozásaimmal (…) a csapatom és én a nap folyamán saját pénzünket keressük, hogy abból a Kla.TV svájci főhadiszállását működtethessünk. A 170 nemzetközi Kla.TV stúdiónk összes üzemeltetője ugyanígy finanszírozza a saját stúdióját. De térjünk a lényegre: Itt meglehetősen nagy veszteségekről van szó. Mert ha csak az én öt vállalkozásomból négy le van bénítva, akkor vajon mekkorák a veszteségek világszerte?! Elgondolkodtatok már ezen?
Ez a néhány hónapja hirtelen megjelent Új-Világ-kormány, vállalatok további millióit kényszerítette leállásra.
Ki hordozza a veszteséget? Talán a helikopterpénz, amelyet az Új Világ kormánya megígért?
Itt szeretnélek emlékeztetni benneteket arra, hogy ennek abszolút semmi köze sincs a veszteség hordozásához. A mindenkinek megigért kölcsön – ha mégoly alacsony kamatláb mellett is – nem más, mint mesterségesen kikényszerített újabb adósság. Értitek? Tudjátok mit? Ennek ellenére az a kérdés, hogy: „Ki fogja nekünk ezeket a kikényszerített veszteségeket megtéríteni?”, teljesen mellékes marad. A fő kérdés az, hogy ki fog minket az erkölcstelenségtől megszabadítani, amelyet az új diktatúra most könyörtelenül ránk kényszerít? Ismeritek még egyáltalán a különbséget az erkölcs és az erkölcstelenség között? Az etikus és az etikátlan között? Hogy mi illik és mi nem? Vagy sikerült végre ezeknek a kíméletlen közvélemény-formálóknak a szokásokat, az erkölcsöt és az etikát a vallásos kárhozattal egyelővé tenni? Arra kérlek, hogy legyetek annak tudatában, hogy a látszólagos demokrácia napjai véget értek. És azok, akik a világot már régóta vezetik, most szemtelenül megmutatják diktátori szarvaikat. De ahol titokban létrejöhetett egy világot irányító diktatúra, ott az emberiségnek nincs más választása, mint, hogy egy új utat kövessen. Az egyetlen kérdés az, hogy milyen új utat választ? Milyen új útnak adja át magát, és adja át a hatalmat? Sem politikus nem vagyok, diktátor meg végképp nem, de adok egy tanácsot neked emberiség, hogy a diktatúra melyik fajtájától határolódj el, és melyik új út felé nyisd meg magad: Zárkózz el az erkölcstelen hatalomépítés minden formájától és nyisd meg magad az irgalmasság logikája felé!
De mi az erkölcsös és mi az irgalmas?
Megpróbálom röviden elmondani: a gyengeséggel való mindenféle üzletelés erkölcstelen és irgalmatlan. A betegségeinkből származó haszon alapvetően erkölcstelen. A betegeknek nyújtott szolgáltatások a jótékonysági szolgáltatások körébe tartoznak, nem pedig az üzleti, haszonszerző tevékenységekhez. Természetes ösztöneinkkel való minden visszaélés, az élvezetekkel, a függőséggel, a gyengeséggel és a természetes ösztönökkel való üzlet teljesen erkölcstelen és könyörtelen. Tehát bárki, aki ilyen csábítást alkalmaz, nem tarthat vezetésre igényt. Ennek ellenére ezt teszi világszerte, rég óta az összes WHO-csatlós, a gyógyszeripar uralma alá vont politikusok tömege. Hogy mit csinálnak?
Pontosan azt teszik, amit 2000 évvel ezelőtt a Jelenések könyvének 18,23 fejezete megjósolt. Idézem görög eredeti forrásból (itt a mostani időről van szó): „A világosságod kialszik, és az összes öröm megszűnik tebenned, mert felkapaszkodott nagykereskedőid kiterjeszkednek a Föld elitjéig és az orvosi méregkeverésed által (szó szerint: a gyógyszeripar által) az összes nemzet tévútra lett vezetve.
Míg a gyógyszeripar és a pénzügyi diktátorok az általuk kikényszerített globális pénzügyi katasztrófában mérhetetlen vagyont halmoznak fel, addig minden népet adósságba és szegénységbe sodornak ezzel egyidejűleg. Mindezt természetesen az egészség védelme és a fentről jövő pénzügyi mentés örve alatt.
Most elmagyarázom, hogy az irgalom logikája mit parancsol. Az irgalom ugyan kiegyezik azzal a megoldással, hogy minden kényszerből bezárt céget kártalanítani kell, de a kompenzációt nem szabad sem a bankszámlánkról, sem az adónkból lecsípni. Ehhez ragaszkodnunk kell! Tehát a pénznek sem feltőkésítéssel, vagyis a takarékbetétek kifosztásával, sem adóemelésekkel sem szabadna visszafolynia, és semmi esetre sem olcsó hitelekkel, mert akkor mi is arra a sorsra jutnánk, mint sok millió amerikai, akiknek röviddel az olcsó hitelek biztosítása után a kamatlábat pontosan így megemelték, egészen a csődig. Amerikaiak milliói mentek tönkre és veszítették el otthonukat, mert lépre mentek az ilyen hiteleknek. A pénznek tehát nem szabad kölcsön formájában jönni. Ezt kártalanításként, jóvátételként, ingyen kell biztosítani. Ez itt a lényeg. Igen, de akkor ki fizeti? Már hallom a tiltakozást. Megmagyarázom az irgalom logikájával. Ez nagyon egyszerű: mindenekelőtt azok fizetnek, akik a korona világjárvány alatt mértéktelenül meggazdagították saját magukat. Másnéven azok, akik a korona járványon hihetetlen mennyiségű pénzt kerestek. Az irgalom logikája megtiltja, hogy egy család bármely tagja,a másik családtag betegségén meggazdagodhasson. Az emberiség egy család, ezt értjük, ugye? Ha a család bármely tagja megbetegszik, akkor a család minden tagja kivétel nélkül automatikusan hozzájárul a gyógyulásához. És egyikük sem profitál például a szülei, testvérei vagy akár nagyszülei betegségéből. Ilyet ugye nem tennénk? Tehát a korona-pandémiával összefüggő összes milliárdos nyereséget, itt ugyanis nyereségről van szó; az összes olyan nyereséget, amely például a fertőtlenítőszerekből, légzőmaszkokból, gyógyszerekből és olyan orvosi kezelésekből származik, amik a Korona-járvánnyal összefüggésben keletkeztek, ezeket mindenekelőtt a károk megtérítésére kell fordítani. Tehát az összes ez által nyert milliárdos nagyságrendű nyereséget most először is a károk behatárolására kell fordítani – semmi másra. Megengedhetetlen, hogy a jövőben gyengeségekből és betegségekből nyereséget kovácsoljanak. Erről gondoskodnunk kell! Ezt mi, a nép meghatározhatjuk! Igen, tudom, hogy a megszokott gondolkodás itt először keményen tiltakozik. Attól fél, hogy mindazok veszteségeket szenvednek, akik eddig elsősorban a betegeknek segítettek. Lehet, hogy ez így van, de azt kérdezem: tényleg segítettek-e? Nem, mint akárki fia követelek ezekkel a gondolatokkal ilyen megoldásokat, hanem mint a rászorulók segítésében elsőként érintett személy. Ezt nem mint egy politikai hivatal nem érintett firkásza követelem, hanem mint valaki, aki kábítószerfüggőkön, alkoholistákon, testi és mentális betegeken több, mint 40 éve ingyenes rehabilitációs munkát végez.
Értitek? A több ezer segítséget keresőnek még ingyenes otthont is biztosítottunk, és saját zsebünkből gondoskodtunk róluk. Egy irgalmas szolgálat a betegek és gyengék számára így működik, és nem másképpen! Ezt úgy tettük, hogy soha nem számoltunk fel semmit. Mindig bankszámlák, fizetési lehetőségek nyilvánosságra hozatala nélkül csak olyanok önkéntesek adományaiból éltünk, akik vagy kívülről figyelték és látták a sikereinket, vagy akik belülről egyszerűen hálából köszönetet mondtak a sikerért. És látjátok, az évtizedek alatt sem jártunk soha rosszul. Olyan jól vagyunk, mint bármely más jól menő üzlet.
Most vissza kell térnem a témához.
Mivel az üzlet a betegséggel és a kamatüzlet a nincsteleneken való alapvetően erkölcstelen gazdagodáshoz vezetett, éppen ezeknek a haszonszerzőknek kell elsősorban a kompenzációs kártalanításokról gondoskodniuk!
Ezt mint a nép mi határozhatjuk el, és el is kell határoznunk!
Ezen túlmenően a milliárdos gyógyszeripar ellenszolgáltatásként egy több mint 90%-ban beteg emberiséget hagyott hátra, és ez a tendencia növekszik. Hallottam már 97%-os betegségi arányról is. És azt kérdezem: „Nem lehetnénk-e ennyire betegek a gyógyszeripar méregkeverése nélkül is?” A számok alapján egyáltalán nem lenne szükség a gyógyszeriparra. A milliárdos kamatláb-elit is hasonló: ez egy több, mint 90 százalékban elszegényedett emberiséget hagyott hátra, és ez a tendencia is növekszik. És itt újra megkérdezem:
„Nem tudnánk ennyire elszegényedni a szemfényvesztő nagykereskedők nélkül is?”
Ezt meg tudnánk csinálni, nem? Ehhez nincs rájuk szükségünk. Ezért ennek a félrevezetésnek azonnal véget kell érnie!
Egy szó Donald Trumpról: Ha – ahogy azt mondják – a FED-et a napokban tényleg államosította, ha a csaló pénzügyi elitet kisajátította, akkor különösen szem előtt kell tartani, vajon a szokásos kizsákmányolás egyszerűen folytatódik-e Trump és az adminisztráció alatt? Vagy vajon Trump valóban eljuttatja ezeket a kisajátított összegeket elsősorban az összes becsapott amerikainak, majd az összes más elárult népnek? De ha ez az újraelosztás megragad Amerikában, akkor rosszat sejtek. Ezt csak úgy, mellékesen jegyeztem meg. Az emberiség jelenleg bekövetkezett teljes kárát mindenekelőtt mindazoknak az iparágaknak kell orvosolni, amelyek korábban egészségcsökkentő vállalkozásokkal gazdagodtak. Például a függőséggel kapcsolatos üzletről beszélek: nikotin-, alkohol-, cukor-, mobiltelefon-kereskedelem, pornóipar, és itt még sok minden mást fel lehetne sorolni. Az összes ilyen kereskedelmi lánc bizonyítottan gyengíti és károsítja az emberek egészségét, és így fogékonnyá teszi őket a koronavírussal való megbetegedésre. 40 év lelkipásztori tapasztalatából és mint rehabilitációs vezető beszélek, aki az okokat és azok kihatását évtizedek óta tanulmányozta és megismerte. A betegségkeltő társasághoz a (…) műsorszolgáltatási díj által finanszírozott tömegkommunikációt is mindenképpen hozzá kell számolni, mivel ez már rég óta a gyógyszeripar mindennapi hírnevét növeli. S az összes tömegkommunikációt, amelyek mindenféle káros iparágat hirdetnek. Mindig is ezt tették, és még mindig ezt teszik.
Ezért bűnösek ebben az egész gyengeségben, amely most az emberiségre rászakadt.
Tehát ezeknek a nagy játékosoknak, és nem az elfojtott kis-, közép- és nagyvállalatok millióinak kell elsősorban a szükséges kompenzációról gondoskodniuk.
Mellesleg észrevettétek, hogy az emberi hanyatlás fő okozói aligha szenvednek a korona-válság okozta korlátozásoktól?
A gyógyszertárak folyamatosan nyitva vannak, nemde? A média a (…) műsorszolgáltatási díjainkból él.
Tudjátok mit? Ezeket a milliárdos (…) műsorszolgáltatási díjakat most a megkárosított vállalkozások jóvátételére kellene felhasználnunk, ahelyett, hogy azoknak adnánk, akik az embereket degradálják.
A tömegkommunikációnak úgy kellene működnie, mint ahogy a Kla.TV működik: napközben dolgozni, pénzt keresni, és este készíteni a műsorokat. Akkor van elég pénzünk a krízis kiegyenlítésére. Az irgalom logikája ezen a ponton a készpénz megszüntetését sem teszi lehetővé.
A pénzügyi elit, aki éppen a készpénz nélküli rendszert akarja ránk kényszeríteni, az ugyanaz, akik egész népek vagyonát nyúlták le pénzügyi manipulációikkal. A múlt héten például a feleségem véletlenül észrevette, hogy 3000 frank említés nélkül eltűnt a nyugdíj-megtakarításunkból.
Lenyúlták. Értitek? A pénzügyi manipulációk elmennek egészen a nyugdíj-megtakarításainkig. Ha ezt az erkölcstelenséget nem változtatjuk meg, mindenünket elvesztjük. A készpénz nélküli fizetési rendszer ezeknek az erkölcstelen szerencsejátékosoknak lehetőséget adna egész népek gombnyomással történő kisajátítására. Ezt velünk épp így csinálták. Mindehhez hozzá jön a negatív kamat, s egyebek. A fent említett erkölcstelenség diktatúrája nem marad el a gyermekgyalázó pedofilok, a víz-privatizálók, a vetőmagok kisajátítói, a szabadalom-tolvajok és hasonlók mögött. Látjátok ezt?
Végül hadd említsem meg: mindazt, amit most mondtam, nem azért mondtam, hogy személyes kártalanításomra vagy az OCG, a Kla.TV kártalanítására pénzt szerezzek. Tudjátok mit? Inkább lemondanék róla, vagy ha mégis megtörténne, akkor beállnék leghátul a sorba. Tudjátok, az új világ egyértelmúen pénz nélkül is múködik!
A pénz miatt aggódom legkevésbé.
Ezt a világot a legrövidebb idő alatt paradicsommá alakíthatjuk át, ha végre egymásért vagyunk itt. Testünkben is minden egyes szerv a másik rendelkezésére áll. És amint senki sem fog már az embertársain meggazdagodni, és együtt javítjuk ki az összes hiányosságot, akkor a dolgok jól fognak menni! Tudjátok, mi, az OCG, évtizedek óta így élünk. Például ezért tudod ezt a videót most ingyen megnézni. Csak azt kérem tőled: legyél te az első, aki elterjeszted ezeket az adásokat! És aztán légy része az új világnak a gyakorlatban! Ivo Sasek vagyok, aki 43 éve áll Isten színe előtt.
Forrás: 29.11.2020 | www.kla.tv/17642

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük