Jogi segítség, sablonok, elbocsájtott munkavállalóknak

KERESET ALAPTÍPUSOK MUNKAÜGYI PER INDÍTÁSHOZ  

449/2021 alapján elbocsátott EÜ. dolgozóknak

 

Az Orvosok a Tisztánlátásért jogi csoportja jelen kereset alaptípus sablonokkal nyújt segítséget a 449/2021 (VII.29) Korm. rendeletből eredő esetleges jogsértésekből származó igények érvényesítéséhez.

Az egészségügyi szolgáltatók (449/2021 (VII.29) Korm. rendeletre alapított) jogellenes felmondásaival kapcsolatos perindításokhoz 5 alaptípus kereset készült;

 

Kitöltési útmutató 1. Idő előtti felhívás és elbocsátás
2. Elbocsátás felszólítás nélkül 3. Munkaviszony megszüntetés törvényerőre hivatkozva
4. Felmondás rendelkezésre állás szünetelése után 5. Szabályos felmondás esetén

Alaptípusok

  1. „Idő előtti felhívás és elbocsátás” Olyan munkavállalók indíthatnak ezzel a sablonnal keresetet, akiket a munkaadó már a 2021. szeptember 15. határidő leteltét megelőzően felszólított az oltás felvételének igazolására, és annak elmaradása esetén 15 nap elteltével jogellenesen felmondott.
  2. „Elbocsátás felszólítás nélkül” Olyan munkavállalók indíthatnak ezzel a sablonnal keresetet, akiket a munkaadó nem szólított fel az oltás felvételének igazolására, hanem 2021. szeptember 30. vagy október 1. nappal (esetleg egyéb az egészségügyi szolgáltató téves értelmezéséből adódó nappal) automatikusan felmondott.
  3. „Munkaviszony megszüntetés törvényerőre hivatkozva” Olyan munkavállalók indíthatnak ezzel a sablonnal keresetet, akinek munkaadója a Rendelet előírásait úgy értelmezte, hogy 2021. szeptember 30. vagy október 1. nappal (esetleg egyéb az egészségügyi szolgáltató téves értelmezéséből adódó nappal) az oltástól tartózkodó egészségügyi dolgozó munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, így felmondás nélkül leszámoltatta alkalmazottját.
  1. „Felmondás rendelkezésre állás szünetelése után” Olyan munkavállalók indíthatnak ezzel a sablonnal keresetet, akiknek rendelkezésre állási kötelezettsége az oltás felvételére nyitva álló határidő előtt megszűnt (okot az Mt. szerint felsorolva a keresetben) és az ismételt rendelkezésre állástól számított 30. nap még nem telt el, de ennek ellenére munkáltató felszólította az oltás felvételének igazolására, és ennek elmaradása esetén 15 nap múlva felmondással elbocsátotta.
  2. „Szabályos felmondás esetén” Olyan munkavállalók indíthatnak ezzel a sablonnal keresetet, akikre a fent felsorolt négy eset egyike sem igaz, tehát munkaadó 2021. szeptember 15. után – azaz legelőbb 2021. szeptember 16.-án) hívta fel az oltás felvételének igazolására, és ezt követően 15 nap elteltével a rendeletre hivatkozva azonnali hatályú felmondással elbocsátotta.

A kereset sablonok a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 10. számú melléklete szerint készültek. Az Országos Bírósági Hivatal nyomtatványán számos kitöltést segítő információ található, melyeket szükséges figyelmesen végigolvasni.

A kereset alaptípusok megfelelő kitöltése érdekében kitöltési útmutatót is rendelkezésre bocsátunk. Külön útmutatást csak azokhoz a pontokhoz fűzünk, ahol a sablonokban vagylagos meghatározás szerepel, vagy a felhasználó, kereseti igénnyel fellépő személy döntése szükséges. A segédlet minden pontja után meghatároztuk, hogy mely sablon típus esetében kell figyelni az adott támpontra.

A kereset sablonok öt gyakori, sematizált esetre készültek, de könnyen előfordulhat, hogy az egyes személyek esetén egyéb követelések, vagy jogi érvek is felmerülhetnek, melyeket a sablon nem tartalmaz, illetve a felmondás indoklásaként olyan érveket hozott fel a munkáltató, melyre a sablon nem készült fel. A további jogi érvelést, bizonyítási indítványt a keresetlevélre fel kell vezetni, illetve szükség esetén azt értelemszerűen pontosítani kell.

Ha egyik sablon sem alkalmazható egy adott esetre akkor érdemes szakember segítségét kérni, és kizárólag konzultációt követően beadni a keresetet.

A sikeres pervitelhez nem elegendő a megfelelő kereset, a per során szükség lehet a peres fél aktív eljárására, tárgyalási részvételre, bizonyítási indítványokra, stb… Javasoljuk – akár a per megindítása után is – megfelelő szaktudással rendelkező ügyvédhez fordulni.

A per megindítása minden károsult szabad döntésén alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni az Alkotmánybíróság elutasító állásfoglalásából, vagy az egyes bíróságok eltérő jogértelmezéséből adódó perveszteségekért.

A peres eljárás nem folytatható felelősség nélkül. Peres eljárást csak akkor indítson, ha valóban jogsérelem érte. A pervesztes fél köteles fizetni a peres eljárás illetékét, illetve a perköltséget az ellenérdekű félnél, tehát – a perben vagy azt megelőzően – a jog perbeli érvényesítésével okozati összefüggésben és szükségképpen felmerült minden költség.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük