KLA.TV a felderítés frontján – Ki küzd együtt velünk?

Szeretettel ajánlom, testvér oldalunk, híradásait, magyar és idegennyelvű anyagjait.

A Klagemauer.TV ellenérvekkel leplezi le a média hazugságait! Kla.TV – szabad – független – cenzúrázatlan.

A média hírszolgáltatásainak mulasztásai és egyoldalúsága miatt egyre több ember érzi azt a belső ösztönzést, hogy akár a sokszor kevés szabadidejük ellenére is kilépjenek passzivitásukból, hogy cenzúrázatlan híreket terjesszenek. Ez az önkéntes munkacsoport kötelességének érzi, hogy egy igazi „vészprogram keretén belül” fontos és nélkülözhetetlen ellenvéleményeket terjesszen világszerte. A Kla.TV közel ugyanannyi munkát fektet be, mint a fősodratú média alkalmazottai. Azzal a különbséggel, hogy ők a munkájukhoz nem támaszkodhatnak olyan horribilis anyagi eszközökre, mint a német közszolgálati média, ahova több mint 8 milliárd euró előfizetési díj áramlik be évente. De nézzék csak, hogy a Kla.TV előfizetési díj nélkül is, mindössze 6 év alatt mit épített fel: 165 film- és hangstúdió az egész világon, 44 nyelven sugárzott műsorok, több mint 130 önkéntes fordító, 220 önkéntes moderátor és 240 önkéntes bemondó, 670 önkéntes technikus, 190 önkéntes coach és maszkmester, több mint 400 szerkesztőségi munkatárs, több mint 10.000 adás, több 100.000 óra munka teljes szívből, szabadidőben és saját költségen. A Kla.TV rendszeresen emberek millióit éri el. Kla.TV a fősodratú média számára komoly fenyegetéssé vált, mivel hazugságaikat, mulasztásaikat és ferdítéseiket napról napra felfedi, valamint exponenciálisan növekvő közönséget ér el. Ezért a fősodratú média a Kla.TV-t mocskolja, „összeesküvés elméletekkel” rágalmazza és üldözi. A Kla.TV alapítója erről így nyilatkozik:

Bővebben :

 

 

KLA.TV a felderítés frontján – Ki küzd együtt velünk?

3 thoughts on “KLA.TV a felderítés frontján – Ki küzd együtt velünk?

 1. Nagyon sok fontos információhoz jutunk itt.Gratulálok az áldozatos munkájukhoz,és sok kitartást kívánok .Ugyanakkor lenne egy kérésem .Régebben volt fent egy video német nyelven,ami arról szólt,hogy Leninék kötöttek egy 100 éves un. kereskedelmi jogi megállapodást a Rotschild kartellel(angolszász vérvonal),ami 2016-ban lejárt és a Rotschildok új szerződést tettek Oroszország elé.Sajnos nem tudtam végig nézni,így az a kérdésem alá írták az új szerződést vagy sem.Mert ha aláírták akkor,ha nem akkor is más megvílágításba kerül az orosz-ukrán testvér háború.Ha igaz az információ,hogy Oroszország Anatolij Medvegyev nevére van bejegyezve a londoni Cytiben,akkor feltételezhető,hogy oroszország a rotschildok privát magántulajdona.
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Tisztelettel: Tirk György
  zemplenhirnoke46@freemail.hu

   1. Nyomtatva: Vlagyimir Iljics Lenin: Művek. Kiadja a SED Központi Bizottságának Marxizmus-Leninizmus Intézete.
    22. kötet, 3. kiadás, az 1960. évi 1. kiadás változatlan utánnyomása, Berlin/Németalföld. pp. 189-309.
    Létrejött 1999.02.20.
    2. javítás 2000.10.29.
    Lenin: Az imperializmus mint a kapitalizmus legmagasabb foka
    V. A világ felosztása a kapitalista társulások között
    |250| A kapitalisták monopolszövetségei – a kartellek, szindikátusok és trösztök – mindenekelőtt a teljes belső piacot osztják fel egymás között azáltal, hogy többé-kevésbé teljesen kisajátítják az adott ország termelését. A kapitalizmus belső piaca azonban elválaszthatatlan a külső piactól. A kapitalizmus már régen megteremtette a világpiacot. És ahogy a tőkeexport nőtt, és a gigantikus monopolszövetségek külföldi és gyarmati kapcsolatai és “befolyási szférái” mindenféleképpen bővültek, úgy jöttek létre közöttük “természetesen” a világméretű megállapodások, a nemzetközi kartellek kialakulása.
    Ez egy új szakasz a tőke és a termelés világszintű koncentrációjában, egy olyan szakasz, amely összehasonlíthatatlanul magasabb, mint a korábbiak. Lássuk, hogyan növekszik ez a szupermonopólium.
    A 19. század végi és 20. század eleji kapitalizmus legújabb technológiai vívmányaira a legjellemzőbb a villamosenergia-ipar. Ez a két legfejlettebb új kapitalista országban, az Egyesült Államokban és Németországban fejlődött ki a legerőteljesebben. Németországban a koncentráció növekedését ebben az iparágban különösen az 1900-as válság befolyásolta. E válság során a bankok, amelyek addigra már eléggé beágyazódtak az iparba, a legnagyobb mértékben felgyorsították és elmélyítették a viszonylag kis vállalkozások pusztulását és a nagyok által való bekebelezésüket. “Azzal, hogy kivonják kezüket a tőkére leginkább rászoruló vállalkozásokból – írja Jeidels -, előbb szédítő fellendülést, majd a velük nem tartósan szoros kapcsolatban álló vállalatok reménytelen tönkremenetelét segítik elő.(71)
    Ennek az lett a következménye, hogy 1900 után a koncentráció ugrásszerűen haladt előre. 1900 előtt az elektromos iparban hét vagy nyolc “csoport” volt, amelyek mindegyike több vállalatból állt (összesen 28), és mindegyik mögött 2-11 bank állt. A |251| 1908-192 körül ezek a csoportok ketté vagy eggyé olvadtak. Ez a folyamat a következőképpen zajlott:
    Csoportok az elektromos iparban
    Felten & Guilleaume Lahmeyer Unió AEG Siemens & Halske Schuckert & Co. Bányász Gyász.

    ————————————-| ||
    ————————————-| || 1900-ban összeomlott
    1900 előtt: Felten & Lahmeyer AEG Siemens & Halske-Schuckert Bányász

    ———————————————————|
    ———————————————————|
    AEG Siemens & Halske-Schuckert

    ——————————————————————————————————————-|
    1912 körül (Szoros “együttműködés” 1908 óta)
    A híres AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft), amely így jött létre, 175-200 vállalatot irányít (a “részesedési rendszeren” keresztül), és mintegy 1,5 milliárd márka tőkével rendelkezik. Egyedül 34 közvetlen külföldi képviselete van, köztük 12 részvénytársaság több mint 10 országban. Már 1904-ben 233 millió márkára becsülték a német villamosipar külföldi tőkebefektetéseit, ebből 62 millió márka Oroszországban volt. Mondanom sem kell, hogy az Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft egy hatalmas “kombinált” vállalat – csak a gyártóvállalatainak száma 16 -, amely a legkülönfélébb termékeket gyártja a kábelektől és szigetelőktől kezdve az autókon át a repülőgépekig.
    De az európai koncentráció is része volt az amerikai koncentrációs folyamatnak. Ez a következőképpen történt:
    General Electric Co.

    |—————————————————————————————————
    Amerika A Thomson-Housten Co. megalapítja az európai vállalatot. Az Edison Co. megalapítja az európai vállalatot: “French Edison Co.”; ez átadja a szabadalmakat a német AEG vállalatnak.
    Németország Unió Villamosenergia-ipari Vállalat

    —————————————————————————————————|
    Általános Villamosenergia-ipari Vállalat (AEG)
    Így két elektromos “hatalom” jött létre. Más, legalábbis e kettőtől teljesen független elektromos erők nem léteznek a |252| földön” – írja Heinig “Der Weg des Elektrotrusts” című esszéjében. Az alábbi számadatok megközelítő, de korántsem teljes képet adnak a két “tröszt” forgalmáról és működési köréről:
    Áruforgalom (millió márka) Alkalmazottak száma Nettó nyereség
    (millió márka)
    Amerika: General Electric Co. (GEG) 1907: 252 28.000 35,4
    1910: 298 32.000 45,6
    Németország: Allgem. Elektr.-Ges. (AEG) 1907: 216 30.700 14,5
    1911: 362 60.800 21,7
    És most, 1907-ben az amerikai és a német trösztök szerződést kötnek a világ felosztásáról. A verseny kiesett. A GEG az Egyesült Államokat és Kanadát “kapja”, az AEG Németországot, Ausztriát, Oroszországot, Hollandiát, Dániát, Svájcot, Törökországot és a Balkánt “kapja”. Különleges – természetesen titkos – szerződéseket kötnek az új iparágakba és “új” országokba behatoló “leányvállalatokról”, amelyek formálisan még nem kerültek kiosztásra. A találmányok és a tapasztalatok kölcsönösen kicserélődnek.(72)
    Könnyen megérthetjük, hogy milyen nehéz versenyezni ezzel a de facto egységes tröszttel, amely az egész világra kiterjed, több milliárdos tőkével rendelkezik, és a világ minden sarkában vannak “fiókjai”, képviseletei, ügynökségei, kapcsolatai. De a világ felosztása két erős tröszt között természetesen nem zárja ki az újbóli felosztást, amint az erőviszonyok – egyenlőtlen fejlődés, háborúk, összeomlások stb. következtében – megváltoznak. – változások.
    Tanulságos példa arra, hogyan próbálják meg az ilyen átcsoportosítást megkísérelni és hogyan küzdenek érte, a kőolajipar.
    “A világ kőolajpiaca” – írta Jeidels 1905-ben – “lényegében még ma is két nagy pénzügyi csoport között oszlik meg: az amerikai ‘Standard Oil Co.’ Rockefellerek, valamint az orosz bakui olaj urai, Rothschild és Nobel. A két csoport szoros kapcsolatban áll egymással, de monopolhelyzetüket már évek óta veszélyezteti |253| öt ellenség.” (73)1. az amerikai kőolajforrások kiszáradása; 2. a bakui Mantashov vállalat konkurenciája; 3. az ausztriai és 4. a romániai kőolajlelőhelyek; 5. a tengerentúli kőolajforrások, elsősorban a holland gyarmatokon (a mocskosul gazdag Samuel és Shell cégek, amelyek szintén az angol tőkéhez kötődnek). Az utolsó három vállalatcsoport nagy német bankokhoz kapcsolódik, a legnagyobb, a “Deutsche Bank” áll az élen. Ezek a bankok önállóan és szisztematikusan támogatták a kőolajipart, például Romániában, hogy “saját” bázisuk legyen. 1907-ben a román kőolajipar külföldi tőkéjét 185 millió frankra becsülték, amelyből 74 millió frankot Németország tett ki.(74)
    Megkezdődött a küzdelem, amelyet a gazdasági szakirodalom a “világ felosztásáért” folytatott küzdelemnek nevez. Egyrészt Rockefeller “kőolajtrösztje”, amely, hogy mindent magához ragadjon, maga is alapított egy “leányvállalatot” Hollandiában, és felvásárolta a holland Indiában található kőolajkutakat, hogy csapást mérjen fő ellenségére, a holland-angol “Shell” trösztre. Másrészt a “Deutsche Bank” és más berlini bankok igyekeztek “igényt tartani” Romániára, és egyesíteni Oroszországgal Rockefeller ellenében. Ez utóbbi összehasonlíthatatlanul nagyobb tőkével rendelkezett, és kiválóan szervezett apparátussal a kőolaj szállítására és a fogyasztókhoz való eljuttatására. A küzdelemnek a “Deutsche Bank” teljes vereségével kellett végződnie, ami 1907-ben meg is történt. Csak egy választása maradt: vagy milliós veszteséggel felszámolja “kőolajérdekeltségeit”, vagy behódol. Ez utóbbit választotta, és a “Deutsche Bank” számára igen kedvezőtlen szerződést kötött a Standard Oil-lal. E szerződés alapján a “Deutsche Bank” vállalta, hogy “semmit sem tesz az amerikai érdekek rovására”; kikötötték azonban, hogy a szerződés érvényét veszti, ha Németország törvény útján állami kőolajmonopóliumot vezet be.
    Most kezdődik a “petróleum-komédia”. Németország egyik pénzügyi királya, von Gwinner, a “Deutsche Bank” igazgatója, Stauß személyi titkára a |254| oldalon keresztül a kőolajmonopóliumért agitál. A berlini nagybank egész óriási apparátusa, minden messzemenő “kapcsolat” mozgásba lendül, a sajtót elönti a “hazafias” felháborodás az amerikai tröszt “igája” ellen, és 1911. március 15-én a Reichstag szinte egyhangúlag elfogad egy határozatot, amelyben felszólítja a kormányt, hogy dolgozzon ki egy törvénytervezetet a kőolajmonopóliumról. A kormány felkarolta ezt a “népszerű” ötletet, és úgy tűnt, hogy a “Deutsche Bank”, amely túl akart járni amerikai társa eszén, és az állami monopóliumon keresztül akarta segíteni az üzletét, megnyerte a játékot. A német kőolajkirályok már a hatalmas nyereségek várakozásának örültek, amelyek nem maradhattak el az orosz cukorgyárosok nyereségétől … De aztán, először is, a nagy német bankok összevesztek a zsákmány felosztásán, és a ” Disconto-Gesellschaft” felfedte a “Deutsche Bank” önző érdekeit; másodszor, a kormány félt a Rockefeller elleni harctól, mert eléggé kétséges volt, hogy Németországnak lesz-e kőolaj nélküle (Románia hozama kicsi volt), és harmadszor, a német háborús előkészületek 1913-as milliárd dolláros költségvetésének jóváhagyása küszöbön állt. A monopólium projektet elhalasztották. Rockefeller “kőolajtrösztje” egyelőre győztesen került ki a versenyből.
    A “Die Bank” című berlini lap ez alkalommal azt írta, hogy Németország csak a villamos energia monopóliumával és a vízenergia olcsó villamos energiává alakításával veheti fel a harcot a “kőolajtröszt” ellen. De – tette hozzá a szerző – “a villamosenergia-monopólium akkor jön el, amikor a termelőknek szükségük lesz rá; nevezetesen akkor, amikor a villamosenergia-ipar következő nagy összeomlása már csak a sarkon lesz, amikor a hatalmas, drága erőművek, amelyeket most mindenütt a villamosenergia-ipar magánvállalatai építenek, és amelyekre az államok, önkormányzatok és más szövetségek már részleges monopóliumot adnak nekik, már nem lesznek képesek nyereségesen működni. Akkor a vízenergiát át kell adni; de azt nem lehet majd az állam által olcsó árammá alakítani, hanem újra át kell adni egy “államilag ellenőrzött magánmonopóliumnak”, mert a hatalmas kártérítések és kártalanítások, amelyeket a magániparnak kellene fizetni… |255| negatívan hatnának a földbérekre. a magániparnak kellene fizetni… a villamosenergia-monopólium túl nagy terhet jelentene. Így volt ez a hamuzsírmonopóliummal, így van ez a kőolajmonopóliummal, így lesz ez a villamosenergia-monopóliummal. Állami szocialistáink, akik hagyják magukat elvakítani egy szép elvtől, végre felismerjék, hogy Németországban a monopóliumok célja és sikere sohasem az volt, hogy a fogyasztás javát szolgálják, sőt még az államnak sem adtak részesedést a vállalkozói haszonból, hanem mindig csak arra szolgáltak, hogy a zavaros magánipart állami támogatással rehabilitálják.”(75)
    A polgári német közgazdászok kénytelenek ilyen értékes vallomásokat tenni. Itt szemléletesen látjuk, hogy a finánctőke korszakában a magán- és az állami monopóliumok hogyan fonódnak össze, és hogy az egyik és a másik valójában csak egyes láncszemek a legnagyobb monopolisták közötti, a világ felosztásáért folyó imperialista harc láncolatában.
    A kereskedelmi hajózásban is a koncentráció óriási növekedése a világ megosztottságához vezetett. Németországban két hatalmas vállalat alakult: a “Hamburg-Amerika-Linie” és a “Norddeutsche Lloyd”, amelyek egyenként 200 millió márka tőkével (részvényekben és kötvényekben) és 185-189 millió márka értékű gőzhajókkal rendelkeztek. Másrészt 1903. január 1-jén Amerikában megalakult az úgynevezett Morgan Trust, az “International Company for Maritime Trade”, amely kilenc amerikai és angol hajózási társaságot egyesített, és 120 millió dolláros (480 millió márka) tőkével rendelkezett. A német kolosszák már 1903-ban megállapodást kötöttek ezzel az amerikai-angol trösztötársasággal a világ felosztásáról a nyereség felosztásával kapcsolatban. A német társaságok lemondtak az angol-amerikai árufuvarozási üzletágban folytatott versenyről. Pontosan meghatározták, hogy kinek mely kikötőket kell “átengedni”, közös felügyelőbizottságot hoztak létre stb. A szerződést 20 évre kötötték azzal a kikötéssel, hogy háború esetén lejár.(76)
    A nemzetközi vasúti kartell története is rendkívül tanulságos. Az első kísérletet egy ilyen kartell létrehozására a brit, belga és német vasutak tették meg már 1884-ben, egy súlyos ipari válság idején. Megállapodtak abban, hogy nem versenyeznek egymással a szerződő országok belső piacán, és a külső piacokat az alábbi kulcs szerint osztják fel: Anglia 66%, Németország 27% és Belgium 7%. India teljes egészében Anglia számára maradt fenntartva. Közös harcot indítottak minden olyan angol cég ellen, amely kívül maradt a megállapodáson, amelynek költségeit a teljes forgalom bizonyos százalékának megfelelő összegből fedezték. A kartell azonban 1886-ban felbomlott, amikor két angol vállalat kilépett belőle. Jelzésértékű, hogy a későbbi ipari fellendülés időszakaiban nem sikerült egyezményt kötni.
    A német acélszindikátust 1904 elején alapították. 1904 novemberében megújult a nemzetközi vasúti kartell a kulcs szerint: Anglia 53,5%. Németország 28,83%, Belgium 17,67%. Ezt követte Franciaország 4,8%-kal, 5,8%-kal és 6,4%-kal az első, a második és a harmadik évfolyam esetében, ami meghaladta a 100%-ot, azaz összesen 104,8%-ot, és így tovább. 1905-ben csatlakozott az United States Steel Trust (“United States Steel Corporation”), majd később Ausztria és Spanyolország. “Egyelőre” – írta Vogelstein 1910-ben – “a föld felosztása befejeződött, és a nagy fogyasztók, mindenekelőtt az államvasutak, most, hogy a világot érdekeik védelme nélkül adták át, úgy lakhatnak, mint a költő Zeusz mennyországában”.(77)
    Meg kell említeni még a Nemzetközi Cinkszindikátust, amelyet 1909-ben alapítottak, és amely pontosan elosztotta a termelés mennyiségét öt kohászati csoport között, nevezetesen a német, belga, francia, spanyol és angol kohászati csoportok között; valamint a Nemzetközi Lőpor Trösztöt, ez Liefmann szavaival élve “az összes robbanóanyag-termelő német vállalat egészen modern szoros kapcsolata, amely aztán a hasonlóan szervezett francia és amerikai robbanóanyaggyárakkal együtt úgyszólván az egész világot elosztotta egymás között”.(78).
    Liefmann 1897-ben összesen 40 nemzetközi kartellt számolt össze, amelyben Németország részt vett, 1910 körül pedig már mintegy 100-at.
    |257| Egyes polgári írók (akikhez most csatlakozott K. Kautsky, aki teljesen hűtlenné vált marxista hozzáállásához, pl. 1909-ben) azt a véleményt fejezték ki, hogy a nemzetközi kartellek, mint a tőke nemzetközivé válásának egyik legnyilvánvalóbb megnyilvánulása, reményt adnak a kapitalizmusban a népek közötti béke megőrzésére. Ez a nézet elméletileg teljesen értelmetlen, gyakorlatilag pedig szofizmus, a legrosszabb opportunizmus védelmének tisztességtelen módszere. A nemzetközi kartellek megmutatják, hogy a kapitalista monopóliumok mára milyen mértékben nőttek meg, és miről szól a kapitalista szövetségek közötti harc. Ez utóbbi körülmény a legfontosabb; egyedül ez teszi világossá számunkra a történések történelmi-gazdasági értelmét, mert a harc formája különböző, viszonylag alárendelt és átmeneti okokból változhat és folyamatosan változik, de a harc lényege, az osztályok tartalma egyáltalán nem változhat, amíg osztályok léteznek. Természetesen például a német burzsoázia érdeke, amelynek oldalán a dolog lényege szerint Kautsky elméleti fejtegetéseiben (amelyekről később lesz szó) átment, hogy a mai gazdasági harc tartalmát (a világ felosztását) elfedje, és a harcnak hol ezt, hol azt a formáját hangsúlyozza. Kautsky ugyanezt a hibát követi el. És természetesen nem a német burzsoáziáról van szó, hanem a nemzetközi burzsoáziáról. A kapitalisták nem különösebb rosszindulatból osztják fel egymás között a világot, hanem azért, mert a koncentráció elért szintje arra kényszeríti őket, hogy ezt az utat válasszák a profitszerzés érdekében; a felosztás így “a tőke”, “a hatalom” szerint történik – az árutermelés és a kapitalizmus rendszerében nem lehet más felosztási módszer. A hatalom azonban a gazdasági és politikai fejlődéssel együtt változik; ahhoz, hogy megértsük, mi folyik itt, tudnunk kell, hogy mely kérdéseket döntik el a hatalmi eltolódások; hogy ezek az eltolódások “tisztán” gazdasági jellegűek vagy gazdaságon kívüli (pl. katonai) jellegűek, az másodlagos kérdés, amely nem változtathatja meg a kapitalizmus legújabb korszakáról alkotott alapvető nézeteket. Ha a harc és a kapitalista társulások közötti megállapodások tartalmának kérdését a harc és a megállapodások formájának kérdésével helyettesítjük |258| (ma békés, holnap nem békés, holnapután megint nem békés), az szofistává fajul.
    A legújabb kapitalizmus korszaka azt mutatja, hogy a világ gazdasági felosztása alapján bizonyos viszonyok alakulnak ki a tőkés társulások között, de ezzel párhuzamosan és ezzel összefüggésben bizonyos viszonyok alakulnak ki a politikai társulások, az államok között a világ területi felosztása, a gyarmatokért folytatott harc, “a gazdasági területért folytatott harc” alapján.

    ________________________________________
    Vlagyimir Iljics Lenin lábjegyzetei
    (71) Jeidels, op. cit., 232. o. <= (72) Riesser, op. cit., Diouritch, op. cit., 233. o. Kurt Heinig, op. cit. <= (73) Jeidels, p. 193. <= (74) Diouritch, 245/246. o. <= (75) "The Bank", 1912, 2, 629, 1036; 1913, 1, 388. <= (76) Riesser, op. cit., 125. o. <= (77) Vogelstein, "Organisationsformen", 100. o. <= (78) Liefmann, "Kartelle und Trusts", 2nd A.. S. 161. <=

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük