Magyarország kormánya és más felek megsértették a nürnbergi törvénykönyvet

Benyújtva:  LIBE Bizottság Brüsszel 2021. 03. 26.

AZ EMBERISÉG ELLEN ELKÖTETETT BŰNTETTEK ÜGYÉBEN

A panasz tárgya: Magyarország kormánya és más felek megsértették a nürnbergi törvénykönyvet

Nemzetközi Büntetőjogi Bíróságra (Római szerződés 15.1 és 53. Cikk.)

Az “Korona Igazsága csoport” ügyvédekből, orvosokból, közéleti aktivistákból és a nagyközönségből álló egyesület melynek jogi képviselője a „Magyar Nemzeti Jogvédő Egyesület”, akik demokratikus jogaik gyakorlása mellett döntöttek úgy, hogy nem kívánnak a kísérleti orvosi kezelésekben részesülni (COVID-19 elleni oltás), és úgy érzik, hogy ezzel kapcsolatban nagy és törvényellenes nyomás nehezedik rájuk Magyarország kormánya, és a járványkezeléssel megbízott  „operatív törzs”, miniszterek, magas rangú közéleti képviselők , polgármesterek és még mások által. Egy éve tartják a magyar népet szigorú korlátozó intézkedések között, ezzel megsértve az alapvető emberi jogainkat.

 1. gyülekezési jog
 2. Szólás és vélemény szabadság
 3. Szabad mozgáshoz való jog.
 4. Önrendelkezéshez való jog: ruházat, (maszkok kötelező viselete, megjegyzés: a magyar törvényekben a maszk csak ruházati kiegészítőként szerepel)
 5. A sportoláshoz, kikapcsolódáshoz és a családtagok látogatásához való jog korlátozása
 6. Ún. zöld útlevél „oltás igazolás” bevezetése, amely által egyesek (akik a kísérleti oltást megkapják) külön állampolgári jogokat kapnának.

 

Ezenkívül megsérülnek régóta fennálló betegség diagnosztikai és kezelési alapelvek és az egészségügyi ellátáshoz való jog:

 

 1. Boncolás – az esetek döntő többségében nem történik a COVID-19 diagnózisban elhunyt betegek boncolása, ami rendkívül értékes információkat tud szolgálni a betegségről akár sejtes, molekuláris és biokémiai szinten és ezzel segít megtalálni a helyes kezelési módszert.
 2. A PCR tesztelések elsődleges diagnosztikai kritériumként szolgálnak és helyettesítenek az objektív fizikális orvosi betegvizsgálatot, holott maga a PCR teszt csak a vírus RNS-t képes kimutatni bizonyos pontossággal és nem ad információt a betegség tüneteiről és a beteg állapotáról.
 3. Az egészségügyi intézmények normális rendjének visszaállítását.

A betegeket újra vizsgálja meg és lássa el az orvos! Elengedhetetlennek tartjuk, hogy egy bizonyos diagnózis prioritást élvez a többiekkel szemben. Minden betegnek egyenlő joga van az egészségügyi ellátáshoz. A diagnózisától és a betegségétől függetlenül. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy járványügyi intézkedésekre hivatkozva bizonyos betegek és orvosi szakmát hátrányt élveznek. Normális és helyes gyakorlatnak azt tartjuk, hogy a járványkezelés nem a normális egészségügyi rendszer működése helyett van, hanem vele párhuzamosan.

 1. A gyermekek közösségben történő kontaktus fenntartása, a gyermekek bezárása pszichológiai problémákat vethet fel és befolyásolhatja a gyermek normális fizikai és szellemi fejlődését.

 

A témával kapcsolatban alapinformációt szeretnénk először szolgáltatni:

 

A COVID-19  ellen egy innovatív orvosi kezelés kerül alkalmazásra, amely csak nemrégiben kapta meg az FDA jóváhagyását az Egyesült Államokban (kizárólag sürgősségi eljárás keretében). Ez egy nem végleges jóváhagyás, amely a vakcina 22 mellékhatásának részleteit tartalmazza. Ezen kívül orvosi szempontból teljesen egyértelmű, hogy a kezelés hosszú távú hatásának kérdését tudományosan nem vizsgálták (tesztelés és kutatás keretében). Így a kezelés hosszú távú hatása és biztonságossága a befogadókra nem ismert. Fontos megjegyezni, hogy soha nem állt szándékában ez idáig senkinek az egész világot immunizálni ezzel az orvosi technológiával, amely szintetikus m-RNS-t juttat a szervezetbe. Az összes korábbi immunizáció teljesen más alapon működött. Vagy egy deaktivált vagy egy legyengített vírust juttattak a szervezetbe é s ez aktiválta az immunrendszert természetes módon a vírus ellen. Az egyik vezető vírológus az innovatív orvosi kezelésben várható kockázatokat jelen beadvány 1. Mellékletében részletezi.

 

“A Nürnbergi Kódex” – olyan törvények alapján kiadott orvosi etikai kódex, amely alapján a náci bűnözőket a II. Világháború idején elkövetett szörnyű orvosi kísérletek folytatása miatt ítéltek el és az orvosi perek nürnbergi tárgyalásként váltak ismertté. A Nürnbergi Törvénykönyv a későbbiekben a Helsinki Nyilatkozat magalkotásának, valamint az magyarországi egészségügyi törvény megalkotásának is alapjául szolgált.

 

Ismertetjük és részletesen bemutatjuk, hogy Magyarország Államban az idei évben az magyarországi kormány a minisztereivel, polgármesterekkel és más magas rangú tisztviselőkkel hogyan sérti meg illegálisan, mindenki által láthatóan és szélsőséges módon a nürnbergi törvényt nem csak egy pontjában, hanem számtalan, túl sok pontjában is.

 

 1. Tájékoztatáson alapuló beleegyezés egy orvosi kísérletben való részvételhez – a Nürnbergi Kódex első elve az, hogy szükség van az egyén beleegyezésére és tájékoztatás utáni hozzájárulására a kezeléshez és a kísérletben való részvételre. Az egyénnek szabadon kell gyakorolnia a választás szabadságát úgy, hogy ellene nem alkalmaz senki erőszakot, csalást, megtévesztést, fenyegetést, megkeresést vagy bármilyen más típusú egyéb kényszerítést.

Amikor az Egészségügyi Minisztérium vezetői és a miniszterelnök bevezették az oltást Magyarországon és elkezdték beoltani Magyarország lakóit, az oltásban résztvevőket nem tájékoztatták arról, hogy ténylegesen egy orvosi kísérletben vesznek részt, és a Nürnbergi Törvénykönyv előírja, hogy ehhez az oltásban résztvevőknek a hozzájárulásukat kellene adni. Ez a valóságban egy embereken folytatott genetikai orvosi kísérlet, amelyet tájékozott beleegyezés nélkül, a Nürnbergi Törvénykönyv súlyos és nyilvánvaló megsértése mellett hajtanak végre.

 1. A Bibi-Pfizer Megállapodás

Nyilvánvalóvá vált, hogy az EU vezetői, köztük a magyar kormány  megállapodást írt alá a COVAX -al és az EMI -vel (ezen keresztül az oltóanyaggyártó cégekkel), amelynek értelmében sok millió oltóanyag dózist szállít Magyarországnak. Ez olyan meggondolásból történik, hogy az oltott magyarországi és más EU tagállamok lakosai szolgálnak kísérleti alanyként a gyógyszergyárak számára. Megállapodtak, hogy a gyógyszergyárak megkapják  az összes orvosi és személyes információt az egyének tudta vagy beleegyezése nélkül. Meg kell jegyeznünk, hogy mind a mai napig nem tették közzé ennek a megállapodásnak a tartalmát, amely érinti Magyarország állam lakosainak nagy részét. Ezzel nem tesznek eleget a törvény által előírt átláthatósági követelményeknek sem. A megállapodásban szereplő információ nagy részét továbbra is titok fedi. Érdemes megjegyezni és emlékezni arra, hogy nem a diktatúra világában élünk, ezért egyértelmű, hogy a lakosság teljes köre számára egy ilyen megállapodásnak teljesen átláthatónak kell lennie.

 1. Alternatív terápiák – Az orvosi kezeléshez való tájékozott beleegyezés a Nürnbergi Kódex elvei alapján azt is jelenti, hogy a pácienseknek fel kell ajánlani számos kezelési alternatívát részletezve az orvosi folyamatot (mindent, ami ebben benne van). Ismertetni kell a kezelések előnyét, hátrányát és a kockázatát, amely minden kezelés esetében fennáll. A páciens ezen információk alapján lehet képes megalapozott személyes döntést hozni az általa előnyben részesített kezelésről. Mint korábban említettük, bármely döntést az egyénnek nyomásgyakorlás nélkül, szabadon kell meghoznia. Mindezek ellenére Magyarország állama és az Egészségügyi Minisztérium nem tud felmutatni Magyarország állampolgárai számára a COVID-19 betegség kezelésére jelenleg rendelkezésre álló alternatívákat, amelyek bizonyítottan hatékonyak lennének és kevés, nem veszélyes mellékhatással járnának. A félelem és a kényszer légkörét megteremtve kérik az állampolgárokat, nyomást gyakorolnak rájuk (a tájékozott beleegyezési eljárás nyilvánvaló megsértésével), elrejtve az immunizálással kapcsolatos információkat. Elhallgatva az oltások kísérleti stádiumát, és annak veszélyeit. Az oltásokat olyan idős és veszélyeztetett korosztályra terjesztették ki, akikre vonatkozóan nem végeztek a gyártók semmilyen vizsgálatot a k2. 3. kísérleti fázisban. Ezek az emberek tudtukon kívül kísérleti alanyokká váltak. Az oltásra az egy éve tartó rémhírterjesztéssel, félelemben tartással, és korlátozó intézkedésekkel (amelyet a sajtó, és a kormány propagál ) kényszerítik rá a lakosokat. Ezt most a közeljövőben az oltás igazolvány bevezetésével egészítenék ki.
 2. A negyedik alapelv az, hogy a kísérletet a szenvedés vagy fizikai károsodás megelőzése érdekében kell végezni. A kezelés köztudottan Magyarországon is halált, sérülést és súlyos károsodást okozott már eddig is az oltás után. Mindezek ellenére a kormány nem rendelt el kivizsgálást az ügyben. Nem érthető az sem, hogy miért nincsenek teljes jelentések az elhunytak vagy károsodottak számáról, amint az várható lehetne egy ilyen orvosi kísérlet során a résztvevő lakosság érdekében. Ma a boncolás be  van tiltva, éppen ezért az oltás után közvetlen, vagy pár napon belül elhalálozott főleg idős emberek halálának okát eltitkolják. Az oltás halált okozó mellékhatásai ezáltal nem bizonyíthatóak. Pedig maga az oltás ez ún. invazív orvosi beavatkozás. Minden invazív, főleg kísérleti jellegű beavatkozás után bekövetkezett halál rendkívüli halálesetnek számít. Minden rendkívüli halálesetben az igazságügyi boncolás kötelező. Ez az eljárásrend Magyarországon durván meg van sértve.

 

 1. Az ötödik alapelv azt mondja ki, hogy a kísérletet nem lehet elvégezni, ha okkal feltételezhető, hogy károsodást vagy halált okoz. Ezen elv megsértését lásd a fentiekben. Mint említettük, a mellékhatásokkal kapcsolatban az állampolgárok csak szóbeszédből értesülnek a közösségi hálózatokon keresztül (barátoktól, szomszédokból, rokonoktól). A mainstream média erről nem tájékoztat.
 2. Egy további alapelv, hogy a kísérletért felelős személynek le kell állítani a kísérletet bármely szakaszban, ha ésszerú okkal feltételezhető, hogy az a kísérlet résztvevőjének károsodását, fogyatékosságát vagy halálát okozza. Már bizonyított, hogy sok jó ember már belehalt a kezelésbe, károsodást szenvedett, fogyatékossá vált és lebénult. Az magyarországi kormány azonban továbbra is erőszakkal kényszeríti ezt a veszélyes kísérletet Magyarország polgáraira.
 3. Az alábbiakban közöljük a közelmúltban megjelent publikációkat amelyek a Nürnbergi Törvénykönyv nyilvánvaló és bűncselekményes megsértését szemléltetik a kormány, a miniszterek , a polgármesterek, a magas rangú közéleti személyiségek által.

 

Az alábbiakban néhány példán mutatjuk be a Nürnbergi Törvénykönyv megsértését. (Teljes

Felsorolás jelen beadvány 2. Mellékletében található).

 

Gazdasági nyomás alkalmazása:

 1. Az egyéni kis és közép vállalkozások ellehetetlenítése a folyamatos bezárások, korlátozások által.
 2. Tervezett „zöld kártya” melynek hiányában az állampolgároknak megtiltanák a szabad mozgásjogot, és egyes szolgáltatások igénybevételét.

Társadalmi nyomás alkalmazása:

 1. A szórakozóhelyek, szabadidős és egyéb szolgáltatások megakadályozása
 2. Művészek, véleményformálók, közéleti képviselők a világon mindenhol propagandát folytatnak, agresszív és sértő módon büntetéssel és szankciókkal fenyegetve a népet
 3. Propaganda táblák és plakátok lepnek el az utcákat, felszólítva az embereket, hogy jelentkezzenek oltásra, a TV, rádió és sajtó bejelentéseket, agresszív megjegyzéseket tesz. A sort lehetne még tovább folytatni.

Az oltottak számára kedvezmények biztosítása: szabad mozgás utazás, szórakozóhelyek, sport stb.

Magyarország Miniszterelnöke többször kijelentette, hogy az oltások biztonságosak, elhallgatva azok tényleges veszélyeit. A kormány és a Gyógyszergyártók között aláírt szerződéseket is sok szempontból homály fedi, amely csak kérdéseket vet fel a megállapodással kapcsolatban.

Jelen beadványunkban hangsúlyoznunk kell, hogy az állampolgárok ellen bevezetésre került intézkedések, beleértve a jogalkotási javaslatokat az oltatlan személyek esetében, ellentmondanak a Nürnbergi Törvénykönyvnek és az egyén teste feletti autonómiánakde még a meglévő magyarországi jogi szabályozásoknak is, beleértve az egyének méltóságával, szabadságával kapcsolatos alapjogokat, a Foglalkoztatási törvény szabadságát, a Betegek szabadságjogát, a szórakozóhelyekre és egyéb közintézményekbe való belépés jogát és más törvényeket.

Ezért és figyelembe véve a fentieket, öt fő követelményt jelölünk meg:

 1. Azonnal le kell állítani az orvosi kísérletet és a vakcinák beadását az magyarországi állampolgároknak.
 2. A kormány utasítani kell arra, hogy vonjon vissza minden olyan jogalkotási eljárást, amely sérti az orvosi kezelésben részesülő személyek tájékozott beleegyezésének elvét, amely felszámolja az magyarországi jogállamot és az magyarországi demokráciát, ideértve azt, hogy a Zöld igazolvány nem kerülhet jogi elfogadásra, ne lehessen kiadni a be nem oltottak nevét a helyi hatóságoknak és bármi egyéb ártalmas jogalkotás ne kerülhessen bevezetésre.
 3. A legnagyobb szigorúsággal kell fellépni minden olyan állami / üzleti / foglalkoztatási szervvel szemben, amely megsérti az állami munkaügyi törvényeket vagy egyéb törvényeket, amelyek lehetővé teszik a kényszerítést, a rábeszélést az oltásokra valamint a megkülönböztetést azok ellen, akik úgy döntenek, hogy nem kérik a fent említett innovatív orvosi beavatkozást.
 4. Tájékoztatnunk kell Önöket, hogy jelen dokumentum egy példányát eljuttatjuk a világ média csatornáihoz, mivel a Nürnbergi Törvénykönyv megsértése a szabad világ valamennyi országában fennáll.
 5. Végső megjegyzésként meg kell említenünk, hogy Az Európa Tanács nemrégiben, 2021. Január 27-én hozott egy döntést, amely arra utasította az összes hatóságot, hogy ne gyakoroljon semmilyen nyomást, késztetést az emberekre azzal kapcsolatban, hogy a COVID-19 elleni vakcinával beoltassák magukat. Ezért bármi, ami jó a fejlett európai országoknak, az határozottan jó Magyarországnak is. Ez az egyensúly magától értetődő.

 

A kérelmezőket ezen eljárás során az alábbiak képviselik a jogi képviselet és a hely megválasztása szempontjából is:

 

Az összes levelezést a fejlécben megadott címre és / vagy email címre kell küldeni. Az ilyen módon címzett bármely bírósági értesítés érvényesnek tekintendő, ha  beérkezett és feldolgozásra került.

 

Tisztelettel: Szent Korona Igazsága civil mozgalom, Civilek a tisztánlátásért mozgalom  képviseletében.

Mozgalmunk és a weboldal támogatására:

Támogatási lehetőségek :

 

Visit GoGetFunding & Crowdfunding Pages

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük