Oltások és orvosetika

0

 

 

E:\VÍRUSFOTÓK\Orvosi eskü.png

 

OLTÁSOK​​ –VAKCINÁK​​ ÉS AZ ORVOSI ETIKA

Miért nem kötelezhetik az orvosokat ​​ akaratuk ellenére ​​ a jelenleg forgalomban lévő ,valójában kísérleti stádiumban levő SARS-cov2 vírus elleni vakcinák beadására ?

Elsődlegesen azért,​​ mert​​ amennyiben ezt megteszik velük,​​ vagy​​ ​​ ennek érdekében állásuk elvesztésével,​​ vagy áthelyezésükkel ,egyéb szankciókkal​​ ​​ fenyegetik meg őket, ez kényszerítés, ami a btk ​​ 195§ ​​ ​​​​ szerint büntetendő !​​ 

Másodsorban azért,​​ mert az ilyen vakcinák beadása ellen jogosan tiltakozhatnak az Orvosi Kamara által 2012 –ben elfogadott,​​ és hatályos Orvosi Etikai Kódex pontjaira hivatkozva​​ 

A Pfizer,Moderna, Astra Zeneca ,Sputnik V és kínai vakcinákra egyaránt fennáll, hogy​​ csupán sürgősségi és ideiglenes forgalomba hozatalai engedélyt kaptak az Európai Gyógyszerügynökségtől , / de azt se mindegyik/ mivel kifejlesztésük még folyamatban van,​​ a végleges engedélyezéshez szükséges idő nem telt el,​​ ​​ emiatt az oltásbiztonság nem szavatolható,​​ és a hatékonyságuk sem bizonyítható,​​ ​​ az idő rövidsége,​​ de a gyártók saját dokumentumai,​​ ​​ javaslatai alapján sem​​ !Továbbá erősen aggályos​​ ,​​ hogy a gyártók oldalán megtalálható oltási reakciók és mellékhatások nincsenek feltüntetve az NNK és az oltópontok által kiadott oltási beleegyezési nyilatkozatokban​​ ,​​ de ezen nyilatkozatok tartalma sem egyforma az egészségügyi dolgozók és a lakosság esetében !​​ 

Nem csak etikai,​​ de jogi oldalról is kifogásolható,​​ hogy maga az mRNS technológia orvosilag kezelésnek számít,​​ nem pedig vakcinának,​​ ​​ ami védettséget kell adjon egy fertőző ágenssel szemben ! Ez oka annak,​​ ​​ hogy a gyártók is elismerik,​​ a vakcinák nem védenek meg a vírussal szemben,​​ ​​ a fertőzés elkapható és továbbadható !​​ 

Az Astra Zeneca vakciája ezek felett GMO-sejteket is tartalmaz,​​ amiről semmilyen hatástanulmányt nem tudnak felmutatni,​​ hogy a későbbiekben okozhat e valamilyen genetikai károsítást a sejtekben ! Semmi nem igazolja azt sem,​​ ​​ hogy okozhat-e a későbbiekben rákos elváltozást a sejtekben,​​ ​​ szövetekben ?​​ 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hu.pdf

https://humansarefree.com/2021/01/dr-david-martin-on-experimental-mrna-technology-this-is-not-a-vaccine-it-is-a-medical-device.html

A kísérleti jelleget igazolja a terjedelmes nyilatkozat is​​ ,​​ az elmismásolt​​ ,​​ általános mellékhatásokkal,​​ ​​ amit ráadásul csak a Pfizer vakcinájára dolgoztak ki .Maga a nyilatkozat leginkább a részletes dokumentációra szolgál,​​ mintegy „kiterjesztett 3. fázisként”,​​ hogy utólagosan felderíthessék,​​ ​​ milyen betegcsoportokra milyen hatással volt a vakcina​​ ,​​ milyen reakciók és mellékhatások adódtak még,​​ amikről csak így tudnak tudomást szerezni a gyártók .Soha egyetlen oltás esetén nem kértek még ilyen részletes egészségügyi adatokat senkitől,​​ - kivéve,​​ ha klinikai kísérletben önként vett részt ! ​​ A tapasztalt mellékhatásokat a gyártók felé kell jelezni,​​ ​​ arról adatkérés során az NNK​​ információt nem ad ki,​​ mondván,​​ ​​ nincs ilyenekről tudomása ….

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/938/hozzajarulasi_nyilatkozat_pfizer_vakcina_beadasahoznnk_1223_eu_dolg.pdf

https://www.dpckorhaz.hu/oltopont/

https://drive.google.com/file/d/1KUH6...

Mindezekből megállapítható,​​ ​​ hogy a biztonságosság feltételei sem állnak fenn,​​ ​​ de a hatékonyság sem igazolható úgy,​​ ​​ ahogyan azt a mediákon keresztül el akarják hitetni velünk​​ 

 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/vaccin-genique-essai-therapeutique-grande-echelle-vous-etes-le-cobaye

 

A jelenlegi információk szerint az orosz és kínai vakcinák engedélyezése az Európai Gyógyszerügynökség által még nem történt meg​​ ,​​ ezért további biztonsági és etikai aggályokat is felvet ezek beadatása a lakosságnak .

Az itt felsorolt okok miatt ​​ az orvosok nem tudnak eleget tenni az esküjükben foglaltaknak,​​ miszerint az ő feladatuk elsődlegesen az emberi élet és egészség védelme​​ ,​​ nem pedig az ebben való károkozás​​ ,​​ -ezzel szembeni tiltakozásukat az Orvosi Etikai Kódex​​ alábbi pontjaira hivatkozva tehetik meg :​​ 

 

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe1

 

 

Elfogadta a Magyar Orvosi Kamara Küldöttközgyűlése 2011. szeptember 24 A törvény értelmében hatályba lép 2012. január 1-én

 

Az​​ Orvosetikai​​ Kódex​​ az​​ orvosetika​​ írott​​ szabályait​​ rögzíti.​​ A​​ Magyar​​ Orvosi Kamara​​ őrködik​​ az​​ orvosi​​ hivatás​​ tisztasága​​ felett,​​ ​​ védelmezi​​ a​​ hivatásuknak​​ megfelelő magatartást​​ tanúsító​​ orvosokat,​​ ​​ elmarasztalja​​ azokat​​ az​​ orvosokat,​​ ​​ akik​​ a​​ szakma erkölcsi szabályait,​​ ​​ és/vagy orvosi esküjüket megszegik.

Amit​​ az​​ Egészségügyi​​ Törvény​​ és​​ más​​ egészségügyi​​ jogszabályok​​ tiltanak,​​ ​​ azt​​ az Orvosetikai​​ Kódex​​ sem​​ engedheti​​ meg,​​ ​​ amit​​ kötelező​​ érvénnyel​​ előírnak,​​ ​​ az​​ alól​​ az Orvosetikai​​ Kódex​​ sem​​ adhat​​ felmentést.​​ Ha​​ a​​ jog​​ és​​ az​​ etika​​ nincs​​ összhangban,​​ ​​ az orvos​​ feladata​​ a​​ jogszabályok​​ betartása.​​ Ugyanakkor​​ különböző​​ fórumokat felhasználhat,​​ ​​ hogy​​ a​​ kifogásolt​​ jogszabályt​​ az​​ orvos​​ etikának​​ megfelelően​​ változtassák meg.

Az Etikai Kódex céljai,​​ ​​ alapelvei,​​ ​​ az orvosi hivatás alapvető törvénye

 

   • Az Etikai Kódex célja

 

 • Meghatározni az orvosi,​​ ​​ fogorvosi (a továbbiakban együtt: orvosi) szakma hivatásrendi szabályait.

 • Rögzíteni a hivatás gyakorlásának erkölcsi normáit.

 • Őrködni az orvosi hivatás tisztasága felett,​​ ​​ növelni erkölcsi színvonalát.

 • Védelmezni a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító orvosokat és elmarasztalni azokat,​​ ​​ akik a szakmai és/vagy etikai szabályokat megszegik.

(5> Rögzíteni a gyógyító-megelőző tevékenység során a betegekkel és a munkatársakkal való kapcsolat és együttműködés etikai szabályait.

 

   • Az orvosi etika alapelvei

 

 • Az élet és az emberi méltóság tisztelete.

 • Mindig jót tenni a betegeknek és nem ártani.

 • Az egyenjogúság és kölcsönös bizalom az orvos-beteg és az orvos-orvos kapcsolatban.

 • A beteg autonómiájának (önrendelkezésének) tisztelete.

 • Az igazságosság.

 • A betegek fokozott védelme.

 

   • Az orvosi hivatás alapvető törvénye: az emberi élet tisztelete és védelme

 • Salus aegroti suprema lex esto.

 • Az emberi élet alapvetően a legnagyobb érték,​​ ​​ amitől a többi érték függ.

 • Az orvosi hivatás célja az emberi élet védelme,​​ ​​ annak fogantatásától haláláig.

 • Ha olyan végletes szituáció alakul ki,​​ ​​ hogy élet áll élettel szemben,​​ ​​ akkor az orvosi szempontból jobban védhető életet kell előnyben részesíteni a kevésbé esélyessel szemben.

   • Az​​ Etikai​​ Kódex​​ területi​​ hatálya​​ a​​ tag​​ által​​ Magyarország​​ területén​​ elkövetett etikai​​ vétségekre​​ terjed​​ ki,​​ ​​ személyi​​ hatálya​​ a​​ kamarai​​ tagokra​​ terjed​​ ki,​​ ​​ rendelkezései megfelelően​​ irányadóak​​ nem​​ orvosi,​​ ​​ fogorvosi​​ diplomával​​ rendelkező​​ kamara​​ tagok számára is.

 

 

 • 1.3. Az orvosi hivatás általános etikai követelményei

 

  • Az​​ alapvető​​ etikai​​ normák​​ maradandó,​​ ​​ általános​​ emberi,​​ ​​ erkölcsi​​ értékeken,​​ ​​ évezredes​​ hagyományokon​​ alapulnak,​​ ​​ nem​​ függhetnek​​ aktuális​​ politikai gazdasági​​ irányzatoktól,​​ ​​ az​​ egyén​​ pillanatnyi​​ érdekeitől.​​ Kívánatos,​​ ​​ hogy​​ az orvos​​ megfeleljen​​ az​​ általános​​ etikai​​ normáknak,​​ ​​ és​​ ezt​​ képes​​ legyen​​ egész életében gyakorolni.

 

 

 • Etikailag​​ nem​​ kifogásolható,​​ ​​ ha​​ az​​ orvos​​ szakmai​​ vagy​​ erkölcsi​​ meggyőződése​​ miatt

- a​​ jogszabályok keretei között​​ - nem​​ vállal és nem végez bizonyos kezeléseket

 

 

 • A​​ beteg​​ jólléte​​ mindenekelőtt:​​ ezt​​ az​​ elvet​​ sem​​ a​​ társadalmi,​​ ​​ sem​​ politikai nyomás,​​ ​​ sem​​ az​​ adminisztrációs​​ kötelezettségek,​​ ​​ sem​​ kereskedelmi​​ érdekek​​ nem sérthetik.

 

 • Az​​ egészségügyi​​ ellátás​​ nyújtása​​ során​​ a​​ megértett​​ tájékoztatáson​​ alapuló beleegyezés​​ elvének​​ -​​ a​​ formális,​​ ​​ jogszabályi​​ kötelezettségek​​ betartásán​​ túl​​ -​​ úgy kell​​ érvényesülnie,​​ ​​ hogy​​ az​​ érintettek​​ szakmailag​​ valóban​​ elfogulatlan információk birtokában hozhassák meg döntéseiket.

 

II. 2.2. Kapcsolat a betegekkel

 

( 3 )​​ Az​​ orvos​​ a​​ hatályos​​ jogszabályok​​ rendelkezéseire​​ figyelemmel​​ vállalhatja​​ el tudásának​​ és​​ tapasztalatának​​ megfelelően,​​ ​​ illetve​​ tagadhatja​​ meg​​ az​​ adott​​ beteg ellátását​​ azzal,​​ ​​ hogy​​ az​​ ellátás​​ megtagadása​​ kizárólag​​ valós,​​ ​​ nyomós​​ okon​​ alapulhat.​​ A vonatkozó​​ jogszabályokba​​ foglalt​​ rendelkezések​​ vétkes​​ megszegése​​ egyben​​ etikai vétségnek is minősül.

 

Az orvosnak meg kell tagadnia az olyan kezelést,​​ ​​ amelyet jogszabály tilt.

 • Az​​ orvos​​ -​​ az​​ egészségügyi​​ indokból​​ alkalmazott​​ jogszerű​​ korlátozó​​ intézkedések kivételével​​ -​​ nem​​ működhet​​ közre​​ a​​ hatósági​​ kényszerintézkedések​​ végrehajtásában abból​​ a​​ célból,​​ ​​ hogy​​ az​​ intézkedés​​ hatálya​​ alatt​​ álló​​ személy​​ ellenállását​​ leküzdje,​​ ​​ megtörje,​​ ​​ azonban joga van a saját védelmét biztosító megfelelő óvintézkedésekhez.

 

( 11 )​​ Ha​​ az​​ orvos​​ azért​​ nem​​ vállalja​​ valamely​​ kezelés​​ elvégzését,​​ ​​ mert​​ az​​ erkölcsi felfogásával,​​ ​​ lelkiismereti​​ vagy​​ vallási​​ meggyőződésével​​ ellenkezik,​​ ​​ akkor​​ erről megfelelő​​ időben​​ tájékoztatnia​​ kell​​ a​​ beteget​​ és​​ más,​​ ​​ az​​ adott​​ kezelés​​ elvégzését​​ vállaló orvoshoz kell irányítania őt.

 

II.5​​ A betegek tájékoztatása

 

4)​​ A​​ tájékoztatás​​ során​​ az​​ orvos​​ a​​ valóságnál​​ súlyosabbnak​​ nem​​ tüntetheti​​ fel​​ a betegséget,​​ ​​ de​​ nem​​ ígérhet​​ olyan​​ eredményt​​ sem,​​ ​​ amelyre​​ az​​ orvostudomány adott állása szerint semmiképpen nem számíthat.

 

 • Etikátlan,​​ ​​ ha az orvos a betegben a kezelés javaslatával hamis illúziót kelt.

 

 • 6  ​​​​ A tájékoztatáson alapuló beleegyezés

 

( 1 )​​ Az ​​ ​​ érintettek ​​ ​​ tájékoztatásával ​​ ​​ kapcsolatos ​​ ​​ jogszabályi  ​​​​ rendelkezések ​​ ​​ vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.

 

( 2 )​​ A​​ tájékoztatást​​ csak​​ olyan​​ szakember​​ adhatja,​​ ​​ illetve​​ a​​ beleegyezés​​ csak​​ olyan szakember​​ jelenlétében​​ tehető​​ meg​​ érvényesen,​​ ​​ aki​​ kellő​​ képzettséggel​​ és​​ tapasztalattal rendelkezik​​ ahhoz,​​ ​​ hogy​​ megfelelő​​ módon​​ felvilágosítást​​ adjon​​ a​​ kezelés​​ lényegét,​​ ​​ a kezeléssel​​ elérhető​​ előnyöket,​​ ​​ a​​ felmerülő​​ kockázatokat​​ és​​ az​​ esetleges​​ alternatívákat illetően.

 

( 3 )​​ Az​​ érintetteket​​ a​​ kezelésbe​​ való​​ beleegyezésük​​ előtt,​​ ​​ a​​ kezelés​​ alatt​​ és​​ után​​ is megfelelően​​ tájékoztatni​​ kell​​ -​​ ideértve​​ az​​ előre​​ nem​​ látható​​ következményekről,​​ ​​ a​​ nem kívánatos,​​ ​​ illetve​​ mellékhatásokról​​ és​​ az​​ ellátás​​ során​​ bekövetkezett​​ tévedésekről​​ és elkövetett hibákról szóló​​ tájékoztatást is.

 

11.8. Gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás

 

( 3 )Etikai​​ vétség​​ a​​ nyilvánosság​​ számára,​​ ​​ kísérleti​​ stádiumban​​ levő​​ szerekkel kapcsolatos​​ mindennemű—tájékoztatás,​​ ​​ különösen,​​ ​​ ha​​ ezzel​​ bizonyos​​ betegségek gyógyításának illúzióját lehet kelteni.

 

( 4)​​ A​​ ​​ gyógyszerrel​​ ​​ kapcsolatos​​ ​​ tájékoztatás​​ ​​ során​​ ​​ nem​​ ​​ lehet​​ ​​ ismert​​ ​​ személyekre,​​ ​​ testületekre - befolyásolási céllal - hivatkozni.

 

 

https://mok.hu/public/media/source/etikaiKodex/kodex141128.pdf

 

 

Szerző : „ A Korona Igazsága „

 

 

Oltások és orvosetika

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük