Sorsfordító nemzetgyűlés – Dr. Pócs Alfréd felhívása

Az embertársaink a kozmikus változások és a megosztott ismeretek hatásaiként, tudatosodásuk által felismerik, hogy a segítő vagy ártó cselekedeteik, vagy esetleges mulasztásaik megnyilvánuló hatásait is, mindenki, mindenképpen megtapasztalja.

Ezt a földi létben nem kijátszható, kozmikus törvények biztosítják.

Senkit nem mentesít a hivatalok, szervezetek vagy a névtelenség mögé rejtőzködés.

Most van kozmikusan támogatott ideje és lehetősége, hogy küldetéstudatunk elhívásának eleget téve, egy magas tudatosságú, a lélek és a szellem által irányított, a Teremtői renddel harmóniában létező,

szereteten, tudatosságon, igazságon és őszinteségen alapuló, minden életet tisztelő, egyéni és társadalmi életmintáinkat is megteremtsük.

Életmintáinkkal, tudásunk megosztásával szükséges visszatanítanunk a földi emberiség számára, a Teremtői renddel harmóniában működő, fenntartható létezést.

Annak, hogy valaki a mai kozmikus változások idejében, Magyar anyanyelvvel és gondolkodásmóddal megáldott emberként éljen e földi létezésben, nagyságrendekkel kisebb az esélye, mint egy lottó főnyereménynek.

Senki ne higgye, hogy ez a véletlen műve !!!

A világmindenség működési rendjét megmagyarázni és megérteni is, leghatékonyabb módon Magyarul lehet.

 

Ezért kapta a Magyar Nemzet ebben a korban, a szakrális útmutatás jogát és kötelezettségét.

A teremtő Isten küldöttjeiként genetikánkba kódoltan egyéni, nemzeti és emberiségi szinten vállalt küldetésünk, szolgálatunk van!

A Magyar anyanyelvvel és gondolkodásmóddal megáldva született emberek különlegesen hatékony teremtőképességgel rendelkeznek.

Ősi anyanyelvünk rezgéseinek az anyagi, s az anyagon túli létezésre gyakorolt kapcsolódási, és rendező erő képező képessége, több mint 10-szer hatékonyabb, mint a legtöbb, más anyanyelvű, szintén teremtőképességgel rendelkező embertársunké.

 

Ezen képességek és eszközök tudatos felismerése nem fölé emel más nemzeteknek, hanem egészséges felelősséggel, a földi élet minőségét meghatározó nemes küldetéssel és szolgálattal kíséri minden percét létezésünknek.

A kiárasztott információ halmazaink és rezgéseink olyan rendező erőket teremtenek, melyek minden létezőre, energiára és anyagra, a létünkben való megvalósulásuk érdekében rendező hatást gyakorolnak.

Ezt olyan magas szintű szellemi törvények működési rendszere biztosítja, melyek fenntartják az univerzumunkat, s biztosítják, hogy a földön, az éjszaka után mindig felkel a nap, míg világ ez a világ.

A Magyar Teremtő Szer erői senki ellen nem irányulnak, de minden egészséges élet és létszemléletű ember érdekeit szolgálják, származástól, vallástól és politikai  beállítottságától függetlenül.

E Magyar Teremtő Szert, olyan szolgálataikat végző útmutatók jegyezték le, foglalták formába, akik nem kötik neveikhez, mert nem vágynak egyéni elismerésre.

Vállalt szolgálataik vezérelik Őket, s az, hogy az embertársaikkal egy jobb világban élhessenek, és egy jobb élet lehetőségét hagyják hátra utódaiknak.

Ezen Magyar Teremtő Szer mindannyiunk közös gyermeke, kifejezetten felkérjük a csoportokat, közösségeket, hogy ha szívesebben hallgatnák, teremtenék saját hangjuk rezgésével, a Szer írott tartalmát letöltve, saját és közösségük hangjával meghangosítva legyenek társunk jövőnk felelős megteremtésében.

Kérünk mindenkit, hogy felelősséggel megvizsgálva e jövőképek megnyilvánuló hatásait, teremtsen velünk a nap bármely szakában, de lehetősége szerint, teremtésünk hatékonyságának növelése, erőink egyesítése céljából, minden nap 21 órakor is legyen társunk közös teremtésünkben.

Kérünk, hogy tudatos és felelős emberként

teremts velünk!!!

 

Tégy egy próbát, mellyel semmit nem veszíthetsz, de teljesített küldetés-tudatot, lelki megnyugvást, egészséget és csodálatos tudatos jólétben megélt, elégedett életet teremthetsz.

Attól függően, hogy életvitelünk és lehetőségeink mennyi időt engednek szentelni közös teremtésünkre, teremthetjük röviden, egy kozmikus szívdobbanásnyi ideig, 14 perc 58 másodperces, vagy megközelítőleg 30 perces időtartammal.

Fontos, hogy minél örömtelibb hangulatban és állapotban vagyunk közben, annál hatékonyabban hatnak létrehozott rendező erőink.

E teremtő Szert teremthetjük éberen és tevőlegesen, olvasva vagy hallgatva, amikor információ tartalmát gondolatban megjelenítjük és elképzelt képeinket, megnyilvánuló érzéseinket s kimondott hangunk rezgéseit kiárasztjuk, s cselekedeteinkkel segítjük.

Teremthetjük háttérben hallgatva, dolgaink végzése, vagy pihenés és alvás közben, amikor is a tudatalatti gondolatiságunkat hangoljuk a teremtői rend mintáira, melyből megnyilvánuló gondolatiságunk nagyobb hányada születik.

Gondolatainkból születnek igéink, igéinkből születnek cselekedeteink, cselekedeteinkből születnek szokásaink, szokásainkból születik jellemünk, jellemünkből születik személyiségünk, személyiségünkből születik sorsunk, sorsunkból születik nemzetünk sorsa, nemzeteink sorsából születik országaink sorsa, országaink sorsából születik az emberiség sorsa.

Áldás van teremtésünkön, áldás van rajtunk!!!

Isten áldjon meg mindenkit értelemmel, bölcsességgel, szeretettel és békességgel!!!

Áldás, Áldás, Áldás.