Sorsfordító nemzetgyűlés – Dr. Pócs Alfréd felhívása

Jóvátételi szándékuk tanúbizonyságául,- minden lehetőségükkel és eszközükkel támogatva,- önként és békés úton adják át, az Útmutatás és a társadalom irányítás jogát,- egy magas tudatosságú, alkalmas személyekből megválasztott Bölcsek Tanácsának.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy Magyarországon a társadalom irányítás rendszere békés úton, de határozott módon – az egyének és a társadalom valós érdekeit szolgáló szemlélet alapján – újra szerveződik, teljes működési rendjében átalakul, megújul.-
 2. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy alkalmas Nők és Férfiak azonos arányban,- a példamutatásukat szolgáló, önkéntes szabad akaratukból tett vállalásaikkal,- megalapozva a társadalom többségi támogatását, helyre állítva a közbizalmat,- megteremtik a független és hatékony érdekérvényesítés rendszerét,- mely vallások és egyházak,- politikai pártok valamint gazdasági csoportok- érdekeitől függetlenül látja el feladatait.-
 3. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy a társadalom többségének támogatásával, – Magyarország minden jogtípus alapján – megkérdőjelezhetetlenül és jogszerűen tér vissza,- a Magyar Szent Korona Működési Rendjéhez,- mely a Teremtői Renddel harmóniában rendezi a társadalomirányítás rendszerét.-
 4. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy Magyarországon minden szinten érvényesül – a Magyar Szent Korona Működési Rendje,- mely jelenleg a Földön ismert,- legigazságosabb és legmagasabb tudatossági szintű társadalom irányítási rendszer.-

Kiküszöböli a társadalom irányításban-  az emberi hibák, tévedések megnyilvánulásait,- ugyanakkor a leghatékonyabb módon szolgálja – az életet és a fenntartható létezést.-

 

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy Kozmikus útmutatások, valóság alapú Ősi tudások és bölcsességek,- valamint a jelen kor értékeinek együttes ötvözete jellemzi – a társadalom-irányítás rendszerét – a Magyar Szentkorona Működési Rendje alapján működő Magyarországon.-

Erkölcsében, életszemléletében, – érték és működési rendjében – minden szinten megújul Magyarország.-

A szellem és a lélek veszi át az irányítás jogát,- s a kegyelmi út lehetősége kap elsődleges rendezési jogot,- ahogyan ez Égi szinten elrendeltetett.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy Magyarország, a Magyar Szent Korona működési rendjéhez való visszatérésével,- béklyóitól megszabadul és fellélegzik- az idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló vezetők által – ármánnyal létrehozott szerződések kötelezettségei alól.- Semmis minden olyan szerződés,- mely nem harmonizál a Szent Korona irányelveivel,- melyek földi szinten megváltoztathatatlanok.-
 2. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy a Magyar Szent Korona országának pénzneme,- melynek a neve, Magyar Korona,- kamatmentes, munka és érték fedezetű,- minden állam által elfogadott,- állandó elszámolási értéket biztosító pénznem,- mely elsődleges célja az egységes értékű cserealap biztosítása.-
 3. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy visszatér a létbiztonság és a kiszámíthatóság a hétköznapi életünkbe.- A Szent Korona országának tagjaiként,- az országban képződő értékekből, amennyiben kötelezettségeinket teljesítjük,- minden hónapban, alanyi jogú juttatásban részesülünk.-

Ez biztosítja egy tudatos és minőségi élet alapjait.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy a Magyar Szent Korona országában jóérzéssel cselekedjük szolgálatainkat,- mert olyan teremtő tevékenységet végzünk, melyet Mi választunk meg,- és szeretettel, érdeklődéssel végezzük azt.- Értékteremtő tevékenységeinkkel- könnyedén teremtjük meg a tudatos jóléthez szükséges javainkat.-
 2. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy szemléletünk változásával és tömeges tudatosodásunkkal,- környezetünk és körülményeink rendezésével,- tömegével szűnnek meg a megbetegedések okai.-

Az átalakított, megelőzés alapú,- test-lélek-szellem szintjén is gyógyító egészségügyi rendszer,- minden ismert betegséget képes gyógyítani, ha azt az érintett is úgy akarja.-      A betegségek korszaka elmúlt.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy felismerjük csodatévő értékeinket,- mint a jó szándék, az együttérzés,- a szeretet, az igazság és őszinteség.- Ezek életünk minden szintjére alapértékeinkként visszatérve,- lelki terheinket megszüntetik,- lelki erőinket, lelkesedésünket felélesztik.-

Mint a szerelem állapotában, a fizikai testünk határain felül emelkedve,- tehetségeinknek megfelelő életterületeinken,- egyén és társadalom szintjén is megtáltosodunk.

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy általános jólétünkből, egészséges életszemléletünkből- és tudatos létezésünkből áradó kisugárzásunk,- a felszabadult élet örömeit érzékelő,- és ezen létállapotért hálát adó, -csodálatos energia hatja át a teret a Kárpátmedencében,- és behangolja az egész Kárpát-hazát.-

Általános rezgésszint emelkedés valósul meg,- mely meggátolja az alacsony frekvenciájú viselkedési minták létrejöttét.- Az ilyen cselekedetek már gondolati szintű megnyilvánulásnál átalakulnak, áthangolódnak.

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy lelkében érezve a Magyar Haza hívását,- az el és kivándorolt Magyarok hazatérnek.- A Magyar Szent Korona Országában tudásukat és javaikat,- a Hazájuk, Nemzetük és saját -együttes érdekeit szolgáló módon hasznosítják.
 2. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy a szeretet alapú, tudatos és bölcs szemléletű életminta,- az emberiség közös Égi tudata által hatást gyakorolva – kifejti átminősítő hatását a teljes földi emberiségre.-
 3. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy a Bölcsek által irányított,- Magyar Szent Korona Országában megvalósult életminta,- egyéni és társadalmi életre megnyilvánuló- hatásainak előnyeit felismerjük és megértjük.-

Az elcsatolt területeken élők, s a testvérnépek -származástól, vallástól és politikai beállítottságuktól függetlenül,- a vezetők és a társadalom többségének támogatásával ,- időben meghozott bölcs döntésük eredményeként,- kérik csatlakozási lehetőségüket a Magyar Szent Korona országához,- elfogadva annak működési rendjét.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy az országok vallási és politikai vezetői – felismerve és megértve az emberi létezés értelmét és küldetését,- s mindenre megnyilvánuló kölcsönhatásait,- a közös származást és rokonságot,- egymás mellé rendelve, egyenlő jogok és kötelezettségek által vezérelve,- jó testvérként, tudatos jólétben élnek a földön.-

 

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy az emberiség értékrendjének és életszemléletének átminősülésével,- ezen értékek mentén megvalósult cselekedeteinkkel,- egyéni és társadalmi életünk átalakításával,- a földi élet rendszerének, egyensúlyának fenntartásával,- mint a Teremtő által reánk bízott küldetésünk felelős teljesítésével,- társteremtői minőségünk bölcs alkalmazásával,- az emberiség visszateremti- fenntartható létezésének további jogát a földi létben.-

 

Látom a megvalósulást, hallom a hangokat,- érzem az illatokat, ízeket, tapintom az anyagot!-

És ez így van!

Társteremtők vagyunk!!!

Áldás van teremtésünkön, áldás van rajtunk!

Áldás, Áldás, Áldás.

Három kopogás!!!

 

A Magyar Teremtő Szer + letölthetés