népírtás

A világuralmi járvány

Számtalan járvány sújtott már minket: malária, kolera, sárgaláz és hasonlóak, majd a legsúlyosabb – a pestis! Egyetlen nap alatt teljes nemzeteket, népeket irtott ki. Jelenleg azonban egy olyan járvány lopakodik körülöttünk, amely még a fekete halálnál is rosszabb – és nem, nem már megint a Korona – sokkal rosszabb: a szellemi világuralom járványa – amelyet egy rendkívül veszélyes világuralmi szekta hurcolt be hozzánk.

Amikor az inkubációs ideje lejár, vagyis amikor nyíltan kitör, az emberiség vissza fogja sírni a fekete halál régi szép napjait. A pestis ugyanis nem sokat teketóriázott, és áldozatai életét egyik napról a másikra rabolta el. A világuralmi járvány ezzel szemben életben hagyja áldozatait, és helyette óránként és percenként kínozza őket. Áldozatainak túl kevés vagyona van ahhoz, hogy megéljenek belőle, de túl sok ahhoz, hogy meg tudjanak halni. Kínlódásuk ezért rosszabb, mint maga a halál. A világuralmi járvány alattomosan belopódzik az élet minden területére és mindenütt kitör. Így például a szegénységbe való belekényszerítéssel, a szisztematikus kisajátítással, egyre több emberi jog megvonásával – például a testi épséghez és a magántulajdonhoz való jogtól való megfosztással vagy az összes szabadságjog elrablásával. Tehát mindennapos gyötrelem az egyre szaporodó korlátozások, túlszabályozások, újabb és újabb ellenőrzések által, egészen a totalitárius rabszolga állam általi teljes megaláztatásig. A világuralom csírázó járványa a szabadságunkból, tulajdonunkból, az életünkből táplálkozik – vagyis veszteségeinkből, kínjainkból, tehetetlenségünkből nyeri hatalmát. Olyan, mint egy mutálódott vámpír, amely annak ellenére, hogy már teleszívta magát vérrel, tovább kell, hogy kínozza áldozatait. És most senki ne állítsa azt, hogy nem léteznek ilyen erők az ég alatt – és hogy ezeknek az erőknek az inkubációs periódusa nincs folyamatban. Ha az emberiség nem veszi azonnal karantén-őrizetbe e vámpírokat, akkor ez a járvány visszafordíthatatlanul ki fog törni – vagyis: át fog törni egy sátáni világuralmi szekta. Miről lehet ezt a szektát felismerni? Elsősorban a nyilvánvaló hazugságokról, csalásokról és a manipulációkról. Hatalmát csalárd módon szerzi meg, olyan érvekkel, mint a nép védelme, a megelőzés, az ellenség elleni küzdelem és ehhez hasonlók. Valójában megtéveszti az embereket, mint ahogy a farkas Piroskát. Hatalmát alaptalan, fiktív állításokra építi, amelyek egészen a fizikai lehetetlenségekig mennek. Amennyiben a továbbiakban a globális korona-forgatókönyvet a világuralmi vírus fellángolásának szempontjából vizsgáljuk, semmi esetre sem akarjuk az állami kockázatelemzések és a járványvédelmi intézkedések szükségességét megkérdőjelezni. Épp ellenkezőleg: minden kormányt, amely népének járványoktól való védelmére nem tesz megelőző intézkedéseket, felelőtlennek és veszélyesnek kell tekinteni. De még veszélyesebbek azon kormányok, amelyek kockázatelemzésükkel oly módon visszaélnek, hogy azt saját hatalmuk vagy fölöttük álló árnyékimpériumok hatalmának fokozására használják ki. De hogy a Covid-19 jelenséggel kapcsolatosan pontosan ez a helyzet, azt dokumentálja a következő 8 pont, amelyek egy nagy kezdeti gyanúvá sűrűsödnek össze: 1. 2009-et írunk: a WHO 2009 májusában két fő pontban változtatta meg a világjárvány (pandémia) definícióját. Az ARTE a következő módon foglalta össze a pandémia defíniciójának megváltoztatását: „Régen a pandémia megállapításának feltétele volt <több államban=””>. Ez ma már nem igy van. A pandémia kikiáltásához ma már elég, ha a kórokozó a WHO hat régiójából legalább kettőben gyorsan és tömegesen elterjed. […] Az, hogy hány ember hal meg vagy betegszik meg világszerte, már nem kritériuma a pandémiának .” Az ARTE «Profiteure der Angst» dokumentumfilmből. Forrás: youtube.com, dokumentumfilm | A félelem haszonélvezői – arte 2009, 2020. március 27 Az Express újság a 2020 májusában megjelent 32. számában ezt az eseményt a következő szavakkal foglalta össze: „Korona hisztéria bizonyítékok nélkül. A WHO, mint sorozatos elkövető ”. Azért sorozatos elkövető, mert a WHO a pandémia-jóslataival már többször pánikba ejtette és milliárdos deficitekbe taszította a népeket. Forrás: Expressz újság: (ugyanaz: www.kla.tv/16434) Már a definíció megváltoztatásának nyilvános jóváhagyása is puszta őrültség volt. A pandémiás riasztás 10-nél kevesebb fertőzött esetében ugyanolyan téboly, mintha egy törzsasztal néhány dohányosa miatt kihívnánk a tűzoltóságot és azonnali országos vészhelyzetet hirdetnénk ki, amely szerint „A dohányzás minden esetben halálos”! Soha, soha többé nem lennénk szabadok. Az igazi pandémiák, mint például a pestis, még a repülés kora előtt olyan gyorsan követelték áldozataikat, hogy mindenfajta védelmi intézkedés kudarcot vallott. Valaki vagy – akármilyen okból – ellenállóképes volt ezzel a halálhullámmal szemben, vagy meghalt. Akik ellenállóképesek voltak, azok tudtak a fekete halál áldozatairól gondoskodni, őket ápolni és eltemetni anélkül, hogy maguk is megfertőződtek volna. Így, és nem másképpen zajlanak az igazi pandémiák – még ma is – az új definícióktól függetlenül. 2. 2010-et írunk: Csak egy évvel azután, hogy a WHO megváltoztatta a pandémia definícióját, megjelenik a Rockefeller Alapítvány kiadványa, amely 54 oldalon keresztül ír le egy olyan hátborzongató vírus-forgatókönyvet, amelynek lefolyása visszapillantva azonos a mostani Covid 19 világjárványéval. Csak hogy ott a LOCKDOWN (kijárási tilalom) és annak minden romboló gazdasági következménye helyett LOCKSTEP-ről beszélnek. A kiadvány és a 3-8. pontban leírt pandémiás forgatókönyvek terjedelme miatt itt csak néhány eredeti idézetet közlünk le a Rockefeller-forgatókönyvből. Ne feledje, hogy ezeket a sorokat már 10 évvel, az úgynevezett „vészhelyzet” előtt írták.Idézet a Rockefeller Alapítvány dokumentumából: „A pandémia halálos hatású volt a gazdaság számára is: mind az emberek, mind a termékek nemzetközi mozgása leállt, a turizmus meggyengült és globális ellátási láncok szakadtak meg. Még kis helyi üzletek és irodaházak is hónapokig üresen álltak, alkalmazottak és ügyfelek nélkül. … Nem Kína kormánya volt az egyetlen, aki polgárainak a kockázatoktól és a fertőzéstől való védelme érdekében rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A pandémia idején a nemzetek vezetői szerte a világon kibővítették hatáskörüket, és a lakosságot korlátozó intézkedéseket vezettek be a kilélegzett levegő terjedésének csökkentésére: az arcmaszk viselésének kötelezővé tételétől a testhőmérsékletnek a közös helyiségeknél, mint például vasútállomásoknál és áruházak bejáratánál való ellenőrzéséig. A polgárok és tevékenységeik intenzív hatósági ellenőrzése és felügyelete a pandémia lecsillapodása után is folytatódott, sőt fokozódott”. Idézet vége. Érdemes a teljes szövegeket, s az alábbi 3. pont szövegét is letölteni, figyelmesen tanulmányozni és a mai valósággal összehasonlítani. Isteni próféciákról van itt szó, vagy egy világuralmi járványról? A teljes Rockefeller-szöveg forrása: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1058911277829498&id=100011319073625″

Videó / forrás: 

 
Forgatókönyvek a technológia és a nemzetközi fejlődés jövőjéről”.http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf 3.

2012-őt írunk: A német kormány kidolgoz egy kockázatelemzést a lakosság védelme érdekében egy várható Covid-pandémiával kapcsolatban, és ezt a 17/12051 számú nyomtatványában közzéteszi. Az ember nem hinne a szemének, de az egész dokumentum összetéveszthetetlenül a Rockefeller-forgatókönyv folytatása, elmélyítése, a legapróbb részletekig kidolgozott változata. Hogy rögtön a lényegre térjünk: Ez a 80 oldalas A4-es méretű kockázatelemzés a legapróbb részletekig leírja a jelenlegi korona-pandémia teljes lefolyását. Az 5., 58. és 59. oldalon nem kevesebb, mint tízszer van szó a SARS koronavírusról – röviden: (CoV). A leírásban a Covid-pandémia pontosan Kínában való kitörésével veszi kezdetét, és az állatpiac által elterjed az egész világon. Ezt követi az évszak pontos megadása, hogy mikor és hogyan érkezik a vírus Európába és milyen a járvány lefolyása.

Mindez 8 évvel a mai helyzet előtt!

Azután következik a kijárási tilalom a vírus miatt, majd a egyes állami intézkedések, mint a karantén, a kötelező védőmaszkok és a bejelentési kötelezettség, s mindaz, ami ehhez tartozik, teljes részletességgel, szó szerint leírva, pontosan úgy, mint ahogy ezt nekünk hónapok óta a média diktálja. Az egész a jelenleg világszerte futó film pontos forgatókönyvének tűnik. Azzal a különbséggel, hogy még csak az 1. hullámnál tartunk, mig ott legkevesebb 3 év alatt további 2 hullámnak kell lezajlania, mielőtt egy megfelelő, kötelező vakcinát kidolgoznának. 4. Itt csak két lehetőség van: vagy az egész pandémialefolyást egy hihetetlen képességű próféta előre látta, amilyet a világ még soha nem látott – vagy pedig az egész jelenlegi pandémiának e szerint a forgatókönyv szerint kell lefolynia, akár van elegendő áldozat, akár nincs. Azt az erős kezdeti gyanút, miszerint a pandémiának pontosan kell igazodnia a forgatókönyvhöz, a következő tény támasztja alá: ami ugyanis egyáltalán nem felel meg a forgatókönyvnek, az az ott megnevezett áldozatok száma. Míg a forgatókönyv, minden biztonsági intézkedés ellenére, világszerte sok millió Covid-halálesetről beszél, addig a tényleges halálozási arány mindenütt 0 és néhány ezer között mozog. Világhírű virológusok megállapítása szerint ezek többnyire nem a Covid-19-ben, hanem a Covid-19-cel haltak meg. A forgatókönyv azonban világszerte több tízmillió további halottal fenyeget, ha a hivatalos biztonsági előírások nincsenek szigorúan betartva. Svédország és Fehéroroszország azzal a ténnyel cáfolta meg ezt a prognózist, hogy egyszerűen nem tartotta be ezeket a Covid-előirásokat, és ott ennek ellenére is csak egy ártalmatlan influenzajárvány zajlott le. És pontosan ezt jelezték előre azok a világviszonylatban neves virológusok és orvosok is, akik az egész pandémia-pánikot kezdettől fogva nagyszabású csalásnak minősítették. Ezt a kezdeti gyanút a legerősebben talán a német Bundestag fent említett kockázatelemzésének az a része erősíti meg, amely előrejelzi, hogy a járvány kiket fog megkímélni. Mert úgy mintha egy ragálynak meg lehetne mondani, hogy kiket nem szabad megtámadnia, úgy a 69–76. oldalon részletesen le van írva, hogy az elkövetkezendő Covid pandémia kiket fog megkímélni. A megkíméltek közé pontosan azok tartoznak, akik eddig is ténylegesen meg lettek kímélve. A média és a kultúra szektor zárja ezt a felsorolást. Idézet: „A média folyamatosan tudósítani fog (…) a kultúra, a sport és a szórakozás területén csökken a kapacitás. A hivatalos közleményeket, ajánlásokat és viselkedési rendszabályokat a közszolgálati média továbbítja.” És végezetül a legbámulatosabb jóslat a német Bundestag 80 oldalas kockázatelemzésében: az ember nem hinne a szemének, ami a 76. oldalon „Szimbolikus jelentőségű épületek” címszó alatt szó szerint olvasható: „A szimbolikus jelentőségű épületeket nem érinti a pandémia.” Akárhogy is próbálják majd ezen szövegek szerzői kimagyarázni magukat, a kritikus megfigyelő, aki érzi, hogy itt valami bűzlik, a szimbólikus jelentőségű épületek alatt olyan épületeket fog érteni, mint amelyek előtt például a világ minden táján obeliszkek ezrei állnak – pénzügyi, biztonsági, kormányzati épületek stb. – ,amelyek a szabadkőműves szövetség ismert és baljóslatú jelképeivel, a háromszöggel, a napszimbólummal, a derékszöggel, és a körzővel, stb. vannak jelölve.

Mintha belehetne kenni a pandémiát az újradefiniálás egyfajta Pászka bárányának vérével, és ezáltal kordában tartani. A kockázatelemzés 75. oldalán a PÉNZ- ÉS BIZTOSÍTÁSÜGY fejezetben ez áll: A bankok folyamatosan dolgozhatnak. A tőzsdék folyamatosan dolgozhatnak. A biztosítók folyamatosan dolgozhatnak. A pénzügyi szolgáltatók folyamatosan dolgozhatnak. 5. De leginkább a gyógyszerészeti kígyó – ,amely szimbolikusan minden gyógyszertár és hasonló épület előtt Aszklépiosz híres botja körül tekereg – tükrözi újabban a pandémia kockázatelemzés szerinti, kiszámítható lefolyását. Senkit sem kímélt meg jobban a Covid-járvány és senki sem profitált belőle többet, mint a Sátán jelképével – a kígyóval – szimbolizált Big Pharma, a gyógyszeripar. 6. Szintén 8 évvel a jelenlegi Covid-pandémiánk előtt került napvilágra egy 2012-ben készült képregény-füzet, amely A-tól Z-ig részletesen leírja, hogy hogyan juthat el egy vírus Kínából az állatpiacon keresztül az egész világra, s hogyan bénítja meg a teljes világgazdaságot és ezáltal hogyan hajtja az egész emberiséget egy világdiktatúra alá. A török „Beyaz TV” fedezte fel ezt a képregényt és nyomatékosan kérte, ennek a ténynek az egész világközösség számára való nyilvánosságrahozatalát, hogy azt a fajta kontrollt, amit éppen rajtunk gyakorolnak, meg lehessen érteni. Ez a képregény-füzet is igen részletesen bemutatja a Covid 19 pandémia számos aspektusát, beleértve a globális kijárási tilalmat. A címe „Fertőzött” és szerzője nem volt más, mint az „Európai Bizottság Nemzetközi kapcsolatok és Fejlesztési osztálya”. Ez a képregény nem a nagyközönség, hanem csak az Európai Parlamentben dolgozó bürokraták és elit számára készült. A Kla.TV beszámolt róla (lásd: www.kla.tv/16831). 7. De ezzel még nem érnek véget a furcsa párhuzamok. Madonna – „Madame X“ albumának CD-borítóján – ,amely fél évvel a Covid kitörése előtt jelent meg, két kesztyűs kéz egy szimbolikus jelentőségű, Corona márkájú régi írógépen szimbolikus szöveget gépel. Madonna bizonyítottan magasrangú sátánista, világszerte az egyik legkiemelkedőbb szimbolikus jelentőségű énekesnő. 8. Következtetés: A Bill Gates által néhány hónappal az úgynevezett „vészhelyzet” előtt szervezett, több mint 60 millió halálesetet prognosztizáló New York-i járványszimuláció csak a krémje volt az elit mindenütt felbukkanó, a tényeket megelőző ismereteinek. Ha a megnevezett 8 komponens valóban igazolja a szellemi világuralom járványának kezdeti gyanúját, akkor a gyanútlan emberiségnek egy a létét veszélyeztető sátáni világuralmi szektával van dolga. Ebben az esetben az egész emberiség már megfertőződött ezzel a szellemi járvánnyal és az inkubációs időszakban vagyunk.

Ha a járvány végső kitörését még időben meg akarjuk akadályozni, akkor mindazokkal szemben, akik ezt okozták, sokkal szigorúbb védőintézkedéseket kell kihirdetni annál, mint amiket éppen az egész világgal szemben alkalmaznak. De egy szellemi járványt nem lehet védőmaszkkal, karanténnal, fertőtlenítővel és hasonlókkal megfékezni.

Csak egy módon tudunk úrrá lenni rajta: Az összes hatalommal visszaélő és felbujtó személyt, más szóval a minket elrabszolgásító pánikkeltőket és a gátlástalan világuralkodókat azonnal le kell leplezni és meg kell fosztani hatalmuktól. Kinek kell ezt megtenni? Minden még fennmaradt valódi igazságszolgáltatásnak, és ha ezek továbbra is megtagadják kötelességüket, akkor – ahogy ezt a törvény és az alkotmány előírja – a legfőbb hatalomnak, a népnek. Az egész világgal sürgősen meg kell ismertetni az itt említett összefüggéseket. Segíts azáltal, hogy még ma továbbadod ezt az információt minden arra nyitott, megbízható és terjeszteni hajlandó kapcsolatodnak.

A Videó itt tekinthet meg: https://www.kla.tv/18280

 

Források/Linkek: “Scenarios for the Future of Technology and International Development” http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
Wikipedia „COVID-19“ https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19
Bundestagspapier “Bevölkerungsschutz” von 2012 „Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012“ https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
„Corona – Geheimplan der Regierung entdeckt?“ https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/02/28/corona-geheimplan-der-regierung-entdeckt/
„Das Pandemie-Drehbuch“ https://www.rubikon.news/artikel/das-pandemie-drehbuch
„Boxenstopp zur Risikoanalyse „Pandemie“ der Bundesregierung 2012: Uli Gellermann“ https://kenfm.de/boxenstopp-zur-risikoanalyse-pandemie-der-bundesregierung-2012-uli-gellermann/
„Inkompetenz in Berlin hat die Corona-Gefahr potenziert“ https://deutsch.rt.com/meinung/99884-inkompetenz-in-berlin-hat-corona/
„Corona-Pandemie: Trotz Warnung schlecht vorbereitet“ (ZDF-Frontal 21) https://www.youtube.com/watch?v=CypJUktV1u0
„Der Plan für heute stand 2012 schon fest.“ (Lehrer MaPhy) https://youtu.be/A0ljoJTXmls
„NotfallPLAN der Bundesregierung 2013 zum CORONAVIRUS !! / Drucksache 17/12051“ (Der Mensch) https://www.youtube.com/watch?v=v1n7zQVJzrk
„Coronavirus = Modi-SARS? Die Risikoanalyse der Bundesregierung aus 2012“ (Outdoor Chiemgau) https://www.youtube.com/watch?v=THDycKvOnY4
„Pandemie – Simulation – Extrapolation – Deutscher Bundestag – Seuchenschutzgesetz – Corona“ (Horst Lüning) https://www.youtube.com/watch?v=01nTF5LahZ8
„Pandemie: Eine schnöde Drucksache“ https://www.aerzteblatt.de/archiv/213477/Pandemie-Eine-schnoede-Drucksache
„Behörde warnte 2012 vor Pandemie mit mutiertem SARS-Erreger“ https://www.zm-online.de/news/politik/behoerde-warnte-2012-vor-pandemie-mit-mutiertem-sars-erreger/
„Die medizinische Versorgung bricht bundesweit zusammen“ https://www.tagesspiegel.de/berlin/pandemie-szenario-der-regierung-die-medizinische-versorgung-bricht-bundesweit-zusammen/25637470.html
Zusammenhänge WHO: Änderung der Pandemie-Definition Aus der ARTE-Doku „Profiteure der Angst – Das Geschäft mit der Schweinegrippe | NDR/Arte (2009)“ ab Min. 4:30 (Matthias Dragan Pirot) https://www.youtube.com/watch?v=LjNiSAUKnAQ
„Pandemie als Geschäftsidee“ von Dr. Wolfgang Wodarg, PDF ab Seite 12 https://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-25-Wodarg-Die-Schweinegrippe.pdf
Quellen/Links zu „Madonna“ „Madonna (Künstlerin)“ https://de.wikipedia.org/wiki/Madonna_(Künstlerin)
CORONA Schreibmaschinen Typ 4 https://typewriterdatabase.com/Corona.4.142.bmys

“MADONNA – MADAME X (Limited Fanbox) UNBOXING” (Jo Matze !!!) https://www.youtube.com/watch?v=z81w4ZKM6Cw
Auftritt Madonna GRAMMYs 2015 (NavyR7) https://www.youtube.com/watch?v=2a5f0uVxA-Q
Auftritt Madonna Eurovision Song Contest 2019 (Madonna ♪) https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U
Madonnas 1 Million-Dollar-Spende an die Gates-Foundation https://www.madonna.com/news/title/madonna-joins-the-gates-foundation-on-covid-19-project
https://www.heute.at/s/madonna-spendet-million-fur-corona-forschung-49766438
https://www.instagram.com/p/B-heO4ohm13/
Madonna führt CORONA-Tagebuch https://twitter.com/i/status/1240346120670281732
https://www.instagram.com/p/B-heO4ohm13

A világuralmi járvány

A per állítása szerint Izrael kormánya oltási kampányban emberiség elleni bűncselekményeket követ el

Új ! A per állítása szerint Izrael kormánya oltási kampányban emberiség elleni bűncselekményeket követ el

HÁGA, Hollandia, 2021. március 19 (LifeSiteNews) – A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogadta az izraeli kormány és más tisztviselők ellen indított pert az emberiség elleni bűncselekményekkel és a Nürnbergi Törvénykönyv megsértésével magas nyomás miatt. és egy nemzeti kísérleti COVID-19 oltási program kényszerítő végrehajtása.

A pert az „ Anshei Emet ” („Az igazság emberei”) nevében indították , az „ügyvédek, orvosok, közéleti és általános aktivisták csoportja nevében, akik úgy döntöttek, hogy gyakorolják demokratikus jogukat, hogy ne kapják meg a [Pfizer COVID-19] kísérleti orvosi kezelést ”, annak ellenére, hogy az izraeli kormány “nagy, súlyos és illegális nyomást gyakorolt”.

Annak megállapítása, hogy ezeknek a biológiai ágenseknek nincs végleges jóváhagyása az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalától (FDA), ezért csak kísérleti jellegűek és sürgősségi felhasználásra engedélyezettek, a per aggodalmát fejezi ki a termék és új mRNS-e hosszú távú tesztelésének hiánya miatt is. technológiát, amelyet “eddig soha” nem alkalmaztak ilyen módon.

A keresetet benyújtó ügyvédi iroda, az A. Suchovolsky & Co. Tel Avivban a Nürnbergi Törvénykönyvet “egy olyan orvosi etikai kódexnek minősítette, amely olyan törvények alapján került kiadásra, amelyek alapján a náci bűnözőket a második világháború idején borzalmas orvosi kísérletekért ítélték el” – ez a tárgyalás “Nürnbergi Per” néven ismert.

„Célunk, hogy részletesen bemutassuk Önöknek, hogy Izrael Államban az Izraeli Kormány, a miniszterek és a Kneszet tagjai, a városvezetők és további vezetők tevékenysége hogyan ütközik törvénysértő módon a nürnbergi törvénykönyvbe, kirívóan és szélsőségesen. S sajnálatunkra, nem csak egyetlen, hanem sok, túl sok szempontból is” – szól a vád.

A Törvénykönyv első és legszélesebb körű elve szigorú feltételeket ír elő az önkéntes beleegyezés megkötésére, beleértve azt is, hogy az egyént ne érhesse “bármely eleme az erőszaknak, csalásnak, megtévesztésnek, kényszerítésnek, túlkapásnak, vagy egyéb rejtett formája a kényszerítésnek vagy korlátozásnak”.

A vád azt állítja, hogy az izraeli kormány megsértette ezt az elvet, mivel “az oltottakat nem tájékoztatta, hogy a gyakorlatban orvosi kísérletben vesznek részt és beleegyezésük szükséges”, levonva azt a következtetést, hogy ez “a Nürnbergi Törvénykönyv súlyos és kirívó megsértése”.

Anshei Emet azt állítja, hogy Izrael polgárait “orvosi kísérletbe” kényszerítik, mivel Benjamin Netanyahu miniszterelnök aláírta a Pfizerrel a “hatalmas (milliós) vakcina mennyiség szállítás és más országokkal szembeni előnyben részesítés” megállapodást, cserébe a gyógyszeróriás részére biztosítja “az emberek egészségügyi személyes információt, előzetes tudomásuk vagy beleegyezésük nélkül”.

Ezt a megállapodást nyilvánosan megerősítették, amikor Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója, Netanyahu “kedves barátja” az NBC múlt hónapban adott interjújában Izraelt a kísérleti génterápiás kezelés laboratóriumaként emlegette.

A Nürnbergi Törvénykönyv első elvének további megsértése, amely a vád szerint az izraeli kormány nem “mutatott be az állampolgároknak … a Corona-betegség kezelésének jelenleg létező alternatíváiról”, amelyek bizonyítottan biztonságosak és hatékonyak. Ezek közé tartozhat a hidroxiklorokin, amelynek fenomenális eredményei vannak, vagy az ivermektin, amely a szakértők szerint „megsemmisíti a vírus terjedését”.

Anshei Emet azt állítja továbbá, hogy a jól ismert “sok haláleset, sérülések és súlyos károsodások (ideértve a fogyatékosságot és a bénulást is)”, amelyek ezen injekciók miatt következtek be, sértik a Törvénykönyv negyedik elvét. Ez az elv kimondja, hogy a kísérleteket „úgy kell végrehajtani, hogy elkerüljenek minden felesleges testi és lelki szenvedést és sérülést”.

Szabolcs Ács, [19.03.21 23:50]
A vád azt állítja továbbá, hogy Izrael nemzeti egészségügyi minisztériuma nyíltan beismerte, hogy a beoltott rendőrségi, katonai, oktatási és egészségügyi személyzet 41% -a “súlyos mellékhatásokat és életveszélyes” szövődményeket szenvedett. (A LifeSiteNews nem tudta ellenőrizni, hogy az izraeli egészségügyi minisztérium valóban tett-e erről szóló nyilatkozatot, és felvette a kapcsolatot a perben részt vevőkkel az állítás igazolása érdekében.)

Ezenkívül Anshei Emet szerint ez a dinamika megsérti a Törvénykönyv ötödik elvét, amely megtilt minden kísérletet, ha „ok van feltételezni, hogy halál vagy rokkantsági sérülés fog bekövetkezni”, és a tizedik elvet, amely a kutatókat „a kísérlet befejezésére” kötelezi és annak megállapítására, hogy a folytatás „valószínűleg sérülést, fogyatékosságot vagy halált eredményezne”.

Mindezen súlyos, sőt időnként végzetes bonyodalmak ellenére “Izrael kormánya továbbra is kényszeríti ezt a veszélyes kísérletet Izrael polgáraival” – állítják a perben.

A petíció benyújtói ismertetik a “Nürnbergi Törvénykönyv otromba és büntetőjogi megsértését” a kormánytisztviselők és a munkáltatók általi kényszerítés területén. Ezek között szerepel az ország Gyártói Szövetségének fenyegetése, miszerint a be nem oltott alkalmazottakat fizetés nélküli szabadságra helyezi egy törvényjavaslat, amely megakadályozza az oltatlanok bejutását a munkahelyre, valamint az a fenyegetés, hogy ilyen helyzetben megtagadják a munkanélküli ellátásokat.

A társadalmi nyomásgyakorlás területén a kényszer példái közé tartozik a kormány által biztosított szociális alkalmazás, amely lehetővé teszi az oltott személyek számára a „zöld engedély” megszerzését a szórakoztató- és szabadidős létesítményekhez való hozzáférés érdekében.

Anshei Emet arról is beszámol, hogy „hangosbeszélő rendszerű járművek” kóborolnak az utcákon, felszólítva az embereket, hogy menjenek oltásra, az egészségbiztosító társaságok „agresszív értesítéseket” küldenek, sőt az egyén beleegyezése nélkül injekciós időpontokat is előírnak. Továbbá „tiltott ösztönzők”, például különböző cégek kedvezményeket kínálnak árucikkekre és szolgáltatásokra azok számára, akiket beoltottak, ezt Ilana Rachel Daniel izraeli aktivista „orvosi apartheidnek” nevezte.

A petíció benyújtói felszólítják a Nemzetközi Büntetőbíróságot, hogy haladéktalanul szüntesse be a kísérleti vakcinakampányt, törölje az összes szankciót azok ellen, akik úgy döntenek, hogy nem adatják be ezeket a biológiai anyagokat, és lépjenek fel “a legszükségesebb szigorúsággal minden olyan állami / üzleti / foglalkoztatási szerv ellen, amely megsérti” ezeket az elveket.

Ruth Machnes Suchovolsky, az Anshei Emet képviselő ügyvéd a közösségi médiában megerősítette: “Elfogadták a Nürnbergi Törvénykönyv megsértése miatt benyújtott panaszt, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság nál van az ügy.”
Frissítjük, amint van folytatás…

https://www.lifesitenews.com/news/new-lawsuit-alleges-israels-govt-is-committing-crimes-against-humanity-in-vaccination-campaign

A per állítása szerint Izrael kormánya oltási kampányban emberiség elleni bűncselekményeket követ el

Főállamügyész / Stuttgart az oltások utáni boncolás betiltását akarja

 

Főállamügyész / Stuttgart az oltások utáni boncolás betiltását akarja

Levelet kapott a Stuttgarti Ügyészségtől február 10-én egy törvényszéki orvostól egy visszaélést feltáró személyen keresztül.
Ebben a levélben Achim Brauneisen Főállamügyész kategorikusan tagadja, hogy a korona oltás után elhalálozottakon boncolást kellene végezni. Ennek oka az, hogy nincsenek kézzelfogható bizonyítékok arra, hogy kapcsolat lenne az oltás és az idősebb emberek bekövetkezett halála között. A Robert Koch Intézet és a Paul-Ehrlich Intézet honlapján sincsen semmilyen releváns információ ezzel kapcsolatban.
Ahhoz, hogy Bűnügyi eljárás keretében boncolni lehessen, fenn kell állnia a gyanúnak arra, hogy nem természetes módon következett be a halál vagy harmadik fél gondatlansága miatt történt. Ilyen gyanú nem áll fenn.
Ez megdöbbentő. A vakcináció, amennyiben nem megfelelő információ rendelkezésre bocsátása mellett történik, egy testet veszélyeztető beavatkozásnak számít és a §223 StGB alapján büntetendő cselekmény. Nagyon részletes tájékoztatásra van szükség az oltással kapcsolatban ahhoz, hogy ne kerülhessen szóba a büntetőjogi cselekmény. Jelen esetünkben azt az információt mindenképpen meg kell adni, hogy a kísérleti korona vakcinák csak korlátozott mértékben használhatóak, mivel nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű tanulmány az EU-ban. Az oltási információnak reális tájékoztatást kell arról is adni, hogy milyen lehetséges káros mellékhatása lehet az oltásnak és mi a várható hatékonysága. A Robert Koch Intézetnek és a Green Dotnak a vakcinációs tájékoztatója alappontokban nem felel meg ezeknek a követelményeknek.
Az a gyanú, hogy sok esetben, többek között egy berlini idősotthon lakói között történt oltás utáni halálesetekben, feltehetően nem megfelelő tájékoztatás történt. A törvényszéki orvos véleménye szerint orvosi felelőtlen magatartás esélye is fennállhat, mivel a vakcinák ellenjavallat esetén is beadásra kerültek.
Brauneisen válaszolt a levélre. Nem látja indokát a gyakorlat megváltoztatásának. Boncolás elrendelésére csak abban az esetben kerül sor, ha fenn áll a gyanú arra, hogy a halál nem természetes módon következett be vagy 3. fél hibájából. A halál előtti vakcináció nem ilyen indok önmagában.
Brauneisen véleménye szerint a boncolás szükségtelensége nemcsak az államügyészségekre vonatkozik.

A rendőrség sem vizsgálhatja, hogy miért halt meg sok idős a korona vakcináció után. Mivel az ügy nagy fontossággal rendelkezik, erről tájékoztatásra kerül az az Európai Igazságügyi Minisztérium és a Főállamügyész Karlsruheban is.

Ha az államügyészek nem vizsgálnak ilyen nyilvánvalóan bűnügyre utaló gyanut, akkor saját maguk kerülhetnének a vádlottak padjára. A § 258a StGB alapján jelen esetben büntetés akadályozása miatt vádolható lehetne Brauneisen és azok az ügyészek, akik követik az utasítását. A rendőröket is lehetne vádolni testi sértés vádjával, amely halált is okozhat § 13 StGB alapján.
Norvégiában 33 idős oltás utáni halála miatt az idősek vagy a súlyos betegek vakcinációja nem ajánlott. A gyártó BioNTech saját maga sem javasolja az oltást bizonyos krónikus betegségek megléte esetén. Indiában a BioNTech Comirnaty oltóanyaga még nem is kapott engedélyt hiányos információk miatt a biztonság területéről. Az Astra Zeneca oltását több svéd országrészben is felfüggesztették, valamint több helyen Észak Rajna Westfaliában.
Úgy tűnik, hogy a tömeges vakcináció veszéllyel jár a lakosság számára és csak bízni lehet benne, hogy más államügyészek a boncolás kérdését megfelelő komolysággal kezelik.

Forrás: 2021. február 27., szombat  Hírek 2020news.de

Főállamügyész / Stuttgart az oltások utáni boncolás betiltását akarja

Hollandiában sem mentette meg a maszk a 22 időskorú embert a halálos injekcióktól

A maszkok nem tudják megvédeni az embereket a COVID injekcióktól.

HOLLANDIÁBAN IS KEZDŐDIK
22 idős, akik demenciában szenvedtek, egy héttel a kísérleti mRNS Covid oltás után meghaltak Hollandiában
Január 30-án oltották be az idősek otthonában a lakókat Amersfoortban, A St. Elisabeth Otthonban.
Mindenki nagyon várta már az oltást. Azonban 2 héttel az oltás után koronavírus járvány tort ki és 22 idős meghalt február 23-ig.
Az oltások bevezetésével mindenki azt várta, hogy csökken a fertőzöttség. De nem ez történik. A tragikus történet csak folytatódik, mindenki számára ismert már a minta. Ha idősotthonokban oltanak, szinte minden idős megfertőződik Coviddal. Utána kezdődik a tömeges elhalálozás. Majd mutogatunk a Covidra, ahelyett, hogy az oltásokat vizsgálnánk. Megtudhattuk azt is, hogy ezen idősek demenciában és más egyéb betegségben is szenvedtek, tehát nem lehet a Covidot hibáztatni haláluk okában.
Beleegyeztek ezen idős lakók a kísérleti oltásba? Köztudott, hogy Németországban, Spanyolországban a demenciában szenvedő időseket akaratuk ellenére beoltják. Ez az eugenika egyik célja. A gyenge, törékeny idősek felszámolása a népességellenőrzés céljából. A globális zsarnokok gyilkosságot, eutanáziát folytatnak, miközben a világ ül és nézi, elfogadva azt, hogy ez a halálos virus műve. Egy olyan vírusé, amelyről orvosok ezrei a világ minden táján kijelentették, hogy nem veszélyes és 100 %-ban kezelhető elérhető gyógyszerekkel, vitaminokkal.

Brian Shilhavy
szerkesztő, Health Impact News

2021. február 23
Nyomtassa ezt a bejegyzést Nyomtassa ezt a bejegyzést
22 Dementiás idős ember 1 hét alatt elhunytak a kísérleti mRNS COVID injekció után Hollandiában

A hollandiai RTV Utrecht tegnap arról számolt be, hogy 22 lakos halt meg egy héten belül az amersfoorti Szent Elisabeth Ápolási és Vendégházban az egyik mRNS kísérleti COVID „oltóanyag” január 30-i injekciója után.

Az Amersfoort-i Szent Elisabeth ápolási és vendégházban nagy volt a remény az oltás iránt. Január 30-án a lakók megkapták első lövésüket.

Két hét múlva azonban a koronavírus száguldott az idősek otthonában. Ma bejelentették, hogy egy hét alatt már 22 lakó halt meg.

“Az oltások kezdetével arra számítottunk, hogy a fertőzések csökkenni fognak, de ez nem történt meg, és ezt nagyon idegesítjük” – mondja Evelien Bongers, az igazgatóság tagja az RTV Utrecht-nek. „Nagyon intenzív. A lakókért, családjukért, szeretteikért és munkatársainkért. ”

Ez a tragikus történet követi az Egészségügyi Hírek olvasói számára ma már megszokott mintát . Az idősek tömeges oltását a tartós ápolású bentlakásos otthonokban szorosan figyelemmel kísérik mindenki COVID-fertőzéssel, majd súlyos halálesetek következnek. A halálesetek után a COVID-t okolják az injekciók helyett.

Ezzel a jelentéssel Hollandiából kiderül az is, hogy ezek a lakosok demenciában szenvedtek, és más alapbetegségeik voltak, ezért nehéz a COVID-ot hibáztatni a halálesetek miatt.

A Szent Erzsébet Ápolási és Vendégházban idős, demens emberek élnek. Ez egy nagyon sebezhető csoport.

„Ezeknek a lakosoknak ápolásra és gondozásra van szükségük. Ha megfertőződnek a koronavírusban, az túl sok lehet. ”

Pontosan azért, mert mögöttes szenvedés van, nem lehet minden esetben biztosan meghatározni, hogy a halál a vírus közvetlen eredménye-e. – Ezek az idős emberek koronával haltak meg, de nem feltétlenül a korona miatt. ( Forrás )

Tudjuk, hogy Németországban és Spanyolországban a demenciában szenvedő időseket akaratuk ellenére oltják be, ugyanezen kísérleti ” vakcinákkal”.

Egy bejelentő videofelvétele a kényszerített COVID oltásokról a német idősek otthonában 

Spanyolország bíróságai elrendelik a cselekvőképtelen idősek otthonában lakók kényszerített oltását

Ez az eugenikusok kimondott célja. A gyengék, gyengék és idősek felszámolása a népesség-ellenőrzés céljából.

A globális orvosi zsarnokok gyilkosságot és eutanáziát követnek el, miközben a világ hátradől és figyel, és inkább azt a hazugságot hiszi, hogy egy halálos vírus okozza mindezt. Az a vírus, amelyről orvosok ezrei állították szerte a világon, nem veszélyes és 100% -ban kezelhető meglévő, régebbi gyógyszerekkel, valamint olyan természetes gyógymódokkal, mint a C-vitamin, a D-vitamin, a cink, a szűz kókuszolaj és mások.

Forrás RTV Utrecht

 

Hollandiában sem mentette meg a maszk a 22 időskorú embert a halálos injekcióktól

A COVAX új megállapodást jelent be, és már tervezi az első szállításokat

Előrelépés a népírtásban

A COVAX bejelentette a Pfizer-BioNTech vakcina legfeljebb 40 millió adagjára vonatkozó előzetes adásvételi szerződés aláírását; a bevezetés az ellátási megállapodások sikeres végrehajtásával kezdődik.

Ezen túlmenően a COVAX bejelentette, hogy a WHO sürgősségi felhasználási listájáig az AstraZeneca / Oxford jelöltjének várhatóan közel 150 millió adagja lesz elérhető 2021 első negyedévében, az Indiai Szérumintézettel (SII) és az AstraZenecával kötött meglévő megállapodások révén.

A COVAX tehát jó úton halad az év végéig legalább 2 milliárd adag beadására, beleértve a Gavi COVAX AMC 92 alacsonyabb jövedelmű gazdaságának legalább 1,3 milliárd adagját.

Kattintson ide a legfrissebb COVAX ellátási előrejelzéshez

 

Genf / Oslo 2021. január 22. – A COVAX, a COVID-19 vakcinákhoz való gyors és méltányos hozzáférés biztosítását célzó globális kezdeményezés jövedelemszinttől függetlenül minden ország számára, ma bejelentette a Pfizerrel történő előzetes adásvételi megállapodás aláírását 40 millió adagig. a Pfizer-BioNTech vakcinajelölt, amely már megkapta a WHO sürgősségi felhasználási listáját. A bevezetés a szállítási megállapodások sikeres tárgyalásával és végrehajtásával kezdődik.

A vakcinák korai elérhetőségének felgyorsítása az alacsonyabb jövedelmű országokban és a COVID-19 járvány akut szakaszának gyors befejezésének támogatása érdekében a COVAX ma megerősítette azt is, hogy élni fog egy lehetőséggel – egy meglévő megállapodással Indiai Szérumintézet (SII) – megkapja az SII által gyártott AstraZeneca / Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina első 100 millió adagját.

Ennek az első 100 millió adagnak a többségét az év első negyedévében történő szállításra szánják, a WHO sürgősségi felhasználási listájáig. A WHO jelenleg folyamatban lévő felülvizsgálati folyamata nyomon követi az indiai drogellenőr által a hónap elején elfogadott korlátozott felhasználást sürgősségi helyzetekben, és kritikus szempont annak biztosításában, hogy a COVAX-on keresztül beszerzett vakcinák teljes körű minőségbiztosítását nemzetközi felhasználásra biztosítsák. A WHO legfrissebb frissítése szerint várhatóan február közepéig döntés születik erről az oltóanyagjelöltről.

A COVAX arra számít, hogy az AstraZenecával kötött meglévő megállapodás révén legalább 50 millió további AstraZeneca / Oxford vakcina adag lesz elérhető a COVAX résztvevőinek 2021. első negyedévben történő szállításáig, amíg a WHO sürgősségi felhasználásra felsorolja a COVAX-specifikus gyártási hálózatot. ezeket az adagokat. A WHO februárban várhatóan dönt erről a jelöltről is.

A mai nap egy újabb mérföldkő a COVAX számára: az AstraZeneca / Oxford jelölt hatósági jóváhagyásának és a Pfizer-BioNTech vakcina szállítási megállapodásának sikeres megkötéséig várakozásunk szerint az életmentő COVID-19 vakcinák szállítását a végére meg tudjuk kezdeni február.

Ez nem csak a COVAX szempontjából jelentős, hanem jelentős előrelépés az oltásokhoz való méltányos hozzáférés érdekében, és a világjárvány leküzdésére irányuló globális erőfeszítések alapvető része. Csak akkor leszünk biztonságban bárhol, ha mindenhol biztonságban vagyunk.

Dr. Seth Berkley

A Gavi, az Oltószövetség vezérigazgatója

A WHO, az UNICEF és a Gavi által vezetett előkészületek már jócskán folynak annak érdekében, hogy a COVAX oltásokat juttasson a COVAX AMC-n keresztül támogatásra jogosult gazdaságokhoz. szállítás.

A vakcinák sürgős és méltányos bevezetése nemcsak erkölcsi, hanem egészségügyi, stratégiai és gazdasági követelmény is. Ez a Pfizerrel kötött megállapodás elősegíti a COVAX számára az életmentést, az egészségügyi rendszerek stabilizálását és a globális gazdasági fellendülést.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

A WHO főigazgatója

Az ország-készültséget támogató elmúlt hónapok munkájára építve a WHO ebben a hónapban elindít egy „Ország-készenléti portált”, amely lehetővé teszi az AMC résztvevőinek, hogy benyújtsák a végső nemzeti bevetési és oltási terveket (NDVP). Ez egy elengedhetetlen lépés a kiosztás előtt, annak biztosítása érdekében, hogy a leadott adagokat hatékonyan lehessen felhasználni, és annak azonosítása, ahol szükség van további támogatásra.

Ezek az adásvételi megállapodások megnyitják az ajtót, hogy ezek az életmentő oltások elérhetővé váljanak a legkiszolgáltatottabb országokban élő emberek számára, ugyanakkor védőoltásokat biztosítunk, és biztosítanunk kell azt is, hogy az országok készek legyenek ezeket befogadni, bevetni és bizalmat kialakítani bennük. .

Henrietta Fore

UNICEF ügyvezető igazgató

Az oltások fejlesztése terén eddig rendkívüli előrelépés történt, és nyilvánvaló, hogy most összeállítjuk azokat az eszközöket, amelyekre szükségünk van a világjárvány akut szakaszának befejezéséhez. De nem engedhetjük meg magunknak, hogy lassítsuk erőfeszítéseinket, tekintettel arra, hogy ez a járvány továbbra is pusztítást okoz.

A COVID-19 új változatainak megjelenése élesen fókuszálja annak szükségességét, hogy egy lépéssel a vírus előtt legyünk, folytatva az oltások kutatásába és fejlesztésébe történő befektetést – kifejezetten a következő generációs oltóanyagjelöltek számára, és készen állunk a meglévő oltóanyagok törzsváltozására. – annak biztosítása, hogy rendelkezzünk olyan eszközökkel, amelyek hosszú távon kielégítik az összes ország lakosságának szükségleteit.

Dr. Richard Hatchett

Vezérigazgató, CEPI

Forrás: https://cepi.net/news_cepi/covax-announces-new-agreement-plans-for-first-deliveries/

A COVAX új megállapodást jelent be, és már tervezi az első szállításokat