Viganò érsek felszólítása tudósok és orvosok felé

Viganò érsek: A tudósoknak, orvosoknak csatlakozniuk kell az “antiglobalista szövetséghez”, hogy harcoljanak az emberiség COVID általi irányítása ellen. !
Ezt a globális árulást meg kell állítani: a korrupcióra őszinteséggel, a hazugságra igazsággal, az önérdekre a közügyek iránti nagylelkű odaadással, a hatalom és a pénz utáni vágyra önzetlen szolgálattal és kötelességtudattal válaszoljunk.

 

A szerkesztő megjegyzése: Az alábbiakban Viganò érsek az Igazság az egészségért konferencián elhangzott beszédét közöljük.

2021. december 7.(LifeSiteNews) – Kedves Barátaim, engedjétek meg, hogy szóljak hozzátok, mivel nagy és dicséretes elkötelezettséggel ítélik el a kísérleti génszérum legellentmondásosabb és legfelkavaróbb aspektusait. Az Önök harca a tudományos igazságért, párosulva a világ számtalan tudósának és orvosának egyre összehangoltabb fellépésével, sok ember szemét nyitja fel, akik hagyták magukat félrevezetni az egészségügyi hatóságok hamis ígéretei, a szakértők ellentmondásos véleménye és a médiapropaganda által.

Nem fogok belemenni az egészségügyi kérdés érdemi részleteibe, mivel Önök sokkal jobban tájékozottak nálam. Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket néhány gondolatra, a történések egészét szemlélve, anélkül, hogy konkrét részletekre összpontosítanék.

Most már világosnak tűnik számomra, hogy ennek a groteszk egészségügyi színjátéknak a fő célja az egyénekre vonatkozó ellenőrzési rendszer bevezetése, amelyet az úgynevezett zöld útlevéllel hajtanak végre. Tudjuk, hogy az egészségügyi útlevelet már évekkel ezelőtt megtervezték, de ahhoz, hogy kötelezővé tegyék, világjárványos vészhelyzetet kellett teremteni, és arra kényszeríteni a lakosságot – zsarolással vagy szankciókkal való fenyegetéssel -, hogy engedjék beadni magukat egy olyan kísérleti gyógyszerrel, amelyért a gyártó, az állam és bárki is adja be, nem vállal semmilyen felelősséget, hanem a betegre hárítja azt. Éppen tegnap döntött úgy az FDA, hogy nyilvánosságra hozza a Pfizer vakcinájának csak 2076-ban történő jóváhagyásának okait: ez bőséges bizonyíték arra, hogy milyen bűnözői elme áll a közegészségügy paravánja mögött.

Azt látjuk tehát, hogy egy bűnözői elit gyűlt össze a Világgazdasági Fórumon, hogy kigondolja a Nagy Újraindítást, és az ENSZ-ben, hogy végrehajtsa az Agenda2030-at, akik úgy döntöttek, hogy néhány részletesen leírt “forgatókönyv” segítségével megtizedelik a bolygó népességét.

Tönkreteszik a nemzetgazdaságokat, szegénységet és munkanélküliséget okoznak, diszkriminációt és az alapvető jogok megsértését idézik elő azzal az egyetlen céllal, hogy a túlélőket ellenőrizzék, nyomon kövessék mozgásukat, módosítsák életüket, döntsenek gondolkodásukról és kialakítsák egészségügyi rendszerüket. Ebben a munkában együttműködnek az uralkodók, a köztisztviselők, az orvosok, a bírák, a bűnüldöző szervek, a média és – mintha ez nem lenne elég – még a vallási vezetők is. “Összeesküvés-elméletnek” nevezni ezt az egészet még enyhe kifejezés: ez egy tiszta elmével és elszántsággal végrehajtott államcsíny, egy emberiség elleni bűncselekmény.

Célja pontosan az, hogy irányítson minket: rabszolgáivá és ügyfeleivé tegyen minket egy olyan rendszernek, amely hamarosan összeomlik, és amelyben azok, akik a múltban a legnagyobb hasznot húzták a válságot előidézve, most a “negyedik ipari forradalom” végrehajtására készülnek – ahogy Klaus Schwab nevezi -, hogy folytassák a hatalom és a pénz felhalmozását.

Az egészségügyi útlevél és az úgynevezett védőoltások bevezetése ennek a projektnek a része. Kevéssé számít, hogy az államok alkotmányait és a legalapvetőbb jogelveket büntetlenül megsértik egy ravaszul előidézett vészhelyzet nevében; kevéssé számít, hogy az orvostudomány világának jeles személyiségei elítélik a génszérum súlyos mellékhatásait és a világjárvány bűnös kezelését; kevéssé számít, hogy a gyógyszeripari vállalatok, az egészségügyi személyzet, az egészségügyi tisztviselők és a mainstream tájékoztatás között fennálló makroszkopikus érdekellentétek jól ismertek: narratívájuk nem gondolkodik a cáfolatokon, nem fogadja el a kritikát, nem tűri a tények bizonyítását.

De ha egy elitnek sikerült megrontania az uralkodókat és valódi puccsot végrehajtani a polgárok ellen, nem reagálhatunk helyben: ha az agresszió globális, az ellenzéki és ellenállási akciónak is globálisnak kell lennie. Ezért megújítom meghívásomat Önökhöz is, akik tudósokként nagyon is tisztában vannak a kísérleti drog veszélyességével, és arra kérem Önöket, hogy csatlakozzanak egy antiglobalista szövetséghez, hogy egységesen és összehangoltan léphessenek fel ezzel a ki nem hirdetett – de nem kevésbé kíméletlen és erőszakos – világháborúval szemben.

A mi ellenségünk nem a vírus, hanem azok őrülete, akik a közösség kárára elárulják kötelességeiket, azoké, akik azt hiszik, hogy a kínai totalitárius modellt és a szociális hitelt ráerőltethetik nemzeteinkre, egy kommunista kollektivizmus nevében, amely elveszi mindannyiunk identitását és szabadságát.

Nemcsak a pandémiás téboly, hanem a globalista ideológia egész borzalmainak várát elutasítjuk: az abortusz és az eutanázia halálkultúráját, a gender-elméletet, gyermekeink indoktrinálását, a “törlési kultúrát”, az ellenőrizetlen bevándorlást, a természetes család lerombolását, a munkavállalók védelmének és bérének csökkentését, a kisvállalkozások üldözését. Térjünk vissza a hagyományos értékek büszke védelmezői közé: Isten, a nemzet és a család. Térjünk vissza az Úrhoz való imádkozáshoz, és ismerjük el őt nemcsak az egyének, hanem minden nemzet és társadalom Királyának. Csak a folyamatban lévő háború megértése, az ellenfelek és bűnös céljaik azonosítása teszi lehetővé számunkra, hogy ellenálljunk és győzzünk.

Ha csak arra szorítkozunk, hogy a génszérum hatékonyságát, vagy a teszttamponok megbízhatóságát, vagy egy-egy országnak a fertőzés terjedésére adott válaszát nézzük, soha nem fogunk kijutni.

Ne feledjük: ha a támadás globális, az ellentámadásnak is globálisnak kell lennie.

És Isten segítsen és védelmezzen minket.

+ Carlo Maria Viganò, érsek
Volt nuncius az Amerikai Egyesült Államokban

2021. december 2.