A jogász válaszol

Jogi segítség, sablonok, elbocsájtott munkavállalóknak

KERESET ALAPTÍPUSOK MUNKAÜGYI PER INDÍTÁSHOZ  

449/2021 alapján elbocsátott EÜ. dolgozóknak

 

Az Orvosok a Tisztánlátásért jogi csoportja jelen kereset alaptípus sablonokkal nyújt segítséget a 449/2021 (VII.29) Korm. rendeletből eredő esetleges jogsértésekből származó igények érvényesítéséhez.

Az egészségügyi szolgáltatók (449/2021 (VII.29) Korm. rendeletre alapított) jogellenes felmondásaival kapcsolatos perindításokhoz 5 alaptípus kereset készült;

 

Kitöltési útmutató 1. Idő előtti felhívás és elbocsátás
2. Elbocsátás felszólítás nélkül 3. Munkaviszony megszüntetés törvényerőre hivatkozva
4. Felmondás rendelkezésre állás szünetelése után 5. Szabályos felmondás esetén

Alaptípusok

  1. „Idő előtti felhívás és elbocsátás” Olyan munkavállalók indíthatnak ezzel a sablonnal keresetet, akiket a munkaadó már a 2021. szeptember 15. határidő leteltét megelőzően felszólított az oltás felvételének igazolására, és annak elmaradása esetén 15 nap elteltével jogellenesen felmondott.
  2. „Elbocsátás felszólítás nélkül” Olyan munkavállalók indíthatnak ezzel a sablonnal keresetet, akiket a munkaadó nem szólított fel az oltás felvételének igazolására, hanem 2021. szeptember 30. vagy október 1. nappal (esetleg egyéb az egészségügyi szolgáltató téves értelmezéséből adódó nappal) automatikusan felmondott.
  3. „Munkaviszony megszüntetés törvényerőre hivatkozva” Olyan munkavállalók indíthatnak ezzel a sablonnal keresetet, akinek munkaadója a Rendelet előírásait úgy értelmezte, hogy 2021. szeptember 30. vagy október 1. nappal (esetleg egyéb az egészségügyi szolgáltató téves értelmezéséből adódó nappal) az oltástól tartózkodó egészségügyi dolgozó munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, így felmondás nélkül leszámoltatta alkalmazottját.
  1. „Felmondás rendelkezésre állás szünetelése után” Olyan munkavállalók indíthatnak ezzel a sablonnal keresetet, akiknek rendelkezésre állási kötelezettsége az oltás felvételére nyitva álló határidő előtt megszűnt (okot az Mt. szerint felsorolva a keresetben) és az ismételt rendelkezésre állástól számított 30. nap még nem telt el, de ennek ellenére munkáltató felszólította az oltás felvételének igazolására, és ennek elmaradása esetén 15 nap múlva felmondással elbocsátotta.
  2. „Szabályos felmondás esetén” Olyan munkavállalók indíthatnak ezzel a sablonnal keresetet, akikre a fent felsorolt négy eset egyike sem igaz, tehát munkaadó 2021. szeptember 15. után – azaz legelőbb 2021. szeptember 16.-án) hívta fel az oltás felvételének igazolására, és ezt követően 15 nap elteltével a rendeletre hivatkozva azonnali hatályú felmondással elbocsátotta.

A kereset sablonok a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 10. számú melléklete szerint készültek. Az Országos Bírósági Hivatal nyomtatványán számos kitöltést segítő információ található, melyeket szükséges figyelmesen végigolvasni.

A kereset alaptípusok megfelelő kitöltése érdekében kitöltési útmutatót is rendelkezésre bocsátunk. Külön útmutatást csak azokhoz a pontokhoz fűzünk, ahol a sablonokban vagylagos meghatározás szerepel, vagy a felhasználó, kereseti igénnyel fellépő személy döntése szükséges. A segédlet minden pontja után meghatároztuk, hogy mely sablon típus esetében kell figyelni az adott támpontra.

A kereset sablonok öt gyakori, sematizált esetre készültek, de könnyen előfordulhat, hogy az egyes személyek esetén egyéb követelések, vagy jogi érvek is felmerülhetnek, melyeket a sablon nem tartalmaz, illetve a felmondás indoklásaként olyan érveket hozott fel a munkáltató, melyre a sablon nem készült fel. A további jogi érvelést, bizonyítási indítványt a keresetlevélre fel kell vezetni, illetve szükség esetén azt értelemszerűen pontosítani kell.

Ha egyik sablon sem alkalmazható egy adott esetre akkor érdemes szakember segítségét kérni, és kizárólag konzultációt követően beadni a keresetet.

A sikeres pervitelhez nem elegendő a megfelelő kereset, a per során szükség lehet a peres fél aktív eljárására, tárgyalási részvételre, bizonyítási indítványokra, stb… Javasoljuk – akár a per megindítása után is – megfelelő szaktudással rendelkező ügyvédhez fordulni.

A per megindítása minden károsult szabad döntésén alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni az Alkotmánybíróság elutasító állásfoglalásából, vagy az egyes bíróságok eltérő jogértelmezéséből adódó perveszteségekért.

A peres eljárás nem folytatható felelősség nélkül. Peres eljárást csak akkor indítson, ha valóban jogsérelem érte. A pervesztes fél köteles fizetni a peres eljárás illetékét, illetve a perköltséget az ellenérdekű félnél, tehát – a perben vagy azt megelőzően – a jog perbeli érvényesítésével okozati összefüggésben és szükségképpen felmerült minden költség.

 

 

Jogi segítség, sablonok, elbocsájtott munkavállalóknak

08. számú ügyfél-tájékoztató

Tisztelt Uram vagy Hölgyem

Ezzel a hírlevéllel szeretnénk tájékoztatni Önöket az időközben világszerte indított számos per aktuális állásáról, de a Kanadában indított csoportos keresetről is. E viták kezdetén egyikünk sem számított arra, sőt, nem is számoltunk azzal, hogy a másik oldal, azaz a világjárvány megrendezéséért felelős globális konszern és nem kormányzati szervezetek támogatói, akik a “mi” politikusainkat – különösen a Világgazdasági Fórumon keresztül – úgy irányítják, hogy azok kizárólag az ő érdekeiket képviselik, de az emberek érdekeit már nem, egészen a bírói karig bábokat neveztek ki, illetve szinte teljesen korrumpálták az igazságszolgáltatást, különösen Németországban.

I.
Legkésőbb a weimari családjogi bíróság bírójának példája, aki a törvény által előírt szakértői bizonyítás – ebben az esetben a BGB 1666. §-a – alapján, hogy a tanulók folyamatos PCR-tesztelése, az arcmaszk-kényszer és a szociális távolságtartás pszichésen és fizikailag veszélyezteti-e a tanulókat egy weimari iskolában, és a bizonyítás alapján (három nagy tekintélyű német egyetemi professzor meghallgatása) 08.04.21-én betiltotta az intézkedéseket, minden kétséget kizáróan bizonyítja: A német igazságszolgáltatás a Transparency International meghatározása szerint szinte teljesen korrupt. Ezt a szabályt megerősíti a még mindig a jogállamiság mellett kiállni hajlandó, derék bírák kevés kivétele. A berlini Corona-bizottságban az időközben minden országból mintegy 150 szakértő kihallgatása alapján megtudtuk, hogy ez a korrupció, amely a német igazságszolgáltatásra is kiterjed, mennyire szinte mindenütt jelen van – de azt is, hogy egyre többen állnak fel és harcolnak ellene.

A jelenlegi helyzetről összefoglalót ad ez a videó, amelyet jelenleg német és angol nyelven terjesztenek világszerte:

https://odysee.com/@Corona-Committee:3/Reiner-Fuellmich-Introduction-German_BestCut:c

https://odysee.com/@Corona-Vizsgálati Bizottság:5/Reiner-Fuellmich- Bevezetés- Angol_BestCut:e

II.
Az Ontario/Kanadában indított csoportos kereset még mindig másodfokon van folyamatban, miután Michael Swinwood fellebbezését megalapozták, miután a keresetet első fokon szóbeli tárgyalás és meghallgatás nélkül elutasították számunkra, a felperes oldalán. A szóbeli meghallgatás időpontját 2022 márciusára tűzték ki.

Az év eleje óta egy másik nagy csoportos kereset is folyamatban van Brit Columbia tartományban. Itt is a PCR-teszt áll a középpontban, amely nemcsak hogy nem engedélyezett diagnosztikai célokra, de teljesen alkalmatlan is. Ez – mint mindenhol máshol – az egyetlen alapja az ottani szükségállapotnak.

A panasz itt található:

www.corona-schadensersatzklage.de/wp-content/uploads/content/newsletter/class_action_British_Columbia.pdf

Ott a tényleges tárgyalás elvileg 2023.04.17-én (!) kezdődik. A tárgyalás előtti feltárás, amely alapján aztán az ügyet tárgyalni fogják, azaz a bizonyításfelvétel a jogvita tárgyának megállapítása érdekében, amelyet aztán még tárgyalnak, legkorábban jövő év nyarán kezdődik. Felkértek, hogy a tárgyalás előtti feltárás keretében vegyek részt a kihallgatáson, és ebbe beleegyeztem.

III.
Az egyik legjelentősebb pert Új-Zélandon indították vagy indítják ezekben a napokban. Ez a per szintén a PCR-tesztre összpontosít, mint a fertőzések kimutatásának teljesen alkalmatlan alapjára, és feltételezi továbbá, hogy az állítólag új corona vírust még sehol sem izolálták tudományosan korrekt módon. A PCR-teszt valójában nem a vírus RNS-re, hanem a humán genomra pozitív, így szinte minden pozitív teszt hamis. A per célja Janida Ardern miniszterelnök (a WEF Global Young Leaders programjának egyik bábja) és egész kormánya azonnali eltávolítása a saját népe elleni terrorcselekmények miatt.

A panasz itt található:

https://www.corona-schadensersatzklage.de/wp-content/uploads/content/newsletter/heterodoxies_high_court_action_003.pdf
A pert itt találja:

www.corona-schadensersatzklage.de/wp-content/uploads/content/newsletter/class_action_Colorado_military.pdf

Floridában George Wentz 12.07.21-én pert indított Biden elnök, az Egészségügyi és Emberi Szolgálatok Minisztere és mások, köztük az Amerikai Egyesült Államok ellen a repülőgépeken és más közlekedési eszközökön kötelezően viselendő maszkok miatt, azzal érvelve, hogy ennek a rendeletnek nincs jogalapja, és csak a törvényhozás, azaz az amerikai kongresszus teremthetne ilyen alapot (ami azonban soha nem fog megtörténni, mert az amerikai képviselők és szenátorok többsége ellenzi ezt).

Ez a panasz itt található:

www.corona-schadensersatzklage.de/wp-content/uploads/content/newsletter/George_Wentz_Klage_ggBidenetal.pdf

Az America’s Frontline Doctors, Tom Renz és Ana Garner kollégáin keresztül sürgősségi pert indított Alabamában az amerikai egészségügyi miniszter ellen az úgynevezett védőoltások miatt, kérve azok betiltását, legalábbis a 16 év alatti gyermekek esetében. Ezt különösen az időközben ismertté vált súlyos “mellékhatásokkal” indokolták (az informátorok adatai alapján ma már feltételezhető, hogy az USA-ban mintegy 500 000 ember halt meg az oltás után) a csak sürgősségi jóváhagyással engedélyezett “védőoltások” miatt.

Az indítvány itt található:

www.corona-schadensersatzklage.de/wp-content/uploads/content/newsletter/MOTION_FOR_TRO-For_filing.pdf

Időközben kiterjedt megbeszéléseket folytattam a kaliforniai közalkalmazottak egy csoportjával. A San Francisco-i rendőrök egyharmada (ez 500 rendőr) és a San Francisco-i tűzoltók egyharmada (ez 170 tűzoltó) bírósághoz fordul a kötelező védőoltások miatt. Los Angeles 60 000 közalkalmazottjának fele bíróság elé fog menni a kötelező védőoltás miatt. Jelenleg kollégáinkkal közösen állítjuk össze a vonatkozó csoportos kereseteket.
IV.
Az Egyesült Államokban, bár a New Yorkban folyamatban lévő PCR-teszt perben a sürgősségi indítványt elutasították, az alapügy még mindig folyamatban van. Időközben, augusztus 17-én 21 katonatiszt mintegy 1,8 millió katonát képviselve csoportos keresetet nyújtott be Coloradóban az amerikai védelmi miniszter, az egészségügyi miniszter és az FDA (az USA legfőbb egészségügyi hatósága) biztosa ellen, amelynek célja, hogy betiltsák a kötelező védőoltásokat olyan “vakcinákkal”, amelyek csak sürgősségi jóváhagyással rendelkeznek, de mentesítsék a kötelező védőoltások alól azokat a katonákat is, akik – mint szinte minden ember – már rendelkeznek természetes immunitással.

V.
Dél-Afrikában a szintén a PCR-tesztre alapozott ügy benyújtása az Alkotmánybírósághoz (amelyben szakértőink, valamint kanadai és amerikai kollégáink is részt vettek) elmaradt, de most új felperesekkel együtt benyújtják.
Indiában, ahol kollégánk, Dipali Ojha szerint az igazságszolgáltatás még mindig független, ellentétben sok más országgal, mert nem sikerült beszivárogni, számos ítélet született a kötelező védőoltások ellen, mert az sérti a beteg önrendelkezési jogát, és mert nagyon jó, ártalmatlan alternatív gyógymódok léteznek. A döntéseket a következő hírlevéllel együtt küldjük el.

VI.
Németországban az első két szóbeli tárgyalásra a PCR-teszt kérdésében 09.11.21-én (Green Mango kontra Drosten) és 18.11.2021-én (Wodarg kontra Volksverpetzer) kerül sor a berlini tartományi bíróságon.

A két per itt található:

www.corona-schadensersatzklage.de/wp-content/uploads/content/newsletter/Klage_LG_Berlin_210121.pdf

www.corona-schadensersatzklage.de/wp-content/uploads/content/newsletter/Klage_LG_Berlin_231120.pdf

Minden per célja továbbra is az, hogy a bíróság kimondja, hogy

– nem létezik corona-járvány, hanem csak PCR-teszt pandémia.
– a Corona ellen hozott összes intézkedésnek nincs semmiféle ténybeli alapja és/vagy életképes jogi alapja, ezért azokat azonnal hatályon kívül kell helyezni, és ezért
– a Corona-intézkedések valamennyi áldozatának teljes kártérítést kell fizetni.

Ezzel kapcsolatban még egyszer emlékeztetem Önöket, hogy itt egy ” lock-step” folyamatról van szó, azaz: világszerte kivétel nélkül minden egységesen elrendelt intézkedés (kötelező maszkolás, kötelező tesztelés, [közvetett] kötelező oltás) a Drosten által kitalált PCR-teszten alapul, amely nemcsak hogy nem engedélyezett diagnosztikai célokra, de teljesen alkalmatlan is. Minél több döntést kapunk ebben a tekintetben a lehető legnagyobb/legmagasabb bíróságoktól, annál gyorsabban fog összeomlani a pszichopaták és szociopaták valamint bábjaik kártyavára, amely a helyzet tisztázására tett széles körű, világméretű erőfeszítéseknek (különösen a berlini Corona-bizottságnak) köszönhetően már elkezdett meginogni. Feltételezzük, hogy a végén a globális vállalatokat fel kell majd számolni, hogy a kártérítési követeléseket ki lehessen fizetni, és hogy számtalan felelős és társfelelős embert be kell majd börtönözni, beleértve természetesen nemcsak az ötletgazdákat, hanem a politikusokat, médiaszemélyeket, orvosokat és ügyvédeket is, akik a bábjaiként játszanak.

Üdvözlettel

Dr. Reiner Fuellmich, LL.M.
Ügyvéd

Tempelhofer Damm 228
D-12099 Berlin

Forrás

Jogászaink válasza Válaszok az egészségügyi dolgozók kényszeroltására.

TÉNYÁLLÁS

Alkotmányjogi​​ panaszunkban​​ kifejtjük​​ részletes​​ jogi​​ álláspontunkat​​ arra​​ vonatkozóan,​​ hogy​​ milyen​​ jogszabályi​​ alapokon​​ vitatjuk​​ a​​ Kormány​​ rendeletalkotási​​ jogkörét,​​ illetve​​ részletezzük​​ azon​​ hivatkozásainkat,​​ jogi​​ rendelkezéseket,​​ melyekre​​ alapítottan​​ határozott​​ álláspontunk​​ az,​​ hogy​​ a​​ veszélyhelyzet​​ kihirdetésére​​ vonatkozó​​ egyes​​ kormányrendeletek​​ Alaptörvény​​ és​​ ​​ egyéb​​ sarkalatos​​ törvényellenesek​​ így​​ azok​​ megsemmisítése​​ indokolt.

Alkotmányjogi​​ panaszunkban​​ előzetesen​​ részletesen​​ ki​​ kívánjuk​​ fejteni​​ Magyarország​​ Alaptörvényének​​ a​​ veszélyhelyzettel,​​ mint​​ a​​ különleges​​ jogrenddel​​ kapcsolatos​​ rendelkezéseit,​​ az​​ alapvető​​ jogok​​ különleges​​ jogrendben,​​ ideértve​​ a​​ veszélyhelyzetet,​​ korlátozhatóságának​​ feltételeit,​​ a​​ jelenlegi​​ jogszabályi​​ rendelkezések​​ Alaptörvény​​ ellenességét…..

A teljes dokumentumok (nyomtatható pdf) :

  1. Csoportosan beadható alkotmányjogi panasztervezet
  2. Egyénileg beadható alkotmányjogi panasz tervezet:
  3. Felhívás Eü dolgozóknak
  4. Sablon levél eü dolgozóknak
  5. Jogi tanácsok Eü alkalmazottaknak

Egy bajtárs búcsúzik

 

Jogászaink válasza Válaszok az egészségügyi dolgozók kényszeroltására.

Alkotmányjogi panasz – Egészségügyi dolgozóknak

Kedves egészségügyis ismerőseim! Elkészítettem egy alkotmányjogi panaszt, amely az oltás alóli mentességet szeretné elérni mindazoknak, akik már átestek a cvidon és van védettségük valamilyen formában (akár antitestes, akár sejtes immunitás). Mint bizonyára ti is tudjátok, a Hepatitis B elleni oltás is kötelező az egészségügyben, ám több forrásból tudom, hogy ha valaki védett már a Hepatitis B ellen, akkor nem kötelező az oltás. Az eü. szolgáltatók ingyenes szűréseket végeznek az alkalmazottaknak és akinek a laborlelete alapján van védettsége, annak nem kötelező a Hepa oltás. Ezzel ellentétben teljesen észszerűtlen módon a Kormányrendelet nem ad lehetőséget a mentesülésre védettség esetén! Ez felháborító és Alaptörvény ellenes. Ezért ha Te már tudod, hogy védett vagy, mindenképp add be ezt a panaszt az Alkotmánybíróságra! (Azoknak, akik nem védettek vagy nem tudják, hogy azok-e, készült egy átfogóbb alkotmányjogi panasz is, amely hamarosan meg fog jelenni az Orvosok és Civilek a tisztánlátásért weboldalán). Mivel nem enged file-okat feltölteni nekem a fékbuk, írjatok rám privátban, ha kéritek a beadványt!

Alkotmánybíróság

1535 Budapest, Pf. 773.

 

Tisztelt Alkotmánybíróság!

 

Alulírott,

NÉV​​ (szül:​​ anyja neve:​​ lakcíme:​​ )

 

a továbbiakban:​​ Panaszos)​​ az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontja, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban:​​ Abtv.)​​ 26. § (2) alapján​​ 

 

alkotmányjogi panasszal

 

fordulok​​ a tisztelt Alkotmánybírósághoz.

 

Az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján kérem a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg a​​ koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló​​ 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet​​ (a továbbiakban:​​ Rendelet)​​ 1.§ (4) bekezdés​​ mulasztásban megnyilvánuló​​ alaptörvény-ellenességét​​ és az Abtv. 46. § (1) bekezdése alapján​​ – határidő megjelölésével –​​ kötelezze a jogalkotót, hogy szüntesse meg a mulasztásban megnyilvánuló​​ alaptörvény-ellenességet, figyelemmel arra, hogy a Rendelet ezen rendelkezése közvetlen hatályosulása​​ folytán​​ sérti az Alaptörvény XV. ​​ (1) bekezdésében meghatározott, törvény előtti egyenlőséghez fűződő alapjogomat, mivel az Alaptörvény XV. (2) bekezdésébe ütköző módon hátrányosan megkülönböztet, valamint az Alaptörvény​​ II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogomat,​​ amelyeket rendkívüli jogrend esetén sem lehet korlátozni.​​ Az alapjogsérelem a Rendelet hatályba lépésétől,​​ 2021.​​ augusztus​​ 15-től a jelen panasz benyújtásának napjáig a Rendelet rendelkezéseinek közvetlen hatályosulása folytán folyamatosan fennáll.​​ 

I. A TÉNYÁLLÁS

 

2020. november 4. napjától kezdődő hatállyal a Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel a SARS-CoV-2 koronavírus járványra tekintettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.​​ 

 

2021. augusztus 15-én életbe lépett a​​ koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. Rendelet, amely a koronavírus elleni védőoltást kötelezővé tette a Rendelet 1.§ (1) és (2) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozók részére.

 

II. AZ INDÍTVÁNYOZÁSI JOGOSULTSÁG ALÁTÁMASZTÁSA

 

Az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen akkor is kezdeményezhető az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján, ha az​​ alaptörvény-ellenes jogszabály​​ rendelkezésének alkalmazása vagy​​ hatályosulása folytán​​ közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem,​​ és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette.

 

[Érintettség]

A Panaszost közvetlenül érinti a Rendelet alaptörvény-ellenessége: a jogszabály vele szemben közvetlen hatályosul. A Panaszos emellett nem csupán közvetlenül, hanem aktuálisan is érintett, mivel a védőoltás felvételét az egészségügyi kockázatok miatt visszautasítja.​​ Ugyanakkor a Panaszos​​ védettséggel rendelkezik​​ orvos által kiállított laboratóriumi lelet szerint /pozitív sejtes immunválasz, pozitív antitestes vizsgálat/, ám a​​ Rendelet nem teszi lehetővé az oltás alóli mentesülést természetes immunitás alapján, mivel diszkriminatív módon​​ csak az oltottak immunitását ismeri el és csak oltás esetén mentesülhet panaszos a hátrányos jogkövetkezmények alól.​​ Panaszos egyébiránt nem rendelkezik a Rendeletben nevesített orvosi szakvéleménnyel, amely mentesítené az oltási kötelezettség alól.

 

[Jogszabály hatályosulása folytán bekövetkezett jogsérelem]

A Panaszos törvény előtti egyenlőséghez fűződő alapjogának sérelmét és hátrányos megkülönböztetését közvetlenül a Rendelet állítja fel.​​ A Rendelet hatálya alatt​​ a munkáltatók​​ alkalmazzák az alaptörvény-ellenes jogszabályt, a jogsértést azonban nem az egyes egyedi ügyekben hozott bírósági döntések, hanem közvetlenül a jogszabály valósítja meg.

 

A Panaszos jogsérelme​​ a Rendelet hivatkozott rendelkezéseinek hatályba lépésével közvetlenül, azonnal, bírói döntés nélkül bekövetkezett mindvégig folyamatosan fennáll.

 

[Nincs jogorvoslati eljárás]

A Rendelet nem egyszeri, hanem tartósan fennálló, súlyos alapjogsérelmet valósít meg, amellyel szemben​​ az alkotmányjogi panaszon kívül​​ nincs semmilyen jogorvoslati lehetőség.

 

[A jogérvényesítési határidő megtartottsága]

 

Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az Abtv. 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a panaszt az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül lehet benyújtani. A Rendelet panaszolt rendelkezései 2021.​​ augusztus​​ 15-én léptek hatályba, a Rendelet hatályba lépésétől számított 180 nap 2022.​​ február​​ 12-én​​ jár le, így​​ a Panaszos jelen indítványát az alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló jogérvényesítési határidőn belül terjesztette elő.

 

III. A PANASZ TARTALMI ALAPÚ BEFOGADHATÓSÁGÁNAK MEGALAPOZÁSA

 

Az Abtv. 29. §-a szerint az Alkotmánybíróság a panaszt akkor fogadja be, ha annak tárgya bírói döntést érdemben befolyásoló​​ alaptörvény-ellenesség vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés.​​ A jelen Panasz befogadhatóságát a Panaszos alapjogsérelme alapozza meg. Figyelemmel azonban arra, hogy az az Abtv. 26. § (2) bekezdésén alapszik, az alaptörvény-ellenesség nem valamely bírói döntést befolyásolja érdemben, hanem​​ a Panaszos hátrányos megkülönböztetése alapján a törvény előtti egyenlőségre vonatkozó jogának,​​ valamint​​ az emberi méltósághoz való jogának​​ az​​ érvényesülését.​​ A Rendelet az Abtv. 46.§ (2) c) pontja szerinti lényeges tartalma hiányos.

IV. AZ ALAPTÖRVÉNY-ELLENESSÉG ALÁTÁMASZTÁSA

 

IV.1. Az Alaptörvény megsértett rendelkezéseinek pontos megjelölése

 

A Rendelet jelen indítvánnyal kifogásolt rendelkezései a Panaszosnak az Alaptörvény XV. (1) bekezdésébe foglalt törvény előtti egyenlőséghez fűződő jogát sértik. A Rendelet egyúttal az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésébe ütköző módon hátrányosan megkülönbözteti azokat, akik az egészségügyi kockázatok miatt​​ nem veszik fel az oltást,​​ ellenben védettséggel mégis rendelkeznek /sejtes immunválasz alapján​​ és/vagy antitestes immunválasz alapján/.​​ Mindemellett sérül az Alaptörvény II. cikke szerinti emberi méltósághoz való jog is, az önrendelkezési jog,​​ mint az emberi méltósághoz való jog részjogosultságának sérülése folytán,​​ valamint a hátrányos megkülönböztetés miatt.​​ 

 

IV.2. A jogkorlátozás a hátrányos megkülönböztetés,​​ sérti az emberi méltósághoz való jogot

 

A Rendelet az Abtv. 46.§ (2) c) pontja szerinti lényeges tartalma hiányos, mert az immunitás igazolását nem teszi lehetővé Panaszos részére, hanem​​ diszkriminatív módon hátrányos jogkövetkezményeket állapít meg számára szemben azokkal, akik oltás által szerezték meg immunitásukat.

 

A rendelkezések​​ védettséggel rendelkező személyeket diszkriminálnak ugyancsak védettséggel rendelkező személyekkel szemben pusztán azért,​​ mert védettségük máshonnan fakad. Az orvostudomány folyamatosan fejlődik. A labordiagnosztikai vizsgálatok is folyamatosan fejlődnek és a koronavírusról is egyre több adat áll rendelkezésre.​​ Magyarországon is egyre szélesebb körű labordiagnosztikai szolgáltatások elérhetőek a védettség kimutatására.​​ Ezért a rendeletnek nem csak az​​ orvosi szakvéleménnyel rendelkezők​​ számára kéne biztosítania a​​ mentességet az oltási kötelezettség alól, hanem minden immunitással rendelkező​​ egészségügyi dolgozó​​ számára, ha azok hitelt érdemlő módon igazolni tudják immunitásukat.​​ Az „oltatlanok” önrendelkezési joga és emberi méltósága is sérül, mert egészségi állapotuk​​ /más módon igazolható immunitásuk/, lelkiismereti szabadságuk alapján az Alaptörvényben mindenkit megillető alapjogaik kerültek korlátozásra. Jogsértések forrása a hatályosult rendelet.

 

Az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése szerint​​ Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”​​ Az Alkotmánybíróság gyakorlatában valamely megkülönböztetés alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha a jogszabály a szabályozás szempontjából egymással összehasonlítható helyzetben lévő jogalanyok között tesz különbséget anélkül, hogy​​ az szükséges, arányos és észszerű alkotmányos indokon alapulna.​​ 

 

Jelen panasszal érintett diszkrimináció – tehát az oltással​​ rendelkező​​ immunis​​ egészségügyi dolgozók, az orvosi szakvélemény által mentességet élvező egészségügyi dolgozók, valamint​​ az oltással nem rendelkező​​ immunis​​ egészségügyi dolgozók között​​ a fenti célok közül egyiket sem éri el.​​ Az ilyenfajta diszkrimináció sérti az emberi méltóságot is.​​ A szabályozás ráadásul nem észszerű.​​ Az észszerűség azt diktálná, hogy minden immunitással rendelkező dolgozó mentesüljön az oltási kötelezettség alól.​​ 

 

Magyarországon jelenleg is kötelező például a Hepatitis B elleni védőoltás az egészségügyi dolgozók részére, ám a gyakorlat lehetővé teszi az oltás alóli mentesülést, amennyiben az egyén szervezetében​​ labordiagnosztikailag kimutatható a védettség. A munkáltató ingyenes laborvizsgálatokat biztosít a dolgozó részére a védettség ellenőrzése céljából és csak negatív lelet esetén teszi kötelezővé a Hepatitis B elleni oltást. ​​​​ A koronavírus elleni oltás esetén azonban a jogalkotó ezt a lehetőséget is kizárja, még a munkavállaló saját költségén sem teszi lehetővé az immunitás igazolását és mentesülést az oltási kötelezettség alól.​​ Ez észszerűtlen és súlyosan diszkriminatív.

 

Az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1976. évi 8. törvényerejű rendelet​​ az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről) 26. Cikke szerint:

 

„A törvény előtt minden személy egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van egyenlő törvényes védelemre. Erre tekintettel a törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell és minden személy számára egyenlő és hatékony védelmet kell biztosítania bármilyen megkülönböztetés ellen, mint amilyen például a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb​​ vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy más helyzet alapján történő megkülönböztetés.”

 

Az Alaptörvény II. cikke szerint:

 

“Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”

 

Az Alkotmánybíróság már korai gyakorlatában az emberi méltósághoz való jogot, minden ember veleszületett jogaként, mint általános személyiségi jogot határozta meg. E szerint az emberi méltósághoz való jog, mint általános személyiségi jog olyan szubszidiárius jog, amely minden esetben felhívható az egyén autonómiájának védelmére, ha egyetlen más alapjogra sem lehetséges hivatkozni.​​ 

 

Köztudomású tény, hogy​​ aki átesett a​​ SARS-CoV-2​​ fertőzésen,​​ hosszú időn keresztül,​​ akár egy életen keresztül is védett lehet és erre már elérhetők​​ Magyarországon is immunitás megállapítására orvos által hitelesített laborvizsgálatok, amelyek alátámasztják​​ a​​ SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettséget.​​ A Rendeletnek lehetővé kéne tennie, hogy minden egészségügyi dolgozó,​​ aki​​ immunitással rendelkezik,​​ joghátrány elszenvedése nélkül​​ mentesülhessen​​ a kötelező oltás alól.

 

A​​ 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet​​ egyes​​ egészségügyi tevékenységek​​ gyakorlását az oltás​​ meglététől teszi függővé annak érdekében, hogy a fertőzést és megfertőződést megakadályozza, illetve annak esélyét csökkentse.​​ 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet​​ azonban​​ a foglalkozásuk gyakorlásától​​ zár el immunitással rendelkező​​ egészségügyi dolgozókat​​ azzal, hogy a​​ természetes​​ immunitással rendelkező​​ egészségügyi dolgozóknak​​ nem teszi lehetővé​​ az oltás alóli mentesülést, ezáltal állásuk megtartását,​​ így​​ természetes immunitással rendelkező és oltás általi immunitással rendelkező állampolgárok között tesz különbséget pusztán az immunitás megszerzésének, kialakulásának eltérő volta alapján.​​ Ennek következtében a​​ 449/2021. (VII. 29.) Korm. Rendelet, különös tekintettel az 1.§ (4) bekezdése​​ sérti az Alaptörvény fentiekben felhívott​​ XV.​​ Cikk​​ (1) és​​ (2) bekezdését és​​ III. cikkének (2) bekezdését.

 

A Rendelet diszkriminatív, mert aránytalanul hátrányos helyzetbe hozza mindazokat, akik​​ immunitással rendelkeznek, de​​ nem jogosultak​​ immunitásuk​​ igazolására.​​ 

 

Mindemellett sérül az emberi méltósághoz való jog is, hiszen​​ azon egészségügyi dolgozók, akik természetes immunitással rendelkeznek, de az oltást egészségügyi, lelkiismereti okokból visszautasítják,​​ embertelen,​​ megalázó​​ bánásmódban részesülnek​​ a hátrányos megkülönböztetés elszenvedése folytán. Sérül az önrendelkezési jog,​​ mint az emberi méltósághoz való jog részjogosultsága az előállott diszkriminációs kényszerhelyzet folytán, hiszen nem szabad akaratukból, hanem a diszkrimináció hatására dönthetnek egy​​ egészségügyi beavatkozás​​ (oltás)​​ mellett.​​ 

 

 

V. AZ INDÍTVÁNY

 

A fentiekben kifejtettek alapján kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontja,​​ valamint az Abtv. 46.§ (1)​​ bekezdése​​ alapján​​ állapítsa meg​​ a​​ 449/2021. (VII. 29.)​​ Korm. Rendelet​​ 1.§ (4) bekezdésének​​ alaptörvény-ellenességét és​​ határidő kitűzésével utasítsa a jogalkotót az​​ alaptörvény-ellenesség​​ megszüntetésére.

 

Kelt: _Budapest. 2021. 08.​​ 15.

 

_______________________

Panaszos

Alulírott az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 52. § (5) bekezdésére és 57. § (1a) bekezdésére,1​​ valamint az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013 (II. 27.) Tü. határozat 36. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi​​ 

 

jognyilatkozatot

 

teszem:

 

Kijelentem, hogy a jelen alkotmánybírósági panasz indítványommal összefüggésben nevem nyilvánosságra hozatalához​​ 

hozzájárulok /​​ nem járulok hozzá*.

(*a megfelelő rész aláhúzandó)

 

 

 

Kelt:​​ 

Név:​​ 

Lakcím:​​ 

Aláírás: ………………………………………………..

 

1

​​ Az Abtv. 57. § (1a) bekezdésére, valamint az Ügyrend 36. § (2) bekezdésére és 56. § (1)–(2) bekezdéseire tekintettel az Abtv. 26–27. §-ai alapján benyújtott alkotmányjogi panaszok esetében az indítványban foglalt alkotmányossági kérelem (tehát az ügy) lényegét az Alkotmánybíróság​​ a honlapján közzéteszi. Az indítványban szereplő​​ személyes adatokat az Alkotmánybíróság csak akkor teszi közzé, ha ahhoz az indítványozó, illetve az érintett kifejezetten hozzájárul. Ez a pont alatt tehát az indítványozónak erről kell nyilatkoznia. Abban az esetben, ha az indítványozó nem járul hozzá a személyes adatai közzétételéhez, vagy ebben a kérdésben nem nyilatkozik, az Alkotmánybíróság az alkotmányossági kérelem lényegét ezen adatok törlése mellett teszi közzé. Az indítványozó hozzájáruló nyilatkozata esetén az Alkotmánybíróság csak az indítványozó nevét teszi közzé az ügy lényegének ismertetésekor, az indítványozó ezen túli további személyes adatait, valamint más személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat az indítványból felismerhetetlenné teszi. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor az érintett hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozhatja a közérdekből nyilvános adatokat, valamint a jogi képviselő nevét. Az indítványban foglalt alkotmányossági kérelem lényege – a nyilatkozat függvényében az indítványban foglalt, a személyek azonosítását lehetővé tevő adatok törlése (anonimizálás) mellett – az indítvány másolatának a közzétételével is történhet.A fentiek megfelelően vonatkoznak az eljárás során az Alkotmánybírósághozközfeladatot ellátó szervek, illetve más személyek által megküldött véleményben,továbbá a szakértői véleményben és az Alkotmánybíróság által az ügyben hozott döntésben szereplő személyes adatokra is. Fentiek értelmében az indítványozónak az alkotmányjogi panasz benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell, hogy személyes adatai (neve) közzétételéhez hozzájárul-e. A nyilatkozat hiányában az Alkotmánybíróság azt feltételezi, hogy a indítványozó (az érintett) a személyes adatai (neve) közzétételéhez nem járult hozzá. Az ügy elintézését egyébként semmilyen módon nem befolyásolja vagy hátráltatja, ha az indítványozó ebben a kérdésben nem nyilatkozik, vagy nem járul hozzá a személyes adatai (neve) nyilvánosságra hozatalához.

Alkotmányjogi panasz – Egészségügyi dolgozóknak

A munkaadó köteleségei és felelőssége

A munkaadó az egészséges munkakörnyezet fenntartásával kapcsolatban köteles kockázatelemzést végeztetni erre jogosult szolgáltatóval, majd a kockázatelemzés eredménye szerint védőfelszerelést biztosítani, vagy védőintézkedéseket foganatosítani. Elsősorban műszaki és munkaszervezési módszerekkel kell biztosítani az egészséges munkakörnyezetet.

A munkáltató a Mt. 9.§ (2) alapján a munkavállaló személyiségi jogait érintő döntést írásban köteles közölni – a védettség vagy negatív teszteredmény megkövetelése ilyen.

Oltásra kötelezni nem lehet! (A kényszerítés bűncselekmény, megakadályozása a munkavállaló állampolgári joga, ezzel élni kell.)

Amennyiben a munkát negatív teszteredménnyel lehet felvenni, úgy a teszt költségeit a munk

aadó köteles vállalni.

1. NINCS MA MAGYARORSZÁGON OLYAN MUNKAKÖR, AHOL HATÓSÁGILAG KÖTELEZŐ LENNE A SARS-
CoV-2 ELLENI VÉDŐOLTÁS!

Jelenleg egyetlen munkakörben sem tették kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást. A Nemzeti Népegészségügyi
Központ (NNK) nem tart nyilván ilyen munkakört, így az Ön munkaköre sem lehet ilyen! Ne hagyja magát
megtéveszteni!
2. AZ EGÉSZSÉGES MUNKAKÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA NEM INDOKOLJA A MUNKAVÁLLALÓK OLTÁSRA
KÉNYSZERÍTÉSÉT!
Bármilyen egészségügyi védőintézkedés csak részletes kockázatelemzést követően hozható meg. A munkáltató
köteles a megfelelő munkakörnyezetet elsősorban műszaki megoldásokkal, védőberendezésekkel és egyéni
védőfelszereléssel biztosítani. Ezek körét a munkavédelmi törvény és egy égészségvédelmi miniszteri rendelet
megfelelően tartalmazza. Ne késlekedjen felhívni munkáltatója figyelmét a lehetséges alternatív védőintézkedésekre.
3. ÖN NEM UTASÍTHATÓ OLTÁSRA VAGY EGÉSZSÉGÜGYI TESZTELÉSRE SZÓBAN!
A munkavállaló személyiségi jogai csak akkor korlátozhatók, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével
közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges – kockázatelemzéssel igazolt, műszaki megoldásokkal,
védőberendezéssel, vagy egyéni védőfelszereléssel nem biztosítható – és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog
korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá szükségességét és arányosságát alátámasztó
körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell. Ha munkáltatójától szóbeli kérést vagy utasítást
kap, hogy vegye fel az oltást saját érdekében tisztázza a helyzetet és kérje az írásbeli utasítást indoklással!
4. ÖN MEGTAGADHATJA A MUNKÁLTATÓ OLTÁSRA KÖTELEZŐ UTASÍTÁSÁT!
Az oltások számos mellékhatással járnak, melyek múló vagy maradandó egészségkárosodások. Számos egészségügyi
állapot, allergia, érzékenység esetében az oltás nem alkalmazható biztonsággal. Ön megtagadhatja az utasítás
teljesítését, ha annak végrehajtása életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Nem
szükséges, hogy ezt orvosilag igazolja, hiszen ideiglenes engedéllyel rendelkező oltóanyagokról/génterápiáról van szó,
ahol a gyógyszergyártó nem vállal felelősséget a mellékhatásokkal kapcsolatban. Gondoljon a családjára mielőtt
önként kockázatot vállal!
5. A MUNKÁLTATÓT UTASÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN TELJES KÁRFELELŐSSÉG TERHELI!
Az oltások esetleges mellékhatásai kihatnak az Ön rövid vagy hosszútávú munkaképességére, súlyos esetben
munkaképtelenséget, vagy halált eredményezhetnek. A munkáltató köteles megtéríteni Önnek a munkaviszonnyal
összefüggésben okozott teljes kárát, elmaradt jövedelmét. A munkáltató köteles megtéríteni az Ön hozzátartozójának
a károkozással összefüggésben felmerült kárát is. Amennyiben munkáltatója szabályos kockázatelemzést követően –
ezt megfelelően igazolva – írásban utasítja Önt oltás felvételére, ne tegyen olyan jognyilatkozatot, hogy az oltást
szabad akaratából veszi fel!
6. A MUNKÁLTATÓ NEM VEZETHET NYILVÁNTARTÁST AZ ÖN OLTOTTSÁGÁRÓL/OLTATLANSÁGÁRÓL
INDOKOLATLANUL. OLTATLANSÁGA, VAGY EGÉSZSÉGÜGYI ADATA JOGOS VISSZATARTÁSA MIATT NEM
SZANKCIONÁLHATJA, BÉRÉT NEM CSÖKKENTHETI!
A természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok kezelése
tilos. A munkavállalók jogait érintő kockázatok származhatnak a személyes adatok kezeléséből, különösen, ha az
adatkezelésből hátrányos megkülönböztetés származik. A munka díjazásával kapcsolatban – ide értendő minden
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás – az egyenlő bánásmód követelményét meg kell
tartani. A jogosulatlan adatkezelés miatt a munkavállaló az adatvédelmi hatósághoz, a hátrányos megkülönböztetés
miatt munkaügyi bírósághoz fordulhat.
A jogaiért elsősorban Ön tud kiállni. Ha jogsérelem éri ne féljen segítséget
kérni, az adatvédelmi hatósághoz, vagy munkaügyi szakjogászhoz fordulni!

 Az információ átadáson túl úgy tudunk segíteni, hogy segítünk az érintetteknek a munkaadó felé levelet megfogalmazni. A konfliktus a munkaadóval valószínűleg nem kerülhető el.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
A munkaadó köteleségei és felelőssége

Felhívás az egészségügyi szakemberekhez a COVID Oltóanyagok uniós engedélyének érvénytelenítése érdekében

Hosszabbítás, végső határidő: június 17.
Intézkedés: csatlakozzon beavatkozóként a Pfizer és a Moderna vakcinák uniós engedélyének megsemmisítése iránti keresethez.
A kérelem benyújtásának feltételei: valamely uniós országban bejegyzett egészségügyi szakember (orvosok, ápolók, gondozóházak stb.).

Költségek: a jelentkezés díjtalan

European Court of Justice, ECJ, Court, Justice, European Union, EU, Lawsuit, Jurisprudence, Judiciary, Jurisdiction, Judge, International Tribunal, Judgments, Judgment, european, city, union, europe, paragraph, Law, Injustice, constitutional law, office, Court of Justice, Tower, Highrise, Complaint, Suits, Law, Judges, International Court, Kirchberg, Plateau Kirchberg, editorial, Luxembourg, Luxembourg, October 2014, Photo-ID: IEC48569

Az ügy részletei és a kérelem formanyomtatványa: lásd e cikk végén.

Több száz európai polgár lépett be a kísérleti gyógyszerkészítményekre vonatkozó uniós engedély megsemmisítése érdekében indított olasz keresetbe.

Renate Holzeisen olasz ügyvéd által az észak-olaszországi egészségügyi dolgozók jogainak védelmében indított négy kereset egyre inkább páneurópai visszavágóvá válik a lakosságnak a nagy gyógyszergyártók által végzett géntechnológiával való megtervezése ellen.

Az olasz egészségügyi dolgozók Holzeisen asszonytól kértek segítséget, miután kormányuk azt mondta nekik, hogy vagy elfogadják a Covid kísérleti vakcina-jelöltet, vagy felmondanak. Holzeisen asszony megtámadja az Európai Bizottság által a 2020. december 21-i végrehajtási határozatában az e termékek EU-n belüli felhasználására kiadott engedélyeket.

A határozat négy vállalat termékeit engedélyezi: Pfizer/BioNTech (Comirnaty márkanév alatt), Moderna, AstraZeneca és Janssen (Johnson & Johnson). Számos szakértőre hivatkozva azt állítja, hogy a négy vakcinajelölt veszélyes, hatástalan, és nem is szabadna vakcinának tekinteni őket, mivel a “génterápia” néven ismert, rendkívül kísérleti technológiára támaszkodnak. Holzeisen asszony arra kéri az Európai Unió Törvényszékét, hogy semmisítse meg a Bizottság határozatát e “génterápiás szerek” forgalomba hozataláról, és ezzel enyhítse az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomást.

Most az egész EU-ból százával csatlakoznak a keresethez a polgárok, akik a testi épséghez való joguk érvényesítésére törekednek. A Törvényszék titkára szerint egy ilyen jellegű keresethez általában maroknyi beavatkozó szokott csatlakozni – a Holzeisen négy keresetének léptékű beavatkozás ismeretlen az intézmény előtt. Az olasz ügyvéd történelmi lehetőséget teremtett arra, hogy a polgárok Európa-szerte összefogjanak, és szembeszálljanak a nagy gyógyszergyártók befolyásával.

Holzeisen asszony szerint minden olyan európai munkavállalót, akire a munkáltatója, az állam vagy bármely más szervezet nyomást gyakorol, hogy fogadja el a Covid vakcinát, különösen a kényszerítésig, érint a lakosság géntechnológiájának engedélyezéséről szóló bizottsági határozat, és érdekelt a négy megsemmisítési kereset bármelyikében.

Az érintett polgárok a Törvényszék eljárási szabályzatának 142. cikke alapján kérhetik a Törvényszéknél nyilvántartásba vett európai ügyvédet, hogy nyújtson be beavatkozási kérelmet a keresetek bármelyikében vagy mind a négyben.

Ha a kérelem sikeres, a Törvényszék a kérelmezőt beavatkozóként fogadja el, ami lehetővé teszi számára, hogy támogassa a keresetet és részt vegyen a szóbeli meghallgatáson.

A keresetlevelet német nyelven – a keresetlevél nyelvén – kell benyújtania a keresetnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 6 héten belül. Holzeisen asszony német nyelvű keresetlevéltervezetet készített, de valamennyi dokumentum több nyelven is rendelkezésre áll. A leendő beavatkozóknak ki kell tölteniük a formanyomtatványt, és csatolniuk kell a szakmai alkalmasságuk igazolását, valamint a keresetet alátámasztó érveket (hivatalos közlemények, e-mailek, vagy akár saját tanúvallomást is írhatnak). Kereshetnek egy nemzeti ügyvédet, aki átnézi a dokumentumokat, majd a nevükben benyújtja a kérelmet az uniós bírósághoz (például ha orvoscsoportok tudnak egyeztetni egy ügyvéddel), vagy közvetlenül Holszeisen asszonynak írhatnak.

A Comirnaty és a Moderna keresetekben való beavatkozás iránti kérelmeket, amelyeket az EU Hivatalos Lapjában 2021. április 26-án tettek közzé, 2021. június 7-ig kell benyújtani a Törvényszékhez. Az AstraZeneca 2021. május 17-én közzétett keresetével kapcsolatos beavatkozási határidő június 28. A Johnson & Johnson keresetét a múlt héten nyújtották be, és a következő hetekben teszik közzé.

A beavatkozók és a további segítségre szoruló ügyvédek e-mailben vehetik fel a kapcsolatot Holzeisen asszony irodájával.

Keresetét az egészségügy szabadságának szószólói szorosan figyelemmel fogják kísérni. Szintén nagy érdeklődéssel várjuk annak a keresetnek az eredményét, amelyet hat európai szervezet – köztük a Children’s Health Defense Europe – nyújtott be a Covid-19 vakcinák GMO-kockázatértékelését eltörlő rendelet megsemmisítése érdekében.

Jelentkezni lehet:

Contact Renate Holseizen by email (click here).

LETÖLTHETŐ (a PDF letöltéséhez kattintson a kiválasztott nyelvre):

Model of the Application Form for Comirnaty (Pfizer / BioNTech) in GERMAN / ENGLISH / FRENCH / ITALIAN / GREEK

Model of the Application Form for Moderna in GERMAN / ENGLISH / FRENCH / ITALIAN / GREEK

Action of Annulments for the 4 Vaccines:

Moderna:
ENGLISH / FRENCH / GERMAN / ITALIAN / SPANISH / PORTUGUESE / CZECH / DUTCH / GREEK / POLISH / SWEDISH

Comirnaty (Pfizer / BioNTech):
ENGLISH / FRENCH / GERMAN / ITALIAN / SPANISH / PORTUGUESE / CZECH / DUTCH / GREEK / POLISH / SWEDISH

 

Forrás: LINK

 

Felhívás az egészségügyi szakemberekhez a COVID Oltóanyagok uniós engedélyének érvénytelenítése érdekében