Az Antikrisztus eljött – a végső harc elkezdődött.

Az Antikrisztus eljött

Dániel könyvének 7 fejezetében olvashatunk a négy vadállatról, az utolsó idők négy nagy birodalmáról. Az utolsóról, a tízszarvú vadállatról ezt olvassuk. „A negyedik vadállat a negyedik nagyhatalom. Ez nagyobb lesz a világ összes országinál. És ez az ország felfalja és letarolja, összezúzza földünk minden nemzetét… A Fölségest is káromolja, és tiporja a Magasságbeli szentjeit. Azt hiszi, megmásítja az időket és törvényeket.” Ennek a nagyhatalomnak a vezetője az Antikrisztus. Személyét illetően különféle találgatások vannak. De hogy kik tartoznak a vezetői csapatához az nyilvánvaló:

A Világgazdasági Fórum, a WHO, a mainstream média, az IMF, és az ezekre hallgató politikusok, orvosok, tudósok, bírák. Amint látható hazánkban politikai nézetüktől függetlenül az egész kormány és a parlament. Hogy van e még e mögött fekete mágia, azt csak a jó Isten tudja, de sejthető, érezhető egy ördögi erő jelenléte a világ felett. Mégpedig akkora erővel, hogy még a vallási vezetők és „papjaik”, „lelkivezetőik” zöme is bedőlt neki, magukkal rántva híveik zömét is. Ezek közül a vallások közül a legveszélyesebb az úgy nevezett tudomány. Miért mondom ezt? Mert elvetették az isteni és természeti törvények létét, és a megszerzett tudást Istenné tették.

Jelenleg két folyamat zajlik párhuzamosan. Az első az úgy nevezett immunizálás és ehhez elsőnek kellett egy járvány, hogy a gépezet beinduljon. Ezt járványt a folyamatos hazugságok, a hipnotikus hazug média kampányok és a PCR tesztek tartják fenn, és a félelem. Ha elkezdjük a felszínt kapargatni azt látjuk, hogy van egy törekvés, egy első lépcsős, immunizálási program. Jelenleg Covid-19 állnéven ezzel a varázsszóval tartják sakkban a világot.

Az önjelölt világmegváltóknak el kellett hitetniük a politikusokkal, hogy nincs más út, ők hozzák el a tuti megváltást. Azt képzelik, hogy az emberiség már képtelen összefogni, hitehagyott, és mindent bevesznek. De Isten él és ezzel a tényezővel nem számoltak. Mindenkit, aki az igazságért kiált, Isten Lelke átjárja és megerősíti. Ezt az erőt igyekezhetnek elnyomni, de soha nem törhetik meg, mert akikben ez működik, azok készen állnak akár a vértanúságra is.

A WHO amint már előző cikkemben felvázoltam két fontos dolgot tett és nyilvánosságra hozott.

1-  Itt van a tagadása mindennek ami Istentől való. Megváltoztatták a tudományos meghatározását az immunizációnak. Egyszerűen kitörölték a természetes immunitás létét. Sem tudományos érvek sem a józan ész ezt a tényt nem támaszthatják alá.

2- Idén júliusban a nagy tervet is megismerhettük végre, amikor is a WHO új ajánlásokat ad ki az emberi genom szerkesztésére vonatkozóan a „közegészségügy fejlesztése” érdekében. Ezzel nyíltan tudomásunkra hozták, hogy egy új emberi faj megalkotásán dolgoznak. Hölgyeim és uraim, ez nem más mint istenkáromlás, a teremtés és a teremtő innentől maga a tudomány akar lenni, papjaival, csatlósaival.

Ezért nem számítanak a józan ellenérvek, nem számítanak az emberi jogok, amelyekért elődeink a vérükkel fizettek. Mindezek meg lettek vonva, valóságos börtön bolygót teremtettek. Eltűrik, hogy százezrek tiltakoznak itt is, ott is. Mindezek beleférnek a terveikbe. A gőzhenger halad, látszólag megállíttathatatlan.

A terv tehát tiszta és világos. Nem a járvány megelőzésről van szó, hanem éppen az ellenkezője folyik. Egy ármány világmérető elterjesztése , megfélemlítés, elhitetés.

Egyesek azt kérdik hol van ilyenkor Isten. Amikor elhiszed, hogy csak az oltás hozhat megváltást, hát akkor a te „istened” éppen ott van benn az ampullában. Ha elfogadod a hamis mammont, az istenedet ott keressed abban benne.

Itt az idő, a megtérésre, a szívből való imára és a harcra! Nem állhatunk tovább ölbe tett kézzel, mert ezzel mi is bűnrészesekké válunk. Látjuk az igazságot, látjuk a halálkultuszt. Dönteni kell. Terjesszétek a krisztusi világosságot, használjátok a hitet, az eszeteket, az írásokat és mindent. Az isteni fegyverzet Pál apostol nyomán:

A lelki fegyverek.

10Egyébként (testvérek): erősödjetek meg az Úrban, hathatós erejéből. 11Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben. 12Nem a vér s a test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen. 13Öltsétek föl tehát Isten teljes fegyverzetét. Csak így tudtok ellenállni a gonosz napon és így tudtok mindent leküzdve helytállni. 14Álljatok ki tehát: derekatokra csatoljátok a tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, 15lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját. 16Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, amellyel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. 17Vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje. 18Esedezzetek szüntelen bensőséges könyörgéssel és imával a Lélekben. Legyetek éberek és állhatatosak az összes szentekért mondott imádságban. 19Értem is imádkozzatok, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, és amikor megnyitom ajkamat, bátran hirdessem az evangélium titkát,

Ef.6, 10-19

Útmutatás:

Jel 3.8
Ismerem tetteidet. Nézd, ajtót nyitottam előtted, senki nem tudja bezárni. Bár nincs sok erőd, mégis megtartottad tanításomat, és nem tagadtad meg nevemet.
Jel 3.9
Nézd, hozok néhányat a sátán zsinagógájából, olyanokat, akik zsidónak mondják magukat, noha nem azok, hanem hazugok. Kényszerítem őket, hogy jöjjenek, boruljanak lábad elé, és tudják meg, hogy téged szerettelek.
Jel 3.10
Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is megszabadítlak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit.
Jel 3.11
Hamarosan eljövök. Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koszorúdat.

Kapcsolódó cikk:

BOTRÁNY: Fauci és társai egy “univerzális mRNS influenza elleni vakcinát” terveztek, amelyből a “COVID-19 mRNS vakcina” lett

Az emberi genom szerkesztése WHO ajánlása: 

Human genome editing: a framework for governance

Human genome editing: position paper

Kapcsolódó videó:

video
play-sharp-fill